nr 7/JK/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie

Komentarze

Transkrypt

nr 7/JK/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie
UCHWAŁA nr 7/JK/2016
Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 maja 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia tematów prac licencjackich i magisterskich osób broniących się w semestrze
letnim w roku akademickim 2015/2016
§1
Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zatwierdza tematy prac licencjackich
i magisterskich osób broniących się w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016.
§2
Wykaz zatwierdzanych tematów prac licencjackich i magisterskich stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Wydziału Zarządzania
TEMATY PRAC MAGISTERSKICH/LICENCJACKICH
nr 7/JK/2016
z dnia 09 maja 2016 r.
L.p
Nazwisko i imię studenta
Nr albumu
Kierunek (pole
wyboru)
Tryb studiów (pole
wyboru)
Tytuł pracy
Promotor (pole wyboru)
Data
Katedra
1
Chudy Karolina
306514
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Analiza strategiczna sektora ropy naftowej i gazu.
Gheribi Edyta dr inż., KFS
09.05.2016
KFS
2
Kaftan Joanna
346999
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Analiza konceptu biznesowego oraz uwarunkowania rozwoju działalności o
Gheribi Edyta dr inż., KFS
specjalizacji weddings planner.
09.05.2016
KFS
3
Karpiński Adrian
347295
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Analiza oczekiwań studentów kierunków informatycznych wobec przyszłych
Gheribi Edyta dr inż., KFS
pracodawców z branży IT w Łodzi
09.05.2016
KFS
4
Kurowski Robert
346988
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Analiza strategiczna spółki Food Zone S.A.
Gheribi Edyta dr inż., KFS
09.05.2016
KFS
5
Lewandowska Kamila
121161
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Uwarunkowania rozwoju outsourcingu w Polsce na przykladzie dwóch firm
Gheribi Edyta dr inż., KFS
Infosys BPO Poland S.A oraz ACS Solutions Poland SA.
09.05.2016
KFS
6
Łuczak Monika
342545
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiebiorstw
Gheribi Edyta dr inż., KFS
09.05.2016
KFS
7
Miłek Arkadiusz
109224
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Analiza czynników rozwoju światowego rynku autonomicznych samochodów
Gheribi Edyta dr inż., KFS
osobowych
09.05.2016
KFS
8
Mrozowski Jan
284220
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Strategia rozwoju spółki Envio Mrozowski, Stawicki Sp. j. na łódzkim rynku
Gheribi Edyta dr inż., KFS
wynajmu pojazdów samochodowych
09.05.2016
KFS
9
Stefaniak Katarzyna
297547
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Strategia rozwoju miasta i gminy Łowicz na lata 2017-2023
Gheribi Edyta dr inż., KFS
09.05.2016
KFS
10
Szwarc Jarosław
341358
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Uwarunkowania
przykładach
Gheribi Edyta dr inż., KFS
09.05.2016
KFS
11
Wawrzyńczak Tomasz
341361
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Porównanie efektywności firm produkcyjnych i handlowych w sektorze
Gheribi Edyta dr inż., KFS
narzędziowym w Polsce w latach 2010-2015
09.05.2016
KFS
12
Witosławska Beata
341355
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Uwarunkowania rozwoju Poczty Polskiej S.A.
Gheribi Edyta dr inż., KFS
09.05.2016
KFS
13
Wojtczak Janusz
341435
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Uwarunkowania rozwoju firmy na przykładzie Wag-Pol Łęczyca
Gheribi Edyta dr inż., KFS
09.05.2016
KFS
14
Wolak Magdalena
347448
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Rynek kawy w Polsce
Gheribi Edyta dr inż., KFS
09.05.2016
KFS
15
Majtczak Jakub
338123
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Cykl życia produktów w firmach motoryzacyjnych
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
16
Serafin Justyna
328360
Analiza i zarządzanie
niestacjonarne I st.
w biznesie
Konkurencyjna strategia reklam napojów energetycznych- Red Bull, Tiger
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
17
Bartoszewski Kamil
340163
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Uwarunkowania rozwoju MMSP w Polsce na przykładzie mikrofirmy rodzinnej
Gheribi Edyta dr inż., KFS
09.05.2016
KFS
18
Kowalczyk Edyta
340175
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie banku polskiego PKO
Gheribi Edyta dr inż., KFS
BP
09.05.2016
KFS
rozwoju
przedsiębiorstw
sportowych
na
wybranych
19
Małecka Aleksandra
340158
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Wdrażanie metody Lean Startup
Gheribi Edyta dr inż., KFS
09.05.2016
KFS
20
Paszewska Monika
301850
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Franczyza jako model biznesowy w przedsiębiorstwie 7-Eleven
Gheribi Edyta dr inż., KFS
09.05.2016
KFS
21
Rachuta Piotr
336541
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Zarządzanie grupą ludzi na przykładzie pracy sędziego piłki nożnej
Gheribi Edyta dr inż., KFS
09.05.2016
KFS
22
Urbaniak Angelika
340168
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Obsługa klienta jako element przewagi konkurencyjnej na przykładzie start up
Gheribi Edyta dr inż., KFS
Higher
09.05.2016
KFS
23
Włodarczyk Agnieszka
340174
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Budowanie relacji z
internetowego Zalando
09.05.2016
KFS
24
Cichawa Jakub
325054
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Planowanie scenariuszowe jako narzędzie wspierające proces realizacji strategii
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
start-upów
09.05.2016
KFS
25
Flakiewicz Natalia
340166
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Strategia lojalności, czyli jak utrzymać klienta przy marce
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
26
Jachnik Magdalena
340156
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Wykorzystanie mediów społecznościowych we współczesnym marketingu
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
27
Koch Paulina
340172
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Strategia marketingu terytorialnego na przykładzie gminy Inowłódz
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
28
Kopij Mateusz
340124
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Kluczowe czynniki sukcesu w marketingu sieciowym na podstawie firmy D.R.B.
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
Centrum Odszkodowań
09.05.2016
KFS
29
Łuczak Damian
340129
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Rola lidera w funkcjonowaniu organizacji
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
30
Maciejewska Katarzyna
340164
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Wpływ motywowania pracowników na efektywność pracy
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
31
Rejowski Michał
340126
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Branża gier wideo i analiza finansowa na podstawie firmy CD Project RED
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
32
Somorowski Adrian
340135
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Budowa wizerunku zawodowego klubu sportowego
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
33
Szafran Marlena
340144
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Opis obecnej struktury organizacyjnej oraz projektowanie jej zmian na
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
podstawie przedsiębiorstwa MultiMasz Szlifierki
09.05.2016
KFS
34
Szewczyk Karolina
340141
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Rynek aukcyjny inwestycji alternatywnych na przykładzie dzieł sztuki
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
35
Szulc Klaudia
320866
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Istota marketingu przy tworzeniu i rozwijaniu start up'ów
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
36
Tomczak Paweł
330359
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Analityka internetowa jako szansa dla przedsiębiorstw na zdobycie przewagi
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
konkurencyjnej
09.05.2016
KFS
37
Warczyńska Magdalena
340159
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Zastosowanie wybranych metod analizy strategicznej do oceny pozycji
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
rynkowej przedsiębiorstwa ZPW TOMTEX SA w Tomaszowie Mazowieckim
09.05.2016
KFS
38
Wolna Paulina
340128
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Kreowanie wizerunku marki na podstawie koncernu Mercedes Benz
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
39
Zarzycka Angelika
340171
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Wpływ wykorzystania środków unijnych w ramach działania „Odnowa i rozwój
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na życie mieszkańców Gminy Daszyna
09.05.2016
KFS
klientami
na
przykładzie
wysyłkowego
sklepu
Gheribi Edyta dr inż., KFS
40
Dębowska Katarzyna
340169
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Analiza kondycji finansowej Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale w
Urban Dariusz dr, KFS
latach 2011-2014
09.05.2016
KFS
41
Fiuk Dagmara
340151
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Ocena kondycji finansowej Banku Zachodniego WBK S.A.
Urban Dariusz dr, KFS
09.05.2016
KFS
42
Gawryszczak Izabela
340137
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Dostępność źródeł finansowania start-upów w opinii studentów Uniwersytetu
Urban Dariusz dr, KFS
Łódzkiego
09.05.2016
KFS
43
Gron Filip
314886
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Fuzje i przejęcia spółek notowanych na GPW w Warszawie w kontekście reakcji
Urban Dariusz dr, KFS
rynku
09.05.2016
KFS
44
Grzegorczyk Dominika
340123
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Wycena wartości kapitału intelektualnego na przykładzie Banku Pekao S.A.
Urban Dariusz dr, KFS
09.05.2016
KFS
45
Kobus Magdalena
312320
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Analiza sprawozdania finansowego i niefinansowego spółki Sfinks Polska S.A. za
Urban Dariusz dr, KFS
lata 2011-2015
09.05.2016
KFS
46
Koza Paulina
310657
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Źródła finansowania przedsięwzięć biznesowych na przykładzie crowdfundingu Urban Dariusz dr, KFS
09.05.2016
KFS
47
Kszczot Karolina
340153
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Lokata bankowa jako źródło korzyści finansowych - analiza porównawcza
Urban Dariusz dr, KFS
wybranych ofert bankowych dla klienta indywidualnego
09.05.2016
KFS
48
Maciejak Monika
340149
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Analiza porównawcza źródeł finansowania wybranych fundacji z Łodzi
Urban Dariusz dr, KFS
09.05.2016
KFS
49
Malicki Dawid
340119
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Ocena kondycji finansowej na przykładzie firmy Impression
Urban Dariusz dr, KFS
09.05.2016
KFS
50
Małek Dagmara
310784
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Analiza narzędzi wykorzystywanych w relacjach inwestorskich w polskich
Urban Dariusz dr, KFS
spółkach giełdowych z sektora ubezpieczeniowego
09.05.2016
KFS
51
Nowaczyk Dominika
340132
Analiza i zarządzanie
stacjonarne I st.
w biznesie
Reakcja rynków kapitałowych na fuzje i przejęcia na przykładzie Santander
Urban Dariusz dr, KFS
Consumer Bank S.A.
09.05.2016
KFS
52
Morawski Piotr
339337
Business
management
stacjonarne I st.
Image crisis and its impact on the perception of the brand in the automotive
Grzegorczyk Małgorzata dr, KMA
industry - the example of Volkswagen.
09.05.2016
KMA
53
Różycka Anna
329414
Business
management
stacjonarne I st.
Celebrity branding - ways and effects of involving celebrities in the promotion
Grzegorczyk Małgorzata dr, KMA
of a brand
09.05.2016
KMA
54
Włodarczyk Małgorzata
340200
Business
management
stacjonarne I st.
Building relationships with customers on the Internet and social media - the
Grzegorczyk Małgorzata dr, KMA
example of Coca-Cola
09.05.2016
KMA
55
Czarnecka Katarzyna
319615
Business
management
stacjonarne I st.
The role of empathy in leadership
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
56
Czerniawska Weronika
340183
Business
management
stacjonarne I st.
Business Process Modeling using BPMN method
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
57
Gozdek Krystian
340191
Business
management
stacjonarne I st.
Leaders soft skills as organizations competitive advantage
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
58
Hadrian Paulina
340198
Business
management
stacjonarne I st.
Consequences of implementation of ranking performance appaisal system in
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
organization
09.05.2016
KZA
59
Jankowski Aleksander
340182
Business
management
stacjonarne I st.
The Role of Leader's Emotional Intelligence in Motivation of the Employees
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
60
Kociołek Katarzyna
340207
Business
management
stacjonarne I st.
Analysis of the effectiveness of managerial training on conducing a difficult
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
conversation”
09.05.2016
KZA
61
Kołodziejczak Filip
340189
Business
management
stacjonarne I st.
Terms of implementation empowerment in a workplace
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
62
Malińska Weronika
340203
Business
management
stacjonarne I st.
Trust in the context of building the international team
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
63
Puchalski Konrad
340178
Business
management
stacjonarne I st.
Coach as a sport’s team manager
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
64
Śliwiwńska Zuzanna
340193
Business
management
stacjonarne I st.
The impact of team conflict on team performance
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
65
Walczak Piotr
340180
Business
management
stacjonarne I st.
Managing by values as a practical managerial tool
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
66
Biniek Marcelina
340196
Business
management
stacjonarne I st.
Occupational stress and its impact on people's careers
Turała Maciej dr, KZM
09.05.2016
KZM
67
Dutkowski Mateusz
340197
Business
management
stacjonarne I st.
Conflict management. Generation gap as a source of a conflict
Turała Maciej dr, KZM
09.05.2016
KZM
68
Jiaxin Feng
345724
Business
management
stacjonarne I st.
Localization strategy as source of improvement of airlines' competitive
Turała Maciej dr, KZM
advantage
09.05.2016
KZM
69
Kacperczyk Martyna
340195
Business
management
stacjonarne I st.
