pobierz PDF - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.

Komentarze

Transkrypt

pobierz PDF - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
klasa 1 gimnazjum - wykaz podręczników
(rok szkolny 2016/2017)
lp.
przedmiot:
1.
religia
2.
zasady
muzyki
z elementami
edycji nut
podręczniki:
Spotkanie ze Słowem (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
- dla uczniów, którzy zadeklarowali udział w katechezie
F. Wesołowski: Zasady muzyki, Polskie Wydawnictwo
Muzyczne
nr dopuszcz.
AZ-31-01/10
-PO-1/11
---
UWAGA!
Podręczniki do pozostałych przedmiotów ogólnokształcących uczniowie otrzymają
w szkole bezpłatnie (na zasadzie wypożyczenia).
klasa 2 gimnazjum - wykaz podręczników
(rok szkolny 2016/2017)
lp.
1.
przedmiot:
religia
podręczniki:
Aby nie ustać w drodze (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak,
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
nr dopuszcz.
AZ-32-01/10PO-1/12
UWAGA!
Podręczniki do pozostałych przedmiotów ogólnokształcących uczniowie otrzymają
w szkole bezpłatnie (na zasadzie wypożyczenia).
klasa 3 gimnazjum - wykaz podręczników
(rok szkolny 2016/2017)
1.
religia
podręczniki:
Żyć w miłości Boga (red.) J. Szpet, D. Jackowiak,
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
2.
język polski
bez podręcznika
3.
j. angielski
LONGMAN – [zbior.]: Repetytorium gimnazjalne. Poziom
podstawowy i rozszerzony - kontynuacja
4.
j. niemiecki
5.
historia
A. Potapowicz: Graffiti 3.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A
S. Roszak, A. Łaszkiewicz: Śladami przeszłości 3. Podręcznik
do historii dla klasy trzeciej gimnazjum. Nowa Era Sp. z o.o.
+ zeszyt ćwiczeń
6.
wiedza
o
społeczeństwie
lp.
7.
przedmiot:
matematyka
I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia, T. Maćkowski: Dziś i jutro.
Wiedza o społeczeństwie - podręcznik z ćwiczeniami dla klas IIII gimnazjum. Część 2. Nowa Era Sp. z o.o.
Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński,
J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka:
Matematyka 3. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum.
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
podręcznik + zeszyt ćwiczeń + CD-ROM
nr dopuszcz.
AZ-33-01/10PO-3/13
---
353/2011
248/3/2012
60/3/2011
77/2/2010
168/3/2011
UWAGA! W klasie prof. M. Tartanus – bez zeszytu ćwiczeń!
8.
fizyka
9.
chemia
10. biologia
11. geografia
12. edukacja
dla bezp.
13. informatyka
14. historia
muzyki
J. Poznańska, M. Rowińska, E. Zając: Ciekawa fizyka.
Podręcznik gimnazjalisty. Część 3. Wyd. Szkolne i Pedag.
S.A.
podręcznik + Dziennik badawczy ucznia, cz. 3.
J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin: Chemia Nowej Ery. Część
3. Podręcznik dla gimnazjum ( + zeszyt ćwiczeń)
Nowa Era Spółka z o.o.
B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas: Puls życia 3.
Podręcznik do biologii dla gimnazjum ( + zeszyt ćwiczeń).
Nowa Era Sp. z o.o.
Atlas geograficzny dla gimnazjum. DEMART
M. Szubert: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy
trzeciej gimnazjum, cz. 3. Nowa Era Sp. z o.o.
E. Ćwiklińska, A. Wawrzkowicz: Zeszyt ćwiczeń do geografii
dla klasy III gimnazjum. Nowa Era Sp. z o.o.
G. Słoma, J. Zając: Żyję i działam bezpiecznie.
Nowa Era Sp. z o.o.
