II.3 MOK sprawozdanie opisowe 2011

Komentarze

Transkrypt

II.3 MOK sprawozdanie opisowe 2011
Załącznik Nr 13
SPRAWOZDANIE
OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ZA 2011r.
Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury jest wielopłaszczyznowa. Zmierza głównie w
kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia
rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenia pasji, zainteresowań, hobby.
Realizacja założeń programowych
1. Edukacja artystyczna środowiska
Mając na celu przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w imprezach
kulturalnych, w minionym roku zwracano wiele uwagi i środków na amatorską twórczość artystyczną.
Rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną i prowadzenie przez to
rozszerzonej edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane było m.in. poprzez
prowadzenie trzydziestu jeden kół zainteresowań i zespołów artystycznych na terenie całego miasta tj.
w: Koźlu, Kędzierzynie, Azotach, Blachowni, Sławięcicach, Koźlu – Rogach, Miejscu Kłodnickim,
Cisowej. Wykaz stanowi załącznik.
Na zajęcia wymienionych kół i sekcji uczęszczało i uczęszcza ponad 750 osób począwszy od
dzieci w wieku przedszkolnym po osoby dorosłe.
2. Umocnienie i rozszerzenie amatorskiego ruchu artystycznego
Ponadto aktywizowano środowiska dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez organizację licznych
festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań:
•
Konkurs teatralny „Teatromania Przedszkolaka”
•
Przegląd Teatrów Szkół Podstawowych „Debiut”
•
Konkurs Piosenki Szantowej w ramach Festiwalu „Szantki”
•
XVII Otwarty Konkurs Modeli Plastikowych i Kartonowych
•
Przegląd Piosenki Artystycznej w ramach Festiwalu „Wrzosowisko 2011”
•
Konkurs filmów nieprofesjonalnych w ramach Festiwalu „Publicystyka 2011”
•
Ogólnopolski przegląd zespołów rockowych w ramach Festiwalu „Koz All Music”
•
Festiwal Tańca „Strefa Ruchu”
•
Przegląd miejskich zespołów tanecznych „Tańcowała igła z nitką”
•
Festiwal Piosenki Harcerskiej
•
Biesiady Kozielskie
•
Warsztaty wokalne
•
Warsztaty tańca
•
Warsztaty filmowe
•
Wernisaże i wystawy pokonkursowe artystów z terenu naszego miasta, kraju i za
granicy . Są one ważnym elementem procesu twórczego. Pozwalają na prezentowanie
prac w odpowiedniej oprawie szerokiemu gronu odbiorców z Kędzierzyna – Koźla.
Przeglądy te umożliwiły prezentację umiejętności i dostrzeżenie talentów, którym proponuje
się dalszą współpracę przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. Uczestnictwo w przeglądach i
kołach artystycznych jest ważnym elementem procesu wychowawczego i przygotowuje dzieci,
młodzież i dorosłych do uczestnictwa w życiu kulturalnym, będącym sposobem na spędzanie wolnego
czasu.
3. Rozrywka i rekreacja
Mając na celu aktywizację środowiska i zachęcenie mieszkańców do masowego uczestnictwa
w kulturze zorganizowano szereg imprez plenerowych, takich jak festyny i koncerty prezentujące
różne formy artystyczne przeznaczone dla zróżnicowanego grona odbiorców:
1. Dni Kędzierzyna – Koźla – największa impreza plenerowa przeprowadzona na Al.
Jana Pawła II obok Domu Kultury „Chemik”. Na scenie wystąpili: finaliści Festiwalu
„Koz All Music”, Karawana, Bakshish, T.Love, orkiestra rozrywkowa Kurcband, Rudi
Shubert i Wały Jagiellońskie, The Fireballs, Andrzej Piseczny. Około 25000
mieszkańców przy bardzo sprzyjającej słonecznej pogodzie bawiło się razem z
zaproszonymi artystami.