Organizational culture. Determinants of adaptation to varying environments
Turała Maciej dr, KZM
and locations
09.05.2016
KZM
70
Litman Szymon
340185
Business
management
stacjonarne I st.
Tax avoidance in multinational corporations and its influence on stock price
Turała Maciej dr, KZM
and reputation
09.05.2016
KZM
71
Marta Pustelnik
340206
Business
management
stacjonarne I st.
Crowd-sourcing. A case study of Starbucks.
Turała Maciej dr, KZM
09.05.2016
KZM
72
Natalia Janowska
332469
Business
management
stacjonarne I st.
Corporate social responsibility. A case study of a chosen organisation
Turała Maciej dr, KZM
09.05.2016
KZM
73
Piłat Edwin
340202
Business
management
stacjonarne I st.
Competitive advantage. Role of global alliance in airline industry
Turała Maciej dr, KZM
09.05.2016
KZM
74
Stankowska Iga
340199
Business
management
stacjonarne I st.
Japanese business culture. A case study of chosen automotive brands
Turała Maciej dr, KZM
09.05.2016
KZM
75
Wanwan Zhu
347326
Business
management
stacjonarne I st.
Customers' online
satisfaction
Turała Maciej dr, KZM
09.05.2016
KZM
76
Yifan Zhu
345725
Business
management
stacjonarne I st.
Consumers' attitude toward green food and its determinants
Turała Maciej dr, KZM
09.05.2016
KZM
77
Zielinski Grzegorz
345868
Business
management
stacjonarne I st.
Customer satisfaction in service industry – case study Golf Park Józefów
Turała Maciej dr, KZM
09.05.2016
KZM
78
Galewska Angelika
340228
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Innowacyjność firm rodzinnych
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
09.05.2016
KFS
79
Gorąca Natalia
311149
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Analiza fundamentalna jako podstawa do podejmowania decyzji na Giełdzie
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
Papierów Wartościowych w Warszawie
09.05.2016
KFS
80
Karasińska Monika
340270
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
09.05.2016
KFS
81
Lesiak Karolina
340266
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Usługa Private Banking na przykładzie działalności Banku Millennium
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
09.05.2016
KFS
shopping behavior. Factors influencing customers'
82
Ługowski Piotr
340269
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
09.05.2016
KFS
83
Piotrowska Agnieszka
340275
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Karta płatnicza jako nowoczesna forma pieniądza
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
09.05.2016
KFS
84
Sobczak Karina
340232
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Finansowanie przedsięwzięć w rolnictwie z funduszy Unii Europejskiej
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
09.05.2016
KFS
85
Stańczyk Adrian
340277
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Analiza źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
09.05.2016
KFS
86
Staszewska Anna
340273
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Analiza kredytowa na podstawie Banku Zachodniego WBK S.A.
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
09.05.2016
KFS
87
Strulak Artur
340218
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Inwestycje alternatywne jako forma lokowania kapitału
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
09.05.2016
KFS
88
Turek Jakub
340242
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Fundusze inwestycyjne jako forma alokacji kapitału
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
09.05.2016
KFS
89
Wieteska Aleksandra
340253
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Przejęcie jako droga rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie spółki " Maspex
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
Sp. z o.o. "
09.05.2016
KFS
90
Wiśniewski Miłosz
340223
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Karty płatnicze jako nowoczesna forma rozliczeń pieniężnych
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
09.05.2016
KFS
91
Adamczyk Aleksandra
340259
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Ocena efektywności inwestycji na przykładzie firmy XYZ
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
92
Bolonek Małgorzata
340257
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Leasing i kredyt jako źródła finansowania inwestycji rzeczowych
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
93
Czerniak Karolina
340250
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Usługi private banking na przykładzie działalności wybranych banków
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
94
Karbowa Edyta
340262
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Analiza przychodów gminy Przykona w latach 2011-2014
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
95
Kowalczyk Sylwia
340240
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Finansowanie infrastruktury sportowej na przykładzie Starostwa Powiatowego
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
w Pabianicach
09.05.2016
KFS
96
Mierzwa Emilia
340267
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Finansowanie uruchomienia przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Upgrade
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
97
Mucha Bartłomiej
340211
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
98
Piekutowska Anna
340248
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
99
Pietrasik Marta
340264
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Leasing jako źródło finansowania inwestycji rzeczowych
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
100
Sibirska Kamila
340215
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
101
Wesołowska Karolina
340272
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Faktoring jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
102
Bratko Mirosław
340263
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Rola banków w gospodarce rynkowej
Winnicka-Popczyk Alicja dr, KFS
09.05.2016
KFS
103
Burdykiewicz Magdalena
340219
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Finansowanie innowacji na przykładzie firm rodzinnych regionu łódzkiego
Winnicka-Popczyk Alicja dr, KFS
09.05.2016
KFS
104
Jagieła Katarzyna
341906
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Leasing jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa
Winnicka-Popczyk Alicja dr, KFS
09.05.2016
KFS
105
Kozioł Anna
340231
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Funkcjonowanie systemu wynagrodzeń przedsiębiorstwa państwowego (na
Winnicka-Popczyk Alicja dr, KFS
przykładzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Turek)
09.05.2016
KFS
106
Krzykacz Ewelina
340220
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Wykorzystanie Funduszy Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy Uniejów Winnicka-Popczyk Alicja dr, KFS
09.05.2016
KFS
107
Kupińska Patrycja
340227
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Rynek nieruchomości w Polsce w latach 2000-2015
Winnicka-Popczyk Alicja dr, KFS
09.05.2016
KFS
108
Machała Magdalena
340214
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Formy finansowania firm rodzinnych (ze szczególnym uwzględnieniem
Winnicka-Popczyk Alicja dr, KFS
przedsiębiorstw na rynku NewConnect)
09.05.2016
KFS
109
Machtałowicz Anna
340249
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Produkty bankowości detalicznej i korporacyjnej oraz sposoby ich promowania
Winnicka-Popczyk Alicja dr, KFS
(na wybranych przykładach)
09.05.2016
KFS
110
Marciniak Aneta
340274
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Aniołowie biznesu jako alternatywna forma finansowania małych i średnich
Winnicka-Popczyk Alicja dr, KFS
przedsiębiorstw
09.05.2016
KFS
111
Muras Angelika
340230
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Bankowość elektroniczna w Polsce
Winnicka-Popczyk Alicja dr, KFS
09.05.2016
KFS
112
Rzepecka Anna
340241
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Fundusze Private Equity jako forma finansowania rozwoju przrdsiębiorstwa
Winnicka-Popczyk Alicja dr, KFS
09.05.2016
KFS
113
Walczak Natalia
330443
Finanse i inwestycje stacjonarne I st.
Kredyty konsumpcyjne
Winnicka-Popczyk Alicja dr, KFS
09.05.2016
KFS
114
Nowak Joanna
338168
FiR
niestacjonarne I st.
Finansowanie projektów organizacji rządowych ze środków jednostek sektora
Waniak-Michalak Halina dr, KRA
finansó publicznych
09.05.2016
KRA
115
Wdowiak Paulina
258251
FiR
niestacjonarne I st.
Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania finansowego w administracji
Waniak-Michalak Halina dr, KRA
publicznej
09.05.2016
KRA
116
Czaplińska Emila
353331
FiR
niestacjonarne II st
Zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży w Polsce w latach 2013-2015
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
117
Dobaczewska Marlena
353329
FiR
niestacjonarne II st
Ryczałt od sprzedaży ewidencjonowanej i jego funkcjonowanie – analiza
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
makroekonomiczna
09.05.2016
KZM
118
Jurczyk Monika
325799
FiR
niestacjonarne II st
METODOLOGIA OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ NA PODSTAWIE BANKU
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
SPÓLDZIELCZEGO W ….
09.05.2016
KZM
119
Kowalska Aleksandra
325812
FiR
niestacjonarne II st
Sytuacja finansowa JST w świetle nowych zasad limitowania zadłużenia.
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
120
Przybysz Karolina
313631
FiR
niestacjonarne II st
Outsortsing jako próba racjonalizacji kosztów na przykładzie wybranych
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
przedsiębiorstw
09.05.2016
KZM
121
Wiśniewska Joanna
324650
FiR
niestacjonarne II st
Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie miasta i
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
Gminy Aleksandrów Łódzki
09.05.2016
KZM
122
Wlazły Damian
354571
FiR
niestacjonarne II st
Odpisy od podstawy opodatkowania i od podatku w podatku dochodowym od
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
osób fizycznych – analiza makroekonomiczna
09.05.2016
KZM
123
Białczyk Monika
320074
FiR
niestacjonarne II st.
Wpływ ujmowania różnic kursowych na wyniki przedsiębiorstwa
09.05.2016
KRA
Ignatowski Radosław dr hab., KRA
124
Byczkiewicz Ewa
311789
FiR
niestacjonarne II st.
Finanse behawioralne w procesach decyzyjnych inwestorów indywidualnych
Ignatowski Radosław dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
125
Kołasińska Anna
322381
FiR
niestacjonarne II st.
Analiza sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie
Ignatowski Radosław dr hab., KRA
gminy Bełchatów
09.05.2016
KRA
126
Kosztowna Magdalena
355264
FiR
niestacjonarne II st.
Optymalizacja formy prowadzenia i zasad opodatkowania działalności w
Ignatowski Radosław dr hab., KRA
sektorze MŚP
09.05.2016
KRA
127
Kowal Kamila
314162
FiR
niestacjonarne II st.
Raporty społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu wizerunku firmy
Ignatowski Radosław dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
128
Mielczarek Dominika
320087
FiR
niestacjonarne II st.
Rezerwy i zobowiązania warunkowe w regulacjach polskich i MSSF oraz ich
Ignatowski Radosław dr hab., KRA
wpływ na pozycję finansową przedsiębiorstwa
09.05.2016
KRA
129
Stos Agnieszka
322374
FiR
niestacjonarne II st.
Organizacje pozarządowe w Polsce i w Europie. Ocena dzałalności na podstawie
Ignatowski Radosław dr hab., KRA
sprawozdań finansowych
09.05.2016
KRA
130
Antczak Magdalena
355262
FiR
niestacjonarne II st.
Podatki lokalne i ich znaczenie dla budżetów gminnych
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
131
Dysierowicz Izabela
320509
FiR
niestacjonarne II st.
Budżet gminy Bedlno i jego funkcjonowanie w latach 2013-2015
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
132
Chmielewska Weronika
322372
FiR
niestacjonarne II st.
Analiza i ocena kredytu hipotecznego dla klienta detalicznego banku
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
133
Cieślak Edyta
284444
FiR
niestacjonarne II st.
Rola audytu finansowego w fałszowaniu
przedsiębiorstw – analiza przypadków
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
134
Fornal Sylwia
353319
FiR
niestacjonarne II st.
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki
Sekuła Paweł dr, KFS
polskiej
09.05.2016
KFS
135
Gradowska Paulina
316521
FiR
niestacjonarne II st.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie spółki XYZ
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
136
Konecka Natalia
321417
FiR
niestacjonarne II st.
E-banking – ewolucja, stan obecny i perspektywy na przyszłość
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
137
Owczarek Izabela
327981
FiR
niestacjonarne II st.
Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki
Sekuła Paweł dr, KFS
Alma Market SA
09.05.2016
KFS
138
Rabih Haj Hassan
322349
FiR
niestacjonarne II st.
Bankowość islamska
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
139
Sala Ilona
327331
FiR
niestacjonarne II st.
Analiza budżetu gminy Budziszewice
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
140
Wierczyński Seweryn
322404
FiR
niestacjonarne II st.
Analiza transformacji gospodarczej w Polsce w latach 90-tych
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
141
Witkowska Magdalena
322405
FiR
niestacjonarne II st.
Rola controlingu w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa na przykładzie
Sekuła Paweł dr, KFS
spółki Wielton SA
09.05.2016
KFS
142
Dębska Joanna
353316
FiR
niestacjonarne II st.
Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią na
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
przykładzie Interprint Polska sp. z o. o.
09.05.2016
KRA
143
Grzejdziak Barbara
322362
FiR
niestacjonarne II st.
Modele dyskryminacyjne jako jedna z metod analizy sytuacji finansowej
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
przedsiębiorstwa
09.05.2016
KRA
144
Kacprzak Marcin
316539
FiR
niestacjonarne II st.
Obieg dokumentacji finansowo - księgowej a zmiany polityki rachunkowości
09.05.2016
KRA
sprawozdań
finansowych
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
145
Kałuda Patrycja
320031
FiR
niestacjonarne II st.
Zmiany regulacji rachunkowości na przykładzie prezentacji należnych wpłat na
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
kapitał podstawowy oraz udziałów i akcji własnych
09.05.2016
KRA
146
Kędzior Anna
314460
FiR
niestacjonarne II st.
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element informacji niefinansowych w
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
rocznym raporcie wybranych spółek giełdowych
09.05.2016
KRA
147
Majsik Bartłomiej
288978
FiR
niestacjonarne II st.
