cennik reklamowy - Reklama Gazeta.pl

Komentarze

Transkrypt

cennik reklamowy - Reklama Gazeta.pl
CENNIK REKLAMOWY
CENNIK WAżNY OD 21 GRUdnia 2015 R.
Cennik skierowany jest do przedsiębiorców – nie stanowi
informacji skierowanej do osób chcących nabyć oferowane
usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością
gospodarczą lub zawodową – osoby takie proszone są
o kontakt z Agorą SA celem uzyskania informacji o cenach
obejmujących podatek VAT.
produktów reklamowych w portalu Gazeta.pl. Możliwość
techniczna emisji formatów reklamowych w niektórych
serwisach może być ograniczona. W celu uzyskania
szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem
Reklamy Gazeta.pl. Dane kontaktowe znajdują się pod
adresem www.gazeta.pl/reklama.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym cenniku
zastosowanie mają Ogólne zasady zamieszczania reklam
w portalu Internetowym Gazeta.pl oraz Specyfikacja techniczna
Do wszystkich kampanii realizowanych na Gazeta.pl, prosimy
o dostarczenie kreacji zastępczej.
spis tReŚci
Kampanie OdsłOnOwe Gazeta.pl - ROdzaJe Kampanii
Kampanie OdsłOnOwe Gazeta.pl
dniówKa all scReens Gazeta.pl
dniówKa all scReens spORt.pl/Biznes/Biznes inFO
dniówKa mOBile/pOzOstałe pROdUKtY
OFeRta lOKalna
paRtneRzY Gazeta.pl
ReKlama.Gazeta.pl
2
3
4
5
6
8
9
2
CENNIK WAżNY OD 21 GRuDNIA 2015 R.
Cennik dla przedsiębiorców. Podane ceny są cenami
netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT.
Kampanie OdsłOnOwe Gazeta.pl
Kampanie odsłonowe realizowane są w modelu CPM. Kampanie na portalu Gazeta.pl mogą być realizowane na wszystkich urządzeniach
lub tylko na wybranych (w zależności od typu formatu).
RODZAJE KAMPANII
Kampanie zasięGOwe - ROs
Najbardziej prestiżowy ROS wśród portali – najwyższy poziom dopasowania użytkowników i odsłon wśród osób z dużych miast oraz
z wykształceniem wyższym.
taRGetOwane Kampanie zasięGOwe - ROs
Publikacja reklam do grupy celowej, określonej zmiennymi płeć, wiek i wykształcenie - efektywne wykorzystanie budżetu
reklamowego, eliminujące emisje do osób spoza grupy celowej. Możliwa jest również publikacja reklam w innych targetach - w tym celu
prosimy o kontakt z Biurem Reklamy Gazeta.pl.
Kampanie tematYczne
Zamknięta lista serwisów, na których emitowana jest kampania.
paKiet Biznes/inFO
seRwisY
paKiet KOBieta
seRwisY
paKiet męŻczYzna
seRwisY
paKiet aKtYwni
seRwisY
wyborcza.pl
edziecko.pl
sport.pl
sport.pl
tokfm.pl
wysokieobcasy.pl
logo24.pl
polskaBiega.sport.pl
wyborcza.biz
next.Gazeta.pl
wiadomosci.Gazeta.pl
msn.com/finanse
wiadomości lokalne
msn.com/wiadomości
metrowarszawa
metrocafe
avanti24.pl
lula.pl
domiwnetrze.pl
Ugotuj.to
palcelizac.Gazeta.pl
Kobieta.Gazeta.pl
e-ogrody.pl
zdrowie.Gazeta.pl
Foch.pl
msn.com/styl życia
plotek.pl
Fitness.sport.pl
msn.com/kuchnia
ladnydom.pl
Bryla.pl
moto.pl
zczuba.pl
sciagnij.pl
Futbolowo.pl
next.Gazeta.pl
Off.sport.pl
msn.com/sport
msn.com/motoryzacja
zczuba.pl
polskanaRowery.sport.pl
Futbolowo.pl
nanarty.sport.pl
Fitness.sport.pl
Off.sport.pl
Junior.sport.pl
podroze.Gazeta.pl
pogoda.Gazeta.pl
polskaGrawGolfa.sport.pl
wfzklasa.sport.pl
paKietmłOdziiROzRYwKa
seRwisY
Kultura.Gazeta.pl
Glol.pl
tv.Gazeta.pl
tuba.pl
plotek.pl
deser.pl
photoblog.pl
Kwejk.pl
naprzerwie.pl
Blox.pl
msn.com/rozrywka
metrocafe
msn.com/sport
weekend.Gazeta.pl
Kampanie dedYKOwane
Kampanie emitowane na dowolnej konfiguracji serwisów, umożliwiające precyzyjne dotarcie do wybranej grupy docelowej.
