POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Komentarze

Transkrypt

POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Konstrukcja Samolotu IV MDL-B
TEMATYKA ZAJĘĆ WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ
LICZBA
GODZIN
WYKŁAD:
Wprowadzenie. Projektowanie samolotu, etapy projektowania. Obciążenia samolotu:
Przepisy budowy samolotów. Ogólne obciążenia samolotu, obciążenia dopuszczalne i
obciążenia niszczące, współczynniki obciążeń i prędkości obliczeniowe. Krzywa
obciążeń sterowanych. Krzywa obciążeń od podmuchów. Obwiednia obciążeń.
Brutalne sterowanie w locie symetrycznym i niesymetrycznym. Obciążenia na ziemi.
Obciążenia awaryjne i obsługowe. Wpływ pracy zespołu napędowego na obciążenie
samolotu, obciążenie łoża silnikowego i sąsiednich elementów konstrukcji. Model
masowy samolotu, równanie bilansu masowego. Projektowanie: ogólna postać zadania
projektowego, zmienne, ograniczenia, kryteria. Metody wyboru rozwiązania
projektowego: intuicyjne, kolejnych przybliżeń, optymalizacja. Układy konstrukcyjne
samolotów: rozmieszczenie skrzydeł, usterzeń, podwozia i napędu. Schematy
wytrzymałościowe konstrukcji: kratownice, konstrukcje półskorupowe i skorupowe,
zakresy stosowalności. Rozwiązania konstrukcyjne głównych zespołów samolotu:
skrzydeł, kadłubów, usterzeń, podwozi, zespołów napędowych (śmigłowych i
odrzutowych).
ĆWICZENIA:
Model masowy samolotu, wyważenie, momenty bezwładności. Krzywa obciążeń
sterowanych. Krzywa obciążeń od podmuchów. Obwiednia obciążeń. Obciążenia
usterzenia Obciążenia podczas lądowania.
45
ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN
L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
60
WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY
-.: Brytyjskie przepisy Budowy Samolotów BCAR cz. D, K.
-.: Federal Aviation Regulations, part 23, 25.
-.: Jointed Aviation Regulations, part VLA, 23.
Бадягин А. А., Мухамедов Ф. А.: Проектирование легких самолетов. Москва, Машиностроение, 1978.
Błażewicz W.: Budowa samolotów. Obciążenia. WPW. Warszawa 1976
Cymerkiewicz R.: Budowa samolotów. WKŁ. Warszawa 1976.
Fiszdon W.: Mechanika Lotu, tom I, II, PWN, Warszawa 1961.
Misztal F.: Założenia konstrukcyjne i obliczenia w budowie samolotów. Część I, Dział B, Projekt
wstępny samolotu, Zeszyt IV – Wstępny projekt konstrukcyjny, Płatowiec. PWN Warszawa 1958
Raymer D. P.: Aircraft Design. A Conceptual Approach. AIAA Education Series, Washington
1989.
Roskam J.: Airplane Design, Part I - VIII, 1990.
Skowron M.: Budowa samolotów. Obciążenia. Zbiór zadań. WPW. Warszawa 1979
SzulżenkoM. N., Mostowoj A. S.: Konstrukcja samolotów. WKŁ. Warszawa 1970.
Torenbeek E.: Synthesis of Subsonic Airplane Design. Delft University Press, 1976
http://www.prz.rzeszow.pl/~zbigklep/
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
WYKŁAD:
Egzamin pisemny – podstawy teoretyczne i zadania z zakresu materiału wykładu ćwiczeń i laboratoriów.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń ćwiczeń.
ĆWICZENIA:
Wykonanie sprawozdań i zaliczenie tematów ćwiczeń.