program

Komentarze

Transkrypt

program
WTOREK 13 LISTOPAD
08.00 – 09.30
Śniadanie robocze wydane przez Posła do PE Bogdana Marcinkiewicza
(Members Salon, Parlament Europejski)
Powitanie i wprowadzenie
Dr. Christian Ehler & Bogdan Marcinkiewicz,
Janusz Luks, Dyrektor Zarządzający, Central Europe Energy Partners AISBL
Prezentacja
Przemysł węglowy w Europie
Dr. Joachim Witzel, Członek Zarządu, Mátrai Erömü ZRT
12.00 – 13.00
Lunch w Parlamencie Europejskim (Przed salą Jan 6Q2)
13.00 – 15.00
Warsztaty WCA-EURACOAL: Czy prosperująca gospodarka światowa
potrzebuje węgla?(JAN 6Q2)
Wprowadzenie
Milton Catelin, Dyrektor Naczelny, World Coal Association
Wystąpienie
Spojrzenie Komisji Europejskiej na pobudzanie gospodarczego
i przemysłowego rozwoju w Europie i poza nią
Philip Lowe, Dyrektor Generalny, DG Energy
Prezentacje
Rola węgla w rozwoju gospodarczym Australii
Dr. Nikki Williams, Prezes Zarządu, Australian Coal Association
Rola węgla w zmniejszaniu ubóstwa energetycznego w Afryce Południowej
Gina Downes, Główny Doradca - Environmental Economics, Eskom
Węgiel w rozwoju gospodarczym Pakistanu
Irfan Ali, Przewodniczący, TharPak Consortium
Emisje CO2 - wkład i wpływ na polską gospodarkę
Jarostaw Zagórowski, Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Dyskusja z udziałem
Riccardo Puliti, Dyrektor Zarządzający, Energy and Natural Resources, European Bank
for Reconstruction and Development; Armon Cohen, Prezes Zarządu, Clean Air Task
Force; Dr. Hartmuth Zeiss, Prezes, EURACOAL
Pytania & Odpowiedzi
15.30 – 17.30
Międzynarodowy Okrągły Stół ds. Węgla: Czyste Technologie Węglowe
(Altiero Spinelli A1E1)
Wprowadzenie
Dr. Christian Ehler & Bogdan Marcinkiewicz
Prezentacje
Wysokosprawna, niskoemisyjna produkcja energii w oparciu o węgiel –
technologiczna mapa drogowa
Jean François Gagne, Dyrektor Departamentu ETP, Międzynarodowa Agencja Energii
Rozwój Czystych Technologii Węglowych w Chinach
Mike Davies, Prezes Zarządu, Narodowy Instytut Czystej i Niskowęglowej Energii (NICE),
Chiny
Japońskie doświadczenia – sposoby pobudzania oraz wdrażania
wysokowydajnych elektrowni węglowych
Yoshihiko Sakanashi, Wiceprezes, Electric Power Development Company (JPower)
Dyskusja z udziałem
Giles Dickson, Wiceprezes Environmental Policies and Global Advocacy, Alstom;
oraz Bogdan Janicki, Starszy Doradca, CEEP 15.00 – 17.00
ŚRODA 14 LISTOPAD
13.00 – 14.30
Oficjalne otwarcie Wystawy Fotograficznej EURACOAL
(EESC Jacques Delors: 6-te piętro Atrium)
Powitanie & wystąpienia:
Staffan Nilsson, Prezes EESC
Dr. Christian Ehler
Dr. Hartmuth Zeiss, Prezes EURACOAL
15.00 – 17.00
Dialog na wysokim szczeblu: Społeczne i regionalne aspekty węgla w Europie
(EESC, JDE 51)
Powitanie
Jorge Pegado Liz, Prezes, Consultative Committee on Industrial Change (CCMI)
Wprowadzenie
Społeczne i ekonomiczne korzyści wydobycia węgla w Europie
Jean-Pierre Damm, IndustriALL oraz Wiceprezes European Sectoral Social Dialogue
Committee on Extractive Industries
Przypadek hiszpański
Ricardo González Mantero, Dyrektor Generalny ds. Energii i Górnictwa w
Castilla y León, Arturo Aliaga López, Industry and Energy Councillor of Aragón
Przypadek czeski
Dr. Renata Eisenvortová, CCMI
Przypadek polski
Filip Grzegorczyk, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Energetyki, Kompania Węglowa
SA, Dominik Kolorz, Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej “Solidarności”
Pytania & Odpowiedzi
Moderator
Brian Ricketts, Sekretarz Generalny, EURACOAL
Dyskusja z udziałem
reprezentantów CCMI na Dialogu wysokiego szczebla: Renata Eisenvortová (CZ),
Victor Fernandez (ES) i Ion Pop (RO)
19.00 – 21.30
Kolacja robocza wydana przez Europejskie Forum Energetyczne
Węgiel w perspektywie globalnej (Members Salon, Parlament Europejski)
Przwodniczący
Giles Chichester, Poseł do PE
Paneliści
Dr. Johannes Lambertz, Prezes, RWE Power AG oraz Bob Kamandanu, Przewodniczący
Indonesian Coal Mining Association and President Director of PT Delma Mining Corp.
CZWARTEK 15 LISTOPAD
08.00 – 09.30
Śniadanie robocze wydane przez Salvador Garriga Polledo, Poseł do PE
(Members Salon, Parlament Europejski)
Powitanie
Salvador Garriga Polledo i Ricardo González Mantero, Dyrektora Generalnego Energy
and Mining in Castilla y León
Prezentacja Strategii dla Czystego Węgla EURACOAL – 3-stopniowa strategia
dla czystszej, bardziej obiecującej przyszłości
Dr. George Milojcic, Przewodniczący EURACOAL Energy Policy Committee oraz Prezes
DEBRIV
Prezentacja projektów czystowęglowych " Compostilla" CIUDEN
Mercedes Martín González, Dyrektor Generalny, Carbunión

Podobne dokumenty