Aktywne Wadowice

Komentarze

Transkrypt

Aktywne Wadowice
Aktywne Wadowice - Wadowice i okolice – osoby dorosłe
Typy: sport – zabawa
Aktywne Wadowice i okolice w 1 – dzień
Aktywne Wadowice i okolice w 2 – dni
9.00 Szlak turystyczny na Groń Jana Pawła II –
Dzień 1
wycieczka piesza
Przykładowo:
 Szlak niebieski - Ponikiew – Groń Jana Pawła II
(czas przejścia – 1h 45 minut)
 Szlak czarny – Rzyki Jagódki – Groń Jana Pawła II
(czas przejścia – 1h)
Zamówienie przewodnika:
tel. (33) 873 81 00
Szczegóły:
http://www.it.wadowice.pl/szlaki-piesze,40.html
9.00 Szlak turystyczny na Groń Jana Pawła II – wycieczka
piesza
Przykładowo:
 Szlak niebieski - Ponikiew – Groń Jana Pawła II
(czas przejścia – 1h 45 minut)
 Szlak czarny – Rzyki Jagódki – Groń Jana Pawła II
(czas przejścia – 1h)
Zamówienie przewodnika:
tel. (33) 873 81 00
11.00 Kaplica Matki Bożej Królowej Gór na Groniu Jana
Pawła II - zwiedzanie, historia, modlitwa.
Szczegóły:
http://www.it.wadowice.pl/szlaki-piesze,40.html
Szczegóły:
http://www.it.wadowice.pl/gron-jana-pawlaii,36.html
11.00 Kaplica Matki Bożej Królowej Gór na Groniu Jana
Pawła II - zwiedzanie, historia, modlitwa.
Zdjęcia:
Szczegóły:
http://bit.ly/1GoXlGo
http://www.it.wadowice.pl/gron-jana-pawla-ii,36.html
Zdjęcia:
12.00 Schronisko PTTK „Leskowiec” na Groniu Jana
http://bit.ly/1GoXlGo
Pawła II - posiłek
Szczegóły:
12.00 Schronisko PTTK „Leskowiec” na Groniu Jana Pawła II -
tel. (33) 872 16 94; 606 743 880
posiłek
http://www.leskowiec.pttk.pl/widoki.html
Szczegóły:
tel. (33) 872 16 94; 606 743 880
13.00 Szlak turystyczny ze schroniska PTTK
http://www.leskowiec.pttk.pl/widoki.html
„Leskowiec” – na szczyt Leskowiec - wycieczka
piesza z przewodnikiem
13.00 Szlak turystyczny ze schroniska PTTK „Leskowiec” – na
Szczegóły:
szczyt Leskowiec - wycieczka piesza z przewodnikiem
http://www.leskowiec.pttk.pl/widoki.html
Szczegóły:
1
http://www.leskowiec.pttk.pl/widoki.html
13.30 Panoramy z Leskowca – czas wolny (1 h 30
13.30 Panoramy z Leskowca – czas wolny (1h 30 minut)
minut)
Szczegóły:
Szczegóły:
http://www.leskowiec.pttk.pl/widoki.html
http://www.leskowiec.pttk.pl/widoki.html
Zdjęcia:
Zdjęcia:
http://bit.ly/1ef6kPI
http://bit.ly/1ef6kPI
15.00 Zejście szlakiem turystycznym
15.00 Zejście szlakiem turystycznym
17.00 Powrót do Wadowic
17.00 Powrót do Wadowice


Do wyboru również inne szlaki: w rejonie
Leskowca i Gronia Jana Pawła II; Łysej Góry i Ostrego
Leskowca i Gronia Jana Pawła II; Łysej Góry i
Wierchu; Jaroszowickiej Góry
Ostrego Wierchu; Jaroszowickiej Góry

Do wyboru również inne szlaki: w rejonie
Szczegóły:

Szczegóły:
http://www.it.wadowice.pl/szlaki-piesze,40.html
http://www.it.wadowice.pl/szlakipiesze,40.html
NOCLEG






Hotele, motele, domy pielgrzyma
Kwatery prywatne
Agroturystyka
Schroniska
Noclegi w okolicy
Noclegi dla niepełnosprawnych
Szczegóły:
http://www.it.wadowice.pl/noclegi,1,obj
Dzień 2
9.00 Spływ Kajakiem po Skawie
Szczegóły:
http://kajaki-na-skawie.pl/
2
15.00 Czas na obiad i spacer po mieście
przykładowo do wyboru na:
http://www.it.wadowice.pl/restauracje-ijadlodajnie,10,obj
18.00 Powrót do Wadowic
Aktywne Wadowice i okolice w 1 – dzień
Propozycję tras rowerowych
Aktywne Wadowice i okolice w 6 – dni
(Beskidzka Droga św. Jakuba Ap.-Camino de Santiago)
Dwa etapy Beskidzkiej Drogi św. Jakuba Ap. - Camino de
Santiago (II i III) prowadzą przez Wadowice i okolice:
I. Trasa północna: Wadowice – Zator
7.00 Szlak rowerowy prowadzący z Wadowic do
Zatora - wycieczka rowerowa
Szczegóły:

