pobierz - OWK.pl

Komentarze

Transkrypt

pobierz - OWK.pl
Reklamy w portalu
www.sadownictwo.owk.pl
www.warzywnictwo.owk.pl
www.kwiaciarstwo.owk.pl
www.pieczarki.owk.pl
Prostokąt reklamowy
umieszczony bezpośrednio
pod headerem, statyczny
lub animowany.
TB jest jeden w każdym dziale.
REKLAMY W PORTALU OWK.PL
TOP
BANNER
(1)
INLINE
BANNER
(2)
INLINE
BANNER
(3)
BUTTON
(4-7)
BUTTON
(8...)
ARTYKUŁ
REKLAMOWY
TOP BANNER [1]
Sadownictwo
1500
700
500
500
400
600
Warzywnictwo
1500
700
500
500
400
600
Rośliny ozdobne
1200
600
400
400
300
400
Pieczarki
1200
600
400
400
300
400
Strona główna
w ramach ceny
reklamy działowej
DZIAŁ
INLINE BANNER [2]
Prostokąt reklamowy
umieszczony w górnej części
strony, statyczny lub
animowany.
W obrębie każdego działu
mogą być maksymalnie 2 takie
BANNERY, ułożone bezpośrednio jeden pod drugim.
INLINE BANNER [3]
Prostokąt reklamowy
umieszczony w środkowej
części strony, statyczny lub
animowany. BANNER
dostępny wyłącznie na stronie
głównej.
w ramach ceny
reklamy działowej
600
UWAGI:
• Ceny: banery – w zł/miesiąc; artykuły reklamowe – w zł/2 tyg.emisji.
• Rabat przysługujący reklamodawcom w naszych czasopismach ogrodniczych obowiązuje
także na owk.pl
• Do podanych powyżej cen należy doliczyć podatek VAT.
Artykuł reklamowy
60 kb
50 kb
40 kb
50 kb
50 kb
40 kb
50 kb
50 kb
40 kb
260x100 px
30 kb
nielimitowana
liczba znaków,
może zawierać
max. 3 elementy graficzne
Sadownictwo
Anna Możdżyńska
e-mail: [email protected], tel. 693 650 015
Malwina Szymańska
e-mail: [email protected], tel. 603 047 008
30 kb
STRONA
DZIAŁU
Konieczne może być przygotowanie kilku
wersji danej reklamy dostosowanej do
różnego rodzaju urządzenia odbiorczego
(szczegóły w tabeli obok).
Bardzo prosimy o przygotowanie reklam
zgodnie z podaną specyfikacją – reklamy
przekraczające podane w tabeli rozmiary
i objętość nie będą akceptowane.
980x120 px
660x120 px
280x220 px
660x120 px
660x120 px
280x100 px
660x120 px
660x120 px
280x100 px
STRONA
GŁÓWNA
Prostokąt reklamowy
umieszczony z prawej strony
– pod kalendarium, statyczny
lub animowany.
Liczba takich BUTTONÓW
jest nieograniczona.
[1] Top Banner PC
[1] Top Banner Tablet
[1] Top Banner Mobile
[2] Inline Banner PC
[2] Inline Banner Tablet
[2] Inline Banner Mobile
[3] Inline Banner PC
[3] Inline Banner Tablet
[3] Inline Banner Mobile
[4-7] [8-12...] Button PC
[4-7] [8-12...] Button Tab.
[4-7] [8-12...] Button Mob.
FORMAT
PLIKÓW
BUTTON [8...]
FORMAT REKLAMY
OBJĘTOŚĆ
Prostokąt reklamowy
umieszczony z prawej strony
– nad kalendarium, statyczny
lub animowany.
W każdym dziale są maksymalnie 4 takie BUTTONY.
ROZMIAR
SPECYFIKACJA TECHNICZNA REKLAM
BUTTON [4-7]
Uwaga:
500
jpg, gif, swf
jpg, gif
jpf, gif
jpg, gif, swf
jpg, gif
jpg, gif
jpg, gif, swf
jpg, gif
jpg, gif
jpg, gif, swf
jpg, gif
jpg, gif
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
x
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
x
x
x
x
TAK
TAK
TAK
TAK
Tekst:
txt, rtf
Grafika:
jpg, gif
Warzywnictwo i kwiaciarstwo
Małgorzata Czubek
e-mail: [email protected]
tel. 698 368 993

Podobne dokumenty