Załącznik nr 1 do zapytania na materiały opatrunkowe i drobny

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 do zapytania na materiały opatrunkowe i drobny
Załącznik cenowy nr 1
na materiały opatrunkowe i drobny sprzęt medyczny
Lp. Nazwa artykułu
1. Basen plastikowy
2 Fartuch flizelinowy ochronny
3 Gaza opatrunkowa jałowa
17nitkowa ½ m²
4 Gaza opatrunkowa jałowa
17-nitkowa 1m²
5 Kaczka plastikowa męska
Ilość
10 szt.
5 szt.
200 szt
100 szt.
20 szt
6 Kapturki zamykające kieliszki
jednorazowe do leków
7 Kompresy gazowe 17nit.jałowe
10cm x 20cm /3 szt.w op./
8 Kompresy gazowe 17nit.jałowe
10cm x 10cm /3 szt.w op./
9 Kompresy gazowe 17nit.jałowe 8
warstwowe
7,5cm x 7,5cm /3 szt.w op./
10 Lignina - rolka
500 szt.
11 Maseczki ochronne 3-warstwowe
z trokami/zielone/ - op.50szt.
12 Opaska elastyczna 5 m x 10 cm
1 op.
20 szt
13 Opatrunek Kaltostat 10cm x 20-cm
3 szt.
14 Pojnik z Dziubkiem
300 szt
500szt
300 szt
20 szt
10 szt.
15 Rękawice latexowe pudrowe –
op.100szt
S – 50 op. M – 50 op
16 Rękawice chirurgiczne jałowe
100 op.
17 Rękawice nitrylowe bezpudrowe
op.100szt:
S - 50 op. M - 130 op.
L - 20 op.
18 Rękawice winylowe bezpudrowe op.100szt.:
S- 50 op , L – 20 op.,M-130 op.
200 op.
10 par.
200 op.
Cena
netto
Wartość netto
%
VAT
Wartość brutto
19 Śliniaki higieniczne
40 op
20 Taśma opatrunkowa włókninowa
niejałowa /plaster bez opatrunku
Elastopor - szer.10 cm./
21 Termometr bezdotykowy
6 op.
22 Wata 200 g.
1szt.
10 op.
Wartość ogółem
netto i brutto:
Pieczęć i podpis Wykonawcy:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Miejscowość i data: ……………………………………………