B. Kwaśny, A. Szymczak, M. Wiłun: Informatyka
w ćwiczeniach. Nowa Era/PWN
D. Gwizdalanka, Historia muzyki cz. I.
PWM Polskie Wydawnictwo Muzyczne
78/3/2011
49/3/2010
58/3/2010
7/3/2010
17/2009
114/2009/2015
2/2005
klasa I liceum - wykaz podręczników
(rok szkolny 2016/2017)
podręczniki:
Moje miejsce w Kościele, (red.) ks. J. Szpet, D. Jackowiak,
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
M. Chmiel, E. Kostrzewa: Ponad słowami, Klasa 1, część
1. oraz Klasa 1, część 2. Nowa Era
lp.
1.
przedmiot:
religia
2.
język polski
3.
4.
j. angielski
j. niemiecki
inf. we wrześniu u nauczyciela
A. D. Jarząbek, D. Koper: Motive Deustch 1. WSiP
5.
historia
S. Roszak, J. Kłaczkow: Poznać przeszłość. Wiek XX.
Nowa Era
525/2012
6.
wiedza
o społeczeństwie
A. Janicki: W centrum uwagi. Zakres podstawowy. Nowa
Era
505/2012
7.
matematyka
ZAKRES PODSTAWOWY:
W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek: MATeMAtyka 1.
Zakres podstawowy. Nowa Era [podręcznik + ćwiczenia]
ZAKRES ROZSZERZONY:
W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek: MATeMAtyka 1.
Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era
nr dopuszcz.
AZ-41-01/10PO-1/11
425/1/2012/2015
425/2/2012/2015
--683/1/2014
378/1/2011/2015
360/1/2011/2015
8.
fizyka
M. Fiałkowska (red.): Świat fizyki, ZamKor
394/2011
9.
chemia
I. Maciejowska, A.Warchoł: Świat chemii , ZAMKOR
535/2012
10. biologia
B. Jakubik, R. Szymańska: Odkrywamy na nowo.
Biologia. Zakres podstawowy. Wydawnictwo OPERON
436/2012
11. geografia
R. Uliszak, K. Wiedermann: Oblicza geografii. Zakres
podst. Nowa Era
433/2012
12. podstawy
P. Krzyszczyk: Ciekawi świata. Podstawy
przedsiębiorczości przedsiębiorczości. Wydawnictwo OPERON
465/2012
13. edukacja
dla bezp.
B. Breitkopf, M. Cieśla: Po prostu EDB. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne S.A
500/2012
14. informatyka
E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk: Informatyka
nie tylko dla uczniów. Podręcznik. Zakres podstawowy.
Szkoła ponadgimnazjalna. Wydawnictwo Szkolne PWN.
414/2012
15. historia muzyki
D. Gwizdalanka, Historia muzyki cz. II.
PWM Polskie Wydawnictwo Muzyczne
2/2005
klasa II liceum - wykaz podręczników
(rok szkolny 2016/2017)
lp.
przedmiot:
religia
1.
podręczniki:
Moje miejsce w świecie – podręcznik dla drugiej klasy
szkół ponadgimnazjalnych, J. Szpet, D. Jackowiak (red.),
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
M. Chmiel, A. Równy: Ponad słowami. Klasa 2., część 1.
oraz Klasa 2., część 2.Nowa Era
nr dopuszcz.
nr AZ-42-01/10PO-1/12
2.
język polski
3.
j. angielski
inf. we wrześniu u nauczyciela
---
4.
j. niemiecki
inf. we wrześniu u nauczyciela
---
5.
historia
R. Kulesza, K. Kowalewski: Zrozumieć przeszłość.
Starożytność i średniowiecze. Zakres rozszerzony. Nowa
Era
642/1/2013
Podręcznik na 2. półrocze:
642/2/2014
P. Klint, P. Galik: Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne.
Zakres rozszerzony. Nowa Era
425/3/2013
425/4/2013
(tylko dla uczniów, którzy wybrali rozszerzenie z historii)
6.
wiedza o społ.