3
CENNIK WAżNY OD 21 GRuDNIA 2015 R.
Cennik dla przedsiębiorców. Podane ceny są cenami
netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT.
dOpłatY
WSZYSTKIE RODZAJE KAMPANII - ODSłONOWE I DNIóWKI
targetowania techniczne (geolokalizacja, urządzenia)
30%
emisja łączona (format górny + tapeta)
30%
Rozszerzenia Rich media (expand, scroll, stream)
50%
emisja łączona (format górny + DHTM* lub toplayer)
40%
capping
10%
*DHTML - emisja tylko na stronie głównej Gazeta.pl
Kampanie OdsłOnOwe - cenY
KAMPANIE ODSłONOWE
emisJa na seRwisacH pRemiUm:
Avanti24.pl, Bryla.pl Czterykaty.pl, Domosfera.pl, eDziecko.pl, e-ogrody.pl, Ladnydom.pl, Logo24.pl, Next.Gazeta.pl, Sport.pl, Światmotocykli.pl,
Tokfm.pl, Weekend.Gazeta.pl, Wiadomosci.Gazeta.pl, Wyborcza.biz, Wyborcza.pl
pROdUKt
KAMPANIE DEDYKOWANE
PAKIETY TEMATYCZNE
doublebillboard 750x200
170 zł
82 zł
triboard 750x300
190 zł
100 zł
wideboard 940x300
240 zł
120 zł
Rectangle 300x250
110 zł
55 zł
Halfpage 300x600
130 zł
65 zł
toplayer, Banderola, Floorad
290 zł
140 zł
top mobile Board 300x150
250 zł
120 zł
Środkowy mobile Rectangle 300x250
200 zł
100 zł
dolny mobile Rectangle
190 zł
82 zł
interstitial / page Break
375 zł
180 zł
ALL
SCREENS
DESKTOP
TABLET
DESKTOP
SMART
PHONE
standaRdOwa
emisJa FORmatów ReKlamOwYcH
emisJa na pOzOstałYcH seRwiacH GRUpY Gazeta.pl
KAMPANIE
DEDYKOWANE
PAKIETY
TEMATYCZNE
SEGMENTY
DATA OCEAN
KAMPANIE
ZASIęGOWE- ROS
doublebillboard 750x200
140 zł
65 zł
140 zł
45 zł
triboard 750x300
170 zł
82 zł
140 zł
55 zł
wideboard 940x300
200 zł
100 zł
140 zł
66 zł
Rectangle 300x250
93 zł
45 zł
140 zł
33 zł
Halfpage 300x600
120 zł
55 zł
140 zł
45 zł
toplayer, Banderola, Floorad
240 zł
120 zł
-
88 zł
top mobile Board 300x150
220 zł
106 zł
-
80 zł
Środkowy mobile Rectangle 300x250
180 zł
86 zł
-
65 zł
dolny mobile Rectangle
162 zł
66 zł
-
45 zł
interstitial / page Break
310 zł
150 zł
-
112 zł
pROdUKt
standaRdOwa
emisJa FORmatów ReKlamOwYcH
ALL
SCREENS
DESKTOP
TABLET
DESKTOP
SMART
PHONE
4
CENNIK WAżNY OD 21 GRuDNIA 2015 R.
Cennik dla przedsiębiorców. Podane ceny są cenami
netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT.
dniówKi GRUpY Gazeta.pl
DNIóWKI GAZETA.PL
Stała obecność 24h na stronie głównej Gazeta.pl i m.Gazeta.pl oraz indeksie głównym aplikacji Gazeta.pl Live. Zlecenia na dniówki przyjmujemy
min. 7 dni przed emisją. Rozszerzenia tj. Expand, Stream, DHTML, Tapeta, Toplayer - emitujemy tylko z formatem górnym na desktopie.
Na tabletach i smartfonach emisja materiałów w formacie JPG lub PNG. Dniówka realizowana na tabletach i smartfonach ma pierwszeństwo nad pozostałymi, stałymi
emisjami. W przypadku dostarczenia kompletu materiałów w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed datą emisji, konieczna jest dopłata za ekspres - 2000 zł netto.
