Zmapowanie dysku

Komentarze

Transkrypt

Zmapowanie dysku
Zmapowanie dysku
W niniejszym przykładzie zademonstrowane zostanie zmapowanie jako udziału sieciowego Faktury
udostępnionego na serwerze o nazwie serwer. Udział sieciowy zmapowany zostanie dla użytkownika Jan
Kowalski (nazwa konta: j.kowalski) jako dysk M:
Zrzut 1. Zalogowanie do systemu jako j.kowalski
str. 1 z 5
Zrzut 2. Wyszukanie udziału Faktury w zasobach serwera
Zrzut 3. Wybór opcji Mapuj dysk sieciowy z menu kontekstowego właściwości Sieci
str. 2 z 5
Zrzut 4. Wprowadzenie litery oznaczającej zmapowany dysk (M:) oraz ścieżki udziału sieciowego
\\serwer\Faktury
str. 3 z 5
Zrzut 5. Sprawdzenie poprawności zmapowania dysku po ponownym zalogowaniu jako j.kowalski.
Wcześniej zmapowany udział został automatycznie wyświetlony w Eksploratorze Windows jako
dysk M:
str. 4 z 5
Zrzut 6. Dodatkowe sprawdzenie poprawności wykonanego zadania: wyświetlenie zawartości
zmapowanego dysku.
Często popełniany błąd
Często popełnianym błędem jest to, że procedura mapowania dysku sieciowego wykonywana jest na koncie
Administratora, podczas gdy w treści zadania jest na przykład napisane, że dysk sieciowy ma być zmapowany
dla konkretnego użytkownika, na przykład Jan Kowalskiego. Zmapowanie dysku na koncie Administratora
systemu nie gwarantuje, że inni użytkownicy po zalogowaniu do systemu będą mieli dostęp do
zmapowanych zasobów. Można to sprawdzić logując się na konto konkretnego użytkownika i sprawdzając,
czy po zalogowaniu użytkownik ten ma dostęp do zmapowanego dysku. Podsumowując, jeżeli zadanie mówi,
że dysk ma być zmapowany dla konkretnego użytkownika, na przykład Jana Kowalskiego, to cała procedura
mapowania dysku powinna być wykonana po zalogowaniu na konto tego właśnie użytkownika.
str. 5 z 5

Podobne dokumenty