04. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o

Komentarze

Transkrypt

04. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o
1z4
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=12...
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 116952-2016 z dnia 2016-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brójce 39
Przedmiotem zamówienia jest : zakup maszyn drogowych do powierzchniowego utrwalania dróg. I. Zbiornik na
emulsję: 1. do zamontowania na ramie pojazdu dostarczonego przez Zamawiającego: - samochód ciężarowy marki
MAN: a) sposób...
Termin składania ofert: 2016-05-18
Numer ogłoszenia: 124258 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 116952 - 2016 data 10.05.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Brójce, 95-006 Brójce 39, woj. łódzkie, tel. 42 295 01 11, fax. 42 299 69 59.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest : zakup maszyn drogowych do powierzchniowego utrwalania
dróg. I. Zbiornik na emulsję: 1. do zamontowania na ramie pojazdu dostarczonego przez Zamawiającego: samochód ciężarowy marki MAN: a) sposób załadunku zbiornika - za pomocą urządzenia hakowego lub
suwnicy; b) ciężar własny pojazdu - 11,08 ton, c) dopuszczalna ładowność - 5,92 tony, d) dopuszczalny ciężar
całkowity pojazdu - 17,0 ton; e) wysokość dolnej krawędzi ramy pojazdu bez obciążenia ładunkiem - 144 cm ; f)
wysokość dolnej krawędzi ramy pojazdu z obciążeniem maksymalnym - 134 cm; g) szerokość ramy 107 cm; h)
wysokość dolnej krawędzi ramy do haka wciągającego 153 cm; i) maksymalna długość ramy ca 5,00m. 2.
pojemność minimalna 3000 litrów; 3. zbiornik wykonany z blachy aluminiowej; 4. ocieplenie zbiornika z wełny
mineralnej grubości 100 mm; 5. poszycie zbiornika z blachy aluminiowej lub stali nierdzewnej; 6. automatyczne
podgrzanie emulsji do temperatury roboczej oraz automatyczne utrzymywanie tej temperatury za pomocą
palnika olejowego oraz rur grzewczych zamontowanych we wnętrzu zbiornika; 7. minimalna temperatura
podgrzewania emulsji 60 stopni C; 8. maksymalny spadek temperatury emulsji przy temperaturze otoczenia 15
stopni C - do 2 stopni C/h; 9. szybkość podgrzania przy pełnym zbiorniku emulsji- min 30 stopni C/h 10. pompa
emulsji zamontowana wewnątrz zbiornika emulsji i podgrzewana jednocześnie z emulsją; 11. palnik olejowy
bezpieczny z zamkniętą komorą spalania i automatycznym sterowaniem o zasilaniu 12 V; 12. rodzaj paliwa
palnika: olej napędowy lub olej opałowy d/c grzewczych; 13. automatyczne odpowietrzanie palnika; 14. silnik
spalinowy o mocy minimum 20 kW, benzynowy bądź diesel, ilość cylindrów przynajmniej 2; 15. pulpit sterujący
silnikiem spalinowym i układem grzewczym umieszczony w kabinie pojazdu; 16. rozruch silnika: elektryczny; 17.
wydajność pompy emulsji minimum 100 l/min; 18. oświetlenie robocze zbiornika; 19. wyposażenie w gaśnice;
2016-05-17 12:17
2z4
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=12...