Możliwość dosłania kreacji dedykowanej na smartfony 300x150 px (kreacja statyczna).
standaRdOwa emisJa FORmatów
pROdUKt
top board
750x200
mainboard
750x200
top board
mainboard
Bizboard
Bizboard
stylboard
stylboard*
Funboard
Funboard
motoboard
motoboard
1170x300
1170x300
750x200
1170x300
750x200
1170x300
750x200
1170x300
750x200
1170x300
dni ROBOcze
sOBOta lUB niedziela
155 000 zł
120 000 zł
145 000 zł
110 000 zł
185 000 zł
all
scReens
desKtOp
taBlet
smaRt
pHOne
140 000 zł
175 000 zł
130 000 zł
130 000 zł
85 000 zł
145 000 zł
110 000 zł
95 000 zł
72 000 zł
75 000 zł
57 000 zł
60 000 zł
45 000 zł
75 000 zł
50 000 zł
45 000 zł
35 000 zł
65 000 zł
45 000 zł
dniówKa desKtOp & taBlet stROna Główna Gazeta.pl
Stała obecność 24h na stronie głównej Gazeta.pl w boxach reklamowych. Formaty statyczne lub kreacja z promocją content marketingową, zlokalizowane
między boksami redakcyjnymi.
BOXY
standaRdOwa emisJa FORmatów
pROdUKt
Bizbox
stylbox
dni ROBOcze
sOBOta lUB niedziela
65 000 zł
370x300
46 000 zł
50 000 zł
370x300
all
scReens
desKtOp
taBlet
smaRt
pHOne
35 000 zł
linKi desKtOp & taBlet stROna Główna Gazeta.pl
Stała obecność 24h na stronie głównej Gazeta.pl w linkach reklamowych. Link kieruje do serwisu lub artykułu na Gazeta.pl. Treść do 40 znaków. Reklama
podlega akceptacji redakcyjnej.
linKi
standaRdOwa emisJa FORmatów
pROdUKt
dni ROBOcze
sOBOta lUB niedziela
info link
22 000 zł
15 000 zł
Biz link
15 000 zł
10 000 zł
sport link
20 000 zł
lokal link
desKtOp
taBlet
smaRt
pHOne
13 000 zł
15 000 zł
styl link
all
scReens
10 000 zł
15 000 zł
10 000 zł
BUttOnY desKtOp & taBlet stROna Główna Gazeta.pl
Stała obecność przez 7 dni na stronie głównej Gazeta.pl w buttonach reklamowych. Formaty statyczne, lokalizacja w prawej części serwisu, przy boksach redakcyjnych.
BUttOnY
standaRdOwa emisJa FORmatów
pROdUKt
tYdzieŃ
main button
180 000 zł
lokal button
150 000 zł
Biz button
160 000 zł
all
scReens
desKtOp
taBlet
smaRt
pHOne
*Istnieje możliwość powiększenia Stylboarda do 600px - dopłata 50%. Rekomendujemy formy statyczne.
dniówKa all scReens Gazeta.pl
5
CENNIK WAżNY OD 21 GRuDNIA 2015 R.
Cennik dla przedsiębiorców. Podane ceny są cenami
netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT.
DNIóWKI SPORT.PL
dniówKa all scReens spORt.pl
Stała obecność 24h na stronie głównej Sport.pl, stronie głównej m.Sport.pl, indeksie głównym aplikacji Sport.pl LIVE.
standaRdOwa emisJa FORmatów
pROdUKt
top board
750x200
mainboard
750x200
top board
mainboard
adboard
adboard
1170x300
1170x300
750x200
1170x300
dni ROBOcze
sOBOta i niedziela
78 000 zł
150 000 zł
68 000 zł
118 000 zł
85 000 zł
all
scReens
desKtOp
taBlet
smaRt
pHOne
165 000 zł
75 000 zł
130 000 zł
45 000 zł
91 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
dniówKa desKtOp & taBlet spORt.pl
Stała obecność 24h na stronie głównej Sport.pl, stronie głównej m.Sport.pl.
