Test - etap ogólnopolski

Komentarze

Transkrypt

Test - etap ogólnopolski
Egz. NR 2
Liczba uzyskanych punktów:
Miejsce na kod uczestnika:
…………………………………………..
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
WIEDZY O CZASACH I OSOBIE
KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II
ETAP OGÓLNOPOLSKI
INSTRUKCJA:
Uważnie przeczytaj informacje i zdania testowe.
Polecenie Wybierz oznacza, że należy podkreślić tylko jedną odpowiedź z trzech
możliwych.
Polecenie Odpowiedz oznacza, że należy podać (wpisać) właściwe informacje.
Polecenie Uzupełnij oznacza, że należy wpisać brakujące słowa.
Czas: na wypełnienie testu masz 120 minut.
Za cały arkusz można uzyskać łącznie 60 punktów.
CZĘŚĆ I.
(za każde zadanie – 1 punkt)
WYBIERZ:
Nr
1
2
3
4
5
Treść pytania
Kto udzielił Karolowi Wojtyle święceń kapłańskich?
a) prymas Stefan Wyszyński
b) arcybiskup Adam Sapieha
c) papież
Ksiądz Wojtyła swoją pierwszą Mszę Świętą odprawił:
a) w Rzymie
b) na Wawelu
c) w Wadowicach
W którym roku Jan Paweł II ustanowił Światowe Dni Młodzieży?
a) 1985
b) 1978
c) 1982
Kiedy bp Karol Wojtyła odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej?
a) od 5 do 10 maja 1960 r.
b) od 5 do 15 grudnia 1963 r.
c) od 12 od 19 września 1968 r.
Z jakim krakowskim teatrem związany był Karol Wojtyła?
a) z Teatrem Słowa
b) z Teatrem Rapsodycznym
c) z Teatrem im Juliusza Słowackiego
1
Punkty
Egz. NR 2
Nr
Treść pytania
6
Jedną z pasji Karola Wojtyły była piłka nożna. Uczęszczał na mecze:
a) Cracovii
b) Garbarni
c) Wisły
Ile podróży apostolskich poza granice Włoch odbył Jan Paweł II?
a) 104
b) 187
c) 215
W lutym 1940 r. Karol Wojtyła poznał osobę ważną dla swego rozwoju
duchowego. Był to:
a) Mieczysław Kotlarczyk
b) ks. Kazimierz Figlewicz
c) Jan Tyranowski
„Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - do
kogo Papież skierował te słowa?
a) do młodzieży zgromadzonej na Jasnej Górze
b) do młodzieży na Westerplatte
c) do młodzieży zgromadzonej pod oknem na Franciszkańskiej 3
Podaj datę ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski (miesiąc i rok)
a) sierpień 2002 r.
b) maj 2001 r.
c) czerwiec 2004 r.
Karol Wojtyła jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło
przewodnie swej posługi, brzmiało ono: Totus Tuus. Inspiracją stała się
książka pt. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi
Panny, której autorem był:
a) św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
b) św. Ignacy Loyola
c) św. Jan od Krzyża
Jan Paweł II jako pierwszy następca św. Piotra przekroczył próg
synagogi żydowskiej w Rzymie. Kiedy miało to miejsce?
a) 13 marca 1983 r.
b) 13 maja 1985 r.
c) 13 kwietnia 1986 r.
Podaj miesiąc i dzień, w którym z inicjatywy Jana Pawła II obchodzony
jest Światowy Dzień Chorego?
a) 11 lutego
b) 02 kwietnia
c) 02 listopada
W którym roku Karol Wojtyła otworzył proces beatyfikacyjny siostry
Faustyny Kowalskiej?
a) 1965
b) 1974
c) 1978
Kto spotkał się z Papieżem podczas audiencji w dniu 01.12.1989 r.?
a) prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow
b) Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Lech Wałęsa
c) prezydent PRL Wojciech Jaruzelski
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
Punkty
Egz. NR 2
Nr
Treść pytania
16
Kiedy miał miejsce zamach na życie Ojca Świętego?
a) 13 maja1981 r. o godz. 17.13
b) 13 grudnia 1981 r. o godz. 20.13
c) 13 maja1983 r. o godz. 21.37
W którym roku została wydana książka Nie lękajcie się! Rozmowy z
Janem Pawłem II ?
a) 1978
b) 1981
c) 1982
Kiedy miała miejsce historyczna wizyta Ojca Świętego w sejmie RP?
a) 11 czerwca 1999 r.
b) 03 czerwca 1991 r.
c) 08 czerwca 1997 r.
