Scenariusz lekcji z piłki siatkowej chłopców

Komentarze

Transkrypt

Scenariusz lekcji z piłki siatkowej chłopców
Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego
opracowanie: Szymon Dusza
PIŁKA SIATKOWA - Zastawianie pojedyncze i podwójne – doskonalenie
we fragmentach gry.
Zadanie główne: Doskonalenie umiejętności zastawiania pojedynczego
i podwójnego przebicia atakującego.
Zadania dodatkowe: Doskonalenie wykonania przebicia atakującego
Cele lekcji:
 Umiejętności: uczeń potrafi zastosować zastawienie przebicia atakującego
we fragmentach gry i w grze
 Motoryczności:
uczeń
potrafi
wykonać
ćwiczenia
kształtujące
przygotowujące do zadań z zakresu sprawności specjalnej
 Wiadomości: uczeń zna przepisy gry dotyczące dotknięcia siatki i
przekroczenia linii środkowej
 Wychowanie: uczeń, współpracuje z partnerem dla osiągnięcia celu
Miejsce zajęć : sala gimnastyczna
Przybory i przyrządy: Narzutki, paliki, 8 piłek do piłki siatkowej –
Klasa:2al chłopcy
Ilość ćwiczących: 12 osób
Lp. Treść zadania, opis ćwiczenia
1
2
Osiągnięcia Czas Uwagi
ucznia
CZĘŚĆ WSTĘPNA
Zbiórka, omówienie tematu i zadań lekcji
2
Ćwiczenia kształtujące z piłkami siatkowymi. Uczeń potrafi
9
- odbicia piłki jednorącz o ziemie w truchcie
- bieg krokoem skrzyżnym i odstawno-
dopasować
ćwicz.
3
dostawnym
- ćwiczenia rozciągające ramion i kończyn
dolnych
- ćwiczenia mięśni brzucha i grzbietu
- ćwiczenia skocznościowe – odbicie z
miejsca i po kroku odstawno dostawnym
obunóż
Gra uproszczona „odbijanka siatkarska”
2 zespoły po 6. Piłkę wolno zagrywać tylko
techniką siatkarską odbicia sposobem górnym
i dolnym. Drużyny atakują 2 tablice do
koszykówki starając się w nie trafić. Za
uderzenie piłką o tablicę zespół zdobywa 1pkt
za uderzenie w obręcz 3pkt za trafienie do
kosza 6 pkt. Piłkę można podawać. Zawodnik
może zagrać piłkę 2 razy pod rząd. Nie wolno
atakować zawodnika z piłką dozwolony jest
tylko przechwyt piłki.
kształtujące
do elementów
techniki
specjalnej
Potrafi
prawidłowo
technicznie
odbić piłkę
sposobem
dolnym i
górnym
4
CZĘŚĆ GŁÓWNA
1
Ćwiczący ustawienie jak na rysunku.
Zawodnik nr 1 ustawiony w IV strefie przy
linii bocznej 3-4 m od siatki podaje piłkę
sposobem górnym do rozgrywającego –
ćwiczący nr 2, który wystawia ja do
zawodnika nr 1 do ataku. Zawodnik nr 1
wykonuje przebicie atakujące. Po drugiej
stronie siatki trzeci ćwiczący wykonuje
zastawienie ataku
X XX1
Potrafi
wykonać
przebicie
atakujące
Potrafi
wykonać
zastawienie
pojedyncze
5
Przebicie
atakujące
wykonane ze
strefy IV i II –
po wykonaniu
akcji w ataku
zawodnik
przechodzi na
drugą stronę i
zastawia
kolejny atak.
Wystawienie
piłki wykonują rozgrywający
Potrafi
wykonać
dojście z
środka boiska
do skrzydła i
wykonać
zastawienie
podwójne.
6
Grupa
podzielona na 2
części po 6,
zastawiający po
12 zagraniach –
zmiana z
atakującymi
X3
X2
Ćwiczący ustawienie jak na rysunku.
Zawodnik nr 1 ustawiony w IV strefie przy
linii bocznej 3-4 m od siatki podaje piłkę
sposobem górnym do rozgrywającego –
ćwiczący nr 2, który wystawia ja do
zawodnika nr 1 do ataku. Zawodnik nr 1
wykonuje przebicie atakujące. Po drugiej
stronie siatki jeden zastawiający ustawiony w
strefie II, drugi dochodzi do zastawienia ze
strefy III. Próba wykonania zastawienia i
obrony piłki blokiem
X XX1
X3
X2
X4
Ćwiczący ustawieni na połowie szerokości
boiska jak na rysunku. Piłka u zastawiających.
Jeden z blokujących przebija piłkę plasem
dokładnie do jednego z dwóch zawodników
po drugiej stronie siatki ustawionych 4-5 m od
siatki.
Zawodnik do którego zagrana jest piłka
przyjmuje ją w kierunku wbiegającego na
rozegranie współpartnera, następuje
wystawienie piłki i przebicie atakujące (w
czasie rozegrania akcji zawodnicy blokujący
dochodzą do siatki po prostej i starają się
wykonać obronę podwójnym blokiem)
X5
X1
X3
X6
X2
X4
Gra 3 x 3.
Dwa zespoły po 3 zawodników na połowie
szerokości boiska. Zespół wykonujący
zagrywkę wykonuje obronę blokiem
podwójnym (bez zagrywającego). W zespole
przyjmującym zagrywkę jeden rozgrywający,
który wystawia piłkę do jednego z dwóch
partnerów do przebicia atakującego. Punkty
zawodnicy mogą zdobyć tylko po ataku lub
obronie blokiem. Zespół zagrywający nie
broni piłki w polu. Jedyną możliwością
kontynuacji gry po ataku zespołu
przyjmującego zagrywkę jest asekuracja
własnego ataku po udanym zastawieniu
przeciwnika i wyprowadzenie kolejnego
ataku.
Potrafi dojść
w czasie akcji
przeciwnika
do siatki i
wykonać
zastawienie
podwójnym.
Potrafi
wystawić
piłkę po
dojściu do
siatki z 4 – 5
metrów
6
Blokujący mają
dobiec do siatki
po prostej a
następnie
ustawiają blok
podwójny do
atakującego.
Zawodnicy X1i
X2 wykonują
akcję na zmianę
z X5,X6
Po 12 akcjach
zmiana
blokujących
Potrafi
wystawić
piłkę do ataku
po przyjęciu
zagrywki
przez partnera
Potrafi
obronić piłkę
blokiem w
zastawieniu
podwójnym
Potrafi
wykonać atak
ze skrzydła po
prostej i po
skosie
10
Nie liczą się
punkty po źle
przyjętej
zagrywce,
zaliczone są po
autowym ataku
Wariant gry –
gra według
ogólnie
przyjętych
zasad z
kontynuacja gry
– zwiększenie
ilości
przyznanych
punktów po
udanym
przebiciu
atakującym – 2 i
obronie blokiem
-3
X
O
O
4,5m
X
X
O
CZĘŚĆ KOŃCOWA
1
Trucht, ćwiczenia rozluźniające,
podsumowanie zajęć
3