Wykorzystanie elementów analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
spółek – analiza porównawcza
09.05.2016
KRA
148
Makowska Edyta
353318
FiR
niestacjonarne II st.
Wybrane aspekty wdrażania systemu KSI w Uniwersytecie Łódzkim na
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
przykładzie Wydziału Zarządzania
09.05.2016
KRA
149
Patejuk Mateusz
320234
FiR
niestacjonarne II st.
Outsourcing jako forma optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
150
Pełczyński Marcin
302739
FiR
niestacjonarne II st.
Rentowność a wypłacalność jednostki gospodarczej – argumenty memoriałowe
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
i kasowe na przykładzie wybranych spółek
09.05.2016
KRA
151
Ruszkowska Magdalena
322348
FiR
niestacjonarne II st.
Informacje o segmentach działalności na przykładzie Pelion Healthcare Group
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
152
Sochacka Aneta
355272
FiR
niestacjonarne II st.
Ujmowanie informacji o rezerwach na świadczenia emerytalne – wyniki
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
badania wybranych spółek giełdowych
09.05.2016
KRA
153
Szymański Patryk
311601
FiR
niestacjonarne II st.
Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych – problemy wyceny w regulacjach
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
prawnych i środowiskowych rachunkowości
09.05.2016
KRA
154
Szyszka vel Syska Anna
354524
FiR
niestacjonarne II st.
Wybór formy opodatkowania i jego wpływ na działalność gospodarczą
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
podmiotów
09.05.2016
KRA
155
Śmigielska Elżbieta
353317
FiR
niestacjonarne II st.
VAT wewnątrzwspólnotowy jako istotny element obciążeń podatkowych
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
156
Wielec Mateusz
314356
FiR
niestacjonarne II st.
Wpływ sprawozdań finansowych na długoterminowy rating kredytowy
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
przedsiębiorstwa na przykładzie Heineken N. V.
09.05.2016
KRA
157
Wolska Grażyna
353315
FiR
niestacjonarne II st.
Możliwości zastosowania różnych elementów modeli rachunku kosztów w
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
spółdzielni mieszkaniowej
09.05.2016
KRA
158
Zasada Rafał
299267
FiR
niestacjonarne II st.
Dźwignia finansowa i operacyjna w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
159
Adamczyk Justyna
322380
FiR
niestacjonarne II st.
System rentowy w Polsce
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
160
Adamowicz Ewelina
322371
FiR
niestacjonarne II st.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie powiatu łowickiego Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
161
Dylik Aleksandra
322384
FiR
niestacjonarne II st.
Polityka społeczna państwa w warunkach starzejącego się społeczeństwa
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
162
Holwek Monika
326133
FiR
niestacjonarne II st.
Polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń na życie w Polsce
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
163
Latek Ewelina
310818
FiR
niestacjonarne II st.
Wybrane problemy polityki społecznej w polsce
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
164
Lis Anita
322395
FiR
niestacjonarne II st.
Kwestia mieszkaniowa w Polsce jako element polityki społecznej państwa
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
165
Oleśko Katarzyna
326201
FiR
niestacjonarne II st.
Funkcjonowanie rynku ubezpieczeń na życie w Polsce w latach 2004-2014
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
166
Pewniak Joanna
314225
FiR
niestacjonarne II st.
Ubezpieczenia społeczne rolników w Polsce
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
167
Woch Ewelina
354511
FiR
niestacjonarne II st.
Świadczenia pieniężne z tytułu ubezpieczenia chorobowego w Polsce
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
168
Mądrzyk Justyna
282886
FIR
niestacjonarne II st.
Ocena działalności organizacji pożytku publicznego na przykładzie Fundacji
Waniak-Michalak Halina dr, KRA
Iskierka
09.05.2016
KRA
169
Mroziuk Sylwia
320028
FiR
niestacjonarne II st.
„Koszty administracyjne w organizacjach pozarządowych - poziom, kalkulacja,
Waniak-Michalak Halina dr, KRA
znaczenie, zakres ujawnień
09.05.2016
KRA
170
Karwalska Izabela
290091
FiR
niestacjonarne II st.
Rola rachunkowości zarządczej w dostarczaniu informacji do zarządzania
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
przedsiębiorstwem handlowym z branży farmaceutycznej
09.05.2016
KRA
171
Łudczak Sylwia
322382
FiR
niestacjonarne II st.
Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
172
Majewska Kamila
316658
FiR
niestacjonarne II st.
System dokonań Lasów Państwowych na podstawie Nadleśnictwa Grotniki
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
173
Mieczkowski Andrzej
331811
FiR
niestacjonarne II st.
Rola rachunkowości zarządczej we wspieraniu Lean Management na
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
przykładzie banku
09.05.2016
KRA
174
Miszczak Magdalena
311347
FiR
niestacjonarne II st.
Zastosowanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
wydobywczym
09.05.2016
KRA
175
Urbaniak Karolina
288726
FiR
niestacjonarne II st.
Budżetowanie jako narzędzie zarządzania na przykładzie miejskiego ośrodka
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
kultury
09.05.2016
KRA
176
Zgondek Magdalena
340897
FiR
niestacjonarne II st.
Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym
09.05.2016
KRA
177
Bilińska Ewa
320038
FiR
niestacjonarne II st.
Budżet jednstki samorządu terytorialnego na przykładzie kujasko-pomorskiej
Wojciech Nowak prof..KRA
gminy wiejskiej lat 2013-15
09.05.2016
KRA
178
Dąbek Anna
533323
FiR
niestacjonarne II st.
Rachunkowość kreatywna jako narzędzie manipulowania infromacją finansową
Wojciech Nowak prof..KRA
przedsiębiorstw
09.05.2016
KRA
179
Famulska Marta
353320
FiR
niestacjonarne II st.
Kondycja finansowa giełdowej spółki akcyjnej w świetle analizy finasowej, z
Wojciech Nowak prof..KRA
ilustracją na przykladzie
09.05.2016
KRA
180
Godlewska Patrycja
322415
FiR
niestacjonarne II st.
Środki polityki spójności Unii Europejskiej w rozwoju Województwa Łódzkiego
Wojciech Nowak prof..KRA
w perspektywie finansowej 2014-20
09.05.2016
KRA
181
Jóźwiak Anna
349429
FiR
niestacjonarne II st.
Budżetowanie w przedsiębiorstwie handlowym, na przykładzie firmy hurtowej
Wojciech Nowak prof..KRA
09.05.2016
KRA
182
Jurczak Agnieszka
320219
FiR
niestacjonarne II st.
Kondycja finnasowa przedsiębiorstwa farmaceutycznego w świetle analizy
Wojciech Nowak prof..KRA
finansowej, z ilustacją na przykładzie
09.05.2016
KRA
183
Karolak Emilia
325502
FiR
niestacjonarne II st.
Kondycja finansowa handlowej spółki z o.o. branży chemicznej w świetle analizy
Wojciech Nowak prof..KRA
finasowej, z ilustracją na przykladzie
09.05.2016
KRA
184
Kołaczek Agnieszka
327346
FiR
niestacjonarne II st.
Finansowani ośwaity w gminie wiejskiej, z ilustracją na przykładzie
Wojciech Nowak prof..KRA
09.05.2016
KRA
185
Kowalczyk Paweł
353322
FiR
niestacjonarne II st.
Opdatek dochodowy od przedsiębiorstw w Polsce
Wojciech Nowak prof..KRA
09.05.2016
KRA
186
Krzysztofik Marek
320049
FiR
niestacjonarne II st.
Budzęt jako instrument gospodarki finansowej powiatu, z ilustracją na
Wojciech Nowak prof..KRA
przykładzie
09.05.2016
KRA
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
187
Mielczarek Dawid
353326
FiR
niestacjonarne II st.
Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw
Wojciech Nowak prof..KRA
09.05.2016
KRA
188
Pawlik Anna
353330
FiR
niestacjonarne II st.
Rola analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa usług
Wojciech Nowak prof..KRA
komunalnych, z ilustracvją na przykładzie
09.05.2016
KRA
189
Robk Beata
354116
FiR
niestacjonarne II st.
Finansowania przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce, z ilustracją na przykładzie
Wojciech Nowak prof..KRA
huty szkła
09.05.2016
KRA
190
Zajac Milena
322385
FiR
niestacjonarne II st.
Podatek od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowydh transakcjach firmy
Wojciech Nowak prof..KRA
transportowej
09.05.2016
KRA
191
Bogusławska Małgorzata
340464
FiR
stacjonarne I st.
Kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem factoringu
Gad Jacek dr, KRA
09.05.2016
KRA
192
Doroba Sylwia
340439
FiR
stacjonarne I st.
Wskaźniki niefinansowe w Lasach Państwowych w świetle wytycznych GRI na
Gad Jacek dr, KRA
przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
09.05.2016
KRA
193
Głowacka Marta
340481
FiR
stacjonarne I st.
Ujawnienia na temat relacji z pracownikami w ramach sprawozdawczości CSR –
Gad Jacek dr, KRA
międzynarodowa analiza porównawcza
09.05.2016
KRA
194
Jaros Katarzyna
340226
FiR
stacjonarne I st.
Biuro rachunkowe jako jednostka biznesowa
Gad Jacek dr, KRA
09.05.2016
KRA
195
Lewandowski Kamil
340456
FiR
stacjonarne I st.
Analiza obrotowości w wybranych sektorach – perspektywa spółek notowanych
Gad Jacek dr, KRA
na GPW w Warszawie
09.05.2016
KRA
196
Maciejewska Aleksandra
34044
FiR
stacjonarne I st.
Dotacje jako źródło finansowania jednostek rozpoczynających działalności –
Gad Jacek dr, KRA
perspektywa sektora MSP
09.05.2016
KRA
197
Michalski Krzysztof
340454
FiR
stacjonarne I st.
Prezentacja wyniku całościowego w sprawozdaniu finansowym na przykładzie
Gad Jacek dr, KRA
spółek publicznych z przemysłu drzewnego
09.05.2016
KRA
198
Rzymska Aleksandra
329951
FiR
stacjonarne I st.
Zakres i struktura raportów z działalności komitetów audytu - doświadczenia
Gad Jacek dr, KRA
spółek notowanych na GPW w Warszawie
09.05.2016
KRA
199
Sobczak Agnieszka
340460
FiR
stacjonarne I st.
Źródła finansowania w sektorze MSP na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Gad Jacek dr, KRA
09.05.2016
KRA
200
Stępień Marta
340486
FiR
stacjonarne I st.
Identyfikacja kategorii ryzyka w procesie audytu wewnętrznego – perspektywa
Gad Jacek dr, KRA
jednostek finansów publicznych
09.05.2016
KRA
201
Wójciak Justyna
340455
FiR
stacjonarne I st.
Audyt zewnętrzny a wiarygodność sprawozdania z działalności – ograniczenia i
Gad Jacek dr, KRA
wyzwania
09.05.2016
KRA
202
Biń Przemysław
340212
FiR
stacjonarne I st.
Analiza działalności spółki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
203
Bołdowski Sebastian
340244
FiR
stacjonarne I st.
Zarządzanie finansami klubu sportowego na przykładzie AC Milan
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
204
Chlebicz Marlena
333901
FiR
stacjonarne I st.
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto jako element strategi
Marszałek Jakub dr, KZP
płynności
09.05.2016
KFS
205
Kowalicki Paweł
340260
FiR
stacjonarne I st.
Obligacje korporacyjne jako alternatywne źródła finansowania polskich
Marszałek Jakub dr, KZP
przedsiębiorstw
09.05.2016
KFS
206
Madej Ewa
333897
FiR
stacjonarne I st.
Analiza inwestycji w krajach rozwijających się na przykładzie Jana Kulczyka
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
207
Mikina Zbigniew
340271
FiR
stacjonarne I st.
Strategie rozwoju
banków
Spółdzielczego w Godzianowie
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
spółdzielczych
na
przykładzie
Banku
208
Mikołajczyk Rafał
340268
FiR
stacjonarne I st.
Polityka pieniężna w Polsce w latach 2008-2014
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
209
Nitecki Krystian
340258
FiR
stacjonarne I st.
Oszustwa w bankowości internetowej
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
210
Sota Patryk
340243
FiR
stacjonarne I st.
Fundusze inwestycyjne na polskim rynku kapitałowym
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
211
Trojak Katarzyna
340213
FiR
stacjonarne I st.
Rozwój bankowości mobilnej w Polsce
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
212
Walo Eliza
340221
FiR
stacjonarne I st.
Efektywność sektora banków komercyjnych w Polsce w latach 2004-2014
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
213
Zimnicki Jakub
340222
FiR
stacjonarne I st.
Istota płynności finansowej i sposób jej pomiaru w ujęciu statycznym
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
214
Balcerak Aleksandra
340470
FiR
stacjonarne I st.
Porównanie rachunku kosztów pełnych oraz rachunku kosztów zmiennych na Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
przykładzie jednostki produkcyjnej
09.05.2016
KRA
215
Błaszczyk Paulina
340422
FiR
stacjonarne I st.
