Nowy Jork, dnia.................. Imię i nazwisko OŚWI

Komentarze

Transkrypt

Nowy Jork, dnia.................. Imię i nazwisko OŚWI
.......................................................................
Imię i nazwisko
Nowy Jork, dnia..................
OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku prawo prywatne
międzynarodowe (DZ. U. z 15 kwietnia 2011r. Nr 80, poz. 342) oświadczam, że po zawarciu
związku małżeńskiego z Panem/Panią..........................................................................................
Zgodnie z moim prawem ojczystym.............................................................................................
będę nosił/a nazwisko.................................................................................................................
_____________________________________
Podpis

Podobne dokumenty