08.04.2012-12a - Polska Parafia w Leeds

Komentarze

Transkrypt

08.04.2012-12a - Polska Parafia w Leeds
8 k w i e t ni a 2 0 1 2 r .
Pierws za Niedziela
W i e l k a n o c na
SŁOWO
BOŻE
WIARY
BIULETYN DLA DZIECI PARAFII M.B.
Nr. 236
CZĘSTOCHOWSKIEJ I ŚW.
STANISŁAWA KOSTKI W LEEDS
Pierwsze czytanie:
Dz 10,34a.37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Psalm responsoryjny:
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Drugie czytanie:
Kol 3, 1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
Ewangelia:
J 20,1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
WIELKANOCNA NIEDZIELA =
ZWYCIĘSTWO NAD ŚMIERCIĄ
Piotr wszedł do grobowca i znalazł dowody na
zmartwychwstanie Jezusa. Ciała nie usunęli
złodzieje, ciała nie usunęli żołnierze Piłata, ciała
nie usunęli ludzie arcykapłanów. Gdyby złodzieje
wykradli ciało, zabraliby je razem z płótnami, a
gdyby nawet je pozostawili, leżałyby w nieładzie.
Nic nie uzasadnia ułożenia pasów i złożenia
chusty jak tylko ład i piękno Bożej mocy. Gdyby
Jezus jedynie utracił przytomność, później zaś ją
odzyskał, to nie wyjaśniałoby to, w jaki sposób
uwolnił się z płócien, w które Go zawinięto i jak
wyszedł z zapieczętowanego grobu. Kamień
zamykający wejście do grobu był tak ciężki, że
trzeba by było kilku mężczyzn, by go odsunąć.
JEZUS ZMARTWYCHSTAŁ!
A= E= J = L = U= 

= WEZWANIE DO MODLIWY
MODLITWA PRZY
GROBIE PAŃSKIM
Panie Jezu! Tak bardzo
pragnę Ci dziękować za to,
że powstałeś z martwych i
zwyciężyłeś grzech,
szatana oraz śmierć. Twój
grób na zawsze pozostał
pusty, a Ty prawdziwie
zmartwychwstałeś i żyjesz
wśród nas. Dopomóż mi,
proszę, zwyciężyć
wszystko co jest złe, abym
Cię nigdy nie zasmucił.
Bądź ze mną przez
wszystkie dni, niech czuję
Twą bliskość w każdej
chwili, abym zawsze
pogodnie i mężnie
wyznawał, że
jestem Twoim
uczniem.
Amen.
Odgadnij hasła, odczytaj litery w niebieskich kratach.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
Złożono w nim ciało Jezusa.
6.
Dzień Zmartwychwstania.
2.
Największe święto chrześcijańskie
7.
Niesione w koszyczku.
3.
W niej — woda chrzcielna.
8.
Wielkanocna świeca.
4.
Ustanowił ją Jezus w Wielki Czwartek.
9.
Śpiewane w Wielkanoc.
5.
Był pierwszym z Apostołów przy grobie.
10.
Powiedziały Apostołom, że grób jest pusty.
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ I WSZYSTKO MOŻE
Bóg jest Miłością i
wszystko może,
więc postanowił:
„Człowieka stworzę,
aby sam kochał i był kochany
i żył na wieki
w szczęściu bez miary”.
Lecz człowiek,
będąc stworzeniem Bożym,
na jedną szalę wszystko położył;
chcąc Bogu równym być, nie
podobnym, upadł: popełnił
grzech pierworodny.
I stracił rajskie życie beztroskie,
błogosławieństwo i łaski Boskie,
a zyskał trudy,
śmierć i cierpienie
Lecz Bóg obiecał mu Odkupienie.
Anna Matusiak
Zesłał na ziemię Syna swojego
pierworodnego i jedynego,
by On swym życiem i
nauczaniem,
śmiercią na krzyżu i
zmartwychwstaniem
dał nam wskazówki,
jak żyć należy,
komu zaufać i komu wierzyć,
jakich przykazań
przestrzegać trzeba,
by się po śmierci dostać do nieba.
Jezu - Syn Boży i nasz Zbawiciel,
pragnie, by każdy człowiek swe
życie wiódł w duchu prawdy,
miłości i by po śmierci mógł
żyć - w wieczności.
Mogę być w niebie ze
Zmartwychwstałym,
wejść do radości Jego i chwały,
żyć w obecności Boga na wieki za to, mój Jezu,
składam Ci dzięki!

Podobne dokumenty