Rozliczenie i ewidencja krajowych delegacji służbowych pracowników
Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
09.05.2016
KRA
216
Czekalska Agata
340441
FiR
stacjonarne I st.
Obligatoryjne i fakultatywne elementy wynagrodzeń i ich wpływ na wynik Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
finansowy jednostki
09.05.2016
KRA
217
Dyrała Joanna
340442
FiR
stacjonarne I st.
Podatek od nieruchomości jako źródło dochodu na przykładzie gminy Głuchów Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
w latach 2010-2015
09.05.2016
KRA
218
Frandzel Małgorzata
340495
FiR
stacjonarne I st.
Inwentaryzacja jako weryfikacja majątku przedsiębiorstwa
Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
09.05.2016
KRA
219
Grzelak Ewelina
340431
FiR
stacjonarne I st.
Rachunek Przepływów Pieniężnych jako źródło informacji o sytuacji finansowej Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
przedsiębiorstwa
09.05.2016
KRA
220
Jędrzejewska Anastazja
340445
FiR
stacjonarne I st.
Geneza i metody kreowania sprawozdań finansowych
Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
09.05.2016
KRA
221
Kozubska Magdalena
340458
FiR
stacjonarne I st.
Rozrachunki jako elenemt wpływający na płynnośc finansową
Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
09.05.2016
KRA
222
Kutermankiewicz
Magdalena
339442
FiR
stacjonarne I st.
Rozrachunki walutowe z kontrachentami oraz różnice kursowe w świetle prawa Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
bilansowego i podatkowego
09.05.2016
KRA
223
Okraska Angelika
339430
FiR
stacjonarne I st.
Zasady ewidencji oraz prezentacji rezerw na naprawy gwarancyjne
Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
09.05.2016
KRA
224
Ozimowska Agnieszka
340450
FiR
stacjonarne I st.
Sprawozdanie finansowe spółki franczyzowej - analiza ujawnianych informacji
Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
09.05.2016
KRA
225
Rudnicka Sylwia
340504
FiR
stacjonarne I st.
Wynagrodzenie jako koszt przedsiębiorstwa w sektorze publicznym na Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
podstawie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
09.05.2016
KRA
226
Agnieszka Kosiorek
330791
FiR
stacjonarne I st.
Zasady wyceny początkowej i amortyzacji środków trwałych w świetle prawa
Wencel Agnieszka dr, KRA
bilansowego podatkowego
09.05.2016
KRA
227
Ewa Woźniak
326320
FiR
stacjonarne I st.
Analiza źródeł finansowania i sposobu ich wykorzystania w gminie Mniszków
Wencel Agnieszka dr, KRA
09.05.2016
KRA
228
Izabela Turek
340429
FiR
stacjonarne I st.
Sprzedaż aplikacji mobilnych – pomiar efektywności działalności z perspektywy
Wencel Agnieszka dr, KRA
programisty
09.05.2016
KRA
229
Katarzyna Anyszka
340461
FiR
stacjonarne I st.
Raport społecznej odpowiedzialności biznesu - odpowiedź na potrzeby
Wencel Agnieszka dr, KRA
informacyjne otoczenia przedsiębiorstwa
09.05.2016
KRA
230
Marlena Smolarek
330656
FiR
stacjonarne I st.
Rozliczenia międzyokresowe
dochodowego
Wencel Agnieszka dr, KRA
09.05.2016
KRA
231
Marta Biegańska
326053
FiR
stacjonarne I st.
Kredyt bankowy i leasing jako formy finansowania działalności przedsiębiorstwa Wencel Agnieszka dr, KRA
09.05.2016
KRA
232
Marta Matusiak
308512
FiR
stacjonarne I st.
Zasady kontroli zarządczej w zakładzie budżetowym
Wencel Agnieszka dr, KRA
09.05.2016
KRA
233
Martyna Lisiewicz
340436
FiR
stacjonarne I st.
"Różnice w uznawaniu przychodów i kosztów w prawie bilansowym i prawie
Wencel Agnieszka dr, KRA
podatkowym".
09.05.2016
KRA
234
PAULINA BIEżYŃSKA
261830
FiR
stacjonarne I st.
Bilans jako kluczowe źródło oceny sytuacji majątkowej i finansowej
Wencel Agnieszka dr, KRA
przedsiębiorstwa.
09.05.2016
KRA
235
Paulina Czubak
340485
FiR
stacjonarne I st.
Wynik finansowy a dochód podatkowy w jednostkach sektora MŚP
Wencel Agnieszka dr, KRA
09.05.2016
KRA
236
Smoląg Monika
340239
FiR
stacjonarne I st.
Raportowanie informacji przez spółki publiczne
Wencel Agnieszka dr, KRA
09.05.2016
KRA
237
Cendrowicz Szymon
340452
FiR
stacjonarne I st.
Analiza wskaźnikowa na przykładzie wybranych spółek giełdowych w latach
Witkowska Dorota prof. dr hab., KFS
2013-2015.
09.05.2016
KFS
238
Chudzia Joanna
340466
FiR
stacjonarne I st.
Relacje rentowności i płynności na podstawie analizy
przedsiębiorstw sektora przemysłu materiałów budowlanych
Witkowska Dorota prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
239
Leja Adam
248258
FiR
stacjonarne I st.
Analiza budżetów największych polskch miast
Witkowska Dorota prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
240
Mikołajczyk Patrycja
340453
FiR
stacjonarne I st.
Analiza finansowa działalności Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w
Witkowska Dorota prof. dr hab., KFS
Sieradzu w latach 2012 - 2014
09.05.2016
KFS
241
Pękala Daria
340491
FiR
stacjonarne I st.
Porównanie wybranych spółek giełdowych za pomocą analizy wskaźnikowej
Witkowska Dorota prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
242
Jamka Agnieszka
320039
FiR
stacjonarne II st.
Wpływ formy ewidencji rachunkowej na informacyjny system zarządzania
Gad Jacek dr, KRA
09.05.2016
KRA
243
Kielek Dominika
349437
FiR
stacjonarne II st.
Prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniach finansowych
Gad Jacek dr, KRA
spółek publicznych
09.05.2016
KRA
244
Krupiński Norbert
320109
FiR
stacjonarne II st.
Sprawozdawczość banków
międzynarodowych
09.05.2016
KRA
245
Kujawiak Katarzyna
320026
FiR
stacjonarne II st.
09.05.2016
KRA
246
Ogórek Karolina
320085
FiR
stacjonarne II st.
09.05.2016
KRA
247
Pogorzelska Paulina
311161
FiR
stacjonarne II st.
09.05.2016
KRA
248
Stańczyk Edyta
320048
FiR
stacjonarne II st.
Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdawczości finansowej w
Gad Jacek dr, KRA
świetle regulacji krajowych i międzynarodowych
09.05.2016
KRA
249
Wijata Edyta
321437
FiR
stacjonarne II st.
Znaczenie wyniku całościowego w ocenie dokonań jednostki na przykładzie
Gad Jacek dr, KRA
wybranych spółek giełdowych w Polsce
09.05.2016
KRA
kosztów
islamskich
w
na
świetle
tle
regulacji
regulacji
podatku
wybranych
polskich
i
Gad Jacek dr, KRA
Podatkowa księga przychodów i rozchodów a potrzeby informacyjne właściciela
Gad Jacek dr, KRA
przedsiębiorstwa transportowego z sektora MŚP
Zakres informacji prezentowanych w bilansie w kontynentalnym i anglosaskim
modelu rachunkowości – międzynarodowa analiza porównawcza wybranych Gad Jacek dr, KRA
spółek
Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych - perspektywa systemu
Gad Jacek dr, KRA
rachunkowości
250
Zapieraczyński Mateusz
314359
FiR
stacjonarne II st.
251
Adamus Katarzyna
350747
FiR
stacjonarne II st.
252
Augustyniak Ewelina
320105
FiR
stacjonarne II st.
253
Ciuba Klaudia
350747
FiR
stacjonarne II st.
254
Gawęda Krzysztof
349444
FiR
255
Ilona Bojdo
349447
256
Kaźmierczak Aneta
257
Sprawozdawczość w zakresie ryzyka na przykładzie klubu piłkarskiego Ruch
Gad Jacek dr, KRA
Chorzów
Polityka
rachunkowości
polskich
spółek
giełdowych
stosujących
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w zakresie wyceny Kabalski Przemysław dr hab., KRA
nieruchomości inwestycyjnych
Implementacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Kabalski Przemysław dr hab., KRA
w wybranych krajach świata
09.05.2016
KRA
09.05.2016
KRA
09.05.2016
KRA
Prezentacja bilansu przez spółki polskie stosujące Międzynarodowe Standardy
Kabalski Przemysław dr hab., KRA
Sprawozdawczości Finansowej
09.05.2016
KRA
stacjonarne II st.
Wybrane problemy wdrażania i stosowania Międzynarodowych Standardów
Kabalski Przemysław dr hab., KRA
Sprawozdawczości Finansowej w Polsce
09.05.2016
KRA
FiR
stacjonarne II st.
Zasady ujmowania i rozliczania programów lojalnościowych na przykładzie
Kabalski Przemysław dr hab., KRA
programu wprowadzonego przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA
09.05.2016
KRA
349438
FiR
stacjonarne II st.
Programy lojalnościowe i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym
09.05.2016
KRA
Koślin Paulina
321472
FiR
stacjonarne II st.
09.05.2016
KRA
258
Kubik Damian
320960
FiR
stacjonarne II st.
09.05.2016
KRA
259
Łasica Joanna
311011
FiR
stacjonarne II st.
Rewizja sprawozdania finansowego w utraty wartości aktywów
Kabalski Przemysław dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
260
Ogórek Karol
320093
FiR
stacjonarne II st.
Wycena zapasów według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Kabalski Przemysław dr hab., KRA
Finansowej – rola rachunkowości zarządczej
09.05.2016
KRA
261
Podsadniak Rafał
320036
FiR
stacjonarne II st.
Wycena instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdań finansowych
Kabalski Przemysław dr hab., KRA
według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
09.05.2016
KRA
262
Przedpełska Michalina
351210
FiR
stacjonarne II st.
Ujęcie upraw, hodowli i lasów według Międzynarodowych Standardów
Kabalski Przemysław dr hab., KRA
Sprawozdawczości Finansowej na przykładzie gospodarstwa rolnego
09.05.2016
KRA
263
Spała Łukasz
313038
FiR
stacjonarne II st.
Modelu koszt historycznego a model przeszacowania w Międzynarodowych
Kabalski Przemysław dr hab., KRA
Standardach Sprawozdawczości Finansowej
09.05.2016
KRA
264
Stępień Żaneta
349433
FiR
stacjonarne II st.
Konwergencja rachunkowości w PGE Bełchatów
Kabalski Przemysław dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
265
Światek Agnieszka
320111
FiR
stacjonarne II st.
Utrata wartości aktywów w sprawozdaniach finansowych polskich spółek
Kabalski Przemysław dr hab., KRA
giełdowych
09.05.2016
KRA
266
Woźniak Klaudia
322842
FiR
stacjonarne II st.
Leasing według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Kabalski Przemysław dr hab., KRA
– stare i nowe regulacje
09.05.2016
KRA
267
Kocemba Aleksandra
308717
FiR
stacjonarne II st.
Leasing a kredyt jak forma finansowania przedsiębiorstwa
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
09.05.2016
KFS
268
Kreczmer Emilia
317161
FiR
stacjonarne II st.
Zachowanie i postawy inwestorów na rynkach finansowych z perspektywy
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
finansów behawioralnych
09.05.2016
KFS
269
Marchewka Ewa
320078
FiR
stacjonarne II st.
Analiza konsolidacji banków na przykładzie transakcji z udziałem Pekao S.A.
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
09.05.2016
KFS
270
Milczarek Katarzyna
320100
FiR
stacjonarne II st.
Wpływ procesu fuzji i przejęć na sytuację finansową przedsiębiorstw na
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
przykładzie przejęcia spółki Wólczanka S.A przez Vistula S.A.
09.05.2016
KFS
Kabalski Przemysław dr hab., KRA
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w
polskich spółkach giełdowych stosujących Międzynarodowe Standardy Kabalski Przemysław dr hab., KRA
Sprawozdawczości Finansowej
Amortyzacja środków trwałych – MSSF i ustawa o rachunkowości a prawo
Kabalski Przemysław dr hab., KRA
podatkowe
271
Redzynia Emil
316441
FiR
stacjonarne II st.
Analiza instrumentów i narzędzi bankowości elektronicznej w polskim systemie
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
bankowym
09.05.2016
KFS
272
Starus Aleksandra
320139
FiR
stacjonarne II st.
Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych na przykładzie funduszu MetLife
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
Zrównoważony Nowa Europa
09.05.2016
KFS
273
Szurgot Aleksandra
320032
FiR
stacjonarne II st.
Polski sektor bankowy w obliczu kryzyzu finansowego
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
09.05.2016
KFS
274
Tyce Róża
320083
FiR
stacjonarne II st.
