Jednorazowy sprzęt laboratoryjny _

Komentarze

Transkrypt

Jednorazowy sprzęt laboratoryjny _
II .
Jednorazowy sprzęt laboratoryjny – zapotrzebowanie roczne
Załącznik nr1
Ofertę prosimy składać na formularzu wg poniższego wzoru z zachowaniem ustalonej kolejności. Możliwe jest składanie
oferty na wybrane, pełne pakiety (oznaczone dużymi literami). Wymagamy przysłania próbek sprzętu jednorazowego.
Zapytania dotyczące specyfikacji kierować : mgr Ewa Zeuschner tel. kom. 509458788 tel. /094/ 342 20 51 wew. 221, 222,
237 fax zakładu
/094/ 320 33 39 lub e-mail: [email protected]
A
Sprzęt
Sztuk
na rok
1
2
3
Probówki z granulatem do krwi poj. 11 ml , PP-tworzywo
Probówki z EDTA do hematologii poj. 1 ml, PP-tworzywo
1000
9000
6000
4
Probówki z NaF do glukozy poj. 1 ml , PP-tworzywo
1000
5
1000
6
Probówki do koagulologii z PP
Na 1,8 ml krwi + 0,2 cytrynianu Na 3,2%
Mikrometoda- probówki do glukozy poj. ok. 200ul
7
Mikrometoda- probówki do hematologii poj.ok 200ul
Probówki z granulatem poj 4 ml, PP-tworzywo
Zestaw do OB. Na 1 ml krwi. (probówka z cytrynianem + rurka
0-180 mm)
Mikrometoda- probówki do biochemii poj. ok. 200ul z
przyspieszaczem
10 Kapilary z heparyną sodową poj. 100ul + zatyczki+ mieszadełka
do gazometrii
8
9
Nr
Cena 1
katalogowy sztuki
brutto
Cena 1
opakowania
brutto
250
500
8000
500
3500
Suma
pakietu
Wartość
netto
na rok
Wartość
brutto na
rok
B
1
2
3
Sprzęt
Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, gładkie (grubość 1
mm)
Szkiełka nakrywkowe 24x50 mm
Szkiełka nakrywkowe 18x18 mm
Sztuk
na rok
Nr
Cena 1
katalogowy sztuki
brutto
Cena 1
Opakowania
brutto
Wartość
netto
na rok
Wartość
brutto
na rok
Cena 1
Wartość
opakowania netto
na rok
brutto
Wartość
brutto
na rok
24000
16000
1000
Suma pakietu
C
Sprzęt
Sztuk na Nr
Cena 1
rok
katalogowy sztuki
brutto
26000
8000
4000
1
2
3
Końcówki do pipet HTL i ML-Pette do 200
4
1500
5
Probówki do wirowania moczu o poj 12 ml, z wgłębieniem na
0,5 ml odwirowanego osadu
Probówki wirówkowe, stożkowe o poj. 7 ml, PP tworzywo
6
Probówki z PS o poj. 3 ml (śr. 12 mm) + korki
8000
7
Probówki wirówkowe typu eppendorf o poj. 1,5ml, PP
1000
8
Kuwety półmikro o poj. całkowitej 2,5 ml z 2 ścianami
optycznie gładkimi
Kuwety makro o poj. całkowitej 4,5 ml z 2 ścianami optycznie
gładkimi
9
Końcówki do pipet HTL i ML-Pette do 1000
Końcówki do pipet HTL i ML-Pette do 5000
10 Mieszadełka do kuwet
1000
16000
16000
8000
Suma
pakietu
D
1
2
3
4
Sprzęt
Jałowe pałeczki do wymazów z tworzywa pakowane
indywidualnie
Jałowe pałeczki do wymazów w probówce bez podłoża
Jałowe pałeczki w probówce z podłożem transportowym
AIME
Ezy z tworzywa sztucznego, jałowe, z oczkiem o
poj. 10 ul -pakowane indywidualnie
Sztuk na
rok
Nr
Cena 1
katalogowy sztuki
brutto
Cena 1
opakowania
brutto
Wartość
netto
na rok
Wartość
brutto
na rok
Wartość
netto
na rok
Wartość
brutto
na rok
1000
250
1000
300
Suma
pakietu
E
Sprzęt
A Pipety Pasteura - sterylne o poj. 3,5 ml
B
C
Pakowane do 10 sztuk
Pipety Pasteura- sterylne o poj. 3,5 ml pakowane
indywidualnie
Probówki typu FALCONE o poj. 50 ml (28x115mm)
sterylne, z cokołem do stawiania na stole i z
nadrukowaną podziałką, tworzywo PP.
Sztuk
na rok
Nr
Cena 1
katalogowy sztuki
brutto
Cena 1
opakowania
brutto
9000
1000
7000
Suma
pakietu

Podobne dokumenty