BS 2075 karta katalogowa

Komentarze

Transkrypt

BS 2075 karta katalogowa
2075.324/334/590/690
Wersja
MT
B
Wylot 75mm
Produkt
Pompa zatapialna do odwodnień budynków, odwodnień zalanych
powierzchni i innych podobnych zastosowań. Pompa może być
zastosowana do wody zawierającej cząstki ścierne.
Opis
Kod produktu
2075.324
2075.334
S
Instalacja
Dopuszczalne odchyłki napięcia
- praca ciągła
max ± 5%
max ± 10%
- praca przerywana
Dopuszczalna różnica między napięciami fazowymi
Liczba uruchomień/godzinę
Opcje
max ± 2%
max 30
2075.590
Wyk. przeciwwybuchowe Ex
2075.690
Wyk. przeciwwybuchowe Ex
Poliuretanowe części ścierne (324, 334)
Wirnik (wersje 590, 690)
Wersja Ex
H (+180 °C)
Współczynnik mocy cosϕ
50 Hz
Klasa izolacji
Prąd rozruchu
Częstotliwość
Prąd nominalny
Dane silnika
Moc nominalna kW
Temperatura pompowanej cieczy
max +40 °C
Zanurzenie
max. 20 m
Wartość pH pompowanej cieczy
(dla wersji 324, 590, 690)
5,5-14
Wartość pH pompowanej cieczy dla wersji 334
5-9
Gęstość pompowanej cieczy
max. 1100 kg/m3
Wolny przelot
8 mm x 8 mm
Numer krzywej/wirnika
Dane robocze
400 V, 50 Hz, 3 ~, 2835 r/min
231
3,7
7,1
37
0,90
•
261
3,7
7,1
37
0,90
•
Prąd rozruchu Y/D równy ok. 1/3 prądu rozruchu bezpośredniego.
POLY-LIFE®
Stal nierdzewna
Wykonanie do pracy w wodzie gorącej
Połączenie gwintowane
Inne rodzaje kabli zasilających
Zestaw anod cynkowych
Połączenie w tandem
Startery
Wyposażenie kontrolne
Termokontakty - temperatura otwarcia
125 °C
B 2075/strona 1
B
2075.324/334/590/690
Wersja
Wirnik
Części ścierne
Obudowa silnika (wersja 324, 590, 690)
Obudowa silnika (wersja 334)
Kosz ssawny
Wał
Stal sprężynowa
Guma nitrylowa
Żeliwo
Stop aluminium
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Kable
Rozruch bezpośredni
SUBCAB®
SUBCAB®
Materiał
1
Guma nitrylowa
2
Guma fluorowa
Uszczelnienia mechaniczne
Alternatywa
Uszczelnienie wewn. Uszczelnienie zewn.
1
Grafit/Odporny na
korozję węglik
wolframu
Odporny na korozję
węglik wolframu/
Odporny na korozję
węglik wolframu
7G2,5 mm2
7G2,5+2x1,5 mm2
BS
BS
BS
BS
B 2075/strona 2
Alternatywa
4G2,5 mm2
4G2,5+2x1,5 mm2
Rozruch Y/D
Wymiary w mm
Masa pompy - 70 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 45 kg (pompa aluminium)
Wylot 75mm
O-ringi
Materiały
Wymiary w mm
Masa pompy - 73 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 40 kg (pompa aluminium)
MT
Wymiary w mm
Masa pompy - 73 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 40 kg (pompa aluminium)
Wymiary w mm
Masa pompy - 70 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 45 kg (pompa aluminium)
BS
BS
BS
BS
Wymiary w mm
Masa pompy - 73 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 40 kg (pompa aluminium)
Wymiary w mm
Masa pompy - 70 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 45 kg (pompa aluminium)
Wymiary w mm
Masa pompy - 73 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 40 kg (pompa aluminium)
Wymiary w mm
Masa pompy - 70 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 45 kg (pompa aluminium)
2075.324/334/590/690
Wersja
HT
B
Wylot 75mm
Produkt
Pompa zatapialna do odwodnień budynków, odwodnień zalanych
powierzchni i innych podobnych zastosowań. Pompa może być
zastosowana do wody zawierającej cząstki ścierne.
