seminarium wprowadzającym

Komentarze

Transkrypt

seminarium wprowadzającym
SEMINARIUM
18 MARCA 2015, GODZ. 10.00-14.00
EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI, GDAŃSK, PL. SOLIDARNOŚCI 1
POWITANIE GOŚCI: godz. 10.00-10.30
SESJA PIERWSZA: godz. 10.30-12.15
Poznanie potrzeb użytkownika wynikających z jego ograniczeń w mobilności i percepcji.
1.
10.30-10.40: Helena Urbaniak (Polski Związek Niewidomych – Okręg Gdański): Miejsce
zamieszkania osoby niewidomej i niedowidzącej.
2.
10.40-11.00: Małgorzata Nawrot (Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu
Solidarność), Jakub Labuda (Podróże bez Granic): Potrzeby osób z ograniczoną
mobilnością ruchową.
3.
11.00-11.10: Anna Dobkowska (Fundacja DOGIQ): Wsparcie osoby z
niepełnosprawnością przez psa asystującego i wynikające z tego potrzeby środowiska
zamieszkania.
4.
11.10-11.20: Małgorzata Marszałek (Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem):
Organizacja przestrzeni, a codzienne funkcjonowanie dorosłych osób z autyzmem.
5.
11.20-11.30: Kamil Krajewski (Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa): Potrzeby
osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.
6.
11.30-11.40: Paweł Bieliński (Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – Pomorska
Jednostka Wojewódzka): Potrzeby osób głuchych i niedosłyszących w miejscu
zamieszkania.
7.
11.30-11.50: Helena Turk (Klub Seniora „Motława”): Potrzeby seniorów w przestrzeni
publicznej.
8.
11.40-12.15: Dyskusja
PRZERWA: 12.15-12.30
SESJA DRUGA: godz. 12.30-14.00
1.
12.30-12.50: Marek Wysocki (PG WA, Centrum Projektowania Uniwersalnego): Zasady
projektowania uniwersalnego na obszarach zabytkowych.
2.
12.50-13.00: Anna Jaśkiewicz, Emilia Huszcza (MKN „Projektowanie Uniwersalne”):
Przygotowanie do zajęć praktycznych na torze przeszkód i testu huśtawki integracyjnej.
3.
13.00-14.00: Zajęcia symulacyjne na terenie ECS.

Podobne dokumenty