Rys nr 3 profil gr.dcd

Komentarze

Transkrypt

Rys nr 3 profil gr.dcd
Proj. studz. PVC425
na istn. kan. 0,2
Istn. kabel el.
S2
S1
Sp
Istn. wodoc.
k
Studzienka dołączeniowa Sp
Posadowienie dna dostosowane do istn. rury
i=5‰
Długość spadek m ‰
L=96,1m
45,3
96,1
0,0
49,7
95,0
PVC200 S
Materiał
Odległości
1,82 125,38 127,2
1,82 125,38 127,2
2,05 125,15 127,2
Głębokość
49,7
Rzędna dna rury
2,10 124,90 127,0
Rzędna terenu
3,38 123,62 127,0
P.P. 120,00 mnpm
aqua-bud
3
(1,1)

Podobne dokumenty