Przedsiębiorstwo rodzinne na Giełdzie Papierów Wartościowych - finansowanie
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna dr, KFS
rozwoju na przykładzie "Briju" S.A.
09.05.2016
KFS
275
Tomasik Piotr
311765
FiR
stacjonarne II st.
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa ze środków unijnych
Marszałek Jakub dr, KFS
09.05.2016
KFS
276
Biedrowska Monika
320099
FiR
stacjonarne II st.
Leasing w inwestycjach rzeczowych przedsiębiorstw
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
277
Brożyńska Maja
320142
FiR
stacjonarne II st.
Nowoczesne produkty bankowe na wybranych przykładach
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
278
Cichosz Piotr
312720
FiR
stacjonarne II st.
Fuzje i przejęcia w polskim systemie bankowym
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
279
Dolecińska Justyna
310370
FiR
stacjonarne II st.
Współpraca sektora finansowego i telekomunikacyjnego w zakresie sprzedaży
Marszałek Jakub dr, KZP
wspólnych produktów
09.05.2016
KFS
280
Goździk Agnieszka
310552
FiR
stacjonarne II st.
Wpływ polityki banku centralnego na działalność banków komercyjnych
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
281
Gruca Dorota
320125
FiR
stacjonarne II st.
Analiza strategii finansowania spółek giełdowych na przykładzie branży
Marszałek Jakub dr, KZP
spożywczej
09.05.2016
KFS
282
Jóźwik Wojciech
322851
FiR
stacjonarne II st.
Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2008 – 2015
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
283
Kozłowska Aleksandra
321495
FiR
stacjonarne II st.
Fundusze europejskie
przedsiębiorstw
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
284
Łuczak Anna
321527
FiR
stacjonarne II st.
Crowdfunding jako forma finansowania działalności innowacyjnych
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
285
Oleszczuk Agata
313303
FiR
stacjonarne II st.
Działalność przedsiębiorstw outsourcingowych a atrakcyjność inwestycyjna
Marszałek Jakub dr, KZP
regionu łódzkiego
09.05.2016
KFS
286
Połeć Paula
349434
FiR
stacjonarne II st.
Faktoring jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce w
Marszałek Jakub dr, KZP
latach 2010-2015
09.05.2016
KFS
287
Przybyła Monika
349440
FiR
stacjonarne II st.
Inwestycja lokalne i źródła ich finansowania w JST na przykładzie gminy
Marszałek Jakub dr, KZP
Mniszków w latach 2013-2015
09.05.2016
KFS
288
Sikorska Izabela
320522
FiR
stacjonarne II st.
Działalności innowacyjna przedsiębiorstw międzynarodowych na przykładzie
Marszałek Jakub dr, KZP
korporacji amerykańskiej goszczącej w Polsce
09.05.2016
KFS
289
Tosik Kamila
322058
FiR
stacjonarne II st.
Finansowanie działalności innowacyjnej w Polsce
Marszałek Jakub dr, KZP
09.05.2016
KFS
290
Wierciński Maciej
300542
FiR
stacjonarne II st.
Problemy zarządzania ryzykiem walutowym na przykładzie wybranych
Marszałek Jakub dr, KZP
przedsiębiorstw
09.05.2016
KFS
291
Burzawa Justyna
320092
FiR
stacjonarne II st.
Analiza obcych źródeł finansownia przedsiębiorstwa
09.05.2016
KFS
jako
źródło
finansowania
małych
i
średnich
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
292
Karpik Bartosz
321510
FiR
stacjonarne II st.
Rola cen transferowych w kształtowaniu wyniku finansowego grupy kapitałowej Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
293
Kudlik Martyna
311135
FiR
stacjonarne II st.
Inwestowanie na
indywidualnych
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
294
Kujawa Kinga
320518
FiR
stacjonarne II st.
Bariery wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
295
Mikołajczyk Ewa
322234
FiR
stacjonarne II st.
Formy finansowania przedsiębiorstwa, a jego płynność finansowa
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
296
Pietrzyk Paulina
321436
FiR
stacjonarne II st.
Venture capital jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
297
Skrabulska Karina
320130
FiR
stacjonarne II st.
Porównanie bankowości tradycyjnej z elektroniczną obsługą klienta
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
298
Stanisławska Iza
321566
FiR
stacjonarne II st.
Analiza efektywności finansowania przedsiębiorstwa leasingiem i kredytem
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
bankowym
09.05.2016
KFS
299
Szymczak Justyna
320510
FiR
stacjonarne II st.
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
300
Szymczak Kinga
311604
FiR
stacjonarne II st.
Finansowe i organizacyjne
przedsiębiorstwach
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
301
Wojdalski Piotr
326263
FiR
stacjonarne II st.
System nadzoru bankowego w Polsce i w Wielkiej Brytanii - analiza
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
porównawcza
09.05.2016
KFS
302
Zając Piotr
320112
FiR
stacjonarne II st.
Możliwośći zabezpieczania transakcji z udziałem opcji walutowych
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
303
Ziemniewicz Martyna
311694
FiR
stacjonarne II st.
Kierunki pozbywania się praw właścicielskich w spółkach osobowych i
Różański Jerzy prof. dr hab., KFS
kapitałowych
09.05.2016
KFS
304
Bryszewski
320516
FiR
stacjonarne II st.
Opodatkowanie organizacji wspierających przedsiębiorczość na przykładzie
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
stowarzyszenia „Alfa”
09.05.2016
KZM
305
Buczyńsla Julia
321434
FiR
stacjonarne II st.
Struktura dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w przekroju
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
składanych zeznań podatkowych
09.05.2016
KZM
306
Gałkiewicz Jusytyna
320089
FiR
stacjonarne II st.
Amortyzacja wartości rzeźb i obrazów na przykładzie wybranych galerii sztuki
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
307
Jurczyk Leszek
320067
FiR
stacjonarne II st.
Polityka monetarna NBP w XXI wieku i jej ocena
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
308
Kierus Mateusz
322832
FiR
stacjonarne II st.
Podatek dochodowy od osób prawnych i jego funkcjonowanie w latach 2010 Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
2015
09.05.2016
KZM
309
Kostrzewa Karolina
320127
FiR
stacjonarne II st.
Ulgi i odpisy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2009-2014
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
310
Olszewska Paulina
314254
FiR
stacjonarne II st.
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników jako koszt
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
przedsiębiorstwa
09.05.2016
KZM
311
Ozeg Patrycja
320058
FiR
stacjonarne II st.
Struktura dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w przekroju
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
składanych zeznań podatkowych
09.05.2016
KZM
312
Palińska Agnieszka
320114
FiR
stacjonarne II st.
Podatek dochodowy od osób fizycznych i jego analiza w przekroju grup
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
społeczno-zawodowych
09.05.2016
KZM
rynku
nieruchomości
skutki
w
Polsce
samozatrudniania
przez
inwestorów
pracowników
w
313
Raczyński Marcin
320019
FiR
stacjonarne II st.
314
Rudzińska Paulina
320110
FiR
stacjonarne II st.
315
Suski Michal
320116
FiR
316
Swiątkowski Artur
302062
317
Walak Michal
318
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
Strategia rozwojowa gminy Stryków i jej finansowanie.
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
stacjonarne II st.
Polityka amortyzacji i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa X
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
FiR
stacjonarne II st.
Analiza finansowa banków i jej specyfika na przykładzie PKO BP i PKO SA
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
320042
FiR
stacjonarne II st.
Ryczałt od sprzedaży ewidencjonowanej i jego funkcjonowanie w latach 2010 Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
2014
09.05.2016
KZM
Animucka Katarzyna
313960
FiR
stacjonarne II st.
Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych
emerytalnych na rynku polskim w latach 2009-2015
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
319
Bartczak Justyna
313973
FiR
stacjonarne II st.
Analiza ryzyka kredytowego klientów indywidualnych banku i przedsiębiorstw
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
320
Dłużniewski Łukasz
288149
FiR
stacjonarne II st.
Analiza efektywności strategii inwestycyjnych opartych
fundamentalnej i technicznej w warunkach polskiego rynku akcji
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
321
Idzikowski Damian
311073
FiR
stacjonarne II st.
Skuteczność inwestycji kapitałowych w obliczu efektywności informacyjnej
Sekuła Paweł dr, KFS
rynku
09.05.2016
KFS
322
Jach Małgorzata
310868
FiR
stacjonarne II st.
Analiza kredytu konsumpcyjnego na przykładzie Banku Pekao SA i mBanku SA
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
323
Kowalska Natalia
349435
FiR
stacjonarne II st.
Analiza rynku kontraktów SWAP w Polsce
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
324
Kozanecka Dominika
321038
FiR
stacjonarne II st.
Anomalie rynkowe w aspekcie efektywności informacyjnej rynku kapitałowego Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
325
Piechota Marta
297323
FiR
stacjonarne II st.
Ocena rentowności inwestycji społecznie odpowiedzialnych
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
326
Szymańska Anna
321487
FiR
stacjonarne II st.
Fundusze Europejskie jako źródło finansowania inwestycji w gminie Maków w
Sekuła Paweł dr, KFS
latach 2007-2013
09.05.2016
KFS
327
Tomczak Klaudia
320123
FiR
stacjonarne II st.
Źródła finansowania firmy budowlanej na przykładzie P.P.H.U. Wim-Trans
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
328
Wrotniak Michał
320132
FiR
stacjonarne II st.
Analiza strategii inwestowania w obligacje
Sekuła Paweł dr, KFS
09.05.2016
KFS
329
Zborowski Maciej
321022
FiR
stacjonarne II st.
Wskaźnik EVA jako miernik kreacji wartości w przedsiębiorstwie na przykładzie
Sekuła Paweł dr, KFS
spółki Colian SA
09.05.2016
KFS
330
Buczyńska Ilona
323301
FiR
stacjonarne II st.
Analiza płynności finansowej na przykładzie firmy transportowej.
Sobańska Irena prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
331
Kita Angelika
320512
FiR
stacjonarne II st.
Zastosowanie narzędzi operacyjnej rachunkowości zarządczej w małej firmie.
Sobańska Irena prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
332
Patrycja Zasada
322857
FiR
stacjonarne II st.
Zmiany w zadaniach specjalisty rachunkowości zarządczej w Polsce i na świecie Sobańska Irena prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
333
Prachoń Magdalena
320117
FiR
stacjonarne II st.
Strategiczna rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do sprawozdań
Sobańska Irena prof. dr hab., KRA
finansowych sporządzanych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości
09.05.2016
KRA
i
otwartych
na
funduszy
analizie
334
Zimka Edyta
321574
FiR
stacjonarne II st.
Warunki prawidłowego bilansu i jego analiza.
335
Gniłka Jagoda
320964
FiR
stacjonarne II st.
336
Józefecka Andżelina
320029
FiR
337
Maciejak Anita
320126
338
Masternak Paulina
339
09.05.2016
KRA
Wycena i prezentacja kapitału własnego w sprawozdaniach finansowych spółek
Szychta Anna dr hab., KRA
kapitałowych
09.05.2016
KRA
stacjonarne II st.
Zróżnicowanie sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw sektora MŚP w
Szychta Anna dr hab., KRA
Polsce
09.05.2016
KRA
FiR
stacjonarne II st.
Rewizja sprawozdań finansowych w kontekście poprawy wiarygodności
Szychta Anna dr hab., KRA
badanych jednostek gospodarczych.
09.05.2016
KRA
320033
FiR
stacjonarne II st.
Odwzorowanie utraty wartości
finansowych spółek publicznych
Szychta Anna dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
Meto Kinga
329153
FiR
stacjonarne II st.
Kaizen costing jako nowoczesny instrument zarządzania kosztami w
Szychta Anna dr hab., KRA
przedsiębiorstwie produkcyjnym
09.05.2016
KRA
340
Michałek Magdalena
320135
FiR
stacjonarne II st.
Kreatywna rachunkowość a fałszowanie sprawozdań finansowych – przyczyny i
Szychta Anna dr hab., KRA
konsekwencje
09.05.2016
KRA
341
Nastarowicz Magdalena
321068
FiR
stacjonarne II st.
Zrównoważona karta wyników jako system pomiaru dokonań oraz narzędzie
Szychta Anna dr hab., KRA
strategicznego zarządzania podmiotem gospodarczym
09.05.2016
KRA
342
Płachta Marta
321513
FiR
stacjonarne II st.
Zasady sporządzania i wartość informacyjna sprawozdania z całkowitych
Szychta Anna dr hab., KRA
dochodów
09.05.2016
KRA
343
Rżanek Joanna
320023
FiR
stacjonarne II st.
Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach
Szychta Anna dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
344
Szymczyk Anna
320054
FiR
stacjonarne II st.
Sprawozdanie zintegrowane
zewnętrznej przedsiębiorstw
Szychta Anna dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
345
Witusińska Agnieszka
320066
FiR
stacjonarne II st.
