Koncepcje pedagogiczno - Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Komentarze

Transkrypt

Koncepcje pedagogiczno - Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
Koncepcje pedagogiczno – psychologiczne Friedricha Fröbela,
Marii Montesorii i Lwa Wygotskiego
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
na podstawie zbiorów
Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Oprac. Aldona Zawałkiewicz
Fröbel Friedrich
Książki i fragmenty prac zbiorowych
1. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha. - Warszawa : Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, 2003. T. I (A-F), s. 1189-1191
2. Fröbel Friedrich Wilhelm August [W]: Pedagogika / pod red. Bogusława Milerskiego, Bogusława
Śliwerskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 70
3. Fröbel Friedrich Wilhelm [W]: Historia wychowania / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - S. 45-46
4. Fryderyk Fröbel. [W:] Z dziejów myśli pedagogicznej / H. Schuffenhauer. – Warszawa, 1958. - S.
333-354
5. Metoda wychowania przedszkolnego : podręcznik dla wychowawców / Marja WeryhoRadziwiłłowiczowa. - Wyd. 3 popr. - Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1931.
6. Myśliciele o wychowaniu. T. 2, Paulo Freire, Friedrich Fröbel, Fukuzawa Yukichi [...], Lew
SiemionowiczWygotski / red. nauk. Czesław Kupisiewicz ; [przekł. Dagmara Karbowska et al.]. Warszawa : "Graf-Punkt", 2000.
7. Zarys dziejów wychowania przedszkolnego : materiały pomocnicze dla zakładów kształcenia
nauczycieli przedszkoli. Cz. 1, Teorie pedagogiczne i rozwój praktyki / Wanda Bobrowska-Nowak.
- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
8. Znaczenie Froebla w historii pedagogiki i czasach obecnych / Wiktor Wąsik. - Warszawa :
Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1932.
Artykuły z czasopism
1. Teoria zabawy. Cz. 1 / Mieczysław Kozłowski.// Remedium : miesięcznik poświęcony promocji
zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień. - 2013, nr 5, s. 32
2. Teoria zabawy. Cz. 2 / Mieczysław Kozłowski.// Remedium : miesięcznik poświęcony promocji
zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień. - 2013, nr 6, s. 32
Montessori Maria
Książki
1. Domy dziecięce : metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci /
Maria Montessori. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2005.
2. Duchowy świat dzieci : jak wspierać ich wewnętrzny rozwój od pierwszych chwil życia / Mary
Ellen Maunz ; Marcin Barski. - Białystok : Wydawnictwo Illuminatio Łukasz Kierus, 2014.
3. Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori : teoria i praktyka : praca zbiorowa
/ pod red. nauk. Barbary Surmy. - Łódź : Wydawnictwo Palatum ; Kraków : Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, 2009.
4. Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne / Beata Bednarczuk. - Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
5. Edukacja alternatywna = Alternativeeducation / [red. tematyczny Beata Topij-Stempińska]. Kraków : Akademia Ignatianum, 2013.
6. Edukacja w systemie Marii Montessori : wybrane obszary kształcenia. T. 1 / Sabina Guz. - Wyd. 2.
- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
7. Edukacja w systemie Marii Montessori : wybrane obszary kształcenia. T. 2 / Sabina Guz. - Wyd. 2.
- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
8. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 1 / Sabina Guz. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
9. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
10. Jak wychowywać dzieci ? : zarys teorii pedagogicznej Marii Montessori / Ewa Łatacz. - [b.m.] :
[b.w.], cop. 1995.
11. Maria Montessori - poszukiwanie życia razem z dziećmi : odpowiedzi na aktualne pytania
pedagogiczne / Horst Klaus Berg ; [tł. Katarzyna Zimmerer]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop.
2007.
12. Metoda Marii Montessori : historia i współczesność : materiały z międzynarodowej konferencji
25-26 listopada 1993 r / red. Sabina Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1994.
13. Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci / Sabina Guz. - Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.
14. Montessori-, Freinet-, Waldorfpädagogik : KonzeptionundaktuellePraxis / hrsg. von Achim
Hellmichund Peter Teigeler. - 4., neuausgestatteteAufl. - Weinheim ; Basel : BeltzVerlag, 1999.
15. Naucz mnie samodzielności : zajęcia metodą Montessori dla Ciebie i Twojego dziecka / Maja
Pitamic ; przekł. z jęz. ang. Iwona Wiśniewska. - Warszawa : Wydawnictwo Kropki Trzy, 2010.
16. Odkryjmy Montessori raz jeszcze... program wychowania przedszkolnego opracowany na
podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi / Renata
Czekalska [et al.]. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
17. Pedagogika Marii Montessori i jej wykorzystanie w procesie wczesnej nauki języka obcego /
Mieczysława Materniak. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii
im. Jana Długosza, 2008.
18. Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary
Surmy. - Łódź : Wydawnictwo Palatum ; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły FilozoficznoPedagogicznej Ignatianum, 2009.
19. Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu / Ulrich Steenberg ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Wyd.
