Informacja na temat odbioru odpadów komunalnych w 2016r.

Komentarze

Transkrypt

Informacja na temat odbioru odpadów komunalnych w 2016r.
Informacja na temat odbioru odpadów komunalnych w 2016r.
Informacja na temat odbioru odpadów komunalnych w 2016r.
Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia „Przetargu nieograniczonego na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Trzeszczany” w 2016 r. wybrana została firma :
MIR-EKO Sp. z o.o. ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze
z którą została zawarta stosowna umowa.
Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych pozostała niezmieniona (raz w miesiącu wg
harmonogramu).
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych
zaplanowana jest na maj i wrzesień 2016r.
Przypominamy, że osoby które zadeklarowały , że będą segregowały odpady, oprócz odpadów
zebranych selektywnie mają oczywiście również prawo w ramach uiszczonej opłaty, oddać każdą
ilość odpadów zmieszanych ( tj. takich których już nie da się wysegregować, w tym także popiół).
Odpady te zgromadzone w pojemnikach na odpady bądź czarnych workach należy wystawiać przed
posesje w dniu zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych .
Znacznym ułatwieniem dla firmy odbierającej odpady komunalne byłoby, gdyby wszystkie posesje na
terenie naszej gminy posiadały umieszczone w widocznym miejscu numery posesji.
I. PODMIOTY UPRAWNIONE DO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2016 :
1. Podmiotem odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Trzeszczany jest:
MIR-EKO Sp. z o.o. ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze
Tel. 530 616 157 ( numer telefonu znajduje się też na harmonogramie)
2. PODMIOTY UPRAWNIONE DO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WSZYSTKICH FRAKCJI Z
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej:
•Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tyszowcach ul. Wielka 62,
22-630 Tyszowce tel. 84 661-93-70.
•Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie
ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów, tel. 84/ 6962607.
•Ecler –Wywóz nieczystości Dariusz Gałan Tomaszów Lubelski
ul. Promienna 19, Łaszczówka , 22-600 Tomaszów Lubelski
•EKO-KRAS Spółka z o.o. w
Kraśniku ul. M. Konopnickiej 27,
23-204 Kraśnik
•EKO-MEGA Sp. z o.o. ul. Szklarniowa 1 c,
22-400 Zamość
•MIR-EKO Sp. z o.o. ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze
II. MIEJSCEM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH, ODPADÓW
ZIELONYCH I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA JEST:
Gminny Zakład Komunalny w Mirczu - Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Łaskowie
PGK i M Sp. z o.o., ul. Łąkowa 13, 23 –400 Biłgoraj Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie
III. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) jest prowadzony w
miejscowości Nieledew, Nieledew 49 (hala obok pomieszczeń OSP) przez Gminny Zakład Komunalny
w Trzeszczanach, Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany
Godziny przyjęć odpadów: w każdy wtorek od godz. 8.00-14.00
IV. PODMIOTY ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I
ELEKTRONICZNY: MIR-EKO Sp. z o.o. ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze
Tel. 530 616 157 .
Sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać także do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Nieledwi

Podobne dokumenty