Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i

Komentarze

Transkrypt

Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i
Z przyjemnością informujemy, że 8 sierpnia 2013 roku zakończone zostały roboty budowlane
przy projekcie pn.:
Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP
wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw
w miejscowości Piątek Wielki
realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą i Miastem Stawiszyn w ramach działania 413
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata
2007-2013
Całkowita wartość projektu: 226 458,03 zł
Dofinansowanie projektu: 128 118,00 zł
W ramach projektu przeprowadzona została termomodernizacja budynku OSP wraz ze
świetlicą wiejską w zakresie ocieplenia ścian i dachu, wymiana rynien i rur spustowych,
opierzeń, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. Remont budynku w zakresie wymiany
podłóg, posadzek, wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiany tynków
wewnętrznych, wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą (biały
montaż), remontu instalacji c.o., odprowadzenie wód deszczowych po terenie działki.
Utwardzenie terenu. Wydzielenie i urządzenie placu zabaw – zestaw All American, huśtawka
podwójna (2 szt.), huśtawka wagowo-osiowa, piaskownica.
Wyposażenie świetlicy w ramach projektu:
Szafa chłodnicza
Zamrażarka
Płyta kuchenna pod zabudowę
Piekarniki elektryczne
Okap kuchenny
Komplet naczyń kuchennych
Meble kuchenne pod zabudowę
Stoły kwadratowe - 4 osobowe
Krzesła
Celem projektu było podniesienie jakości życia poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną
na wsi.
BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski

Podobne dokumenty