Cennik sprzedaży grobów

Komentarze

Transkrypt

Cennik sprzedaży grobów
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie
Cennik sprzedaŜy grobów na Cmentarzu Komunalnym w Chełmie
przy ul. Mościckiego 57
Obowiązuje od dnia 28 listopada 2012 r.
Cennik grobów
Lp
1.
2.
3.
Rodzaj grobowca
Groby murowane dziecinne + płyta.
Groby murowane z prefabrykatów
wewnątrz sektora:
1) jednomiejscowy
2) dwumiejscowy
3) trzymiejscowy
Groby murowane z prefabrykatów przy
alei:
1) jednomiejscowy
2) dwumiejscowy
3) trzymiejscowy
4) czteromiejscowy
Cena
netto
VAT 8 %
Cena z
VAT 8 %
833,33
66,67
900,00
2.314,81
3.518,52
4.166,67
185,19
281,48
333,33
2.500,00
3.800,00
4.500,00
2.592,59
3.888,89
4.814,81
7.407,41
207,41
311,11
385,19
592,59
2.800,00
4.200,00
5.200,00
8.000,00
Cennik grobów prefabrykowanych (komorowych)
Lp
1.
2.
Rodzaj grobowca
Groby murowane z prefabrykatów
(komorowe) wewnątrz sektora:
1) jednomiejscowy
2) dwumiejscowy
3) trzymiejscowy
Groby murowane z prefabrykatów
(komorowe) przy alei:
1) jednomiejscowy
2) dwumiejscowy
3) trzymiejscowy
4) czteromiejscowy
Cena
netto
VAT 8 %
Cena z
VAT 8 %
2.592,59
3.888,89
4.722,22
207,41
311,11
377,78
2.800,00
4.200,00
5.100,00
2.870,37
4.259,26
5.370,37
8.518,52
229,63
340,74
429,63
681,48
3.100,00
4.600,00
5.800,00
9.200,00

Podobne dokumenty