pROdUKt
Rectangle
Halfpage
300x250
standaRdOwa emisJa FORmatów
dni ROBOcze
sOBOta i niedziela
20 000 zł
20 000 zł
15 000 zł
300x600
all
scReens
desKtOp
taBlet
smaRt
pHOne
15 000 zł
DNIóWKI BIZNES
dniówKa all scReens Biznes
Stała obecność 24h na serwisie Wyborcza.pl, Wyborcza.biz, Next.Gazeta.pl.
pROdUKt
top board
top board
standaRdOwa emisJa FORmatów
dni ROBOcze
130 000 zł
750x200
all
scReens
desKtOp
taBlet
smaRt
pHOne
155 000 zł
940x300
dniówKa desKtOp & taBlet Biznes
Stała obecność 24h na serwisie Wyborcza.pl, Wyborcza.biz, Next.Gazeta.pl.
pROdUKt
Rectangle
Halfpage
standaRdOwa emisJa FORmatów
dni ROBOcze
100 000 zł
300x250
all
scReens
desKtOp
taBlet
smaRt
pHOne
100 000 zł
300x600
DNIóWKI BIZNES/INFO
dniówKa all scReens Biznes/inFO
Stała obecność 24h na serwisie Wiadomosci.Gazeta.pl, Tokfm.pl.
pROdUKt
top board
top board
750x200
940x300
standaRdOwa emisJa FORmatów
dni ROBOcze
120 000 zł
all
scReens
desKtOp
taBlet
smaRt
pHOne
145 000 zł
dniówKa desKtOp & taBlet Biznes/inFO
Stała obecność 24h na serwisie Wiadomosci.Gazeta.pl, Tokfm.pl.
pROdUKt
Rectangle
Halfpage
300x250
300x600
standaRdOwa emisJa FORmatów
dni ROBOcze
110 000 zł
110 000 zł
all
scReens
desKtOp
taBlet
smaRt
pHOne
6
CENNIK WAżNY OD 21 GRuDNIA 2015 R.
Cennik dla przedsiębiorców. Podane ceny są cenami
netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT.
DNIóWKI MOBILE
dniówKa mOBile impact
Stała obecność 24h na wybranych stronach głównych i indeksach serwisów mobilnych Gazeta.pl (za wyłączeniem strony głównej
m.Gazeta.pl, m.Sport.pl). Format dostosowany do smartphonów z dużą rozdzielczością (pliki kreacji 600x300 skalowane do 300x150 px).
standaRdOwa emisJa FORmatów
pROdUKt
top mobile Board
dni ROBOcze
300x150
dniówKa mOBile RectanGle
all
scReens
sOBOta lUB niedziela
40 000 zł
40 000 zł
desKtOp
taBlet
smaRt
pHOne
Stała obecność 24h na stronach głównych wszystkich serwisów mobilnych Grupy Gazeta.pl (poza serwisami lokalnymi) oraz w aplikacji
Gazeta.pl LIVE i Sport.pl LIVE.
standaRdOwa emisJa FORmatów
pROdUKt
Środkowy mobile Rectangle
dni ROBOcze
300x250
Rich media w slocie Środkowy mobile Rectangle
all
scReens
sOBOta lUB niedziela
80 000 zł
80 000 zł
150 000 zł
desKtOp
taBlet
smaRt
pHOne
150 000 zł
pOzOstałe pROdUKtY GRUpY Gazeta.pl
POZOSTAłE PRODuKTY
winieta w KampaniacH dedYKOwanYcH
Winieta emitowana w modelu FF uuxCPMX2.
standaRdOwa emisJa FORmatów
pROdUKt
all
scReens
cpm
winieta
130 zł
desKtOp
taBlet
desKtOp
smaRt
pHOne
mailinG
Kryteria mailngowe (każde +30%): płeć, wiek, miejsce zamieszkania (miasto powyżej 20 tys. mieszkańców, województwo, państwo),
wykształcenie, sytuacja zawodowa. Minimalna wartość zamówienia 500 zł.
standaRdOwa emisJa FORmatów
pROdUKt
all
scReens
cpm
mailing
95 zł
mailing edziecko
desKtOp
taBlet
desKtOp
smaRt
pHOne
400 zł
BRandinG pOczta.Gazeta.pl
Brandingi emitowane w modelu FF.
standaRdOwa emisJa FORmatów
pROdUKt
double billboard
750x200
skyscraper
Box w oknie logowania
desKtOp
taBlet
desKtOp
smaRt
pHOne
230 000 zł
160x600
dolny banner
all
scReens
tYdzieŃ
750x200
100 000 zł
620x400
tReŚci spOnsOROwane i BRanded tOpic
Artykuł sponsorowany okres emisji 1 tydzień.
pROdUKt
artykuł sponsorowany
pROdUKt
Branded topic (dzień) + artykuł sponsorowany
Branded topic (dzień)
standaRdOwa emisJa FORmatów
cena seRwisY pRemiUm
12 000 zł
cena pOzOstałe seRwisY
cena
20 000 zł
15 000 zł
10 000 zł
all
scReens
desKtOp
taBlet
desKtOp
smaRt
pHOne
7
CENNIK WAżNY OD 21 GRuDNIA 2015 R.