Odroczony podatek dochodowy jako skutek rozbieżności między prawem
Szychta Anna dr hab., KRA
bilansowym a prawem podatkowym
09.05.2016
KRA
346
Czarnota Agata
321024
FiR
stacjonarne II st.
Ujawnianie kosztów gotowości w zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
ZOZ w Łowiczu
09.05.2016
KRA
347
Ćwikła Karolina
310811
FiR
stacjonarne II st.
Dylematy rewizji danych niefinansowych
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
348
Filipek Małgorzata
320047
FiR
stacjonarne II st.
Ujawnianie informacji o utracie wartości rzeczowych aktywów trwałych w
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych
09.05.2016
KRA
349
Garbarczyk Justyna
320071
FiR
stacjonarne II st.
Sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych – różnice w sposobach
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
prezentacji informacji
09.05.2016
KRA
350
Grochala Ilona
321420
FiR
stacjonarne II st.
Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle wybranych teorii rachunkowości Śnieżek Ewa dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
351
Hofman Renata
298789
FiR
stacjonarne II st.
Ujawnianie informacji o prawach do emisji gazów cieplarnianych na przykładzie
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
spółek branży paliwowo-energetycznej
09.05.2016
KRA
352
Jeziorska Malwina
321514
FiR
stacjonarne II st.
Sprawozdanie z działalności – rynek alternatywny a regulowany
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
353
Jędrzejczyk Małgorzata
350841
FiR
stacjonarne II st.
Rentowność i wypłacalność w ocenie zagrożenia firmy upadłością – analiza
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
krytyczna
09.05.2016
KRA
354
Klęk Anna
350859
FiR
stacjonarne II st.
Zasady ujmowania rezerw na świadczenia pracownicze w sprawozdaniu
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
finansowym przedsiębiorstwa
09.05.2016
KRA
Sobańska Irena prof. dr hab., KRA
aktywów trwałych
jako
przejaw
ewolucji
w sprawozdaniach
sprawozdawczości
355
Olejnik Monika
308876
FiR
stacjonarne II st.
Różnorodność rozwiązań polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji na
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
przykładzie TVN S. A.
09.05.2016
KRA
356
Pokora Marta
311205
FiR
stacjonarne II st.
Siatkarski klub sportowy jako specyficzny podmiot rachunkowości – analiza
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
porównawcza
09.05.2016
KRA
357
Sobala Olga
320122
FiR
stacjonarne II st.
09.05.2016
KRA
358
Szatan Małgorzata
317917
FiR
stacjonarne II st.
09.05.2016
KRA
359
Szewczyk Justyna
321531
FiR
stacjonarne II st.
09.05.2016
KRA
360
Więckowska Sylwia
320198
FiR
stacjonarne II st.
Ujęcie pracy managera jako elementu tworzącego kapitał intelektualny w
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
jednostce gospodarczej – wyniki badania spółek giełdowych
09.05.2016
KRA
361
Wołoszyn Justyna
320120
FiR
stacjonarne II st.
Zasady prezentacji informacji o rozrachunkach w sprawozdawczości finansowej
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
na przykładzie Biogened S. A.
09.05.2016
KRA
362
Zawada Aleksandra
320115
FiR
stacjonarne II st.
Środki trwałe w procesie wyłączania zorganizowanej części majątku spółki na
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
przykładzie „Veolia Energia Łódź S – A”
09.05.2016
KRA
363
Żakieta Karolina
321465
FiR
stacjonarne II st.
Odzwierciedlenie specyfiki działalności spółki w sprawozdaniu finansowym na
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
przykładzie wybranych podmiotów gospodarczych
09.05.2016
KRA
364
Banaś Monika
311626
FiR
stacjonarne II st.
Zasady organizacji i finasowania świadczeń zdrowotnych w Polsce w zakresie
Świderek Maria dr, KZM
onkologii
09.05.2016
KZM
365
Herbich Sylwia
320202
FiR
stacjonarne II st.
Wpływ środków EFS na wzrost gospodarki regionu łódzkiego poprzez
Świderek Maria dr, KZM
inwestycje w sektor MMSP
09.05.2016
KZM
366
Maj Olga
321046
FiR
stacjonarne II st.
Ryzyko związane z działalnością szpitala na przykładzie Miejskiego Centrum
Świderek Maria dr, KZM
Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
09.05.2016
KZM
367
Piekarska Milena
320558
FiR
stacjonarne II st.
Prowadzenie pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
368
Pilarski Bartłomiej
351182
FiR
stacjonarne II st.
Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce - próba oceny
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
369
Salamon Monika
320521
FiR
stacjonarne II st.
Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
370
Szczepańska Lidia
311587
FiR
stacjonarne II st.
System opieki zdrowotnej w Polsce - próba oceny
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
371
Trejster Ewa
320562
FiR
stacjonarne II st.
Ubezpieczenia upraw rolnych jako instrument zarządzania ryzykiem w
Świderek Maria dr, KZM
rolnictwie
09.05.2016
KZM
372
Eryk Czwartek
320124
FiR
stacjonarne II st.
Wiarygodność ksiąg rachunkowych w świetle prawa podatkowego
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
373
Faustyna Bartosik
321072
FiR
stacjonarne II st.
Budżet zadaniowy w Łodzi
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
374
Felczak Magdalen
320070
FiR
stacjonarne II st.
Umowa franczyzowa w ujęciu księgowym i podatkowym na przykładzie Pijalni
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
Czekolady i Kawy Mount Blanc.
09.05.2016
KRA
375
Joanna Cerbian
320044
FiR
stacjonarne II st.
Leasing jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw sektora nowych
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
technologii
09.05.2016
KRA
Segmenty działalności w regulacjach międzynarodowych na przykładzie
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
wybranych spółek giełdowych
Wariantowość wstępnej oceny dokonań przedsiębiorstw na podstawie
segmentowych strumieni przepływów pieniężnych netto na przykładzie spółek Śnieżek Ewa dr hab., KRA
notowanych na NewConnect
Sprawozdawczość finansowa mikropodmiotów w świetle Dyrektywy 34 UE i
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
ustawy o rachunkowości
376
Martyna Skurnica
314336
FiR
stacjonarne II st.
Analiza szkodliwej konkurencji podatkowej w świetle wyroków sądów
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
administracyjnych
09.05.2016
KRA
377
Monika Mikołajczyk
320088
FiR
stacjonarne II st.
Opodatkowanie działalności przedsiębiorstwa
ekonomicznej na przykładzie Ferax Sp. z o.o
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
378
Morawska Anna Maria
320077
FiR
stacjonarne II st.
Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
fizyczne- analiza wybranych przypadków.
09.05.2016
KRA
379
Paulina Wilczyńska
320045
FiR
stacjonarne II st.
Dług jako czynnik kształtujący rozwój przedsiębiorstwa
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
380
Paweł Andrzejczak
320030
FiR
stacjonarne II st.
Rachunkowość Getta Łódzkiego w latach 1940-1944
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
381
Przemysław Stępień
321511
FiR
stacjonarne II st.
Ewidencja rachunkowa a kontrola poprawności naliczania podatku VAT
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
382
Sylwia Tokarczyk
320052
FiR
stacjonarne II st.
Rola audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
383
Czaplińska Katarzyna
321481
FiR
stacjonarne II st.
Wynik operacyjny w ujęciu bilansowym i podatkowym
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
384
Fischer Marcin
342742
FiR
stacjonarne II st.
Ujęcie instrumętów finansowych w systemie rachunkowości - ostrożna wycena
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
czy wartość godziwa.
09.05.2016
KRA
385
Kałuża Katarzyna
320081
FiR
stacjonarne II st.
Wycena zapasów jako szczególny obszar integracji rachunkowości finansowej i
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
zarządczej
09.05.2016
KRA
386
Kapusta Justyna
322854
FiR
stacjonarne II st.
Amortyzacja środków trwałych w świetle prawa bilansowego i podatkowego
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
387
Koniarski Tomasz
320950
FiR
stacjonarne II st.
Odroczony podatek
finansowych.
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
388
Kopa Aleksandra
349436
FiR
stacjonarne II st.
Struktura bilansu według MSSF i polskich regulacji rachunkowości - analiza
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
porównawcza.
09.05.2016
KRA
389
Krych Aleksandra
321457
FiR
stacjonarne II st.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów a system rachunkowości.
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
390
Kuligowska Patrycja
322226
FiR
stacjonarne II st.
Kreatywna rachunkowość a oszustwa finansowe.
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
391
Kunka Agnieszka
320108
FiR
stacjonarne II st.
Formy opodatkowania małych przedsiębiorstw a wysokość obciążeń podatkiem
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
dochodowym od osób fizycznych
09.05.2016
KRA
392
Popławska Paula
320094
FiR
stacjonarne II st.
Rachunek zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych w ocenie dokonań
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
jednostki gospodarczej.
09.05.2016
KRA
393
Przybysz Joanna
320079
FiR
stacjonarne II st.
Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
394
Rudiuk Anna
304919
FiR
stacjonarne II st.
Wynik działalności operacyjnej i jego wpływ na rentowność przedsiębiorstwa
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
395
Spotan Katarzyna
321114
FiR
stacjonarne II st.
Samochód jako szczególny składnik majątku przedsiębiorstwa- ujęcie bilansowe
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
i podatkowe
09.05.2016
KRA
396
Wojtczak Ewelina
321482
FiR
stacjonarne II st.
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w ujęciu podatkowy i
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
bilansowym
09.05.2016
KRA
dochodowy
w
kontekście
w
specjalnej
badania
strefie
sprawozdań
397
Wójcik Sylwia
321479
FiR
stacjonarne II st.
System rachunkowości jako szczególny element procedury zakładania
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
działalności gospodarczej.
09.05.2016
KRA
398
Wójtowicz Klaudia
311526
FiR
stacjonarne II st.
Sprawozdania finansowe jednostek mikro w świetle ustawy o rachunkowości.
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
399
Zdulska Sylwia
349431
FiR
stacjonarne II st.
Książka przychodów i rozchodów jako żródło sporządzania sprawozdawczości
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
finansowej mikrojednostek
09.05.2016
KRA
400
Aleksandrowicz Magdalena
320096
FiR
stacjonarne II st.
Finansowanie oraz motywy tworzenia i utrzymywania fundacji oraz
stowarzyszeń.
Waniak-Michalak Halina dr, KRA
09.05.2016
KRA
401
Augustyniak Marta
320113
FiR
stacjonarne II st.
Zastosowanie narzędzi analizy finansowej do oceny dokonań fundacji 'Mimo
Waniak-Michalak Halina dr, KRA
Wszystko' Anny Dymnej'
09.05.2016
KRA
402
Bartosik Żaneta
325643
FiR
stacjonarne II st.
Koszty ochrony środowiska i zakres ujawniania
informacji w sprawozdaniach finansowych
Waniak-Michalak Halina dr, KRA
09.05.2016
KRA
403
Langot Sylwia
311139
FiR
stacjonarne II st.
Czynniki wpływające na wysokość darowizn przekazywanych przez korporacje
Waniak-Michalak Halina dr, KRA
organizacjom pozarządowym w Polsce.
09.05.2016
KRA
404
Michalska Marta
321438
FiR
stacjonarne II st.
Koszty i korzyści działalności filantropijnej korporacji
Waniak-Michalak Halina dr, KRA
09.05.2016
KRA
405
Mirowska Agata
320153
FiR
stacjonarne II st.
UŻYTECZNOŚĆ SPRAWOZDAŃ CSR POLSKICH KOROPRACJI
Waniak-Michalak Halina dr, KRA
09.05.2016
KRA
406
Snopkowska Paulina
321609
FiR
stacjonarne II st.
Oszustwa finansowe organizacji prowadzących działalność filantropijną”
Waniak-Michalak Halina dr, KRA
09.05.2016
KRA
407
Woźniak Natalia
320141
FiR
stacjonarne II st.
„Pomiar efektywności działań CSR
Waniak-Michalak Halina dr, KRA
09.05.2016
KRA
408
Paulina Żurawska
340502
FiR
stacjonarne II st.
Istota i charakterystyka systemu rachunkowości budżetowej Urzędu Gminy
Wencel Agnieszka dr, KRA
09.05.2016
KRA
409
Błachowicz Monika
349441
FiR
stacjonarne II st.
Znaczenie rachunku kosztów dla zarządzania firmą budowlaną
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
410
Chmal Joanna
326165
FiR
stacjonarne II st.
Pomiar dokonań w działalności hotelarskiej
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
411
Jaśkiewicz Karolina
329936
FiR
stacjonarne II st.
Budżetowanie w przedsiębiorstwie na przykładzie Kutnowskiej Hodowli Buraka
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
Cukrowego Sp. z o.o.
09.05.2016
KRA
412
Krajewska Aleksandra
320921
FiR
stacjonarne II st.
Budżetowanie jako narzędzie zarządzania w sektorze małych i średnich
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
przedsiębiorstw
09.05.2016
KRA
413
Krawczyk Sylwia
320098
FiR
stacjonarne II st.
