Rafał Rajtar Członek Zarządu - życiorys zawodowy

Komentarze

Transkrypt

Rafał Rajtar Członek Zarządu - życiorys zawodowy
Rafał Rajtar
Wykształcenie:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania - magister inżynier
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rachunkowość i Finanse – studia podyplomowe
Przebieg kariery zawodowej:
2001 – obecnie Instal Kraków S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
2000 – 2001
Instal Kraków S.A. – Dyrektor Finansowy, Prokurent
1998 – 2000
Bank Przemysłowo – Handlowy S.A. – Specjalista, Główny Specjalista
1998
Agencja Informacyjna Penetrator Sp. z o.o. – Zastępca Naczelnika Wydziału
ekonomiczno-prawnego
1994 – 1998
Dom Maklerski Penetrator S.A. – Kierownik Działu Serwisu Informacyjnego, Zastępca
Naczelnika Wydziału Emisji
Kwalifikacje:
Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia rachunkowości nadany przez Ministra
Finansów
Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa nadane przez
Ministra Skarbu
Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z
oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy
Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej
jako członek jej organu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej BTH Instalacje Sp. z o.o., działalność nie jest konkurencyjna, spółka z
Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.
Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podobne dokumenty