Prezydent Uniwersytetu w Indianie (IU), McRobbie,wzmacnia więzi

Komentarze

Transkrypt

Prezydent Uniwersytetu w Indianie (IU), McRobbie,wzmacnia więzi
Prezydent Uniwersytetu w Indianie (IU), McRobbie,wzmacnia więzi
historyczne uniwersytetu z Włochami i Polską
DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI
BLOOMINGTON, stan Indiana -- Prezydent Uniwersytetu w Indianie (IU),
Michael A. McRobbie, wybiera się w tym tygodniu z delegacją do Włoch
i Polski. Podczas tej wizyty obchodzone będą rocznice współpracy z
kluczowymi uczelniami partnerskimi, sięgającymi aż pół wieku.
Prowadzone będą także działania w celu umocnienia istniejących
istworzenia nowych relacjiw tych krajach.
Najważniejszymi kamieniami milowymi obchodzonymi w czasie tego
pobytu będą:50ta rocznicaprogramustudiówzagranicznych IU na
Uniwersytetciew Bolonii,we Włoszech – najstarszymuniwersytecie w
Europie–oraz 40tarocznica partnerstwa z Uniwersytetem Warszawskim
w Polsce, gdzie McRobbie odnowi główną umowę akademicką z tą
instytucją.
W programiepodróży, trwającej od 25 maja do 3 czerwca,przewidziane
jest także spotkanie z reprezentantami Galerii-Muzeum Uffizi we
Florencji, jednego z najświetniejszych muzeów na świecie oraz
odwiedzenie włoskich siedzib „Eli Lilly and Company”. W Polsce,
McRobbie odnowi umowę IU z Uniwersytetem Jagiellońskim, najstarszą
w Polsce ijedną z najstarszych uczelni na świecie.
Zwiedzi on również Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” wraz
zabsolwentemIU, który przewodniczy głównej wystawie w tym
muzeumoraz spotka się z czołowymi przedstawicielamirządu ioświaty.
“Siłamiędzynarodowego zaangażowania Uniwersytetu w Indianiejest
połączona z silnymi relacjami, jakie posiada on zniektórymi z
najlepszych uniwersytetówna świecie,” powiedział McRobbie.“ Przez
dziesięciolecia utrzymywaliśmy silne iowocujące relacje z dwoma
najstarszymiinajznakomitszymi uczelniami Europy: Uniwersytetem
BolońskimiUniwersytetem Jagiellońskim, a także z innymi wybitnymi
uczelniami, jak na przykład Uniwersytet Warszawski. Wielu naszych
studentów i wykładowcówposiadało niepowtarzalną okazję
studiowania ipracowaniaw tych instytucjach, absorbując tym samym
bogactwo kulturowe Europy. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, literatura
światowaidoświadczenie tego rodzaju jest niezbędnedla przyszłości
naszego kraju.”
IU jako jeden z pierwszych uniwersytetów w Stanach
Zjednoczonychwprowadził program studiów zagranicznych na
Uniwersytecie Bolońskim. Mark Musa, posiadacz stypendiumDante i
słynny profesor IU, stworzyłobustronną wymianę, która rozrosła się do
rozmiaru konsorcjum składającego się z15 kolegiów i uniwersytetów
amerykańskich zarządzanych przez Biuro Studiów Zagranicznych IU. Od
czasu pierwszej grupy wlatach 1965-66, ponad 1600 absolwentów
ukończyło ich imponujący program włoski i ponad 300 studentów
Uniwersytetu Bolońskiego studiowało w Stanach Zjednoczonych.
Podczas dwudniowych obchodów 50tejrocznicyProgramu Studiów
Konsorcjalnych wBolognii, McRobbie wręczy Rektorowi
UniwersytetuBolońskiego, Francesco Ubertini, Medalion Thomasa
Harta Bentona. Medalion ten przyznawany jest osobom, które
osiągnęły odpowiedni poziom wyróżnienia pełniąc funkcje lub
sprawując stanowisko publiczne i zademonstrowały
przykładwartościuczelni.
Podobnie, w czasie fundamentalnych przemian politycznychi
społecznychwe Wschodniej Europie, IU zaangażował się czynnie w
studia o Polsce iprzyczynił się do założenia Ośrodka Studiów
Amerykańskich w Warszawieoraz Ośrodka Studiów Polskich w IU w
Bloomington w 1976. Doprowadziło to do założenia przez IU
programów naukowych zUniwersytetem Warszawskim i Jagiellońskim
w czasie gdy formalnewymiany pomiędzy tymi dwoma krajami były
dość rzadkie ze względu na Zimną Wojnę.
McRobbie odnowi główną umowę IU z Uniwersytetem
Warszawskimipodpisze nowąumowę w celu utworzenia Wykładu
Pamięci Krzysztofa Michałkana Studiach Amerykańskich. John Bodnar,
Rektori HonorowyProfesor Historii na IU, zaprezentuje wykład
inauguracyjny.
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Pałys,otrzyma również
Medalion Thomasa Harta Bentonaza wybitny wkład do szkolnictwa
wyższego.
Poza odnowieniem głównej umowy IUz Uniwersytetem Jagiellońskim,
McRobbie podpisze umowę wydawniczą pomiędzy IU Press aMuzeum
HistoriiŻydów Polskich„POLIN” w Krakowie.
Do podróży McRobbie dołączy się Lee Feinstein, dziekan i
założycielSzkoły Studiów Międzynarodowych IU oraz Ambasador
Amerykański dla Polskiw latach 2009-2012, a także David Zaret, wiceprezydent IU do spraw zagranicznych.
„Brama do Europy” założona została w Berlinie w październiku zeszłego
rokuw celuumocnienia zaangażowania IU w Europie. W składzie
delegacji IU będzie znajdowała sięrównież Andrea Adam Moore,
dyrektor Bramy do Europy IU oraz Hannah Buxbaum, jej dyrektor
naukowyiprzewodnicząca Etyki Prawniczej John E. Schiller wSzkole
PrawaMaureraIU.
Sprawozdania zprzebiegu podróżybędą dostępne na stronie blogu, „IU
Goes to Italy and Poland”, orazpoprzez oficjalne kanały w mediach
społecznościowych IU:Facebook i Twitter.