A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz: W centrum uwagi.
Zakres rozszerzony. Część I. Nowa Era
630/1/2012/2015
(tylko dla uczniów, którzy wybrali rozszerzenie z WOS-u)
7.
matematyka
ZAKRES PODSTAWOWY:
W. Babiański i in.: MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy.
Nowa Era [tylko podręcznik – bez ćwiczeń]
378/2/2013/2015
[dla uczniów, którzy nie wybrali rozszerzenia]
ZAKRES ROZSZERZONY
W. Babiański i in.: MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony.
Nowa Era
W. Babiański i in.: MATeMAtyka 2. Ćwiczenia i zadania
dla szkół ponadgimn. Zakres rozszerzony. Nowa Era
360/2/2013/2015
[dla uczniów, którzy wybrali rozszerzenie]
8.
fizyka
M. Fiałkowska i in.: Z fizyką w przyszłość. Podręcznik
Część 1. Zakres rozszerzony. WSiP
A. Bożek i in.: Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań dla szkół
ponadgimnazjalnych. zakres rozszerzony. Cz. 1. WSiP
548/1/2012/2015
---
(tylko dla uczniów, którzy wybrali rozszerzenie z fizyki)
geografia
9.
R. Malarz, M Więckowski: Oblicza geografii 1. Nowa Era
A. Karaś, E. Grząba: Maturalne karty pracy
T. Rachwał: Oblicza geografii 2. Nowa Era
A. Karaś, E. Grząba: Maturalne karty pracy
Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres
rozszerzony. Nowa Era
501/1/2012
501/2/2013
(wszystkie pozycje - tylko dla uczniów, którzy wybrali
rozszerzenie
z geografii)
10. historia muzyki
D. Gwizdalanka, Historia muzyki, cz. III.
PWM Polskie Wydawnictwo Muzyczne
2/2005
klasa III liceum - wykaz podręczników
(rok szkolny 2016/2017)
lp.
1.
przedmiot:
religia
podręczniki:
Moje miejsce w rodzinie (red.) J. Szpet, D. Jackowiak,
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
2.
język polski
M. Chmiel, E. Mirkowska-Treugutt, A. Równy: Ponad
słowami. Klasa 2., część 2. Nowa Era
j. angielski
inf. we wrześniu u nauczyciela [ tylko dla uczniów, którzy będą
nr dopuszcz.
AZ-4301/10-PO1/14
425/4/2013
---
kontynuować naukę j. angielskiego]
3.
4.
j. niemiecki
5.
matematyka
informacja we wrześniu u nauczyciela [tylko dla uczniów, którzy
będą kontynuować naukę j. niemieckiego]
W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska:
MATeMAtyka 3. Nowa Era (zakres podstawowy) – klasa 6a
--378/2014
J. Janowicz: Teraz matura. Vademecum. Matematyka. Poziom
podstawowy. Nowa Era – klasa 6c
---
---
6.
chemia
kontynuacja
7.
biologia
kontynuacja:
M. Zaleska-Szczygieł, D. Kaczmarek: Biologia 2. Zakres
rozszerzony. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska,
W.Zamachowski : Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony.
Wydawnictwo: Nowa Era
446/2/2013
564/3/2014
(tylko dla uczniów, którzy wybrali rozszerzenie z biologii)
geografia
8.
T. Rachwał: Oblicza geografii 2. Nowa Era
A. Karaś, E. Grząba: Maturalne karty pracy
R. Malarz, M. Więckowski: Oblicza geografii 3. Nowa Era
A. Karaś, E. Grząba: Maturalne karty pracy
Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres
rozszerzony. Nowa Era
501/2/2013
501/3/2014
---
(tylko dla uczniów, którzy wybrali rozszerzenie z geografii)
9.
historia muzyki
D. Gwizdalanka, Historia muzyki cz. III.
PWM Polskie Wydawnictwo Muzyczne
2/2005

Podobne dokumenty