DZIEŃ SPORTU

Komentarze

Transkrypt

DZIEŃ SPORTU
DZIEŃ SPORTU
W
PROGRAM MINUTOWY IMPREZY
godz. 9,30
ZSGL
godz.9,35
Uroczyste otwarcie Dnia Sportu
-przemówienie Dyrektora Szkoły
Pokaz umiejętności „wsadów” do kosza
TERMIN : 24 CZERWCA 2015
MIEJSCE : BOISKO SPORTOWE ORLIK
Rozgrzewka sportowa –wszyscy tańczą ”belgijkę”
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE: GODZ.9,30
ZAKOŃCZENIE : GODZ. 12,00
ORGANIZATOR:
Nauczyciele wychowania fizycznego
CEL: Przygotowanie uczniów do dokonywania dojrzałych wyborów
związanych z wszechstronnym uczestniczeniem w kulturze fizycznej
godz. 9,45 zawody sportowe
► Streetball Dzikich Drużyn
► Mecze finałowe o Mistrzostwo ZSGL w Piłce
Nożnej
► Turniej Tenisa Stołowego
► Piłka Siatkowa Plażowa
► Dart sportowy
godz.11,00 Bieg otwarty
godz.11,30 Rozdanie nagród
Loteria fantowa
i rekreacji ruchowej
godz. 12,00 Zakończenie imprezy
ZAWODY SPORTOWE
Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkich chętnych uczniów
i nauczycieli.
REGULAMINY:
STREETBALL- dowolne zespoły trzyosobowe(dopuszczona
jedna osoba rezerwy),gramy na czas 5min, rozpoczęcie po
losowaniu zza linii dystansowej, rzuty za 1 pkt. z za linii
dystansowej za 2pkt, dwa najlepsze zespoły rywalizują o
Mistrzostwo Turnieju
MISTRZOSTWA ZSGLW PIŁCE NOŻNEJ - mecz finałowy
pomiędzy reprezentacją klasy 3 E i 2 B oraz mecz pokazowy
pomiędzy reprezentacją gimnazjum i reprezentacją liceum
TURNIEJ INDYWIDUALNY W TENISA STOŁOWEGO –
wspólna rywalizacja dziewcząt i chłopców, gra do jednego seta do
11 punktów, system uzależniony od ilości chętnych
PIŁKA SIATKOWA PLAŻOWA- jeden set do 15pkt,
rywalizacja mikstów
DART SPORTOWY – trzy kolejki rzutów(po trzy rzuty w
kolejce) zapisy do rzutów co 10 min
Zgłoszenia zespołów do streetballa , piłki siatkowej plażowej
i tenisa stołowego przyjmowane są od dnia 22.06 do dnia 24,06
godz. 9,00
Wszystkich uczestników zabawy sportowej obowiązuje strój
sportowy.
BIEG OTWARTY
Tradycyjnie na zakończenie Dnia Sportu
zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w
biegu na dystansie ok. 1500m.
Trzech pierwszych zawodników na
mecie(oddzielna klasyfikacja dla dziewcząt i
chłopców) nagrodzonych zostanie medalami i
nagrodą rzeczową.
Pozostali uczestnicy biegu(wyłącznie w strojach
sportowych ) na mecie otrzymają kartę
do losowania, soczek i mogą wziąć udział
w loterii fantowej.
Wręczenie wszystkich nagród odbędzie się ok. godziny 11,30
życzymy udanej zabawy