Opis
Kod produktu
2075.324
2075.334
S
Instalacja
Dopuszczalne odchyłki napięcia
- praca ciągła
max ± 5%
max ± 10%
- praca przerywana
Dopuszczalna różnica między napięciami fazowymi
Liczba uruchomień/godzinę
Opcje
max ± 2%
max 30
2075.590
Wyk. przeciwwybuchowe Ex
2075.690
Wyk. przeciwwybuchowe Ex
Poliuretanowe części ścierne (324, 334)
Wirnik (wersje 590, 690)
Wersja Ex
H (+180 °C)
Współczynnik mocy cosϕ
50 Hz
Klasa izolacji
Prąd rozruchu
Częstotliwość
Prąd nominalny
Dane silnika
Moc nominalna kW
Temperatura pompowanej cieczy
max +40 °C
Zanurzenie
max. 20 m
Wartość pH pompowanej cieczy
(dla wersji 324, 590, 690)
5,5-14
Wartość pH pompowanej cieczy dla wersji 334
5-9
Gęstość pompowanej cieczy
max. 1100 kg/m3
Wolny przelot
8 mm x 8 mm
Numer krzywej/wirnika
Dane robocze
400 V, 50 Hz, 3 ~, 2835 r/min
233
3,7
7,1
37
0,90
•
263
3,7
7,1
37
0,90
•
Prąd rozruchu Y/D równy ok. 1/3 prądu rozruchu bezpośredniego.
POLY-LIFE®
Stal nierdzewna
Wykonanie do pracy w wodzie gorącej
Połączenie gwintowane
Inne rodzaje kabli zasilających
Zestaw anod cynkowych
Połączenie szeregowe (tandem)
Startery
Wyposażenie kontrolne
Termokontakty - temperatura otwarcia
125 °C
B 2075/strona 1
B
2075.324/334/590/690
Wersja
Wirnik
Części ścierne
Obudowa silnika (wersja 324, 590, 690)
Obudowa silnika (wersja 334)
Kosz ssawny
Wał
Stal sprężynowa
Guma nitrylowa
Żeliwo
Stop aluminium
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Kable
Rozruch bezpośredni
SUBCAB®
SUBCAB®
Materiał
1
Guma nitrylowa
2
Guma fluorowa
Uszczelnienia mechaniczne
Alternatywa
Uszczelnienie wewn. Uszczelnienie zewn.
1
Grafit/Odporny na
korozję węglik
wolframu
Odporny na korozję
węglik wolframu/
Odporny na korozję
węglik wolframu
7G2,5 mm2
7G2,5+2x1,5 mm2
BS
BS
BS
BS
B 2075/strona 2
Alternatywa
4G2,5 mm2
4G2,5+2x1,5 mm2
Rozruch Y/D
Wymiary w mm
Masa pompy - 70 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 45 kg (pompa aluminium)
Wylot 75mm
O-ringi
Materiały
Wymiary w mm
Masa pompy - 73 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 40 kg (pompa aluminium)
HT
Wymiary w mm
Masa pompy - 73 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 40 kg (pompa aluminium)
Wymiary w mm
Masa pompy - 70 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 45 kg (pompa aluminium)
BS
BS
BS
BS
Wymiary w mm
Masa pompy - 73 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 40 kg (pompa aluminium)
Wymiary w mm
Masa pompy - 70 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 45 kg (pompa aluminium)
Wymiary w mm
Masa pompy - 73 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 40 kg (pompa aluminium)
Wymiary w mm
Masa pompy - 70 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 45 kg (pompa aluminium)
2075.324/334/590/690
Wersja
ST
B
Wylot 50mm
Produkt
Pompa zatapialna do odwodnień budynków, odwodnień zalanych
powierzchni i innych podobnych zastosowań. Pompa może być
zastosowana do wody zawierającej cząstki ścierne.
