Komunikat Zarządu GPW dotyczący obrotu PDA Sfinks Polska S.A.

Komentarze

Transkrypt

Komunikat Zarządu GPW dotyczący obrotu PDA Sfinks Polska S.A.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEŻĄCY nr 29/2007
Data sporządzenia: 2007-06-01
Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS
Temat: Komunikat Zarządu GPW dotyczący obrotu PDA Sfinks Polska S.A.
Podstawa prawna
ustawa z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – art. 56 ust 1
pkt 2
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 czerwca 2007r.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wydał komunikat, iż prawa do
akcji serii F Spółki nie będą przedmiotem obrotu na Giełdzie
Komunikat Zarządu GPW w Warszawie w załączeniu
Podpisy osób reprezentujących Spółkę
Michał Seider
Wiceprezes Zarządu
Otrzymują:
1. Komisja Nadzoru Finansowego
2. Polska Agencja Prasowa S.A.
3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Podobne dokumenty