informacja o planowanych do wszczęcia w 2015 r.

Komentarze

Transkrypt

informacja o planowanych do wszczęcia w 2015 r.
INFORMACJA O PLANOWANYCH DO WSZCZĘCIA W 2015 R. (II - IV KWARTAŁ) POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE
ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
UWAGA: Zaplanowane terminy wszczęcia postępowań mają charakter przybliżony i są uzależnione od zapewnienia finansowania dla tych
projektów.
L.P.
NAZWA PROJEKTU
PROGRAM REALIZACJI PROJEKTU
NAZWA ZAMÓWIENIA
USŁUGI
II KWARTAŁ 2015 R.
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA DO 1 700 000 PLN
1.
Modernizacja linii kolejowej E 20 na
odcinku Siedlce - Terespol- etap IIIPRACE PRZYGOTOWAWCZE
POIiŚ 7-13
2.
Budowa łącznicy kolejowej Kraków
Zabłocie - Kraków Krzemionki
POIiŚ 7-13
3.
Budowa łącznicy kolejowej Kraków
Zabłocie - Kraków Krzemionki
POIiŚ 7-13
4.
Modernizacja linii kolejowej nr 91
Kraków Główny Osobowy - Medyka i
linii nr 92 Przemyśl - Medyka
odcinek Rzeszów-granica państwa
Budżet
Sprawowanie nadzorów autorskich w stacji Jarosław,
Przemyśl oraz na szlaku Żurawica - Przemyśl i Przemyśl Hurko, w ramach zadania pn.:Modernizacja linii kolejowej
nr 91 Kraków Główny Osobowy- Medyka i linii nr 92
Przemyśl Medyka, odcinek Rzeszów- granica państwa
5.
Modernizacja linii kolejowej Rzeszów
- Warszawa przez Kolbuszową
Budżet
Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla
przedsięwzięcia elektryfikacja linii kolejowej
Budżet
nadzór mostowy
Budżet
nadzór energetyczny
FK
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
„Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec
na odcinku Wrocław – Jelenia Góra” – modernizacja
przejścia pod torami w stacji Żarów
6.
7.
Modernizacja linii kolejowej nr 273
na odcinku Głogów - Zielona Góra Rzepin - Dolna Odra
Modernizacja linii kolejowej nr 273
na odcinku Głogów - Zielona Góra Rzepin - Dolna Odra
8.
Modernizacja linii kolejowej nr 274
Wrocław – Zgorzelec na odcinku
Wrocław – Jelenia Góra
9.
Likwidacja wąskich gardeł poprzez
poprawę stanu technicznego
obiektów inżynieryjnych Modernizacja mostu w km 208,211
linii 351 Poznań Główny - Szczecin
Główny
Modern l kol nr 356 Poznań Wsch
Bydgoszcz na terenie woj
wielkopolskiego mającej duże
znaczenie w obsłudze połączeń
małych miejscowości z aglomeracją
poznańską na odc Poznań Wsch
Gołańcz Etap I A
Modern l kol nr 356 Poznań Wsch
Bydgoszcz na terenie woj
wielkopolskiego mającej duże
znaczenie w obsłudze połączeń
małych miejscowości z aglomeracją
poznańską na odc Poznań Wsch
Gołańcz Etap I A
Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności i
Wniosku o Dofinansowanie
Działania informacyjne i promujące w ramach projektu
pn. "Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie Kraków Krzemionki"
Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami
budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 7.1-55 pn.:
„Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków
Krzemionki”
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności
mostowej w ramach zadania: Modernizacja mostu w km
208,211 linii 351 Poznań - Szczecin Główny
RPO 7-13
Promocja projektu pn: "Modernizacja linii kolejowej nr
356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie
województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w
obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją
poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – Etap
IA”
RPO 7-13
Wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu pn:
"Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód –
Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego
mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych
miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku
Poznań Wschód – Gołańcz – Etap IA”
12.
Rewitalizacja i modernizacja linii
kolejowych Olsztyn – Szczytno –
Szymany jako kolejowe połączenie
modernizowanego lotniska w
Szymanach z Olsztynem – etap II
RPO 7-13
Umowa na wykonanie usługi audytu zewnętrznego
projektu pn.: "Rewitalizacja i modernizacja linii
kolejowych Olsztyn - Szczytno - Szymany (odcinek Olsztyn
- Szczytno - linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany Szczytno - linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie
modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem etap II "
13.