Wielowymiarowa analiza rentowności w małej i średniej firmie
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
414
Nowacki Bartosz
321517
FiR
stacjonarne II st.
Optymalizacja kapitału pracującego na przykładzie PKN ORLEN S.A.
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
415
Nowowiejska Natalia
320133
FiR
stacjonarne II st.
Zarządzanie kosztami i ocena dokonań w restauracji sieciowej
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
416
Radzio Monika
320080
FiR
stacjonarne II st.
System pomiaru dokonań finansowych i niefinansowych w warunkach
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
stosowania Lean Management
09.05.2016
KRA
417
Sosnowska Marta
321225
FiR
stacjonarne II st.
Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym na przykładzie
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
09.05.2016
KRA
418
Werner Maryla
320102
FiR
stacjonarne II st.
Możliwości zastosowania rachunku kosztów działań w centrum usług
Wnuk-Pel Tomasz dr hab., KRA
wspólnych
09.05.2016
KRA
419
Banachowska Zuzanna
320118
FiR
stacjonarne II st.
Budżet jako mechanizm finansowy zarządzania gminą wiejsko-miejską, z
Wojciech Nowak prof..KRA
ilustacją na przykładzie
09.05.2016
KRA
420
Frącala Jarosław
348316
FiR
stacjonarne II st.
Środki trwałe w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - aspekt informacyjny
Wojciech Nowak prof..KRA
09.05.2016
KRA
421
Gumola Kamil
320890
FiR
stacjonarne II st.
System podatkowy w Polsce a przedsiębiorczość
Wojciech Nowak prof..KRA
09.05.2016
KRA
422
Krajewski Bartosz
306089
FiR
stacjonarne II st.
Odroczony podatek dochodowy w regulacjach polskich i międzynarodowych, z
Wojciech Nowak prof..KRA
ilustracją na przykładzie
09.05.2016
KRA
423
Miłak Anna
320068
FiR
stacjonarne II st.
Rola bieglego rewidenta w wykrywaniu oszustw
Wojciech Nowak prof..KRA
09.05.2016
KRA
424
Pabich Marta
349439
FiR
stacjonarne II st.
Sprawozdanie finansowe jako źródło danych o kondycji finasowej
Wojciech Nowak prof..KRA
przedsiębiorstwa, z ilustracją na przykładzie niegiełdowej spółki akcyjnej
09.05.2016
KRA
425
Satro Ilona
351214
FiR
stacjonarne II st.
Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i poodatkowym - perspektywa
Wojciech Nowak prof..KRA
amortyzacji środków trwałych
09.05.2016
KRA
426
Wasilewska Angelika
311401
FiR
stacjonarne II st.
Ocena kondycji finansowej spólki akcyjnej branży energetyczne, z ilustracją na
Wojciech Nowak prof..KRA
przykładze
09.05.2016
KRA
427
Wiaderny Damian
321567
FiR
stacjonarne II st.
Rachunkowość zapasów przedsiębiorstwa w świetle polskich przepisów
Wojciech Nowak prof..KRA
rachunkowości i międzynarodowych standardów rachunkowości
09.05.2016
KRA
428
Wojtasiak Anna
325893
FiR
stacjonarne II st.
Analiza budżetu Miasta Kutno, za lata2013-15
09.05.2016
KRA
429
Dziąg Sebastian
341165
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Wdrażanie polityki rozwoju zrównoważonego w regionie łódzkim na
Banachowicz Beata dr, KZM
przykładzie Strategii Rozwoju Regionu Łódzkiego 2020
09.05.2016
KZM
430
Gralak Małgorzata
329548
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Innowacyjne rozwiązania aktywizacji społecznej
wykluczeniem społecznym na przykładzie Łodzi
Banachowicz Beata dr, KZM
09.05.2016
KZM
431
Hass Anna
341089
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Wpływ procesu rewitalizacji na poprawę walorów estetycznych miasta na
Banachowicz Beata dr, KZM
przykładzie Programu Mia100 Kamienic
09.05.2016
KZM
432
Jach Daniel
312652
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Wpływ inwestycji drogowych na poprawę dostępności miasta na przykładzie
Banachowicz Beata dr, KZM
inwestycji trasa W-Z w Łodzi
09.05.2016
KZM
433
Janiak Faustyna
341777
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych pod względem czynników
Banachowicz Beata dr, KZM
wpływających na ich wartości na przykładzie rynku nieruchomości w Łodzi
09.05.2016
KZM
434
Kaczuba Daria
332488
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Wykorzystanie funduszy unijnych w procesach rozwoju lokalnego na
Banachowicz Beata dr, KZM
przykładzie miasta i gminy Koluszki
09.05.2016
KZM
435
Kamińska Ewa
341085
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Efektywność infrastruktury transportu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
Banachowicz Beata dr, KZM
09.05.2016
KZM
436
Kawecki Artur
341110
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Zarządzanie przestrzeniami handlowymi w Łodzi na przykładzie ulicy
Banachowicz Beata dr, KZM
Piotrkowskiej i Galerii Łódzkiej
09.05.2016
KZM
437
Kazik Małgorzata
341180
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na przykładzie EC1 w Łodzi
Banachowicz Beata dr, KZM
09.05.2016
KZM
438
Kowalski Wojciech
329554
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Rola rewitalizacji w rozwoju centralnej strefy miast na przykładzie Piotrkowa
Banachowicz Beata dr, KZM
Trybunalskiego
09.05.2016
KZM
Wojciech Nowak prof..KRA
osób
zagrożonych
Problematyka grodzenia jako przejaw segregacji społecznej i pozornego
poczucia bezpieczeństwa na przykładzie osiedli mieszkaniowych Marina Banachowicz Beata dr, KZM
Mokotów, Adria Gocław i Żoliborz Artystyczny w Warszawie
Wpływ Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów na rozwój gospodarczy gminy
Banachowicz Beata dr, KZM
Rząśnia w latach 2010-2015
439
Kwaśniak Sylwia
341779
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
440
Maciaszczyk Patrycja
341179
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
441
Madaliński Jakub
341100
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Rola rewitalizacji w rozwoju centralnej strefy miast na przykładzie Sieradza
442
Męcina Paulina
341171
Gospodarka
przestrzenna
443
Milczarczyk Paulina
341121
444
Orzechowska Patrycja
445
09.05.2016
KZM
09.05.2016
KZM
Banachowicz Beata dr, KZM
09.05.2016
KZM
stacjonarne I st.
Tereny zieleni w mieście a jakość życia mieszkańców na przykładzie
Banachowicz Beata dr, KZM
zafospodarowania terenów zieleni Łodzi
09.05.2016
KZM
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Wpływ klastra ceramicznego na rozwój gospodarczy i przestrzenny regionu
Banachowicz Beata dr, KZM
opoczyńskiego
09.05.2016
KZM
341139
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Polityka transportowa miasta na przykładzie Łodzi
09.05.2016
KZM
Marciniak Aleksandra
341182
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Polityka mieszkaniowa w Polsce na przykładzie mieszkań zakładowych w
Świderek Maria dr, KZM
Zduńskiej Woli
09.05.2016
KZM
446
Miśkiewicz Kamil
341079
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Funkcjonowanie kopalni Bełchatów a zagospodarowanie przestrzenne gminy
Świderek Maria dr, KZM
Szczerców
09.05.2016
KZM
447
Najgebaor Natalia
341181
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w porcie lotniczym na przykładzie lotniska
Świderek Maria dr, KZM
Lublinek
09.05.2016
KZM
448
Nowak Sebastian
341780
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Wpływ inwestycji zagranicznych na zagospodarowanie przestrzenne na
Świderek Maria dr, KZM
przykładzie regionu łódzkiego
09.05.2016
KZM
449
Pawlikowska Kamila
341108
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Koncepcja zrównoważonego transportu na przykładzie Łodzi
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
450
Pierzchałka Karolina
341190
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Zagospodarowanie przestrzenne dużych miast na przykładzie miasta Łodzi
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
451
Rojek Dagmara
341162
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Rewitalizacja i jej wpływ na rynek nieruchomości na przykładzie Nowego
Świderek Maria dr, KZM
Centrum Łodzi
09.05.2016
KZM
452
Rubacha Mateusz
341191
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Działalność sportowa - organizacja i finansowanie na przykładzie Łodzi
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
453
Saganiak Natalia
341119
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Zagospodarowanie przestrzenne na przykładzie gminy Ozorków
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
454
Siwiak Witold
341088
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Funkcjonowanie rynku nieruchomości na przykładzie Łodzi i Warszawy
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
455
Sowa Jacek
341808
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na przykładzie Łodzi na tle
Świderek Maria dr, KZM
wybranych miast Europejskich.
09.05.2016
KZM
456
Strączyńska Joanna
341153
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Rewitalizacja tkanki miejskiej w Polsce i w Europie na wybranych przykładach
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
457
Szkup Mateusz
341097
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Istota i wizerunek marki miejsca w na przykładzie wybranych miast
Świderek Maria dr, KZM
województwa łódzkiego
09.05.2016
KZM
458
Świtalska Karolina
341174
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Rzgów
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
459
Tartanus Piotr
330967
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego na
Świderek Maria dr, KZM
wybranym przykładzie
09.05.2016
KZM
Banachowicz Beata dr, KZM
460
Wypych Jakub
341074
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne I st.
Funcjonowanie i rozwój miast a koncepcja smart city
Świderek Maria dr, KZM
09.05.2016
KZM
461
Fabicka Wioletta
310893
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Reklama zewnętrzna w przestrzeni miasta Końskie.
Markowski Tadeusz prof. dr hab.,
KZM
09.05.2016
KZM
462
Gajewska Marta
322298
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie zarządzania Markowski Tadeusz prof. dr hab.,
KZM
przestrzenią miejską na przykładzie Łodzi i Porto
09.05.2016
KZM
463
Łyczek Karolina
322814
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Gospodarowanie nieruchomościami zabytkowymi
Markowski Tadeusz prof. dr hab.,
KZM
09.05.2016
KZM
464
Staniek Katarzyna
5316
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Rewitalizacja jako proces stymulujący rozwój przestrzenny i gospodarczy Markowski Tadeusz prof. dr hab.,
KZM
małego miasta. Studium przypadku na przykładzie Łasku.
09.05.2016
KZM
465
Staroń Konrad
312918
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Wykorzystanie
kulturowego
09.05.2016
KZM
466
Strąk Błażej
323066
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Kryzys śródmieścia i odpływ ludności ze strefy wielkomiejskiej Miasta Łodzi
Markowski Tadeusz prof. dr hab.,
KZM
09.05.2016
KZM
467
Sujecka Anna
323067
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Czynniki kształtujące pierwotny rynek mieszkań na przykładzie miasta Łodzi
Markowski Tadeusz prof. dr hab.,
KZM
09.05.2016
KZM
468
Tosek Arkadiusz
323081
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Kapitał relacyjny jako źródło
uzdrowiskowej w Uniejowie.
09.05.2016
KZM
469
Wardzińska Paulina
323089
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Osiedla zamknięte w strukturze przestrzennej miasta Łodzi. Analiza społeczno- Markowski Tadeusz prof. dr hab.,
KZM
urbanistyczna zjawiska
09.05.2016
KZM
470
Zmarzła Ewa
325273
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Sytuacja kobiet na rynku pracy na przykładzie województwa łódzkiego
Markowski Tadeusz prof. dr hab.,
KZM
09.05.2016
KZM
471
Żeromińska Dominika
313627
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Czy promocja województwa jest potrzebna? Analiza wybranych zagadnień
Markowski Tadeusz prof. dr hab.,
KZM
09.05.2016
KZM
472
Duda Magdalena
323413
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Młodzi na rynku pracy
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
473
Franczyk Roman
313117
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Problemy miejskiej infrastruktury transportu na przykładzie Łodzi
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
474
Jańczyk Katarzyna
350178
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Budżet obywatelski jako narzędzie partycypacji społecznej
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
475
Kołodziejczak Madlena
322798
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Rewitalizacja obszarów wielkomiejskich na przykładzie Nowego Centrum Łodzi Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
476
Kołodziejczyk Damian
322801
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Zarządzanie czasem, zasobami ludzkimi i technicznymi w czasie zdarzeń
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
kryzysowych
09.05.2016
KZM
477
Krygier Michał
322810
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie do
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
zarządzania przestrzenią miejską
09.05.2016
KZM
478
Kujawa Kinga
320518
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Budowanie pozytywnego wizerunku instytucji publicznej na przykładzie
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
09.05.2016
KZM
479
Kuśmierz Dominika
322812
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Dobre i złe praktyki w zarządzaniu zabytkami na przykładzie miasta Łodzi
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
480
Maślakiewicz Mariusz
322827
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Pozyskiwanie funduszy europejskich na realizację projektów promujących
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
województwo łódzkie
09.05.2016
KZM
technologii
budowlanych
do
zachowania
dziedzictwa Markowski Tadeusz prof. dr hab.,
KZM
przewag konkurencyjnych
w
turystyce Markowski Tadeusz prof. dr hab.,
KZM
481
Nogala Dominik
322915
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Marketing mobilny w promocji miast i regionów. Ocena wykorzystania narzędzi
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
mobilnych w regionie łódzkim
09.05.2016
KZM
482
Olasik Justyna
353079
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Reklama jako narzędzie kreowania wizerunku miasta
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
483
Piątkowska Joanna
322995
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości na przykładzie programów
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
„Lokale Dla Kreatywnych”, „Mia100 Kamienic”, „Lokale Dla Młodych”.