Cennik dla przedsiębiorców. Podane ceny są cenami
netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT.
paRtneRstwa apliKacJi
PARTNERSTWA APLIKACJI
paRtneRstwO apliKacJi Gazeta.pl live ORaz spORt.pl live
Splash screen, Logotyp Partnera w winiecie indeksów (FF), Dolny Mobile Rectangle na stronach artykułówych.
paRtneRstwO apliKacJi mOJa ciąŻa
Splash screen - emitowany przy starcie aplikacji (capp1/3dni), Mobile Rectangle - emitowany w module Kartka z Kalendarza, Dolny
Large Banner - emitowany w module Kartka z Kalendarza, Logotyp - emitowany na ekranie startowym (wyłącznie w partnerstwach
6 miesięcznych).
paRtneRstwO apliKacJi mOJe dziecKO
Partnerstwo główne: Splash screen - emitowany przy starcie aplikacji (capp1/3dni), Logotyp - emitowany na ekranie startowym oraz
we wszystkich sekcjach, Dolny Large Banner - emitowany w sekcji Siatki Centylowe, Artykuł natywny - emitowany przez tydzień
na wybranej sekcji (promocja na artykule pod leadem w postaci zajawki z dopiskiem Powered by).
Partnerstwo sekcji: Mobile Rectangle - emitowany na stronach indeksowych oraz artkułowych sekcji.
mieJsce emisJi
pROdUKt
partnerstwo aplikacji Gazeta.pl live
cena tYdzieŃ
cena miesiąc
95 000 zł
280 000 zł
all
scReens
desKtOp
taBlet
desKtOp
smaRt
pHOne
mieJsce emisJi
pROdUKt
partnerstwo aplikacji sport.pl live
cena tYdzieŃ
cena miesiąc
95 000 zł
280 000 zł
all
scReens
desKtOp
taBlet
desKtOp
smaRt
pHOne
mieJsce emisJi
pROdUKt
partnerstwo aplikacji moja ciąża
cena tYdzieŃ
cena miesiąc
65 000 zł
235 000 zł
all
scReens
desKtOp
taBlet
desKtOp
smaRt
pHOne
mieJsce emisJi
pROdUKt
cena tYdzieŃ
cena miesiąc
partnerstwo aplikacji moje dziecko (paRtneRstwO Główne)
55 000 zł
170 000 zł
partnerstwo aplikacji moje dziecko (paRtneRstwO seKcJi)
17 000 zł
55 000 zł
all
scReens
desKtOp
taBlet
desKtOp
smaRt
pHOne
8
CENNIK WAżNY OD 21 GRuDNIA 2015 R.
Cennik dla przedsiębiorców. Podane ceny są cenami
netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT.
