Urzadzenia Lowieckie

Komentarze

Transkrypt

Urzadzenia Lowieckie
WYKAZ URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH KŁ SŁONKA JAWORZNO
Obwód 126
l.p.
Nazwisko i imię
Paśnik
Ambona
Podsyp
Lizawka
2 szt
1.
BOGDAŃSKI M.
Łęg Oczyszczalnia
Nr 14 Łęg Nastawnia
Łęg Oczyszczalnia
Nastawnia 2 szt
2.
BOGDAŃSKI M.
Łęg Tobota
Nr 30 Łęg Osadnik
Łęg Osadnik
2 szt
3.
BOŻEK Tadeusz
Rudna Góra
Nr 3 i 4 Rudna Góra
Rudna 2 szt
2 szt
4.
CICHOWSKI Tomasz
5.
CIENCIAŁA Andrzej
Sodowa
Nr 2 Sodowa Rezerwat
Kaliska 3 szt
2 szt
6.
CHWALBA Janusz
Jęzor
Nr 1 Jęzor
Jarem 2 szt
2 szt
7.
DOBOSZ Kazimierz
Sasanka Zawory
Nr 23 Noga Dobra
Galmany 2 szt
2 szt
8.
GWÓŹDŹ Bogdan
Kozibród
Nr 16 Kozibród
Kozibród 1 szt
2 szt
9.
GRZYBOWSKI Ryszard
Bukowno Kanał
Wysoki Brzeg
Gajówka
Nr 5 Molęda
-
2 szt
Nr 6 Wysoki Brzeg
Wysoki Brzeg
2 szt
11. JAROMIN Wacław
Długoszyn
Nr 7 Długoszyn
Poręba 2 szt
2 szt
12. JAROMIN Zygmunt
Podpole
Nr 8 Podpole
Podpole 1 szt
2 szt
13. JAROSZ Mirosław
Osadniki Elektrownia
Nr 9 Osadniki
Osadniki 2 szt
2 szt
Zakład Jarem 2szt
Jerzy 1szt
4 szt
-
4 szt
Azot 1 szt
4 szt
10. JARCZYK Marek
14. JELEŚNIAŃSKI Tomasz
15. KOCOŃ Józef
16. KOZAKIEWICZ Andrzej
17. KURP Jan
Podłęże 2 szt
18. KURP Michał
Podłęże 2 szt
Nr 10 Jerzy Upadowa
Nr 11 PodłężeSzuwar Nr
32 Bukowno za Podkową
Nr 12 Łęg Zalew Nr 13
Zalew/Bagna
Poręba
Nr 15 Długoszyn Poręba
Poręba 2 szt
2 szt
Promienna
Nr 28 Za Darexem
-
2 szt
Knapik Jeleń
Nr 27 Knapik
Knapik 3 szt Leśniczówka
2 szt
2 szt
Zakład Drogowy
Nr 17 Cmentarz Wilkoszyn
Zakład Drogowy 1 szt
2 szt
Bukowno Za Kanałem
Nr 29 Hałda Jęzor
Groble Lipie
2 szt
Sasanka
Nr 18 Wikle
19. LICHTAŃSKI Roman
20. PAWŁASZEK Grzegorz
21. PIĘTKA Daniel
22. PŁONKA Zbigniew
23. PROKSA Paweł
24. RZEMIENIEC Janusz
25. SENDOR Grzegorz
26. SKAWIŃSKI Wiesław
27. SMAGACZ Janusz
Wikle 2 szt
Pompownia Szczakowa 1
szt
Bukowno Za Podkową Nr 19 Bukowno Podkowa
28. Strzelski Jerzy
Mp Górka 1 szt
29. TABOR Paweł
Ostra Górka
Za Cmentarzem
Szczakowa
30. TABOR Stanisław
31. UZNAŃSKI Krzysztof
-
-
Nr 20 Dobra
Kaliska Kamieniołom 2 szt
Nr 21 Nad Kanałem Nr 22
Nad Przemszą
Szczakowa pola 2 szt
2 szt
2 szt
2 szt
2 szt
2 szt
Karol 2 szt
Nr 24 Karol Upadowa
Karol 2 szt
4 szt
Za Azot
Nr 25 Podłęże Azot
Rudna pola Azot 2 szt
2 szt
33. ZAJĄC Grzegorz
Koł Łużnika
Nr 26 Azot
Azot 2 szt
2 szt
34. ZĘBALA Tomasz
Buki Długoszyn
Nr 31 Bukowno Tory
Długoszyn 3 szt
2 szt
Bukowno Pod Skarpą
1 szt
-
-
-
32. ZAJĄC Franciszek
35. ŻABNICKI Stanisław
36. GRZYBOWSKI Kamil