i 100% punktacją procentową za cały przedmiot

Komentarze

Transkrypt

i 100% punktacją procentową za cały przedmiot
Komenda Miejska PSP w Gliwicach
ul. Wrocławska 1
44 – 100 Gliwice
tel. 231 –18-85
NIP 631-221-45-18
Gliwice, 04.05.2015r.
Znak sprawy: MT-2370.2.2015.27
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Stosownie do art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, uprzejmie zawiadamiam,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego PN/EN – 590 (KOD CPV 09134220 – 5 )
w ilości 21000 litrów do siedziby KM PSP w Gliwicach oraz podległych Jednostek
Ratowniczo – Gaśniczych PSP w Gliwicach – Łabędach, Knurowie i Pyskowicach”
- znak sprawy: MT – 2371.3.2013, wybrano ofertę najkorzystniejszą i spełniającą
wymagania SIWZ, Firmy:
„F.H.U. FEL – TANK
Felicjan Kawik Sp z o. o.
ul. Boczna 6
44 – 240 Żory
z ceną 91 002,19 zł ( brutto ) – oferta nr 3
i 100% punktacją procentową za cały przedmiot zamówienia.
Nadto zawiadamiam, iż w postępowaniu ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożyły firmy:
Numery
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
1.
„PETROL” Sp. z o. o.
ul. 1 – go Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
2.
„KONKRET” Sp. z o. o.
ul. Mariańskiego 36
26 – 600 Radom
4.
„BEMAR’’ Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 2
44 – 101 Gliwice
5.
„EUROSPED’’ K.Matura,
W Haręza Sp.j.
Ul. Dworska 6
41 – 902 Bytom
Cena
brutto [zł]
Termin
wykonania
93 091,32
do 10 dni od dnia
podpisania
umowy
95 751,81
do 10 dni od dnia
podpisania
umowy
92 729,70
do 10 dni od dnia
podpisania
umowy
91 154,07
do 10 dni od dnia
podpisania
umowy
Warunki
płatności
Punktacja
%
do 14 dni od
dnia
otrzymania
faktury
97,76
do 14 dni od
dnia
otrzymania
faktury
do 14 dni od
dnia
otrzymania
faktury
do 14 dni od
dnia
otrzymania
faktury
95,04
98,14
99,83
Podpisał:
Komendant Miejski
PSP W Gliwicach
St. bryg. mgr inż. Janusz Przybylski