Modernizacja linii kolejowej E 59 na
odcinku Wrocław - Poznań etap III
odcinek Czempiń - Poznań
POIiŚ 7-13
Działania informacyjne i promujące dla projektu.
14.
Opracowanie projektu budowlanegowiadukt drogowy DK70
skrzyżowanie z l kol nr 3 i l kol nr 15
ARKADIA
Środki własne
Opracowanie dokumentacji projektowej
10.
11.
Strona 1 z 5
L.P.
NAZWA PROJEKTU
PROGRAM REALIZACJI PROJEKTU
NAZWA ZAMÓWIENIA
USŁUGI
15.
16.
Prace na liniach 353, 206, 544
Poznań Wschód - Dziarnowo Inowrocław Rąbinek - region
Zachodni
Rewitalizacja linii kolejowej nr 131
Chorzów Batory - Tczew, odcinek
Bydgoszcz Główna - Zduńska Wola Chorzów Batory - REGION
ZACHODNI
Prace na liniach nr 353, 206, 544 Poznań Wschód Dziarnowo - Inowrocław Rąbinek oraz Zamków Borysławice (Nadzory Inwestorskie)
Budżet
Kontrakt na nadzory inwestorskie dla odcinków:
-Chociw Łaski - Kozuby tor nr 2 km 150,122 - 156,952
-Kozuby - Zduńska Wola Karsznice tor nr 2 km 156,985166,583
17.
Udrożnienie Łódzkiego Węzła
Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek
Łódź Widzew – Łódź Fabryczna
POIiŚ 7-13
Działania informacyjne i promujące dotyczące projektu
POIiŚ 7.1-24.2 Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego
(TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna
18.
Wymiana nawierzchni wraz z
robotami towarzyszącymi na linii
kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań,
odcinek Kórnik - Poznań Główny
wraz z przebudową mostu
stalowego na rzece Warcie
Budżet
"nadzór inwestorski w specjalności energetycznej" na
„Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą
nawierzchni w torze nr 1 na szlaku Kórnik-Gądki i stacji
Gądki wraz z robotami towarzyszącymi"
19.
Wymiana nawierzchni wraz z
robotami towarzyszącymi na linii
kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań,
odcinek Kórnik - Poznań Główny
wraz z przebudową mostu
stalowego na rzece Warcie
Budżet
"nadzór inwestorski w specjalności mostowej" na
„Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą
nawierzchni w torze nr 1 na szlaku Kórnik-Gądki i stacji
Gądki, wraz z robotami towarzyszącymi
20.
Zwiększenie przepustowości
wybranych linii kolejowych poprzez
optymalizację urządzeń sterowania
ruchem kolejowym i układów
stacyjnych - linia 353 odcinek Poznań
główny - Inowrocław
21.
CEF - Prace na linii kolejowej E59 na
odcinku Wrocław-Poznań etap IV
odcinek granica województwa
dolnośląskiego-Czempiń
Poprawa przepustowości wybranych linii kolejowych
poprzez optymalizację urządzeń sterowania ruchem
kolejowym i układów stacyjnych - linia 353 odcinek
Poznań Główny - Inowrocław - nadzory
CEF 14-20
Działania informacyjne i promujące dla modernizacji linii
kolejowej E59, odcinek granica województwa
dolnośląskiego-Czempiń.
Sprawowanie nadzorów inwestorskich w zakresie branży
srk i teletechnika na zadaniach realizowanych przez IRE3
22.
23.
Rewitalizacja regionalnej linii
kolejowej 405 na odcinku SzczecineSłupsk-Ustka wraz z przebudową
układu torowego na stacjach Słupsk i
Ustka - Etap 1: Opracowanie
dokumentacji przedprojektowej
RPO
Promocja projektu -Rewitalizacja regionalnej linii
kolejowej 405 na odcinku Szczecinie-Słupsk-Ustka wraz z
przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka Etap 1: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej
24.
Prace na linii kolejowej nr 14,811 na
odcinku Łódź Kaliska-Zduńska WolaOstrów Wlkp., Etap I: Łódź Kaliska Zduńska Wola
środki własne
Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności dla
projektu : "Prace na linii kolejowej nr 14,811 na odcinku
Łódź Kaliska-Zduńska Wola-Ostrów Wlkp., Etap I: Łódź
Kaliska - Zduńska Wola"
25.
