Zespol_Szkol_Bielsk_Podlaski_ws_podrecznikow

Komentarze

Transkrypt

Zespol_Szkol_Bielsk_Podlaski_ws_podrecznikow
Zespół Szkół
im. Adama Mickiewicza
w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 126 Tel: (85) 730-67-72
Podręczniki 2012/2013 z Wyd. Macmillan Polska
KLASA I –szkoły podstawowej
Język angielski
English Quest 1
książka dla ucznia
+ zeszyt ćwiczeń
KLASA II –szkoły podstawowej
Język angielski
„Bugs World 2"
Książka ucznia.
„Bugs Word 2A"
zeszyt ćwiczeń doskonalący
umiejętność pisania
KLASA III –szkoły podstawowej
Język angielski
„Bugs World 3"
Książka ucznia.
Jeannette Corbett,
Macmillan
Rosin O' Farrell,
Magdalena Kondro
Carol Read
Macmillan
AnaSoberon
E. Papiol
Macmillan
M. Toth
„Bugs World 3" zeszyt
ćwiczeń .
KLASA IV-szkoła podstawowa
Język angielski
HOT SPOT 1
Colin Granger
Macmillan
Podręcznik dla szkoły
podstawowej
KLASA V-szkoła podstawowa
Język angielski
Hot Spot 2 + ćwiczenia 2
Colin Granger
Macmillan
Colin Granger
Macmillan
KLASA VI-szkoła podstawowa
Język angielski
HOT SPOT 3
podręcznik + ćwiczenia
ANNA RYBUS (e-mail: [email protected])
Nauczanie Angielskiego od najmłodszych lat
Wybór podręcznika do nauki języka angielskiego
Na rynku wydawniczym znajduje się szeroki wybór książek do nauki angielskiego dla dzieci.
Praktycznie co roku wydawane są nowe pozycje. W związku z tym nauczyciele stają przed
wyzwaniem – jak wybrać właściwą pozycję? Czasem również rodzice chcą dokupić dziecku
książkę, tak by w domu mogło korzystać z niej w domu.
Czy są „złe” i „dobre” podręczniki? Wszystkie książki są aktualnie uważnie
przygotowywane, poprzedzają je badania, grupy fokusowe (uczniowie i nauczyciele, którzy
sprawdzają jak się z nich korzysta), także nie można powiedzieć, że któraś książka jest
definitywnie lepsza od innej. W dużej mierze nauczyciel kieruje się subiektywną opinią,
czasem dopiero w czasie roku szkolnego odkrywamy „wady” i „zalety” podręcznika.
Istnieją jednak obiektywne kryteria, które warto znać i wziąć pod uwagę przy
wybieraniu podręczników:
Jaki jest nasz cel (np. przygotowanie do egzaminu, kształtowanie określonych
umiejętności językowych itp.). Z tym wiążą się też ćwiczenia w książce, jeśli
koncentrujemy się na umiejętności mówienia, w książce powinno być dużo ćwiczeń
nastawionych na komunikację.
Czy książka jest dopasowana do poziomu grupy? Nie jest to proste, gdyż szczególnie w
szkole publicznej i w przypadku młodszych dzieci, poziom znajomości języka jest
bardzo różny. Generalnie nie powinna być zbyt prosta ani zbyt trudna, ale jednocześnie
dobrze jest by dawała wyzwania i rozwijała już posiadane umiejętności. Dodatkową
trudnością sprawia fakt, że nauczyciel często musi wybrać podręczniki nie znając swoich
uczniów.
Jak łatwo korzysta się z książki (zarówno przez nauczyciela jak i ucznia). Oznacza to,
czy książka zawiera odpowiednią ilość materiału, czy rozdziały łatwo można podzielić na
lekcje, czy jest jasno zorganizowana (czy uczeń bez problemu znajdzie określony
fragment).
Czy książka zawiera dodatkowe materiały, zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Dla
ucznia – płyta cd, dvd czy też cd-rom, czasem strona w internecie. Dla nauczyciela –
flashcards, plakaty, testy, książka nauczyciela, dodatkowe materiały ksero, dvd,
oprogramowanie do tablicy interaktywnej itp.
Dodatkowo w przypadku dzieci istotna jest strona wizualna. Podręcznik powinien być
kolorowy, z sympatycznymi bohaterami. Ważne jest jednak by na stronie nie było za dużo
rysunków. Powinien zawierać gry, łamigłówki. Ćwiczenia powinny być dla dziecka
interesujące tak by chętnie je rozwiązywało. Z mojego doświadczenia wynika też, że dzieci
bardzo lubią historyjki w formie komiksów (fajnie jest, jeśli bohaterów nie ma zbyt dużo,
wiemy kto jak ma na imię i co mówi – wtedy przy lepszym opanowaniu tekstu 3, 4 osoby
mogą wcielić się w role i przeczytać kwestie).
Stojąc przed wyborem warto też dowiedzieć się z jakich podręczników korzystają okoliczne
szkoły oraz zebrać opinie na ich temat od innych nauczycieli. W przypadku rodziców warto
zapytać prowadzącego zajęcia, jakie książki poleca do nauki w domu.
Komunikat
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
w sprawie korupcji wśród nauczycieli
W związki z coraz częściej pojawiającymi się w mediach opiniami i
informacjami dotyczącymi przypadków korupcji wśród nauczycieli
pozwalam sobie przypomnieć Państwu, iż sprawca takich zachowań
podlega sankcjom określonym w art. 228 Kodeksu Postępowania Karnego:
Art. 228. § 1. Kto, w związku z pełnieniem obowiązku funkcji publicznej,
przyjmuje korzyść majątkową albo osobistą jej obietnicę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
§ 2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść
majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące
naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku
do lat 10.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten, kto, w związku z pełnieniem
funkcji publicznej uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania
czynności majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści
żąda.
§5. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść
majątkową znacznej wartości lub obietnicę, podlega karze pozbawienia
wolności od 2 do 12.
§6. Karom określonym w § 1-5 podlega odpowiednio także ten, kto w
związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w
organizacji międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą
albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie
czynności służbowej od jej otrzymania.
Przypominam także, że udzielanie płatnych korepetycji wymaga spełnienia
wymogów określonych w przepisach związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Podlega ono także przepisom prawa
podatkowego.
Jednocześnie jako Świętokrzyski Kurator Oświaty uważam, że udzielanie
płatnych korepetycji jest zjawiskiem wysoce nieetycznym. Każda
szkoła/placówka winna tak organizować swoją pracę dydaktycznowychowawczą i opiekuńczą, by uczniowie potrzebujący pomocy nauczycieli
w zakresie wyrównywania braków wiedzy, bądź rozwijania zainteresowań
mogli tę pomoc uzyskać bezpłatnie i w ramach statutowej działalności
szkoły.
Bardzo proszę Państwa o potraktowanie mego apelu jako wyrazu głębokiej
troski o dobre imię środowiska nauczycielskiego województwa
świętokrzyskiego.
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Janusz Skibiński