seRwisY lOKalne
OFERTA LOKALNA
seRwisY lOKalne mediUm
seRwisY lOKalne pRemiUm
Billboard 300x150 skyscraper 160x600
35 zł
40 zł
Halfpage 300x600 triboard 750x300
60 zł
pROdUKt
double billboard 750x200 Rectangle 300x250
50 zł
wideboard 940x300 Brandmark
60 zł
70 zł
80 zł
toplayer, insert On-line, Banderola, inperson, Floorad
90 zł
88 zł
artykuł sponsorowany Emisja na tabletach na stronach ciężkich
105 zł
3 200 zł
KateGORie seRwisów
serwisy lokalne medium
Białystok, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Częstochowa,
Elbląg, Gorzów Wlkp., Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole,
Płock, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Zielona Góra;
serwisy lokalne premium
Katowice, Kraków, łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa,
Wrocław
dOpłatY za ROzszeRzenia
10%
emisja audio w dowolnym formacie reklamowym
10%
limitowanie odsłon bannerów do unikalnego użytkownika (capping)
wyłączność
BRanŻOwa 1-dniOwa
(tylko jeden klient z danej branży może się reklamować w danym dniu)
100%
tematYczna 1-dniOwa
(tylko jeden klient może odnosić się do określonych treści w danym dniu)
30%
Geotargetowanie ip (państwa, województwa, miasta)
10 zł (cpm za KaŻde 10KB)
przekroczenie standardowej wagi materiału (maks. do 120kB)
expand
PRODuKT
pRemiUm
mediUm
50%
push
70%
scroll
20%
stream
linK teKstOwY na stROnie GłówneJ Gazeta.pl (DESKTOP I TABLET)
1
miastO
1 dzieŃ
tYdzieŃ
warszawa
1 500 zł
7 500 zł
trójmiasto, Katowice + (Gliwice, sosnowiec), Kraków, łódź, poznań, wrocław
1 000 zł
5 000 zł
Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, częstochowa, Gorzów wielkopolski,
Kielce, lublin, Olsztyn, Opole, płock, Radom, Rzeszów, szczecin, toruń,
zielona Góra
500 zł
2 500 zł
1. Emisja na tabletach na stronach ciężkich
9
CENNIK WAżNY OD 21 GRuDNIA 2015 R.
Cennik dla przedsiębiorców. Podane ceny są cenami
netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT.
paRtneRzY GRUpY Gazeta.pl
OFERTA PARTNERSKA
OFeRta msn
doubleBillboard
doubleBillboard
triboard
wideboard
Rectangle
Halfpage
doubleBillboard
cpm
cpm
cpm
cpm
cpm
cpm
dniówka
dniówKi msn.pl
750x200
dzieŃ weeKendU
110 000 zł
110 000 zł
120 000 zł
110 000 zł
cenniK
150 000 zł
750x200 + SCREENING
750x300
130 000 zł
940x300
80 000 zł
300x250
90 000 zł
300x600
750x200 W POłOWIE SERWISu
cpm
300x250
35 000 zł
cenniK
135 000 zł
120 000 zł
75 000 zł
85 000 zł
30 000 zł
55 zł
68 zł
300x600
75 zł
750x200
90 zł
750x300
940x300
dzieŃ tYGOdnia
OUtlOOK
160x600
110 zł
80 zł
20 000 zł
160x600
OFeRta sKYpe
dniówka na Hp
dniówka na Hp
Hp - cpm
sKYpe
(1M uu i 1,5M PV)
(1M uu i 1,5M PV) - EXPAND
Okno rozmowy głosowej - cpm
Okno rozmowy głosowej - cpm
80 zł
160x600
Okno czatu - cpm
skype mobile
300x600
300x250 lub 650x170
728x90
Okno czatu - cpm
sKYpe mOBile
1 TYDZIEń
1 MIESIąC
CPM
85 000 zł
127 500 zł
300x250
Okno czatu - cpm
cenniK
300x250 lub 650x170
300x600
Okno czatu - cpm
skype mobile
300x250 lub 650x170
300x250
Okno czatu - cpm
skype mobile
FORmat
300x50
640x100
640x100
640x100
80 zł
70 zł
60 zł
60 zł
60 zł
60 zł
60 zł
80 000 zł
220 000 zł
60 zł
10
CENNIK WAżNY OD 21 GRuDNIA 2015 R.
Cennik dla przedsiębiorców. Podane ceny są cenami
netto za 1000 odsłon (CPM), nie zawierają podatku VAT.
OFeRta KweJK
KweJK - dniówKi
Kwejk sponsorowany (supermem)
Kwejk sponsorowany (supermem)
screening
Double Billboard + klikalna tapeta
screening
Double Billboard + klikalna tapeta
cpm
Billboard
Rectangle
sG
54 000 zł
ROs bez sG
ROs i sG
30 zł
55 zł
triple Billboard
65 zł
Floorad
screening
35 000 zł
30 zł
double Billboard
100 zł
UsłUGi dOdatKOwe
130 zł
emisja w określonych godzinach
+10 %
Reklama dźwiękowa
+20 %
emisja z ograniczeniem do sG
Geotargetowanie
Rotacja
MAX. 3 KREACJE
streaming video z zew. serwera
streaming video z wew. serwera
Rc
sG
ROs bez sG
Double Billboard + klikalna tapeta
screening
placement
+20 %
+20 %
+30 %
+50 %
+100 %
47 000 zł
108 000 zł
180 000 zł

Podobne dokumenty