Ogłoszenia

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenia
FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH (III ZAKON) - III Niedziela miesiąca (10.00 - Msza św., 11.00 – spotkanie w salce domu
parafialnego). RYCERSTWO NIEPOKALANEJ (MI) – I Sobota miesiąca (8.30 – Msza św. z kazaniem, 9.00-10.30 – Adoracja
Najświętszego Sakramentu). TOWARZYSTWO ŻYWEGO RÓŻAŃCA (TŻR) – I Niedziela miesiąca (10.00 – Msza święta, 11.00 –
spotkanie w salce domu parafialnego). GRUPA MODLITEWNA – Codziennie przed Mszą świętą poranną. MINISTRANCI –
Liturgiczna Służba Ołtarza w niedziele i święta. CHÓR PARAFIALNY – Wtorek (19.00 – próby śpiewu w sali pod kościołem). GRUPA
TETRALNA „RAZEM” – Poniedziałek (19.30 – próby teatralne w sali pod kościołem). ZESPÓŁ TANECZNY „TĘCZA” – Piątek
(19.00-22.00 – ćwiczenia taneczne w sali pod kościołem). DZIECI I MŁODZIEŻ (PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW. i
BIERZMOWANIA – MSZA ŚW.) – Niedziela (9.00 – katecheza w salkach domu parafialnego; niedziela, 10.00 – Msza św.).
KONTAKT – SIOSTRY ZMARTWYCHWSTANKI: tel. (514) 521-7419. GRUPA DEKORACYJNA – Przygotowanie dekoracji na
niedziele i święta. LEKTORZY – Czytania Liturgiczne w niedziele i święta. KOLEKTORZY – Zbieranie kolekty w niedziele i święta.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA: 18.00-19.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu (Spowiedź, Różaniec, Nabożeństwo i Litania
do Najśw. Serca Pana Jezusa), Msza św. o godz. 19.00. PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 8.30 - Msza św., 9.00-10.30 – Adoracja
Najświętszego Sakramentu (Różaniec, Nabożeństwo i Litania do Niepokalanego Serca Maryi). ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU: III Niedziela miesiąca, 12.30-15.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (Koronka do Miłosierdzia Bożego).
NABOŻEŃSTWO DO M.B. NIEUSTAJĄCEJ POMOCY: Środa, godz. 19.00 (Msza św., Nabożeństwo do M.B. Nieustającej Pomocy,
Apel Jasnogórski).
KOLEKTY: 30 październik: I - $1515.00, II /heating/ - $775.00; 6 listopad: I - $1,385.00, II /heating/ $645.00.
OFIARY NA KOŚCIÓŁ: J. Wróblewska ($150), S.W. Chelstowski ($100), A.Z. Szewczyk ($40),
K. Kaczor ($100), Z. Twardowski ($150), K.B. Matowski ($300).
OFIARY NA KWIATY: S.M. Kowalik ($20), A.W. Banach ($30).
OFIARY NA PROJEKTY: T. Ornawka ($350), J. Jadlowska ($100), J. Gill ($700), M. Stefanik ($50),
M. Miernik ($200), Grupa X ($500), W.J. Wrobel ($100), L. Baginska ($100).
INTENCJE MISYJNE ($10): † Janina i Stanisław Miernik (2 intencje), † Jan Miernik (2 intencje),
† Anna Kołodziejczyk (2 intencje), † Helena i Kazimierz Peter, † Bogusława Wysocka Peter,
† Bogusław Peter, † Krystyna Popiel.
PODZIĘKOWANIA / ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO PROJEKTU REMONTOWOBUDOWLANEGO (WYMIANA OŚWIETLENIA W KOŚCIELE). Składamy podziękowanie za
wzięcie udziału w projekcie i wykonane prace następującym osobom: Firma elektryczna - p. Sobieraj,
R. Sciubisz, Z. Kowal, Z. Toporowicz, T. Kosiorowski, A. Lupinski, J. Bulkiewicz, M. Kirejczyk, K.
Mikicka, C. Juszkiewicz, K. Kosiorowska, A. Kaganiec, D. Toporowicz, C. Podleśny, J. Kowal, H.
Sznerch, B. Matowska, J. Majka, B. Lupinska, J. Miernik, J. Pietraszek. SUMA ZEBRANYCH
OFIAR (od listopada 2015 r. do końca października 2016 r.): 7,490.00. WSZYSTKIM
OFIARODAWCOM SKŁADAMY PODZIĘKOWANIE ZA ZŁOŻONE OFIARY NA PROJEKTY.
KSIĘGA ZMARŁYCH: † Richard Sulikowski (l. 64). Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
PARISH REGISTRATION: If you want to belong to our Parish (register), have changed address or phone number,
please complete the form below and mail it or place it in the Sunday collection basket. The parish yearly dues are:
1 person $40 / Family $60.