Długość: ok. 20 km

Szlak rowerowy: niebieski

Miejscowości na trasie: Wadowice -> Tomice->
Witanowice -> Woźniki-> Grodzisko->
Trzebieńczyce -> Zator

Dzień 1
II. Myślenice- Sułkowice- Lanckorona- Kalwaria ZebrzydowskaWadowice
Długość: 50 km
Uwagi: trasa rekreacyjna – wzdłuż biegu rzeki
Skawy
Odcinek ten, najwygodniej można podzielić na 2 fragmenty:

Atrakcje na trasie:

Wadowice: miejsca związane z postacią Karola
1.Myślenice – Kalwaria Zebrzydowska( nocleg w Kalwarii
Zebrzydowskiej) – 27,2 km
Wojtyły (papieża Jana Pawła II) m.in. Muzeum
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II czy
Bazylika Ofiarowania NMP. Aby ułatwić
zwiedzanie przygotowano Szlak Karola Wojtyły
(pieszy – miejski ) wraz z bezpłatną mobilną
NOCLEG w Kalwarii Zebrzydowskiej
Szczegóły:
http://www.it.wadowice.pl/noclegi,1,obj
aplikacją na smartphone i tablet.
Szczegóły: www.it.wadowice.pl

Tomice: Po drodze do Tomic - Cmentarz z I
Wojny Światowej; Cmentarz Żydowski z XIX w.;
Tomice: kościół pw. św. Joachima i Anny (XX
w.); kaplica św. Jakuba (1880 r.), Kapliczka p.w.
Dzień 2
3
św. Floriana z 1843 r. ; Galeria sztuki
„Bałysówka” w zabytkowym budynku
drewnianym z II poł. XIX w.; Stawy Tomice –
stawy rybne.

2.Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – 22,8 km
Witanowice: miejsca widokowe – z przysiółków
Radwany i Wieńce, ze stoków Krzemionki i
wzgórza Pagór, a w szczególności z
NOCLEG w Wadowicach
Witanowickiego Działu rozciągają się
Szczegóły:
http://www.it.wadowice.pl/noclegi,1,obj
imponujące widoki na głęboką dolinę Skawy,
Wadowice, Beskid Mały z Leskowcem, wyniosłe
szczyty Beskidu Średniego z Babią Górą, a
nawet szczyty Tatr. Północny horyzont
zamykają wyrównane pagóry jurajskiej Wyżyny
Dzień 3
Dzień w
Wadowicach
Krakowskiej z Garbem Tenczyńskim. Miejsca o
wysokich walorach przyrodniczych: dolina
Skawy, Wiązowa Górka, drzewa – pomniki
przyrody.

Woźniki: gotycki kościół pw. Wniebowzięcia
NMP (XVI w.); liczne kapliczki XIX – wieczne;
Miejsca widokowe - z najwyższego punktu w
Woźnikach, Grudek (294 m n.p.m.), rozciąga się
9.00 Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego
Jana Pawła II – zwiedzanie (70min)
Rezerwacja:
tel. +48 33 823 35 65, 33 823 26 62
www.domjp2.pl
daleki, nieomal panoramiczny widok w
kierunku południowym od wschodu ku
zachodowi: na Pasmo Draboża, Pasmo
Mosiórki, rozłożystą Jaroszowicką Górę,
10.20 Czas na papieską kremówkę – posiłek (40 min )
Szczegóły:
http://www.it.wadowice.pl/cukiernie-i-kawiarnie,11,obj
Przełom Skawy, w jego tle – poszarpane Pasmo
Polic i imponującą Babią Górę, a na prawo od
niej szczyty Beskidu Małego opadające na
zachodzie w dolinę Soły. W kierunku
północnym, na linii horyzontu majaczą zarysy
Garbu Tenczyńskiego na Wyżynie Krakowskiej.
Miejsca o wysokich walorach przyrodniczych:
dolina Skawy, Las Otusa.

