Regulamin usługi „Książka na telefon” §1 Zbiory biblioteczne będą

Komentarze

Transkrypt

Regulamin usługi „Książka na telefon” §1 Zbiory biblioteczne będą
Regulamin usługi „Książka na telefon”
§1
Zbiory biblioteczne będą dostarczane do domu osobom chorym, niepełnosprawnym,
zamieszkałym na terenie miasta i gminy Mszczonów.
§2
Dostarczaniem książek do domu będą zajmować się bibliotekarze. Dostawa książek
przewidziana jest w każdy piątek w godzinach 9:00 – 16:00.
§3
W celu zachowania bezpieczeństwa osób korzystających z akcji, bibliotekarze zostaną
zaopatrzeni w imienny dokument, wystawiony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mszczonowie, upoważniający daną osobę do dostarczania książek do domu.
§4
Podczas pierwszej wizyty bibliotekarz:
• zapozna czytelnika z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług MBP w Mszczonowie
oraz
z Regulaminem dostarczania książek do domu,
• wypełni zobowiązanie* na podstawie dokumentu tożsamości, które czytelnik potwierdzi
własnoręcznym podpisem.
*Przy kolejnym wypożyczeniu bibliotekarz przywiezie ze sobą kartę zobowiązań
wygenerowaną z Systemu bibliotecznego Mak Plus i kartę elektroniczną czytelnika.
§5
O wszelkich zmianach dotyczących niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu korzystania ze
zbiorów i usług MBP w Mszczonowie, zainteresowani czytelnicy zostaną osobiście
powiadomieni przez bibliotekarza.
§6
Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 4 książki na okres 30 dni. Czytelnik
może wypożyczyć również 2 audiobooki na okres 14 dni.
§7
Czytelnik otrzymujący książki do domu jest obowiązany do ich poszanowania.
§8
Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mszczonowie.
Mszczonów, 10.02.2017 r.
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
Anna Czarnecka
Osoby zainteresowane otrzymywaniem książek do domu prosimy o kontakt osobisty,
telefoniczny, e-mailowy, lub przez upoważnione osoby trzecie.

Podobne dokumenty