ZAPISY DO PARAFII: Jeżeli chcesz należeć do Parafii (zarejestrować się), zmieniłeś adres lub nr telefonu, wypełnij
poniższy formularz i prześlij pocztą do Parafii lub wrzuć na tacę podczas niedzielnej kolekty. Podatek parafialny
wynosi:1 osoba $40 / Rodzina $60.
Names / Imię i nazwisko__________________________________________________________________________
Address / Adres_________________________________________________________________________________
Postal Code / Kod pocztowy
Phone / Telefon
Rok LVI
XXXIII i XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
13 i 20 LISTOPADA 2016 ROKU
Nr 22
ADWENT I NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
N.M.P. 27 listopada w niedzielę rozpoczynamy ADWENT (okres liturgiczny przygotowania do
świąt Bożego Narodzenia). Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
odbędzie się w dniach od 29 listopada (wtorek) do 7 grudnia (środa) na Mszach św. o godz. 19.00.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. obchodzimy 8 grudnia w czwartek na Mszach św.
o godz. 8.00, 8.30 oraz głównej Mszy św. o godz. 19.00.
II KOLEKTA / SIOSTRY FRANCISZKANSKI MISJONARKI MARYI. 27 listopada
przybędą z misją ewangelizacyjną Siostry Zakonne pochodzenia polskiego ze Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi (s. Agnieszka i s. Joanna). Siostry obecne będą na Mszach św. o
godz. 8.30, 10.00 oraz 11.30, podczas których zebrana zostanie druga kolekta na Misje.
BAZAR PARAFIALNY / SKLEP TOTUS TUUS. Bazar odbędzie się 19 i 20 listopada (sobota
10.00-16.00 i niedziela 9.00-14.00). Zapraszamy do ofiarności na rzecz parafii. Zachęcamy do
nabywania książeczek loteryjnych. Prosimy o kontakt z Komitetem Parafialnym w sprawie
organizacji bazaru, tel.: (514) 523-4279 i (514) 254-8727. Podczas bazaru obecny będzie m.in.
sklep religijny Totus Tuus.
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA /
NADWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA - ZAKOŃCZENIE.
19 listopada (sobota) – Oddanie Polski Chrystusowi, Królowi Wszechświata –
Kraków, Łagiewniki. 20 listopada (niedziela) w Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata w Polsce oraz na emigracji wśród Polonii - w kościołach
podczas każdej Mszy św. złożony zostanie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana. Tego dnia podczas Mszy św. o godz. 10.00, ministranci
odnowią swoje przyrzeczenia a kandydaci zostaną mianowani na ministrantów.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 20 listopada w III niedzielę miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 12.30-15.30 (15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego).
Zapraszamy do osobistej i wspólnotowej modlitwy.
DARY DLA BIEDNYCH. W naszej parafii od I niedzieli Adwentu (27 listopada), można składać
dary, które w okresie Bożego Narodzenia zostaną przekazane biednym. Dary w postaci nie psującej się
żywności należy składać do kosza znajdującego się przy ołtarzu św. Franciszka.
CHÓR PARAFIALNY / DZIEŃ ŚW. CECYLII (22 XI.) – patronki organistów, muzyków,
psałterzystów oraz schól i chórów kościelnych. Chórowi oraz p. organiście Stanisławowi Bali parafii
M.B. Częstochowskiej składamy najlepsze życzenia i podziękowania za muzykę i śpiew kościelny.
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
NIEDZIELA, 13 LISTOPADA – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.30 † O. Bogdan Gawot – B.S. Szypowscy
10.00 † Wanda Muda – J.K. Muda z Rodziną
11.30 Za Parafian, † Wiktoria Gregoryńska – Rodzina, † Stanisław i Janina Górscy –
G. Dunaj, † Ewa i Wojciech Stańczyk – Córka z Rodziną, † Kreszimir Potocznjak (2R) – Żona
z Rodziną, † Anna Biesiadecka – Maria i Emil Matuch, † Rafał Zembowicz – Rodzice,
† Bogumiła Mikicka – Rodzina i Znajomi, † Stefan Gorny – Teresa Kobajło, † Wacław
Gontarski – Żona z Dziećmi, O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Natalii Wilk
w rocz. urodzin – Ojciec, O błogosławieństwo Boże dla Syna Andrzeja Wilk z Rodziną w
Polsce – Matka, † Ryszard Przystal – Rodzice, † Jan Krys – Córka z Rodziną, O Boże
błogosławieństwo z okazji 66 rocz. Ślubu Krystyny i Stefana Przystal – Dzieci, † Jan Urban
– Syn, Dziękczynna z okazji 45 rocznicy Ślubu Jadwigi i Zbigniewa Kowal – Własna.