Grodzisko: kapliczka pw. MB Częstochowskiej (
1865 r.); w pobliżu miejscowości liczne stawy i
sadzawki;

Zator: kościół pw. Św. Wojciecha i Jerzego (XIV
11.00 Szlak Karola Wojtyły – przejście z
przewodnikiem lub indywidualnie (min. 2h)
Zamówienie przewodnika: tel. (33) 873 81 00
Szczegóły:
http://www.it.wadowice.pl/obiekty,95
Uwaga: na „Szlaku” możliwość zwiedzenia wystawy
„Wadowice. Miasto, w którym wszystko się zaczęło”
w Muzeum Miejskim (ok. 30 min)
Szczegóły:
tel. +48 33 873 81 00
http://www.wck.wadowice.pl/Muzeum.14.0.html
w.); zamek obronny (z XV w.) - częściowo
4
przebudowany w XIX wieku na pałac w stylu
neoromantycznego gotyku.
II. Trasa wschodnia: Wadowice – Lanckorona
13.30 Czas na obiad – do wyboru na:
http://www.it.wadowice.pl/restauracje-i-
7.00 Szlak rowerowy prowadzący z Wadowic (dworzec
jadlodajnie,10,obj
PKP) do Lanckorony - wycieczka rowerowa
Szczegóły:

Długość: ok. 24 km

Szlaki rowerowe: niebieski - żółty - zielony

Miejscowości na trasie: Wadowice - Klecza
Dolna -> Zarąbki-> Stanisław Dolny->

15.00 Spływ Kajakiem po Skawie
Szczegóły:
http://kajaki-na-skawie.pl/
19.00 Spacer po mieście i wspólna kolacja
Zebrzydowice-> Brody ->Lanckorona
przykładowo do wyboru na:
Uwagi: trasa średnio wymagająca – wiedzie
http://www.it.wadowice.pl/gastronomia,2,obj
głównie drogami asfaltowymi

Atrakcje na trasie:

Wadowice: miejsca związane z postacią Karola
Wojtyły (papieża Jana Pawła II) m.in. Muzeum
NOCLEG w Wadowicach
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II czy
Szczegóły:
http://www.it.wadowice.pl/noclegi,1,obj
Bazylika Ofiarowania NMP. Aby ułatwić
zwiedzanie przygotowano Szlak Karola Wojtyły
(pieszy – miejski ) wraz z bezpłatną mobilną
aplikacją na smartphone i tablet.
Szczegóły: www.it.wadowice.pl

Dzień 4
Wracamy na
Beskidzką Droga św.
Jakuba Ap.-
Klecza Dolna: Zespół podworsko – folwarczny
(dwór zachowany z ok. 1850 roku)

Zebrzydowice: Klasztor pw. św. Floriana oraz
kościół pw. św. Michała Archanioła

Brody: Dwór Brandysów wraz z parkiem
krajobrazowym wybudowany ok. 1830 r.,
(miejsce negocjacji tzw. Paktu lanckorońskiego
III. Wadowice- Rzyki- Groń JP II- Ślemień- Rychwałd- ŻywiecSzczyrk
w 1932 r. ) oraz budynkami podworskimi m.in.
dawny browar i spichlerz (z XVIII w.); kaplice i
Długość: 82,5 km
kościoły stanowiące fragment Sanktuarium
pasyjno – maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej
Odcinek ten, najwygodniej można podzielić na 3 fragmenty:
m.in. kościół Grobu Matki Bożej (z XVII w.) –
Parafia Wniebowzięcia NMP W Brodach.

W pobliżu trasy: Kalwaria Zebrzydowska –
1. Wadowice – schronisko „Pod Leskowcem” (nocleg) – 26,1
km
5
Sanktuarium pasyjno – maryjne (pierwsze
kaplice powstały w XVII w. ) wpisane w 1999 r.
na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO

Lanckorona: unikatowa drewniana zabudowa
przyrynkowa (XIV w. układ lokacyjny; zabudowa
NOCLEG w schronisku „Pod Leskowcem”
z XIX w.). Na szczycie lanckorońskiego wzgórza
Szczegóły:
http://www.it.wadowice.pl/schroniska,7,obj
górują ruiny średniowiecznego zamku
wpisanego wraz z kalwaryjskim Sanktuarium na
listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Dzień 5


Ogółem turystycznych szlaków rowerowych
przebiegających przez teren Gminy Wadowice
jest ok. 55 km
Informacje na temat możliwości wypożyczenia
roweru w biurze Informacji Turystycznej przy
ul. Kościelnej 4
2. Schronisko „Pod Leskowcem” – Sanktuarium na Jasnej
Górce (nocleg w Domu Pielgrzyma) – 24,6 km
Szczegóły: www.it.wadowice.pl
NOCLEG na Jasnej Górce (Ślemień)
Mapa: http://www.it.wadowice.pl/zdjecia/a/zal/szlakirowerowe_201410200826.pdf
Dom Pielgrzyma – czynny w sezonie letnim
Szczegóły:
http://bractwojakuboweszczyrk.pl/szlak-swjakuba/beskidzka-droga-sw-jakuba/__odcinek-3
Dzień 6
3. Jasna Górka – Szczyrk – 31,8 km

Fragment 2 i 3 Beskidzkiej Drogi św. Jakuba Ap.Camino de Santiago przygotowane na podstawie
przewodnika opracowanego przez Bractwo Jakubowe
ze Szczyrku

Szczegóły wraz z samym przewodnikiem na stronie:
6
http://bractwojakuboweszczyrk.pl/szlak-sw-jakuba
7
8