Instrukcja montażu/Assembly instruction Produkt/Product

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja montażu/Assembly instruction Produkt/Product
Instrukcja montażu/Assembly instruction
Produkt/Product
Zestaw do dezynfekcji ZS 01.40. D CH
Indeks/Index
6
1. Do podstawy 3500 PODS‐0010 (1) przykręcić dwie ramki pionowe 3501 RAMK‐0008 (2)
To the base 3500 PODS‐0010 (1) screw down vertically the two support frames 3501
RAMK‐0008 (2)
3
2. Do ramek (2) przykręcić trzy ramki na kuwetę 35024 RAMK‐0009 (3) i włożyć w nie
kuwety (4)
To the support frames (2) screw down the three supports for the trays 35024 RAMK‐0009
(3) and place on them the trays (4)
2
8
4
ZS‐0007
7
3. Na boku podstawy (1) założyć ramkę pod worek 35014 RAMK‐0011 (5)
On the side of the base (1) set the frame under the plastic bag 35014 RAMK‐0011 (5)
5
4. Na górnej poprzeczce ramki (2) zawiesić ramkę na worek 120 l 35013 RAMK‐0010 (6)
On the top of the frame support (2) suspend the frame for the plastic bag 120 l 35013
RAMK‐0010 (6)
1
5. Na ramkę (6) założyć worek 120 l (7) i zabezpieczyć pięcioma zapinkami worka
ZAPI‐0001
On the frame (6) fit the plastic bag 120 l (7) and secure it with the five clippers ZAPI‐0001
9
6. Do ramki (2) przykręcić uchwyt sztyla UCHW‐0005 (8)
To the frame (2) screw down the clip for the handle stick UCHW‐0005 (8)
Nr partii:
Batch no.:
7. Na podstawie (1) położyć kuwetę 40 l do dezynfekcji KUWE‐0006 (9)
On the base (1) set the desinfection tub 40 l KUWE‐0006 (9)
W przypadku reklamacji należy podać numer partii znajdujący się na etykiecie.
In case of complain please specify batch number from the label.

Podobne dokumenty