2. - Kielce : "Jedność" ; Freiburg im Breisgau : "Herder", 2004.
20. Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu / Ulrich Steenberg ; tł. z niem. Magdalena Jałowiec. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003.
21. Pedagogika Montessori - podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce : system
pedagogiczny Marii Montessori w placówkach wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej w Polsce i we Włoszech / Barbara Surma. - Łódź : Wydawnictwo Palatum, 2008.
22. Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole / Cristina Skald Wennerström, Mari Bröderman
Smeds ; z jęz. szw. przeł. Ilona Łabędzka-Karlöf. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
23. Pomóż mi policzyć to samemu : matematyka w ujęciu Marii Montessori od lat trzech do klasy
trzeciej / Gabriela Badura-Strzelczyk. - Opole : Wydawnictwo NOWIK, 2008.
24. Pomóż mi zrobić to samemu : jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności /
Gabriela Badura-Strzelczyk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998.
25. Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej / Barbara Stein ; [tł.
Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2003.
26. W poszukiwaniu zmiany realiów edukacji = In search of change in the realities of education / [red.
nacz. Dorota Klus-Stańska]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne ; Sopot :
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.
27. Z notatek pedagoga Montessori : poradnik / Paul Epstein ; z jęz. ang. przeł. Magdalena Madej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.
28. Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka / Małgorzata Miksza. - Wyd.
3 popr. i uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
Artykuły z czasopism
1. Atmosfera, która wpływa na uczenie się dzieci / Julia Janowska.// Bliżej Przedszkola : wychowanie
i edukacja. - 2012, nr 2, s. 61-[63]
2. Cud na pamięć / Tori DeAngelis ; tł. Paulina Pająk.// Charaktery : magazyn psychologiczny dla
każdego. - 2012, nr 11, s. 66-70
3. Czego ręce dotkną - rozum zapamięta / Małgorzata Naskręt, Justyna Demczyszak.// Wychowanie
w Przedszkolu : miesięcznik instrukcyjny dla wychowawczyń przedszkoli. - 2013, nr 9, s. 68-69
4. Fantazja a wyobraźnia : jak Montessori tłumaczy potrzeby dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat /
Joanna Maghen.// Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2011, nr 6, s. 37-[39]
5. Gramatyka na ciekawo : części mowy w metodzie Montessori / Paulina Suberlak.// Polonistyka :
czasopismo dla nauczycieli. - 2014, nr 9, s. 24-25
6. Jak dostosować edukację do potrzeb dziecka? : edukacja dr M. Montessori / Joanna Maghen.//
Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2011, nr 3, s. 38-40
7. Jak uczyć dziecko samodzielności w rozwiązywaniu problemów / Iwona Lipowska.// Bliżej
Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2013, nr 1, s. 16-[17]
8. Montessori - czyli wolność jako warunek optymalnego rozwoju / Joanna Maghen, red. Julia
Janowska.// Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2012, nr 12, s. 19-[21]
9. Montessori o obserwacji / Julia Janowska.// Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2012, nr
1, s. 62-63
10. Montessori za oceanem - edukacja w amerykańskich placówkach / Julia Janowska.// Bliżej
Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2012, nr 4, s. 49-[51]
11. Naturalne prawa wewnętrznego rozwoju dziecka / Joanna Maghen.// Bliżej Przedszkola :
wychowanie i edukacja. - 2011, nr 9, s. 54-58
12. Nauka języka angielskiego w szkołach M. Montessori w Holandii / Ilona Wysmułek.//
Wychowanie w Przedszkolu : miesięcznik instrukcyjny dla wychowawczyń przedszkoli. - 2011, nr
3, s. 10-14
13. Od aktywności motorycznej do formowania charakteru : pedagogika Marii Montessori / Alicja
Jordan.// Wychowanie w Przedszkolu : miesięcznik instrukcyjny dla wychowawczyń przedszkoli. 2011, nr 9, s. 20-24
14. Odkryć każde z dzieci / Paul Epstein.// Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2012, nr 6, s.
44-46
15. Oswajanie przyrody / Joanna Maghen.// Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2012, nr 9,
s. 37
16. Pedagogika Montessori - elementy teorii i praktyki / Marta Buk-Cegiełka.// Roczniki
Pedagogiczne. - 2013, nr 2, s. 161-181
17. Pomóż mi policzyć to samemu : dzieci poznają liczby w zakresie 0-10 poprzez materiały
Montessori / Anna Lewandowska-Muller.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 1213
18. Praca Nauczyciela według metody Marii Montessori / Magdalena Marczak-Pilipczuk.//
Wychowanie w Przedszkolu : miesięcznik instrukcyjny dla wychowawczyń przedszkoli. - 2011, nr
3, s. 24-28
19. Radość uczenia się przez całe życie : metoda Marii Montessori jako element terapii
gerontologopedycznej / Izabela Olejniczak-Pachulska, Katarzyna Urbańska.// Forum Logopedy :
pierwsze praktyczne czasopismo z gotowymi rozwiązaniami. - 2016, nr 13, s. 50-53
20. Ręka Marii Montessori : o rozwoju manualnym przedszkolaka / Joanna Maghen.// Bliżej
Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2011, nr 7-8, s. 48-[51]
21. Rhythm, Beauty, Harmony... A foreign language in WaldorfEducation / Ewa Dziewierz.// The
Teacher. - 2015, nr 5, s. 54-59
22. Rola nauczyciela Montessori : rola każdego nauczyciela / Joanna Maghen.// Bliżej Przedszkola :
wychowanie i edukacja. - 2011, nr 5, s. 37-[39]