Prace na obwodnicy towarowej
Poznania
środki własne
Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności dla
projektu: "Prace na obwodnicy towarowej Poznania"
26.
Prace przygotowawcze dla projektu
"Rewitalizacja linii kolejowej nr 25
na odcinku Padew Narodowa Mielec - Dębica"
RPO
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla
projektu Prace przygotowawcze dla projektu
"Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew
Narodowa - Mielec - Dębica"
RPO
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla
projektu Prace przygotowawcze dla projektu "Budowa
łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie"
RPO
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla
projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr
694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów Goleszów - Wisła Głębce"
RPO
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla
projektu "Rewitalizacja linii kolejowych nr
140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim"
27.
28.
29.
Prace przygotowawcze dla projektu
"Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze Szebnie"
Opracowanie dokumentacji
przedprojektowej dla projektu
"Rewitalizacja linii kolejowych nr
694/157/190/191 Bronów Bieniowiec - Skoczów - Goleszów Wisła Głębce"
Opracowanie dokumentacji
przedprojektowej dla projektu
"Rewitalizacja linii kolejowych nr
140/169/179/885/138 połączenia:
Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec KWK Piast - Nowy Bieruń –
Oświęcim"
Strona 2 z 5
L.P.
30.
31.
NAZWA PROJEKTU
PROGRAM REALIZACJI PROJEKTU
NAZWA ZAMÓWIENIA
USŁUGI
Wykonanie Dokumentacji
Przedprojektowej dla realizacji
Wykonanie Dokumentacji Przedprojektowej dla realizacji
zadania pn. "Modernizacja układu
zadania pn. "Modernizacja układu torowego wraz z
RPO
torowego wraz z zabudową
zabudową urządzeń srk na stacji Tuczno Krajeńskie na
urządzeń srk na stacji Tuczno
linii 403 na odcinku Wałcz - Kalisz Pomorski"
Krajeńskie na linii 403 na odcinku
Wałcz - Kalisz Pomorski"
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA powyżej 1 700 000 do 10 000 000 PLN
Zaprojektowanie robót budowlanych dla zadania
Prace na linii 353 na odcinku
inwestycyjnego pn. "Prace na linii nr 353 na odcinku
Jabłonowo Pomorskie - Iława Fundusz kolejowy
Jabłonowo Pom - Iława - Olsztyn - Korsze" - odcinki
Olsztyn - Korsze
Ostrowite- Biskupiec - Jamielnik.
32.
Opracowanie dokumentacji
modernizacji stacji Rzeszów Główny
Budżet
Opracowanie dokumentacji modernizacji stacji Rzeszów
Główny
33.
Modernizacja linii kolejowej E 59 na
odcinku Wrocław - Poznań etap III
odcinek Czempiń - Poznań
POIiŚ 7-13
Nadzór nad modernizacją linii kolejowej E59, odcinek
Czempiń-Poznań.
CEF 14-20
Nadzór autorski nad modernizacją linii kolejowej E59
odcinek granica województwa dolnośląskiego-Czempiń.
POIiŚ 7-13
nadzór Inżyniera Projektu nad robotami pozostałymi do
wykonania w ramach projektu
POIiŚ 7-13
Nadzór autorski nad modernizacją linii E 30 na odcinku
Krzeszowice –Kraków Główny Towarowy od km 46,700
do km 67,200 linii kolejowej nr 133.
34.
35.
36.
CEF - Prace na linii kolejowej E59 na
odcinku Wrocław-Poznań etap IV
odcinek granica województwa
dolnośląskiego-Czempiń
Modernizacja linii kolejowej
E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa Gdynia - obszar LCS Iława, LCS
Malbork
Modernizacja linii kolejowej E 30,
etap II, odcinek Zabrze - Katowice Kraków
37.
Modernizacja linii kolejowej nr 8,
odcinek Warszawa Okęcie - Radom PRACE PRZYGOTOWAWCZE
POIiŚ 7-13
Opracowanie materiałów przetargowych na wybór
wykonawcy LOT-ów: B,C,D,E w formule projektuj i buduj
38.
Modernizacja linii kolejowej nr 8,
odcinek Warszawa Okęcie - Radom
(LOT A, B, F)
POIiŚ 7-13
Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru na odcinku
Warszawa Okęcie - Radom linii kolejowej nr 8 - LOT A z srk
39.
