NIP : 522-00-02-535 02-005 Warszawa REGON: 000288930 ul

Komentarze

Transkrypt

NIP : 522-00-02-535 02-005 Warszawa REGON: 000288930 ul
!
NIP : 522-00-02-535
REGON: 000288930
02-005 Warszawa
ul. Lindleya 4
TELEFONY
Centrala
22*502 2000
Tel.Działu
22*502 1001, 502 1666
Fax
22*502 2136
www.dzieciatkajezus.pl
[email protected]
Sprawa Nr 285/IM/2006
"
#
$
#
%
&
,
8
:
'
+
-
(
+
)
;
*
0
%
7
+
2
,
-
&
&
.
+
,
3
&
(
1
+
+
Warszawa, dnia 22.01.2007
$
%
+
7
#
/
%
;
+
0
1
,
0
2
3
3
4
:
5
+
6
,
-
7
#
3
#
(
3
1
*
0
+
1
%
2
7
+
3
*
,
+
%
7
+
*
4
$
&
7
#
<
#
%
7
#
&
+
;
.
,
7
#
%
7
+
3
4
=
<
7
-
&
%
#
>
*
,
1
:
(
=
7
#
9
3
:
&
#
'
1
:
+
:
*
>
&
4
$
%
&
7
7
+
<
#
*
#
>
A
:
+
A
%
3
7
)
-
1
&
@
*
%
B
#
C
A
>
*
%
+
'
$
,
7
*
$
0
%
1
7
+
#
5
,
2
#
5
&
+
+
5
3
)
7
0
4
D
:
7
&
(
E
-
,
?
(
@
)
*
%
+
,
-
+
&
*
=
*
,
7
6
&
+
%
(
5
#
0
1
$
*
/
6
-
&
(
F
*
=
*
,
7
6
&
4
5
6
-
#
9
+
1
#
0
1
(
7
=
+
$
+
%
7
+
,
#
1
#
:
(
%
+
:
(
5
%
#
@
G
&
+
(
)
3
$
1
:
4
&
,
#
(
0
<
;
2
7
&
$
6
+
7
:
5
7
1
%
*
+
&
%
(
=
-
&
#
,
7
:
*
4
(
0
+
:
)
%
$
1
'
*
+
0
-
<
,
3
)
1
=
,
*
+
$
+
#
0
+
1
%
+
7
M
-
7
H
+
5
M
$
+
#
5
-
%
M
(
&
+
M
%
I
*
P
:
Q
;
+
R
-
P
5
A
@
S
A
%
%
#
W
,
X
Y
+
T
Y
]
Z
Y
:
[
4
U
A
3
Q
%
)
W
b
[
]
3
M
4
%
@
@
*
$
0
J
&
-
F
&
C
*
+
+
3
5
<
:
6
-
;
*
#
*
$
5
%
4
)
I
#
-
<
5
#
<
:
;
7
2
0
7
3
$
3
@
,
:
D
&
*
$
+
=
*
)
7
4
3
:
$
4
#
0
0
7
*
&
3
-
#
*
&
#
3
&
%
+
(
7
)
0
#
)
3
*
7
,
:
,
+
+
&
#
%
%
7
&
7
+
K
+
5
*
5
+
5
,
+
7
)
+
5
*
1
%
*
;
0
,
*
4
E
]
Y
g
&
+
Y
j
g
%
z
s
h
[
Y
`
Z
)
1
@
B
]
Y
(
7
[
a
,
;
\
`
]
Y
Y
X
]
d
^
^
g
Y
_
*
-
(
L
+
C
A
'
5
#
4
&
%
)
%
(
@
+
-
'
?
#
D
1
F
@
&
+
+
;
+
,
7
+
5
6
-
(
,
(
;
+
>
+
7
%
%
(
-
?
<
4
=
$
*
$
+
1
)
*
,
(
-
?
$
*
)
4
;
#
%
1
.
,
3
:
*
0
&
2
*
9
#
;
0
W
&
X
a
7
-
^
k
#
&
%
*
_
^
*
%
^
`
7
#
X
X
%
[
X
#
$
,
_
0
]
W
X
l
7
_
m
*
)
,
&
[
W
n
4
;
%
1
(
3
:
&
#
&
'
(
)
*
%
+
,
-
2
0
6
,
(
0
1
+
:
-
&
+
5
6
-
#
@
K
:
*
0
7
;
(
_
\
f
X
^
r
d
^
_
b
[
_
]
b
^
_
Y
X
W
W
t
t
_
_
]
]
[
[
X
{
Y
Z
v
w
g
q
p
^
_
x
u
q
v
v
p
w
p
q
a
e
Y
Y
a
Y
b
Y
a
o
`
p
^
e
Y
a
c
d
_
e
W
a
_
\
[
f
b
^
_
\
g
d
g
W
X
_
W
e
h
W
\
g
_
X
^
_
q
f
o
p
x
e
q
W
v
Z
&
,
:
.
-
7
-
%
+
@
`
`
#
i
\
3
>
i
`
;
#
V
7
X
_
*
-
O
H
7
$
#
N
#
2
7
=
M
9
7
5
*
p
p
g
q
o
x
Z
p
W
y
|
e
W
Z
g
q
x
p
y
p
p
p
Dyrektor 502-12-00, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 502-15-00,
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych 502-10-80, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Informatycznych 502-11-05
W
g
b
^
Y
X
^
_

Podobne dokumenty