23. Self-reliance in Montessori Elary child hood education / Ann Epstein, Paul Epstein.// Problemy
Wczesnej Edukacji. - 2012, nr 1, s. [110]-117
24. Sprawdzić sprawdzian / Paul Epstein.// Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2012, nr 5, s.
53-56
25. Szkoła Montessori w Wertingen (Bawaria) albo o wyprawie Alicji do krainy czarów / Jarosław
Jendza.// Problemy Wczesnej Edukacji. - 2011, nr 2, s. [96]-106
26. Teaching literacy skills. Cz. 1 : Montessori approach - 10 steps towards literacy / Magdalena
Sokół.// The Teacher. - 2015, nr 5, s. 44-50
27. Teoria Montessori a praktyka / Joanna Maghen.// Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja. 2011, nr 4, s. 30-[33]
28. Terapia Montessori / Magdalena Marczak-Pilipczuk.// Wychowanie w Przedszkolu : miesięcznik
instrukcyjny dla wychowawczyń przedszkoli. - 2012, nr 10, s. 45-46
29. Twórcza nauka angielskiego / Dorota Kondrat.// Przed Szkołą : poradnik dyrektora przedszkola. 2012, nr 4, s. 12-14
30. Uczyć się przez aktywne działanie / Dorota Rotowska.// Bliżej Przedszkola : wychowanie i
edukacja. - 2012, nr 3, s. 57-[59]
31. Wolność i dyscyplina jak pomóc dzieciom w wewnętrznej formacji? / Julia Janowska.// Bliżej
Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2011, nr 12, s. 61-[63]
32. Wolność i dyscyplina w myśli pedagogicznej Marii Montessori / Barbara Surma.// Być dla Innych :
biuletyn metodyczny dla nauczycieli. - 2011, nr 2, s. 66-70
33. Wolność i indywidualizm w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori a wychowanie do dialogu /
Barbara Surma.// Kultura i Edukacja. - 2012, nr 2, s. 7-27
34. "Wolność to działanie". Pedagogiczna koncepcja Marii Montessori w praktyce / Alicja Jordan.//
Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2015, nr 9, s. 4-7
35. Wszyscy jesteśmy zespołem / Małgorzata Stańczyk.// Przed Szkołą : poradnik dyrektora
przedszkola. - 2015, nr 1, s. 26-28
36. Zamieszanie w Montessori / Joanna Maghen.// Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja. 2012, nr 11, s. 30-[31]
Vygotskij Lev Semenovič
Książki
1. Myśliciele o wychowaniu. T. 2, Paulo Freire, Friedrich Fröbel, Fukuzawa Yukichi [...], Lew
Siemionowicz Wygotski / red. nauk. Czesław Kupisiewicz ; [przekł. Dagmara Karbowska et al.]. Warszawa : "Graf-Punkt", 2000.
2. Nieobecne dyskursy. Cz. 6 / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego ; Wygotski i z Wygotskim w tle
oprac. pod kier. Anny Brzezińskiej. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000.
3. Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle / Ewa Filipiak. - Sopot : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
4. Z Wygotskim i Brunerem w tle : słownik pojęć kluczowych / Ewa Filipiak. - Bydgoszcz :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011.
Artykuły z czasopism
1. Dwanaście modułów - jedna praktyka : moduł kreatywne modelowanie, moduł matematyka / Ida
Winiarek.// Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2012, nr 7/8, s. 88-92
2. Dwanaście modułów - jedna praktyka : moduł "ruch ekspresyjny" / Ida Winiarek.// Bliżej
Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2012, nr 4, s. 64-[67]
3. Dwanaście modułów - jedna praktyka : moduł wizualno-przestrzenny / Ida Winiarek.// Bliżej
Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2012, nr 3, s. 65-[67]
4. Gry rozwijające : Wygotski w akcji! Dwanaście modułów - jedna praktyka / Ida Winiarek.// Bliżej
Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2012, nr 2, s. 66-[68]
5. Logika : wizerunek uporządkowanego świata / Ida Winiarek.// Bliżej Przedszkola : wychowanie i
edukacja. - 2011, nr 12, s. 36-37
6. Rozwój kulturowy dziecka w koncepcji Lwa S. Wygotskiego / Rozwój kulturowy dziecka w
koncepcji Lwa S. Wygotskiego / Marzenna Zaorska.// Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki
Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika. - 2012, R. 28, s. 29-48.

Podobne dokumenty