"Prace na linii średnicowej w
Warszawie na odcinku Warszawa
Wschodnia - Warszawa Zachodnia"
CEF
Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla
zadania: "Odbudowa Warszawy Głównej Osobowej wraz
z funkcjonalnym połączeniem ze stacją Warszawa
Zachodnia"
40.
Prace przygotowawcze dla
wybranych projektów perspektywy
2014-2020
RPO
"Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Kolejowego", w ramach zadania: "Prace przygotowawcze
dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020"
41.
Prace przygotowawcze dla projektu
"Rewitalizacja linii kolejowej nr 108
na odcinku Jasło - Nowy Zagórz"
42.
Budowa łącznicy kolejowej Kraków
Zabłocie - Kraków Krzemionki
POIiŚ 7-13
Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu
43.
"Prace przygotowawcze dla
wybrnaych projektów perspektywy
2014-2020"
Budżet
Opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektów
inwestycji kolejowych realizowanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z perspektywy 2014 – 2020, ETAP III
44.
CEF - Prace na linii kolejowej E59 na
odcinku Wrocław-Poznań etap IV
odcinek granica województwa
dolnośląskiego-Czempiń
CEF 14-20
Nadzór nad modernizacją linii kolejowej E59 odcinek
granica województwa dolnośląskiego-Czempiń.
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla
projektu Prace przygotowawcze dla projektu
RPO
"Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło Nowy Zagórz"
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA powyżej 10 000 000 PLN
III KWARTAŁ 2015 R.
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA DO 1 700 000 PLN
45.
Prace na linii obwodowej w
Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki
Warszawa Zachodnia - Warszawa
Gdańska)
CEF 14-20
Promocja dla zadania pn.: "Prace na linii obwodowej w
Warszawie ( odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa
Zachodnia - Warszawa Gdańska)"
46.
Rewitalizacja linii kolejowej nr 287
na odcinku Opole - Nysa
RPO 14-20
Opracowanie studium wykonalności wraz z przyjęciem
projektu do realizacji przez Zespół Oceny Studiów
47.
Rewitalizacja linii kolejowych nr 301
i 293 na odcinku Opole - Kluczbork
RPO 14-20
Opracowanie studium wykonalności wraz z przyjęciem
projektu do realizacji przez Zespół Oceny Studiów
48.
Modernizacja infrastruktury
kolejowej w obrębie peronów stacji
Poznań Główny po stronie
zachodniej z dostosowaniem jej do
obsługi osób niepełnosprawnych
Budżet
pełnienie nadzoru mostowego
Strona 3 z 5
L.P.
NAZWA PROJEKTU
PROGRAM REALIZACJI PROJEKTU
NAZWA ZAMÓWIENIA
USŁUGI
49.
50.
51.
Modernizacja infrastruktury
kolejowej w obrębie peronów stacji
Poznań Główny po stronie
zachodniej z dostosowaniem jej do
obsługi osób niepełnosprawnych
Prace na linii kolejowej Warszawa
Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia
nr 447)
Prace na linii kolejowej Warszawa
Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia
nr 447)
Budżet
pełnienie nadzoru elektroenergetycznego
CEF
Nadzór autorski
CEF
Działania informująco-promujące
Kompleksowe przeprowadzenie działań informacyjnych i
promujących w ramach projektu:
"Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek ZabrzeKatowice-Kraków"
Opracowanie koncepcji budowy skrzyżowania
dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu
likwidacji przejazdu kolejowego w km 142,850 linii nr 4
(CMK) Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie.
Opracowanie koncepcji budowy skrzyżowania
dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu
likwidacji przejazdu kolejowego w km 149,500 linii nr 4
(CMK) Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie.
52.
Modernizacja linii kolejowej E 30,
etap II, odcinek Zabrze - Katowice Kraków
53.
Modernizacja linii kolejowej nr 4
Centralna Magistrala Kolejowa
54.
Modernizacja linii kolejowej nr 4
Centralna Magistrala Kolejowa
55.
Opracowanie dokumentacji
przedprojektowej dla projektu
"Rewitalizacja linii kolejowej nr 229
na odcinku Lębork – Łeba"
RPO
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla
projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku
Lębork – Łeba"
56.
Rewitalizacja linii kolejowej nr 221
Gutkowo - Braniewo
RPO
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla
projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 GutkowoBraniewo"
57.
58.
59.