2. Festyny majowe w Parku Pojednania, podczas których zaprezentowano program
artystyczny w wykonania lokalnych artystów, wystapili: wokaliści Studia Piosenki
MOK w programie piosenek Anny Jantar, zaprezentowano kolejną odsłonę „Biesiady
Kozielskiej”, a zabawę taneczną poprowadził zespół „Tabuł”
3. Motoserce – impreza plenerowa odbywająca się jednocześnie w wielu miastach w
Polsce: koncerty, pokazy jazdy na motorze, zbiórka krwi.
4. Festyny rodzinne na osiedlach ościennych (oś. Blachownia, Cisowa, Lenartowice,
Azoty).
5. V Dni Twierdzy Koźle – impreza plenerowa podczas której odbywa się rekonstrukcja
bitwy o Twierdzę Koźle. Na kozielskim Rynku na dużej scenie zaprezentowały się
amatorskie i profesjonalne zespoły muzyczne: Kentucky & Music Band, Yejku, Łada
Gorpienko,
Trebunie
Tutki.
Niezaprzeczalnym
wydarzeniem
był
koncert
Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, który bardzo wzruszył mieszkańców
naszego miasta. Imprezie jak co roku towarzyszył Jarmark Rękodzieła i warsztaty
„Szlakiem ginących zawodów”.
6. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Sztab WOŚP obejmujący Kędzierzyn –
Koźle mieścił się w Miejskim Ośrodku Kultury, w którym zarejestrowało się i
kwestowało 200 wolontariuszy, a owocem ich pracy oraz Sztabu było zebranie
ok.70.000 zł. Nie zabrakło loterii, koncertów w „Galerii Sztuk Wszelakich” i pokazu
sztucznych ogni czyli tzw. „światełka do nieba”.
7. Kilka edycji „Biesiad Kozielskich”.
8. V Dni seniora w Kędzierzynie – Koźlu – maraton filmowy, spotkanie biesiadne w sali
teatralnej hotelu Centralnego , uroczysta akademia.
9. „Kędzierzyńsko Kozielska Odsłona Kabaretowa podczas których zaprezentowały się
najlepsze kabarety wybrane przez mieszkańców naszego miasta poprzez sondę.
10. Kino plenerowe i samochodowe – projekcje organizowane były podczas wakcji,
nieodpłatne, na terenie dużych parkingów samochodowych na osiedlach: Blachownia,
Rynek Koźle, Śródmieście w Kędzierzynie
Miejski Ośrodek Kultury realizował również politykę kulturalną miasta poprzez działania
promocyjne oraz organizację imprez o charakterze ponad lokalnym:
1. XVIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Publicystyka” im.
Ireneusza Radzia – jest to impreza o wieloletniej tradycji, której celem jest nie tylko
pokazanie osiągnięć i trendów amatorskiej twórczości filmowej, ale także doskonalenie
nabytych już umiejętności poprzez zajęcia warsztatowe, spotkania, dyskusje, które
prowadzą członkowie jury, uznani reżyserzy, montażyści czy teoretycy oraz praktycy
sztuki filmowej. Impreza zyskała uznanie w oczach twórców filmów niezależnych co
zaowocowało patronatem Światowej Unii Filmu Niezależnego „Unica”. Muzyczne
wydarzenie tego Festiwalu to koncert jazzowy Leszka Możdżera. Odbyło się również
spotkanie autorskie z młodym reżyserem pochodzącym z Kędzierzyna – Koźla z
Pawłem Maślaną oraz pokaz jego nagrodzonego filmu pt. „Zaćmienie”. W Galerii
Sztuk Wszelakich” zorganizowano pokaz filmów i spotkanie z uczestnikami
Nieprofesjonalnego Klubu Filmowego „Groteska”, który obchodził swoje 40-lecie. Do
konkursu nadesłano 58 filmów z czego komisja kwalifikacyjna dopuściła 26 z nich.