20. zbiornik fabrycznie nowy, rok produkcji 2016. II. Skrapiarka do emulsji bitumicznych: 1. belka skrapiająca
(rampa spryskowa): a) montaż na ramie pojazdu wymienionego w części I.1. opisu przedmiotu zamówienia w
sposób umożliwiający jej zdemontowanie jak i ponowne zamontowanie; b) belka z regulacją wysokości poprzez
siłowniki elektryczne; c) belka wyposażona w dysze skrapiające (spryskowe) oraz fartuchy ochronne; d)
szerokość robocza: 25 - 250 cm z dyszami co 25 cm; e) dysze skrapiające załączane (otwierane i zamykane)
pneumatycznie niezależnie od siebie ze sterowaniem z pulpitu zamontowanego na skrapiarce; f) załączanie
(otwieranie i zamykanie) wybranych sekcji podczas pracy skrapiarki; g) wydajność skrapiania emulsją w
zakresie od 0,2 do 2,0 kg/m2 h) belka wyposażona w lancę z dyszą do skrapiania ręcznego i zaworem
odcinającym; i) sprężarka do przedmuchu belki skrapiającej i lancy ręcznej; j) regulacja ciśnienia emulsji; k)
wskaźniki temperatury roboczej i ciśnienia emulsji; l) wskaźnik wydajności skrapiania emulsją do zamontowania
w kabinie pojazdu na którym zamontowana jest skrapiarka; m) oświetlenie robocze belki; n) ostrzegawcze
lampy błyskowe w kolorze pomarańczowym; o) obrysowe tablice ostrzegawcze. p) skrapiarka fabrycznie
nowa, rok produkcji 2016 II. Rozsypywacz grysu kamiennego 1. sposób mocowania do skrapiarki: dyszel
holowniczy do zaczepu na belce skrapiarki lub na ramie pojazdu dostarczonego przez Zamawiającego.
Wysokość dyszla ponad dyszami skrapiarki; 2. pojemność kosza zasypowego: minimum 1m3 ; 3. szerokość
robocza (pas posypywania): 25 cm - 275 cm; 4. regulacja szerokości posypywania: co 25 cm; 5. rozstaw kół
jezdnych na oponach min. 275 cm mierzony w prześwicie; dopuszcza się mniejszy rozstaw kół w przypadku gdy
wysyp grysu na emulsję wyprzedza najazd kół jezdnych rozsypywacza; 6. wysyp grysu za pomocą wału
rozsypującego; 7. napęd wału rozsypującego od kół jezdnych rozsypywacza; 8. sterowanie - pneumatyczne z
pulpitu operatora lub ręczne przy pomocy dźwigni; 9. podest roboczy dla osób z obsługi na szerokości roboczej
rozsypywacza; 10. zabezpieczenie postojowe po odłączenia z dyszla holowniczego: koło lub koła podporowe z
regulacją pod dyszlem holowniczym; 11. oświetlenie robocze; 12. obrysowe tablice ostrzegawcze; 13. znaki
drogowe A14 i C10 z tyłu rozsypywacza; 14. rozsypywacz fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 III. Dwukrotne
nieodpłatne przeszkolenie pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach w zakresie użytkowania w/w
sprzętu. IV. Przeglądy skrapiarek wynikające z warunków gwarancji..
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest : zakup maszyn drogowych do powierzchniowego
utrwalania dróg. I. Zbiornik na emulsję: 1. do zamontowania na ramie pojazdu dostarczonego przez
Zamawiającego: - samochód ciężarowy marki MAN: a) sposób załadunku zbiornika - za pomocą urządzenia
hakowego lub suwnicy; b) ciężar własny pojazdu - 11,08 ton, c) dopuszczalna ładowność - 5,92 tony, d)
dopuszczalny ciężar całkowity pojazdu - 17,0 ton; e) wysokość dolnej krawędzi ramy pojazdu bez obciążenia
ładunkiem - 144 cm ; f) wysokość dolnej krawędzi ramy pojazdu z obciążeniem maksymalnym - 134 cm; g)
szerokość ramy 107 cm; h) wysokość dolnej krawędzi ramy do haka wciągającego 153 cm; i) maksymalna
długość ramy ca 5,00m. 2. pojemność minimalna 3000 litrów; 3. zbiornik wykonany z blachy aluminiowej; 4.
ocieplenie zbiornika z wełny mineralnej grubości 100 mm; 5. poszycie zbiornika z blachy aluminiowej lub stali
nierdzewnej; 6. automatyczne podgrzanie emulsji do temperatury roboczej oraz automatyczne utrzymywanie tej
temperatury za pomocą palnika olejowego oraz rur grzewczych zamontowanych we wnętrzu zbiornika; 7.
minimalna temperatura podgrzewania emulsji 60 stopni C; 8. maksymalny spadek temperatury emulsji przy
temperaturze otoczenia 15 stopni C - do 2 stopni C/h; 9. szybkość podgrzania przy pełnym zbiorniku emulsji-
2016-05-17 12:17
3z4
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=12...