Opis
Kod produktu
2075.324
2075.334
S
Instalacja
Dopuszczalne odchyłki napięcia
- praca ciągła
max ± 5%
max ± 10%
- praca przerywana
Dopuszczalna różnica między napięciami fazowymi
Liczba uruchomień/godzinę
Opcje
max ± 2%
max 30
2075.590
Wyk. przeciwwybuchowe Ex
2075.690
Wyk. przeciwwybuchowe Ex
Poliuretanowe części ścierne (324, 334)
POLY-LIFE®
Wykonanie do pracy w wodzie gorącej
Połączenie gwintowane
Inne rodzaje kabli zasilających
380 V, 50 Hz, 3 ~, 2795 r/min
271
5,5
12,0
59
0,91
•
272
5,5
12,0
59
0,91
•
400 V, 50 Hz, 3 ~, 2835 r/min
271
5,5
11,0
66
0,90
•
272
5,5
11,0
66
0,90
•
415 V, 50 Hz, 3 ~, 2785 r/min
271
5,5
11,0
53
0,91
•
272
5,5
11,0
53
0,91
•
500 V, 50 Hz, 3 ~, 2795 r/min
271
5,5
9,4
46
0,91
•
272
5,5
9,4
46
0,91
•
220 V, 50 Hz, 1 ~, 2785 r/min
Zestaw anod cynkowych
Połączenie w tandem
Startery
271
5,5
21,0
107
0,92
•
272
5,5
21,0
107
0,92
•
230 V, 50 Hz, 1 ~, 2820 r/min
Wyposażenie kontrolne
Termokontakty - temperatura otwarcia
Wersja Ex
H (+180 °C)
Współczynnik mocy cosϕ
50 Hz
Klasa izolacji
Prąd rozruchu
Częstotliwość
Prąd nominalny
Dane silnika
Moc nominalna kW
Temperatura pompowanej cieczy
max +40 °C
Zanurzenie
max. 20 m
Wartość pH pompowanej cieczy
(dla wersji 324, 590, 690)
5,5-14
Wartość pH pompowanej cieczy dla wersji 334
5-9
Gęstość pompowanej cieczy
max. 1100 kg/m3
Wolny przelot
6 mm x 6 mm
Numer krzywej/wirnika
Dane robocze
125 °C
271
5,5
20,0
112
0,91
•
272
5,5
20,0
112
0,91
•
Prąd rozruchu Y/D równy ok. 1/3 prądu rozruchu bezpośredniego.
B 2075/strona 1
B
2075.324/334/590/690
Wersja
Stal sprężynowa
Guma nitrylowa
Żeliwo
Stop aluminium
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Kable
Rozruch bezpośredni
SUBCAB®
Rozruch Y/D
SUBCAB®
Wylot 50mm
O-ringi
Materiały
Wirnik
Części ścierne
Obudowa silnika (wersja 324, 590, 690)
Obudowa silnika (wersja 334)
Kosz ssawny
Wał
ST
Alternatywa
Materiał
1
Guma nitrylowa
2
Guma fluorowa
Uszczelnienia mechaniczne
Alternatywa
Uszczelnienie wewn. Uszczelnienie zewn.
1
Grafit/Odporny na
korozję węglik
wolframu
4G2,5 mm2
4G2,5+2x1,5 mm2
7G2,5 mm2
7G2,5+2x1,5 mm2
BS
BS
BS
BS
Wymiary w mm
Masa pompy - 90 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 64 kg (pompa aluminium)
Wymiary w mm
Masa pompy - 90 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 64 kg (pompa aluminium)
B 2075/strona 2
Wymiary w mm
Masa pompy - 90 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 64 kg (pompa aluminium)
Wymiary w mm
Masa pompy - 90 kg (pompa żeliwna)
Masa pompy - 64 kg (pompa aluminium)
Odporny na korozję
węglik wolframu/
Odporny na korozję
węglik wolframu

Podobne dokumenty