Lista stanowisk - Wynagrodzenia.pl

Komentarze

Transkrypt

Lista stanowisk - Wynagrodzenia.pl
LISTA STANOWISK
ZARZĄD FIRMY
1. Dyrektor generalny
2. Dyrektor oddziału II
3. Dyrektor oddziału I
4. Kierownik projektu
5. Kierownik oddziału
PION SPRZEDAśY
6. Dyrektor sprzedaŜy II (międzynarodowy)
7. Dyrektor sprzedaŜy I (krajowy)
8. Kierownik ds. eksportu
9. Specjalista ds. importu/eksportu II
10. Specjalista ds. importu/eksportu I
11. Dyrektor ds. kluczowych klientów
12. MenedŜer ds. obsługi kluczowych klientów II
13. MenedŜer ds. obsługi kluczowych klientów I
14. Specjalista ds. kluczowych klientów
15. Regionalny dyrektor sprzedaŜy /dyrektor obszaru sprzedaŜy
16. Kierownik regionu sprzedaŜy II
17. Kierownik regionu sprzedaŜy I
18. Przedstawiciel handlowy branŜy technicznej /InŜynier SprzedaŜy
19. Przedstawiciel handlowy II
20. Przedstawiciel handlowy I
21. Kierownik biura handlowego
22. Telemarketer/handlowiec
23. Asystent/pracownik działu sprzedaŜy
24. Kierownik sklepu
25. Sprzedawca
26. Analityk sprzedaŜy
27. Kierownik działu obsługi klienta
28. Specjalista ds. obsługi klienta II
29. Specjalista ds. obsługi klienta I
PION MARKETINGU
30. Dyrektor ds. marketingu
31. Kierownik działu marketingu II
32. Kierownik działu marketingu I
33. Dyrektor grupy produktów
34. Brand Manager/Opiekun Marki II
35. Brand Manager/Opiekun Marki I
36. Media Manager
37. Specjalista odpowiedzialny za marketing produktu
38. Specjalista ds. marketingu II
39. Specjalista ds. marketingu I
40. Specjalista ds. reklamy
41. Specjalista ds. analizy rynku
42. MenedŜer produktu
43. Asystent w dziale marketingu
PION PUBLIC RELATIONS
44. Kierownik działu public relations
45. Specjalista ds. public relations
PION FINANSOWY
46. Dyrektor finansowy II
47. Dyrektor finansowy I
48. Kierownik działu finansowego II
49. Kierownik działu finansowego I
50. Kontroler finansowy II
51. Kontroler finansowy I
52. Główny księgowy II
53. Główny księgowy I
54. Specjalista ds. kontrolingu II
55. Specjalista ds. kontrolingu I
56. Specjalista ds. inwestycji finansowych
57. Specjalista ds. finansowych II
58. Specjalista ds. finansowych I
59. Analityk finansowy II
60. Analityk finansowy I
61. Specjalista ds. podatkowych
62. Specjalista ds. administracji płac II
63. Specjalista ds. administracji płac I
64. Księgowy II
65. Księgowy I
66. Młodszy księgowy
67. Specjalista ds. windykacji naleŜności
68. Fakturzysta
69. Kasjer
PION PERSONALNY
70. Dyrektor personalny II
71. Dyrektor personalny I
72. Kierownik działu personalnego II
73. Kierownik działu personalnego I
74. Specjalista ds. personalnych II
75. Specjalista ds. personalnych I
76. Specjalista ds. szkoleń II
77. Specjalista ds. szkoleń I
78. Specjalista ds. rekrutacji
79. Specjalista ds. relacji pracowniczych
80. Kierownik działu wynagrodzeń
81. Specjalista ds. wynagrodzeń
82. Pracownik działu personalnego
PION ZAKUPÓW I LOGISTYKI
83. Dyrektor działu zakupów i/lub logistyki II
84. Dyrektor działu zakupów i/lub logistyki I
85. Kierownik działu zakupów II
86. Kierownik działu zakupów I
87. Kierownik działu logistyki II
88. Kierownik działu logistyki I
89. Kierownik zarządzający łańcuchem dostaw
90. Kupiec II
91. Kupiec I
92. Kierownik magazynu II
93. Kierownik magazynu I
94. Specjalista ds. logistyki II
95. Specjalista ds. logistyki I
96. Kontroler jakości dostaw
97. Dyspozytor
98. Specjalista ds. magazynowych II
99. Specjalista ds. magazynowych I
100.Pracownik magazynu
101.Operator wózka widłowego
102.Kierowca – dostawca
PION INFORMATYCZNY
103.Dyrektor IT
104.Kierownik działu IT II
105.Kierownik działu IT I
106.Specjalista zastosowań informatycznych II
107.Specjalista zastosowań informatycznych I
108.Informatyk – programista II
109.Informatyk – programista I
110.Analityk systemów komputerowych
111.Administrator sieci II
112.Administrator sieci I
113.Administrator systemu II
114.Administrator systemu I
115.Administrator baz danych
116.Serwisant sprzętu komputerowego
PION BADAŃ I ROZWOJU
117.Dyrektor ds. badań i rozwoju
118.Dyrektor ds. jakości
119.Pełnomocnik ds. systemów jakości II
120.Pełnomocnik ds. systemów jakości I
121.Kierownik działu rozwoju II
122.Kierownik działu rozwoju I
123.Kierownik działu jakości II
124.Kierownik działu jakości I
125.Kierownik laboratorium
126.Specjalista ds. kontroli jakości II
127.Specjalista ds. kontroli jakości I
128.Kierownik jakości procesu
129.Koordynator ds. systemów jakości II
130.Koordynator ds. systemów jakości I
131.Specjalista ds. badań i rozwoju II
132.Specjalista ds. badań i rozwoju I
133.Pracownik działu kontroli jakości
134.Pracownik działu rozwoju
PION PRODUKCYJNY
135.Dyrektor produkcji
136.Dyrektor produkcji zakładu II
137.Dyrektor produkcji zakładu I
138.Kierownik produkcji II
139.Kierownik produkcji I
140.Kierownik działu utrzymania ruchu II
141.Kierownik działu utrzymania ruchu I
142.InŜynier procesu II
143.InŜynier procesu I
144.InŜynier produkcji II
145.InŜynier produkcji I
146.Mistrz - kierownik zmiany II
147.Mistrz - kierownik zmiany I
148.Główny automatyk
149.Automatyk
150.Główny mechanik
151.Mechanik
152.Główny technolog
153.MenedŜer ds. planowania produkcji II
154.MenedŜer ds. planowania produkcji I
155.Technolog II
156.Technolog I
157.Specjalista ds. utrzymania ruchu II
158.Specjalista ds. utrzymania ruchu I
PION SERWISU
159.Kierownik serwisu II
160.Kierownik serwisu I
161.Pracownik działu serwisu
162.Pracownik działu reklamacji
PION ADMINISTRACYJNY
163.Kierownik biura II
164.Kierownik biura I
165.Dyrektor ds. technicznych
166.Inspektor BHP II
167.Inspektor BHP I
168.Kierownik floty samochodowej
169.Specjalista ds. floty samochodowej
170.Radca prawny
171.Specjalista ds. organizacyjno – prawnych
172.Asystentka/asystent dyrektora/zarządu II
173.Asystentka/asystent dyrektora/zarządu I
174.Asystentka/asystent
175.Sekretarka
176.Recepcjonistka
177.Dozorca/Portier

Podobne dokumenty