Na czym polega projekt Dolmetscherpool? Jak mogę zarezerwować

Komentarze

Transkrypt

Na czym polega projekt Dolmetscherpool? Jak mogę zarezerwować
Polnisch
Na czym polega
projekt
Dolmetscherpool?
Jak mogę
zarezerwować
usługi tłumacza?
Nasi tłumacze

oferują pomoc podczas
rozmów w urzędach,
przedszkolach, szkołach
oraz innych instytucjach

pozwalają uniknąć
nieporozumień
wynikających
z niedostatecznej
znajomości języka

nie oferują tłumaczeń
pisemnych

podlegają obowiązkowi
zachowania tajemnicy
zawodowej i nie przekazują
żadnych informacji osobom
trzecim

świadczą swoje usługi
bezpłatnie. Kwestia zwrotu
kosztów podróży powinna
jednak zostać wyjaśniona
przed uzgodnionym
spotkaniem.
Proszę zgłosić się do nas
telefonicznie lub drogą e-mailową
tak wcześnie jak to możliwe,
podając:



imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer
telefonu i e-mail
rodzaj zlecenia, temat,
miejsce i termin spotkania,
nazwę instytucji oraz dane
osoby kontaktowej
potrzebny język
Kontakt
[email protected]
www.fb06.uni-mainz.de/ikk/180.php
Tel: 0176 732 79 361
(od poniedziałku do piątku
w godzinach od 15:00 do
16:00)
Projekt
tłumaczeniowy
Dolmetscherpool
Germersheim
Dla lepszego
porozumienia w
regionie
Aktualne języki w
naszej ofercie:
albański
arabski
chiński
angielski
francuski
włoski
Përkthyes
‫وهرگێڕ‬
‌
‫مترجم‬
口译
Werger
устный переводчик
interpreter
‫مترجم‌شفاهی‬
intérprete
W projekcie Dolmetscherpool Germersheim
перекладач
biorą udział studenci i wykładowcy
Wydziału Translatologii,
Językoznawstwa i Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Jana
Gutenberga w Moguncji z
siedzibą w Germersheim. Studenci
interprète
tłumacz ustny
Tlumočník
interprete
intérprete
tercüman
перекладач
wykonują zlecenia
tłumaczeniowe w ramach darmowych
praktyk. Regularne szkolenia gwarantują
odpowiednią jakość tłumaczeń. Uczestnicy
projektu chcą przyczynić się do
przezwyciężenia trudności
w komunikacji w regionie.
kurdyjski
perski
polski
portugalski
rosyjski
hiszpański
czeski
turecki
ukraiński

Podobne dokumenty