Papieski List do rodzin stanowi kwintesencję nauczania Jana Pawła II o:
a) znaczeniu rodziny
b) wdzięczności wobec rodziców
c) małżeństwie i rodzinie
Karol Wojtyła jako dziecko z ojcem, jako młodzieniec, a później już jako
kapłan, biskup i papież pielgrzymował do tego sanktuarium, o czym
wielokrotnie sam wspominał. Sanktuarium to znajduje się:
a) w Częstochowie
b) w Ludźmierzu
c) w Kalwarii Zebrzydowskiej
Kiedy miała miejsce pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski?
a) w maju 1980 r.
b) w sierpniu 1981 r.
c) w czerwcu 1979 r.
Jaki tytuł nosi ostatnia książka napisana przez Jana Pawła II?
a) „Tryptyk Rzymski”
b) „Pamięć i tożsamość”
c) „Dar i tajemnica”
Papież ucałował Koran przywieziony w prezencie przez muzułmańskich
duchownych w roku:
a) 1979
b) 1999
c) 2000
Jakie miejscowości odwiedził Jan Paweł II podczas swojej ostatniej
pielgrzymki do Polski?
a) Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską
b) Łagiewniki, Kalwarię Zebrzydowską, Warszawę
c) Kraków, Łagiewniki, Kalwarię Zebrzydowską
Kiedy Jan Paweł II odwiedził Lourdes i modlił się jako "chory z
chorymi”?
a) 14 – 15. 03. 2000 r.
b) 10 – 11. 02. 2002 r.
c) 14 – 15. 08. 2004 r.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
3
Punkty
Egz. NR 2
Nr
Treść pytania
26
„..Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę
oddają w ręce Matki mojego Mistrza: totus Tuus. W tych samych rękach
matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie
moje życie i moje powołanie. W tych Rękach zostawiam nade wszystko
Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję.
Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby
Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i
niegodności….” Słowa te są fragmentem:
a) ostatniego publicznego wystąpienia Papieża
b) Testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II
c) Modlitwy wypowiedzianej przez Jana Pawła II w Kalwarii
Zebrzydowskiej
Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Jan Paweł II
został odznaczony Orderem Orła Białego. Było to pierwsze nadanie
tego Orderu po II wojnie światowej; legitymacja orderowa nosi nr 1.
Kiedy nadano Papieżowi to odznaczenie?
a) 20 września 1990 r.
b) 3 maja 1993 r.
c) 18 maja 1991 r.
„Tu zawsze byliśmy wolni". W jakim miejscu i kiedy Ojciec Święty
powiedział te słowa?
a) na Jasnej Górze podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny.
b) w Warszawie na Placu Zwycięstwa podczas pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny.
c) w Sejmie RP podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny.
Kiedy zwierzchnik włoskiej wspólnoty żydowskiej Emmanuelle Pacifici
zgłosił papieża do medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata?
a) we wrześniu 1998 r.
b) w wrześniu 2000 r.
c) we wrześniu 2003 r.
Fakt o istnieniu starszej siostry Karola Wojtyły ujawnił
a) sam Papież
b) Andre’ Frossard
c) Stefan Wyszyński
Kiedy Jan Paweł II potępił w trakcie audiencji generalnej ataki
terrorystyczne w USA z 11 września?
a) 11 września 2001 r.
b) 12 września 2001 r.
c) 16 września 2001 r.
Wielu zgromadzonych ludzi na uroczystości pogrzebowej Jana Pawła II
miało ze sobą transparenty z włoskim napisem santo subito, co można
przetłumaczyć na język polski jako:
a) „święty jest”
b) „święty nasz”
c) „święty natychmiast”
W dniu 26 grudnia 1994 magazyn "Time” ogłosił Jana Pawła II:
a) Człowiekiem Roku
b) najbardziej wpływowym człowiekiem świata
c) najpopularniejszym Papieżem
27
28
29
30
31
32
33
4
Punkty
Egz. NR 2
Nr
Treść pytania
34
Kiedy ruszyła produkcja filmu biograficznego o Karolu Wojtyle w
reżyserii Giacomo Battiato, z główną rolą Piotra Adamczyka?
a) wrzesień 2004
b) wrzesień 2002
c) wrzesień 2005
Jan Paweł II otrzymał, wyjątkowo jako jedyny laureat, nagrodę Wiktora
przyznawaną przez Akademię Telewizyjną, było to w roku:
a) 1980
b) 1989
c) 2000
Kiedy papież podpisał konkordat zawarty między Polską a Stolicą
Apostolską?
a) 26 maja 1989
b) 6 czerwca 1991
c) 28 lipca 1993
W dniu 22 maja 1995 r. miała miejsce krótka wizyta papieża w
Skoczowie, Bielsku-Białej i w Żywcu zorganizowana przy okazji wizyty
a) w Czechach
b) na Ukrainie
c) na Litwie
Papież pielgrzymkę na Kubę odbył w roku:
a) 1995
b) 1998
c) 2001
35
36
37
38
5
Punkty
Egz. NR 2
CZĘŚĆ II.
