cennik

Komentarze

Transkrypt

cennik
CENNIK
Pakiet
Opłata miesięczna
Biznes Rzetelny
Biznes Debiut
Biznes Rozwój
Biznes Komfort
Biznes Ekspert
160 zł
350 zł
450 zł
650 zł
990 zł
NA START - PAKIET "BEZPIECZNA FIRMA"
(do uruchomienia w przeciągu pierwszego miesiąca)
LICZBA BEZPŁATNYCH USŁUG
Jednorazowe sprawdzenie i włączenie stałego monitoringu
dotychczasowych kontrahentów
brak
100
BEZPŁATNE
USŁUGI
W MIESIĄCU
PODSTAWOWE USŁUGI
150
200
300
PO WYKORZYSTANIU BEZPŁATNYCH USŁUG
Sprawdzanie kontrahentów (przez www lub aplikacje mobilną)
liczba
brak
5
15
30
50
cena
brak
29 zł
24 zł
19 zł
14 zł
Włączenie stałego monitoringu kolejnych kontrahentów
(dziennie za kontrahenta)
liczba
brak
5
15
30
50
cena
brak
0,10 zł
0,10 zł
0,10 zł
0,10 zł
Dopisywanie informacji o dłużnikach
liczba
brak
BEZ OGRANICZEŃ
BEZ OGRANICZEŃ
BEZ OGRANICZEŃ
BEZ OGRANICZEŃ
cena
brak
ZA DARMO
ZA DARMO
ZA DARMO
ZA DARMO
liczba
brak
1
3
5
10
cena
brak
69 zł
59 zł
49 zł
39 zł
Usuwanie informacji o dłużnikach
DODATKOWE USŁUGI
Uczestnictwo w programie RZETELNA Firma
ZA DARMO
ZA DARMO
Pieczęć informacyjna programu RZETELNA Firma w wersji elektronicznej
ZA DARMO
ZA DARMO
brak
ZA DARMO
ZA DARMO
ZA DARMO
Certyfikat użytkownika systemu KRD BIG SA
brak
ZA DARMO
Poinformowanie kontrahenta o nawiązaniu współpracy z KRD BIG SA
brak
ZA DARMO
Automonitoring (monitorowanie własnej firmy) i monitoring rejestru zapytań
ZA DARMO
ZA DARMO
Sprawdzanie własnej firmy
ZA DARMO
ZA DARMO
Monitoring otoczenia gospodarczego
ZA DARMO
ZA DARMO
Pobranie raportu o tym, kto sprawdzał Państwa firmę
ZA DARMO
ZA DARMO
Pieczęć prewencyjna w wersji elektronicznej
Dodawanie informacji pozytywnej o kontrahentach
Doradca Klienta na życzenie
Inne usługi
brak
ZA DARMO
brak
zgodnie z CENNIKIEM USŁUG DODATKOWYCH
JEDNORAZOWA, BEZZWROTNA OPŁATA AKTYWACYJNA 500 ZŁ
DODATKOWE, PŁATNE USŁUGI
WYSŁANIE WEZWANIA
19 zł
OPŁATA PO ODZYSKANIU
PIENIĘDZY
89 zł
WYSŁANIE WEZWANIA
0 zł
OPŁATA PO ODZYSKANIU
PIENIĘDZY
koszty prowizji (max.12%) ponosi dłużnik
Wezwanie do zapłaty ZWYKŁE
Wezwanie do zapłaty
na koszt dłużnika
Postępowanie upominawcze w ramach Wezwania do zapłaty
…………………………………………………..
W imieniu Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej SA
na koszt dłużnika
brak
ZA DARMO
…………………………………………………………….
Data, pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Zleceniobiorcy
Jednorazowa opłata aktywacyjna obejmuje: rejestrację w systemie, wygenerowanie loginu i hasła do systemu KRD oraz przesłanie kompletu materiałów startowych.
Usługi bezpłatne oferowane w ramach pakietu nie kumulują się i nie przenoszą na następny miesiąc.

Podobne dokumenty