CEF
Prace przygotowawcze dla projektu
"Rewitalizacja linii kolejowej nr 207
Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii
RPO
na odcinku Toruń Wschodni kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża"
Chełmża"
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA powyżej 1 700 000 do 10 000 000 PLN
Modernizacja linii kolejowej nr 8,
Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru na odcinku
POIiŚ 7-13
odcinek Warszawa Okęcie - Radom
Warszawa Okęcie - Radom linii kolejowej nr 8 - LOT BCDE
(LOT A, B, F)
+SRK
Prace na podstawowych ciągach
"LOT A1" Wykonanie projektu budowlanego z mapami do
pasażerskich (E 30 i E 65) na
celów projektowych, pozyskanie niezbędnych pozwoleń,
obszarze Śląska, etap I: lina E 65 na
CEF
w tym decyzji środowiskowej, lokalizacyjnej i pozwoleń
odc. Będzin – Katowice – Tychy –
na budowę dla odcinka Będzin - Katowice Szopienice
Czechowice – Dziedzice –
Południowe
Zebrzydowice
60.
Prace przygotowawcze dla projektu
"Rewitalizacja linii kolejowej nr 274
na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec"
61.
Prace na linii kolejowej nr 7
Warszawa Wschodnia Osobowa –
Dorohusk na odcinku Warszawa –
Otwock – Dęblin – Lublin
RPO
Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii
kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec"
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA powyżej 10 000 000 PLN
62.
Modernizacja linii kolejowej E 30,
etap II, odcinek Zabrze - Katowice Kraków
POIiŚ 14-20
nadzór inwestorski
CEF
Pełnienie nadzoru nad modernizacją linii E30 w ramach
Kontraktu nr 1 Modernizacja odcinka Jaworzno
Szczakowa - Trzebinia (km 1,150 - 0,000 linii nr 134, km
15,810 - 29,110 linii nr 133), Kontraktu nr 2 Modernizacja
odcinka Trzebinia - Krzeszowice (km 29,110 - 46,700 linii
nr 133) i Kontraktu nr 4 Sygnalizacja dla obszaru LCS
Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia (km 1,150 - 0,000 linii
nr 134, km 15,810 - 46,700 linii nr 133) wraz z nadzorem
autorskim nad dokumentacją projektową przekazaną
Wykonawcom przez Zamawiającego.
IV KWARTAŁ 2015 R.
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA DO 1 700 000 PLN
63.
Modernizacja linii kolejowej E 30,
etap II, odcinek Zabrze - Katowice Kraków
CEF
Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód,
pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym decyzji
środowiskowej, pozwalających na realizację robót,
opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji
przetargowej dla budowy nowego wiaduktu drogowego
w km 20,860 linii nr 133 w miejsce likwidowanego
przejazdu w ul. Ciężkowickiej w Jaworznie.
Strona 4 z 5
L.P.
NAZWA PROJEKTU
PROGRAM REALIZACJI PROJEKTU
NAZWA ZAMÓWIENIA
USŁUGI
64.
Prace przygotowawcze dla projektu
"Budowa, przebudowa przystanków
kolejowych na trasie Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej - Etap II"
RPO
Prace przygotowawcze dla projektu "Budowa,
przebudowa przystanków kolejowych na trasie Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej - Etap II"
65.
Prace przygotowawcze dla projektu
"Poprawa przepustowości stacji Łódź
Kaliska poprzez dokończenie
budowy wiaduktu wschodniego"
RPO
Prace przygotowawcze dla projektu "Poprawa
przepustowości stacji Łódź Kaliska poprzez dokończenie
budowy wiaduktu wschodniego"
66.
Prace przygotowawcze dla projektu
"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292
na odcinku Jelcz Miłoszyce Wrocław Osobowice"
RPO
Prace przygotowawcze dla projektu "Rewitalizacja linii
kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław
Osobowice"
67.
Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa
Budżet
68.
Prace na liniach kolejowych nr 140,
148, 157, 159, 173, 689 i 691 na
odcinku Chybie – Żory – Rybnik –
Nędza_Turze
POIiŚ 14-20
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA powyżej 1 700 000 do 10 000 000 PLN
Dokumentacja na przebudowę stacji Włoszczowa Płn.
Nadzór inżyniera dla zadania pn. Prace na liniach
kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689 i 691 na
odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze
Strona 5 z 5

Podobne dokumenty