Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Komentarze

Transkrypt

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
1
SPZOZ w Brzesku
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu
Leczenie w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu trwa 8 tygodni.
Zajęcia obywają się od poniedziałku do piątku. Pacjenci uczestniczą w programie
terapeutycznym opierającym się na oddziaływaniach grupowych i indywidualnej pracy
z terapeutą. Pomoc w Oddziale znajdą przede wszystkim osoby, które mają mało
doświadczeń w utrzymywaniu dłuższej abstynencji, źle znoszą abstynencję, chcą
uczestniczyć w programie terapii a jednocześnie nie chcą opuszczać domu na dłuższy
czas. Pacjenci chcący podjąć leczenie w Oddziale Dziennym zgłaszają się do Poradni
Leczenia Uzależnień lub Poradni Zdrowia Psychicznego. Do zarejestrowania się
potrzebne są: dowód osobisty, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
ewentualne karty informacyjne odbytych leczeń szpitalnych. Po przebytych
rozmowach diagnostyczno-kwalifikacyjnych pacjent jest kierowany do Oddziału
Dziennego.
Kierownik mgr Paweł Kamiński – certyfikowany specjalista terapii uzależnień
W Oddziale przyjmują:
Lek. Agnieszka Miłoś – specjalista w dziedzinie psychiatrii
Lek. Anna Sara – Nowak – lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii
mgr Bogumiła Cholewa-psycholog, specjalista terapii uzależnień – w trakcie
mgr Anna Koszela – specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Izabela Granna-Wolnik – specjalista terapii uzależnień
Andrzej Zych – instruktor terapii uzależnień – w trakcie certyfikacji
piel. Teresa Tekiela
Oddział
Lek.
Agnieszka
Miłoś
Lek. Anna Sara – mgr Paweł
Nowak
Kamiński
mgr
Bogumiła
Cholewa
7,00- 10,00
8,30-14,30
mgr Anna
Koszela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
7,30-10,00
8,30-14,30
Czwartek
SPZOZ w Brzesku
8,00-14,30
-1/2-
05.02.2017
2
Piątek
8,00-9,00
8,30-14,30
Oddział
mgr Izabela Granna-Wolnik
8,00-13,00
Zych Andrzej Teresa Tekiela
Poniedziałek 8,05-15,00
8,00-15,00
7,05-9,00
Wtorek
8,00-14,30
8,00-15,00
7,00- 11,00
Środa
8,00-14,30
7,00-11,00
Czwartek
8,00-15,00
7,00-9,00
Piątek
8,00-15,00
7,30-8,30
Ważne telefony:
●
Rejestracja – 14 66 21 320
Lokalizacja – obiekt obok budynku głównego Szpitala.
SPZOZ w Brzesku
-2/2-
05.02.2017