Teczki Tematyczne Paryskich Koła i Stowarzyszenia Koło

Komentarze

Transkrypt

Teczki Tematyczne Paryskich Koła i Stowarzyszenia Koło
1.
2.
Tatrzański Park Narodowy
Teczki Tematyczne Paryskich
3.
TT–P/83
Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej
4.
Koła i Stowarzyszenia
Koło Wysokogórskie OW PTT
5.
6.
1931 – 1934
akta luźne
33x23 cm
8.
stan dobry
Zawiera:
s. 6
Lista członków i władz Koła – notatka.
maszyn., rkps
Regulamin Koła Wysokogórskiego przy Oddziale Warszawskim PTT.
j. pol.
Komunikat.
9.
Pawłowski Tadeusz
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
A

Podobne dokumenty