(za każde zadanie – 1 punkt)
ODPOWEDZ:
1. Gdzie umieszczono kulę, która raniła Jana Pawła II w zamachu na Placu św. Piotra
w Rzymie?
................................................................................................................................................
2. Jak brzmiały słynne słowa wypowiedziane na placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) w
Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski?
................................................................................................................................................
3. Jaki tytuł nosi pierwszy wiersz „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II i co zawiera?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Ile Jan Paweł II napisał:
a) Encyklik –
b) Adhortacji apostolskich –
……………..
……………..
5. W którym roku Karola Wojtyła został:
a) arcybiskupem – .………………
b) kardynałem – ………...…….
6. Podaj dokładną datę II pielgrzymki Ojca Świętego do Polski oraz jej przesłanie:
................................................................................................................................................
7. Wymień tytuły trzech dramatów napisanych przez Karola Wojtyłę:
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
8. Podaj dokładną datę światowego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu, na którym modlili
się o pokój przywódcy innych religii zaproszeni przez Jana Pawła II.
................................................................................................................................................
6
Egz. NR 2
9. Podaj tytuł drugiej części „ Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II i przedstaw główne
myśli zawarte w tym wierszu.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
10. Rok 1991 to rok IV pielgrzymki papieża do Polski. Pierwsza część pielgrzymki
odbyła się w czerwcu. Druga część pielgrzymki miała miejsce w sierpniu. Co było
powodem drugiego pobytu papieża w Częstochowie?
................................................................................................................................................
7
Egz. NR 2
CZĘŚĆ III.
(za każde zadanie – 1 punkt)
UZUPEŁNIJ:
1. W książce zatytułowanej Przekroczyć próg nadziei Jan Paweł II odpowiada na
pytania (podaj imię i nazwisko) ……………………..…………….
2. W Liście do rodzin Papież expressis verbis mówił o dwóch walczących ze sobą
cywilizacjach:
„………………...………..”
oraz
„chorej
i
destrukcyjnej
(…)
„antycywilizacji”, nazwanej w innym miejscu „……………….…………..”.
3. Pod kierunkiem teologa, dominikanina Reginalda Oarrigou-Lagrange’a, Karol
Wojtyła
napisał
pracę
doktorską
pt.
Zagadnienia
wiary
u
świętego
……………………………………., jednak z powodu braku funduszy na wydanie jej
drukiem nie uzyskał stopnia doktorskiego.
4. Przed sklepem jubilera. Medytacja o ………………..………………. przechodząca
chwilami w dramat.
5. Konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 r. w katedrze na
Wawelu
metropolita
krakowski
i
lwowski,
arcybiskup
(imię
i
nazwisko)
……………………….…….
6. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 r., który ONZ ogłosiło Międzynarodowym
Rokiem Młodzieży, napisał …………………………….. na temat roli młodości jako
okresu szczególnego kształtowania drogi życia.
7. W dniu …………….………………. papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe
rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od
pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez
prawo kanoniczne.
8. Dnia 12 grudnia 1953 jego praca Ocena możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej
na założeniach systemu Maxa Schelera została przyjęta jednogłośnie przez Radę
Wydziału Teologicznego UJ, jednak Wojtyła nie uzyskał habilitacji z powodu
odmowy …………………………………………...
8
Egz. NR 2
9. W dniu ………………………….……………. ksiądz kardynał odprawił mszę św.
pasterkę na placu w Krakowie - Nowej Hucie na osiedlu Mistrzejowice; - Tysiące
wiernych stały pod gołym niebem, On celebrował mszę św. pod daszkiem, za
zbudowanie którego władze dzielnicy wymierzyły karę.
10. W dniu 26.VI.1977 r. wziął udział w obchodach jubileuszowych 50-lecia kapłaństwa
ks. prałata dziekana dra Edwarda Zachera, byłego katechety w ……………..……….
w Wadowicach.
11. W roku 1999 z udziałem Jana Pawła II ukazała się płyta kompaktowa
………………….…………., na której znalazły się fragmenty recytowane i śpiewane
przez Jana Pawła II.
12. Papież otrzymał w dniu 18 grudnia 1981 r. list od (podaj imię i nazwisko)
……………………………., który tłumaczy w nim przyczyny wprowadzenia stanu
wojennego.
9

Podobne dokumenty