16.00 † Frederick Bauer (GR. 13) - Parafia
PONIEDZIAŁEK, 14 LISTOPADA – śś. Mikołaja Tavelicia i Towarzyszy,
męczenników
8.00 † Frederick Bauer (GR. 14) - Parafia
8.30 † Mary Tesluk-Bednarz – Barbara i Alex Lupinski
WTOREK, 15 LISTOPADA
8.00 † Frederick Bauer (GR. 15) - Parafia
8.30 † Henryk Marut – Matka z Rodziną
ŚRODA, 16 LISTOPADA
8.00 † Frederick Bauer (GR. 16) - Parafia
8.30 † Grzegorz Gawrych - Matka
19.00 O wzrost wiary, nadziei i miłości dla młodzieży – Rodzice i Przyjaciele
CZWARTEK, 17 LISTOPADA – Święto św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy i
patronki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ)
8.00 † Frederick Bauer (GR. 17) - Parafia
8.30 † Stanisław i Julia Pękala – Córka z Rodziną
PĄTEK, 18 LISTOPADA – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
8.00 † Frederick Bauer (GR. 18) - Parafia
8.30 † Bolesław Marut – Żona i Dzieci
19.00 † Zdzisław Krajewski - Żona i Dzieci
SOBOTA, 19 LISTOPADA – bł. Salomei, zakonnicy – /BAZAR PARAFIALNY/
8.00 † Frederick Bauer (GR. 19) - Parafia
8.30 † Grzegorz Gawrych - Matka
18.00 † Janina Rzeszutek – Anna i Ryszard Augustyniak
NIEDZIELA, 20 LISTOPADA – XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – /BAZAR PARAFIALNY/
/Trzecia Niedziela Miesiąca - Adoracja Najśw. Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, godz.12.30-15.30/
8.30 Za † Żołnierzy Wyklętych, którzy zginęli po wojnie za Ojczyznę Polskę – B.S. Szypowscy
10.00 Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ)
11.30 Za Parafian, † Julian Markow – Żona, † Józef Paluch – Dzieci, † Wacław Gontarski
– Mary i Jan Wójcik, † Anna Biesiadecka – Janina i Jan Burczyk, O Boże błogosławieństwo i
zdrowie dla Leontyny Markow – Własna, † Rafał Zembowicz – Rodzice, † Jerzy Maliński
(6R) – Żona, Syn i Córka z Rodziną, † Stefan Gorny – H.W. Krokowscy, † Ryszard Przystal –
Rodzice, † Jan Krys – Córka z Rodziną, † Katarzyna Klecan – Janina Szczawińska, † Danuta
Stepczynska-Białowąs – Rodzina Miernik, Dziękczynna z okazji 45 rocznicy Ślubu Jadwigi i
Zbigniewa Kowal – Własna.
12.30 Chrzest: Krystian, Tomasz Grabas
16.00 † Frederick Bauer (GR. 20) - Parafia
PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA – Ofiarowanie NMP
8.00 † Frederick Bauer (GR. 21) - Parafia
8.30 † Florian Juszkiewicz - Rodzina
WTOREK, 22 LISTOPADA – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
8.00 † Frederick Bauer (GR. 22) - Parafia
8.30 † Z Rodzin Poorten i Kuźmicki – Rodzina Kuźmickich
ŚRODA, 23 LISTOPADA
8.00 † Frederick Bauer (GR. 23) - Parafia
8.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Sylwestra z okazji urodzin - Rodzice
19.00 O wzrost wiary, nadziei i miłości dla młodzieży – Rodzice i Przyjaciele
CZWARTEK, 24 LISTOPADA – św. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy,
męczenników
8.00 † Frederick Bauer (GR. 24) - Parafia
8.30 † Stanisław i Wacława Krokowski – Syn z Rodziną
PIĄTEK, 25 LISTOPADA
8.00 † Frederick Bauer (GR. 25) - Parafia
8.30 † Bogumiła Mikicka – Rodzina i Znajomi
19.00 † Andrzej Gierasik i Jan Cieśliński – Dzieci i Wnuki
SOBOTA, 26 LISTOPADA – św. Leonarda z Porto Maurizio, prezbitera
8.00 † Frederick Bauer (GR. 26) - Parafia
8.30 † Jan, Maria, Edward Słowik - Testament
18.00 Zmarli Przyjaciele: † Genowefa Augustyniak, Andrzej Niedźwiecki, Antoni Pomianek i
O. Bogdan Gawot – Rodzina Cieślińskich.
NIEDZIELA, 27 LISTOPADA – I NIEDZIELA ADWENTU
8.30 † Franciszek Kosiorowski – Syn z Rodziną
10.00 † Antoni i Apolonia Kowalik - Siostra
11.30 Za Parafian, † Karol, Leonia, Zygmunt z Rodziny Prazmak – Janina, † Anna
Biesiadecka – Krystyna i Jan Foltak, † Rafał Zembowicz – Rodzice, † Stefan Gorny – Richard
Smolinski, † Ryszard Przystal – Rodzice, † Jan Krys – Córka z Rodziną.
16.00 † Frederick Bauer (GR. 27) - Parafia

Podobne dokumenty