2. XXIV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej, Poezji Śpiewanej i Sztuk
Różnych „Wrzosowisko” – impreza ma charakter konkursowy, w którym weryfikacji
jurorów poddają się młodzi wykonawcy z całej Polski. Gościem
„Wrzosowiska” był:
zespół „Stare Dobre Małżeństwo”, Ania Dąbrowska i Antonina Krzysztoń. Konkurs
natomiast zgromadził wykonawców z całej Polski i odbył się na bardzo wysokim
poziomie. Na konferencji dyrektorów Festiwali w Krakowie „Wrzosowisko” zostało
najwyżej ocenione pod względem organizacyjnym spośród festiwali artystycznych w
Polsce.
3. XXIII Przegląd Piosenki Żeglarskiej i Poezji Morskiej „Szantki” – to: Wieczór
Poezji Morskiej oraz konkurs i Koncert Galowy, który ma grupę stałych odbiorców. Co
roku przybywają nowi widzowie zainteresowani imprezą, natomiast do konkursu
zgłasza się coraz więcej chętnych zespołów i solistów. Na „Szatki 2011” przyjechały
zespoły: „Ryczące Dwudziestki”, „Fresco Creep”, „Stare Dzwony” i Dominika
Żukowska
4. Współpraca
W
2011
roku
prowadzono
szeroką
współpracę
z
radami
osiedla,
instytucjami
i stowarzyszeniami, które chętnie podejmują współpracę w zakresie wspólnej organizacji założeń
kulturalnych.
Miejski Ośrodek Kultury współorganizował m.in.:
1. Wręczenie nagród Prezydenta Miasta za rok 2010 (WKSiR Urzędu Miasta ) podczas
którego wystąpili nagrodzeni.
2. Festyn charytatywny „Wakacje Dzieciom” (Parafia pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi).
3. Finał konkursu językowego „Wschód-Zachód” (II Liceum Ogólnokształcące).
4. Festiwal Piosenki Harcerskiej (ZHP).
5. Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowała igła z nitką”(
6.
Festyny letnie na osiedlach ościennych (Rady Osiedla).
7. Przegląd Szkolnych Form Profilaktycznych w dwóch etapach: happening „Kolorowy
świat bez trucizn w „Parku Pojednania” i Turniej Kulturalny Gimnazjów (UM).
8. Przegląd teatrów przedszkolnych „Teatromania Przedszkolaka (Publiczne Przedszkole
nr 18).
9. Przegląd teatrów szkolnych „Debiut” (PS 9)
10. Koncert Noworoczny (Stowarzyszenie Komes).
11. Festyn w ramach III Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa „Motoserce – Krew Darem
życia ( Klub Troopers of highweys)
12. Dzień Kultury Romskiej (Stowarzyszenie Romów w Polsce).
13. Wycieczki do Hlumu w Czechach (Wydział Promocji przy UM).
14. V Miejskie Dni Seniora (MOPS)
W 2011 roku kontynuowano organizację cyklu koncertów, które wciąż gromadzą komplet
widzów. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpili między innymi: Orkiestra Johana Straussa,
Katarzyna Groniec, pianistka Oliwia Grabowska, Yoko Kawai, pianista Przemek Winnicki, Leszek
Możdżer, Keith Dunn, Trebunie Tutki, Gronicki, Chriss Ricketts, zespół Seltido del Tango, Łada
Gorpienko i jej goście. Zorganizowano osiem spektakli teatralnych dla dorosłych, cztery dla dzieci i
jeden spektakl plenerowy. Po raz kolejny ruszyły linie poetyckie podczas których zaprezentowano w
autobusach miejskich ok. 500 wierszy poetów z całego kraju..
W 2011r. w „Galerii Sztuk Różnych” w DK Chemik odbyło się: czternaście wystaw twórców z
naszego miasta i kraju. Na scenie Galerii odbyły się koncerty bardów i instrumentalistów.
