„Razem zmieniajmy internet na lepsze” ( 17 stycznia – 6 lutego 2017)

Komentarze

Transkrypt

„Razem zmieniajmy internet na lepsze” ( 17 stycznia – 6 lutego 2017)
Konkurs Plastyczny
„Razem zmieniajmy internet na lepsze”
( 17 stycznia – 6 lutego 2017)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.
2. Celem konkursu jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów
Internetu przez dzieci i młodzież, popularyzowanie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa
w sieci, zwrócenie uwagi na rolę użytkownika w Internecie w celu budowania bezpiecznego
środowiska online.
3. Organizator zastrzega sobie prawa do: wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, nierozstrzygnięcia konkursu
w
przypadku
zbyt
małej
ilości
nadesłanych
prac,
rozstrzygania
w
kwestiach
nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
II. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs trwa od 17 stycznia do 6 lutego 2017 r.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych powiatu
chrzanowskiego.
3. Format prac A3, technika prac dowolna z wykorzystaniem wszelkich dostępnych
materiałów plastycznych.
4. Pracę należy opisać na odwrocie danymi autora : imię i nazwisko, adres, wiek,
nr telefonu (w przypadku prac składanych przez szkoły należy uzupełnić opis pieczątką
firmową, podać klasę oraz imię i nazwisko opiekuna).
5. Dane uczestnika pozyskane są wyłącznie do celu Konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim. Osoby składające pracę wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (ust. o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.)
6. Pracę można składać osobiście w siedzibie Domu Kultury lub przesłać na adres : Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4 , 32-500
Chrzanów
7. Koszt przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik Konkursu.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatne publikacji nagrodzonych prac.
2.
Nagrodzone prace zostaną wystawione w holu Kina „Sztuka” oraz podczas uroczystego
rozstrzygnięcia Konkursu 7 lutego 2017 roku podczas Festynu DNIA BEZPIECZNEGO
INTERNETU na Hali Widowiskowo- Sportowej w Chrzanowie.
3.
Prace zgłoszone na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
4.
Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Podobne dokumenty