min 30 stopni C/h 10. pompa emulsji zamontowana wewnątrz zbiornika emulsji i podgrzewana jednocześnie z
emulsją; 11. palnik olejowy bezpieczny z zamkniętą komorą spalania i automatycznym sterowaniem o zasilaniu
12 V lub 230 V wraz z przetwornicą napięcia; 12. rodzaj paliwa palnika: olej napędowy lub olej opałowy d/c
grzewczych; 13. automatyczne odpowietrzanie palnika; 14. silnik spalinowy o mocy minimum 20 kW, benzynowy
bądź diesel, ilość cylindrów przynajmniej 2; 15. pulpit sterujący silnikiem spalinowym i układem grzewczym
umieszczony w kabinie pojazdu; 16. rozruch silnika: elektryczny; 17. wydajność pompy emulsji minimum 100
l/min; 18. oświetlenie robocze zbiornika; 19. wyposażenie w gaśnice; 20. zbiornik fabrycznie nowy, rok produkcji
2016. II. Skrapiarka do emulsji bitumicznych: 1. belka skrapiająca (rampa spryskowa): a) montaż na ramie
pojazdu wymienionego w części I.1. opisu przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający jej zdemontowanie
jak i ponowne zamontowanie; b) belka z regulacją wysokości poprzez siłowniki elektryczne lub hydrauliczne; c)
belka wyposażona w dysze skrapiające (spryskowe) oraz fartuchy ochronne; d) szerokość robocza: 25 - 250
cm z dyszami co 25 cm; e) dysze skrapiające załączane (otwierane i zamykane) pneumatycznie niezależnie od
siebie ze sterowaniem z pulpitu zamontowanego na skrapiarce; f) załączanie (otwieranie i zamykanie)
wybranych sekcji podczas pracy skrapiarki; g) wydajność skrapiania emulsją w zakresie od 0,2 do 2,0 kg/m2 h)
belka wyposażona w lancę z dyszą do skrapiania ręcznego i zaworem odcinającym; i) sprężarka do
przedmuchu belki skrapiającej i lancy ręcznej; j) regulacja ciśnienia emulsji; k) wskaźniki temperatury roboczej i
ciśnienia emulsji; l) wskaźnik wydajności skrapiania emulsją do zamontowania w kabinie pojazdu na którym
zamontowana jest skrapiarka; m) oświetlenie robocze belki; n) ostrzegawcze lampy błyskowe w kolorze
pomarańczowym; o) obrysowe tablice ostrzegawcze. p) skrapiarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2016 II.
Rozsypywacz grysu kamiennego 1. sposób mocowania do skrapiarki: dyszel holowniczy do zaczepu na belce
skrapiarki lub na ramie pojazdu dostarczonego przez Zamawiającego. Wysokość dyszla ponad dyszami
skrapiarki; 2. pojemność kosza zasypowego: minimum 1m3 ; 3. szerokość robocza (pas posypywania): 25 cm 275 cm; 4. regulacja szerokości posypywania: co 25 cm; 5. rozstaw kół jezdnych na oponach min. 275 cm
mierzony w prześwicie; dopuszcza się mniejszy rozstaw kół w przypadku gdy wysyp grysu na emulsję
wyprzedza najazd kół jezdnych rozsypywacza; 6. wysyp grysu za pomocą wału rozsypującego; 7. napęd wału
rozsypującego od kół jezdnych rozsypywacza; 8. sterowanie - pneumatyczne z pulpitu operatora lub ręczne
przy pomocy dźwigni; 9. podest roboczy dla osób z obsługi na szerokości roboczej rozsypywacza; 10.
zabezpieczenie postojowe po odłączenia z dyszla holowniczego: koło lub koła podporowe z regulacją pod
dyszlem holowniczym; 11. oświetlenie robocze; 12. obrysowe tablice ostrzegawcze; 13. znaki drogowe A14 i
C10 z tyłu rozsypywacza; 14. rozsypywacz fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 III. Dwukrotne nieodpłatne
przeszkolenie pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach w zakresie użytkowania w/w sprzętu. IV.
Przeglądy skrapiarek wynikające z warunków gwarancji..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 18.05.2016 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy Brójce (95-006 Brójce 39).
W ogłoszeniu powinno być: 24.05.2016 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy Brójce (95-006
Brójce 39).
2016-05-17 12:17
4z4
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=12...
2016-05-17 12:17