Aby dotrzeć z ofertą proponowanych imprez do jak największej ilości odbiorców i prowadzić
tym samym edukację kulturalną współpracujemy z przedstawicielami mediów lokalnych
i ogólnopolskich tj. „Nowej Trybuny Opolskiej”, „Nowa Gazety Lokalnej”, „Tygodnika 7 Dni”,
Polskiego Radia „Opole”, Radia „Plus”, Radia „Park”, Radio „Vanessa”, Telewizją Opole i wielu
innych. O Międzynarodowym Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Publicystyka” pisano m.in. w
branżowym kwartalniku kolportowanym na terenie Europy „Filmpresse” oraz na stronach wielu
portali internetowych. Miejski Ośrodek Kultury posiada i stale aktualizuje własną stronę internetową i
osobne strony dotyczące Festiwali.
W Kinie „Chemik” odbyło się. łącznie 1037 seansów filmowych skupiających 49.646 widzów,
odbyło się również 36 seansów w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego dla 3.280 widzów.
Podczas wakacji filmy prezentowane były za pomocą kina samochodowego i plenerowego. Obyły się
4 projekcje, które wzbudziły zainteresowanie bardzo wielu mieszkańców naszego miasta i okolic.
Efektem wieloletnich działań edukacyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury jest wybieranie przez
uczestników sekcji szkół i wyższych uczelni o kierunkach artystycznych (plastycznych, teatralnych,
filmowych, itp.), przyszłej pracy (instruktorzy), podejmowanie środowiskowych inicjatyw
kulturalnych, kształtowanie określonych postaw społecznych i twórczych poszukiwań. .Wiele
sukcesów odnotowały: Studio Piosenki, sekcje teatralne, modelarska prowadzona przez Jana Stolarka,
taneczna prowadzona przez Balladynę Dziubę, zaznaczając swój wysoki poziom na mapie kraju i
Europy. W Mistrzostwach Świata Modeli Pływających ekipa MOK zdobyła medale złote, srebrne i
brązowe. Pary w tańcu towarzyskim z KTT MOSSO działającego przy MOK reprezentują nasze
miasto i kraj na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach zdobywając znaczące miejsca.
Dużym powodzeniem cieszą się wszystkie inicjatywy kulturalne podejmowane w DK „Lech”.
Codziennie odbywają się tam zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez wykwalifikowanych
instruktorów, cyklicznie placówkę odwiedzają dzieci ze szkół i przedszkoli. Poza tym w DK Lech, pod
okiem instruktorki aerobiku, ćwiczy grupa pań. Na terenie obiektu działa również Klub Amazonek,
Stowarzyszenie „Blechhammer 1944” prowadzące ekspozycję militariów, ćwiczą też muzyczne
amatorskie zespoły z terenu całego miasta i Klub Związku Emerytów i Rencistów.
Na scenie DK Lech w dużej mierze tworzone są programy artystyczne wykonywane przez
dzieci i młodzież oraz dorosłych ze szkół, przedszkoli terenu osiedla Blachownia. Na scenie DK Lech
wystąpili również: z programem kabaretowym Piotr Szefer, Śląskie Trio, koncertowała „Mona Lisa”.
W DK Lech przeprowadzane są cykliczne koncerty rockowe i przesłuchania zespołów
muzycznych w ramach Festiwalu „Kozz All Misic Festiwal”. Dwa razy w miesiącu odbywają się
projekcje filmowe. Odbyły się trzy spektakle teatralne dla dzieci.
Olbrzymim zainteresowaniem cieszą się codzienne zajęcia dla dzieci przeprowadzane w
ramach ferii zimowych i letnich. Wszelkie imprezy, turnieje, inicjatywy podejmowane są wspólnie z
Radą Osiedla Blachownia, TKKF „Blachowiaka” oraz tamtejszą Parafią. Dzięki takim działaniom
mieszkańcy osiedla maja możliwość pełnej integracji.
Natomiast w DK Koźle Rogi przeprowadzono Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej i
Poezji Morskiej „Szantki”, zorganizowano dwie zabawy taneczne.
Remont uniemożliwił prowadzenie działalności w DK „Koźle”
Kędzierzyn-Koźle, 03.02.2012 r.