09.05.2016
KZM
484
Rucińska Ewelina
314049
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Podatki i opłaty lokalne jako instrument pobudzania lokalnej przedsiębiorczości Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
485
Witulski Sebastian
318359
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne II st.
Miasto ogród-założenia koncepcji
osadniczych
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
486
Koselak Mateusz
346561
Logistyka
niestacjonarne I st.
Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem na przykładzie Zakładów
Golik-Górecka Grażyna dr, KMA
Przetwórstwa Rybnego
09.05.2016
KMA
487
Kubiak Bartłomiej
347108
Logistyka
niestacjonarne I st.
09.05.2016
KMA
488
Lober Katarzyna
341431
Logistyka
niestacjonarne I st.
Strategie marketingowe tworzenia wartości dla klienta poprzez usługi na
Golik-Górecka Grażyna dr, KMA
podstawie KAOMiO
Strategia rozwoju produktu a wzrost konkurencyjności firmy na podstawie
Golik-Górecka Grażyna dr, KMA
towarzystwa Ubezpieczeń Generali
09.05.2016
KMA
489
Pakuła Krzysztof
341420
Logistyka
niestacjonarne I st.
Internet jako skuteczne narzędzie marketingowe na przykładzie firmy Play
Golik-Górecka Grażyna dr, KMA
09.05.2016
KMA
490
Szafraniec Maciej
115864
Logistyka
niestacjonarne I st.
Zwiększanie efektywności wykorzystania środków pracy wspomagane
Golik-Górecka Grażyna dr, KMA
kokpitem menedżerskim na podstawie studium przypadku firmy X
09.05.2016
KMA
491
Anders Piotr
320273
Logistyka
niestacjonarne I st.
Centra logistyczne w łańcuchach dostaw
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
492
Grenda Klaudia
341456
Logistyka
niestacjonarne I st.
Logistyka produktów o krótkiej dacie przydatności
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
493
Kurpińska Dominika
331650
Logistyka
niestacjonarne I st.
Doskonalenie procesów logistyki produkcji metodą Lean Manufacturing
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
494
Leśniewski Marcin
331695
Logistyka
niestacjonarne I st.
Analiza wybranych czynników i działań wpływających na funkcjonowanie
Gradowicz Cezary dr, KLO
magazynu logistycznego
09.05.2016
KLO
495
Marczyk Marzena
342548
Logistyka
niestacjonarne I st.
Partnerstwo pomiędzy firmą transportową a spedytorem międzynarodowym
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
496
Misiek Michał
281267
Logistyka
niestacjonarne I st.
Zarządzanie opakowaniami wielokrotnego użytku w logistyce
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
497
Muras Kamil
338135
Logistyka
niestacjonarne I st.
Aspekty konkurencyjności Centrów Logistycznych w Polsce
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
09.05.2016
KLO
09.05.2016
KLO
a współczesne
potrzeby jednostek
Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym z
perspektywy obsługi klienta - na przykładzie Zakładów Artykułów Technicznych Gradowicz Cezary dr, KLO
"ARTECH" sp. z o.o. w Łodzi
Nowoczesne narzędzia informatyczne stosowane przez operatorów
Gradowicz Cezary dr, KLO
logistycznych
498
Nawrocka Joanna
346994
Logistyka
niestacjonarne I st.
499
Nowakowski Piotr
277671
Logistyka
niestacjonarne I st.
500
Olszewska Renata
341412
Logistyka
niestacjonarne I st.
Współczesne systemy informatyczne klasy WMS i ERP wspomagajace procesy
Gradowicz Cezary dr, KLO
magazynowe i produkcyjne
09.05.2016
KLO
501
Paruszewska Angelika
338156
Logistyka
niestacjonarne I st.
Koncepcja "Smart City" - wykorzystanie narzędzi telematyki w systemach
Gradowicz Cezary dr, KLO
transportowych
09.05.2016
KLO
502
Płoszajski Damian
342815
Logistyka
niestacjonarne I st.
Centra logistyczne kluczowym czynnikiem rozwoju - badanie na przykładzie
Gradowicz Cezary dr, KLO
gminy Stryków
09.05.2016
KLO
503
Sobczak Angela
345945
Logistyka
niestacjonarne I st.
Magazyny własne w łańcuchu dostaw
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
504
Sowik Piotr
341424
Logistyka
niestacjonarne I st.
Czynności transportowe i planowanie logistyczne w usłudze hotelarskiej firmy
Gradowicz Cezary dr, KLO
"AGAT"
09.05.2016
KLO
505
Urbaniak Adrian
341455
Logistyka
niestacjonarne I st.
Logistyka w transporcie kolejowym w krajach Unii Europejskiej
09.05.2016
KLO
09.05.2016
KLO
09.05.2016
KLO
Gradowicz Cezary dr, KLO
Rentowność usług transportowych zewnętrznych versus transport własny w
przedsiębiorstwach branży recyklingowej - na przykładzie firmy "Alba Eko Plus" Gradowicz Cezary dr, KLO
Sp. z o.o.
Usprawnienia i rozwiązania sprzyjające gospodarce magazynowej na
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
przykładzie wybranej firmy kurierskiej.
506
Walczak Krzysztof
331689
Logistyka
niestacjonarne I st.
507
Barczyński Michał
327372
Logistyka
niestacjonarne I st.
508
Fułek Bartłomiej
346990
Logistyka
niestacjonarne I st.
Zarządzanie procesem dystrybucji na przykładzie Przedsiębiorstwa X
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
09.05.2016
KLO
509
Garnysz Weronika
341419
Logistyka
niestacjonarne I st.
Organizacja procesu transportowego przewozu materiałów niebezpiecznych na
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
przykładzie dostawcy „Trans-Oil”
09.05.2016
KLO
510
Markus Michał
312572
Logistyka
niestacjonarne I st.
Ocena skuteczności logistyki wewnętrznej na przykładzie firmy DHL Parcel Sp. z
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
o. o.
09.05.2016
KLO
511
Miazek Mateusz
341446
Logistyka
niestacjonarne I st.
Wpływ logistyki przedsiębiorstw
województwie łódzkim
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
09.05.2016
KLO
512
Okraska Damian
340320
Logistyka
niestacjonarne I st.
Dostępność transportowa w Polsce
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
09.05.2016
KLO
513
Pisera Michał
347698
Logistyka
niestacjonarne I st.
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym w obliczu rosnącej konkurencji. Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
09.05.2016
KLO
514
Zalepiński Paweł
346987
Logistyka
niestacjonarne I st.
Funkcjonowanie wybranych procesów logistycznych na przykładzie firmy X
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
09.05.2016
KLO
515
Majchrzak Mariusz
292814
Logistyka
niestacjonarne I st.
Wprowadzenie na rynek i rozwój firmy transportowej
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
516
Dybilas Marlena
307643
Logistyka
niestacjonarne I st.
Znaczenie procesów magazynowania produktów farmaceutycznych
Wronka Anna dr, KLO
09.05.2016
KLO
517
Janowska Angelika
327392
Logistyka
niestacjonarne I st.
Infrastruktura transportowa i jej wpływ na rozwój usług logistycznych
Wronka Anna dr, KLO
09.05.2016
KLO
518
Kozieł Kamil
331655
Logistyka
niestacjonarne I st.
Funkcjonowanie gospodarki magazynowej na podstawie firmy XYZ
Wronka Anna dr, KLO
09.05.2016
KLO
519
Majewski Kamil
331685
Logistyka
niestacjonarne I st.
Zastosowanie 5s w przedsiębiorstwie Pro Business Digital printing Sp. Z o.o.
Wronka Anna dr, KLO
09.05.2016
KLO
520
Marek Bartłomiej
322505
Logistyka
niestacjonarne I st.
Zastosowanie zasady JIT w transporcie drogowym
Wronka Anna dr, KLO
09.05.2016
KLO
521
Mordzak Patryk
302077
Logistyka
niestacjonarne I st.
Znaczenie innowacji technologicznych w gospodarce wodnej na przykładzie
Wronka Anna dr, KLO
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie
09.05.2016
KLO
522
Muszyński Piotr
320550
Logistyka
niestacjonarne I st.
Znaczenie procesu zakupów w funkcjonowaniu firmy transportowej na
Wronka Anna dr, KLO
przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
09.05.2016
KLO
sektora TSL na rozwój regionu w
523
Olaczek Karol
342685
Logistyka
niestacjonarne I st.
Logistyka w sieciach usługowych na podstawie przedsiębiorstwa X
Wronka Anna dr, KLO
09.05.2016
KLO
524
Pietrow Robert
340311
Logistyka
niestacjonarne I st.
Rynek usług kurierskich w Polsce na przykładzie firmy UPS
Wronka Anna dr, KLO
09.05.2016
KLO
525
Przemysław Gędek
331665
Logistyka
niestacjonarne I st.
Analiza wybranych procesów magazynowych na przykładzie firmy Barlinek S.A. Wronka Anna dr, KLO
09.05.2016
KLO
526
Rogala Kamila
342861
Logistyka
niestacjonarne I st.
Certyfikacja opakowań do transportu i magazynowania paliw na przykładzie
Wronka Anna dr, KLO
firmy X
09.05.2016
KLO
527
Szczerbiak Damian
334333
Logistyka
niestacjonarne I st.
Wybrane problemy realizacji procesów transportowych na przykładzie
Wronka Anna dr, KLO
operatora logistycznego X
09.05.2016
KLO
528
Tomczyk Anna
327378
Logistyka
niestacjonarne I st.
Logistyka zwrotna na przykładzie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Wronka Anna dr, KLO
"Eko-Babice" Sp.z o.o. w Starych Babicach
09.05.2016
KLO
529
Wasiak Michał
331713
Logistyka
niestacjonarne I st.
Proces logistycznej obsługi klienta na przykładzie przedsiębiorstwa X
Wronka Anna dr, KLO
09.05.2016
KLO
530
Węglewski Przemysław
346594
Logistyka
niestacjonarne I st.
Rola transportu w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Wronka Anna dr, KLO
09.05.2016
KLO
531
Wieczorek Kamila
335565
Logistyka
niestacjonarne I st.
System zarządzania logistyką na przykładzie przedsiebiorstwa Profim sp. z o.o.
Wronka Anna dr, KLO
09.05.2016
KLO
532
Wodzyński Bogusław
341374
Logistyka
niestacjonarne I st.
Istota i funkcjonowanie Lean Manufacturing w procesach logistyki produkcji na
Wronka Anna dr, KLO
przykładzie firmy X
09.05.2016
KLO
533
Buczyńska Paulina
354766
Logistyka
niestacjonarne II st.
Koszty magazynowania w przedsiębiorstwie dytrybucyjnym - na przykładzie
Gradowicz Cezary dr, KLO
firmy "Ponetix" w Sochaczewie
09.05.2016
KLO
534
Buczyński Łukasz
310791
Logistyka
niestacjonarne II st.
Proces kompletacji w magazynie dystrybucyjnym
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
535
Górska Emilia
321220
Logistyka
niestacjonarne II st.
Logistyka handlu elektronicznego w Polsce
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
536
Grzelak Monika
298640
Logistyka
niestacjonarne II st.
Zastosowanie elementów logistycznej obsługi klienta w budowaniu przewagi
Gradowicz Cezary dr, KLO
konkurencyjnej - na przykładzie firmy produkcyjno-usługowej
09.05.2016
KLO
537
Idzikowska Anna
321310
Logistyka
niestacjonarne II st.
Obsługa logistyczna jednostek gospodarczych w kontekście zarządzania
Gradowicz Cezary dr, KLO
logistycznego miastem
09.05.2016
KLO
538
Kielak Anna
320356
Logistyka
niestacjonarne II st.
Analiza usprawnień w procesach transportu i spedycji - na przykładzie
Gradowicz Cezary dr, KLO
analizowanego przedsiębiorstwa logistycznego
09.05.2016
KLO
539
Nizik Michał
320203
Logistyka
niestacjonarne II st.
Organizacja publicznego ruchu pasażerskiego - na przykładzie miasta Łódź
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
540
Owczarek Ewelina
313013
Logistyka
niestacjonarne II st.
Logistyka dystrybucji żywności ekologicznej - na badanym przykładzie
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
541
Papuga Mateusz
353335
Logistyka
niestacjonarne II st.
Okresowa ocena dostawców jako narzędzie ograniczania ryzyka zawiązanego z
Gradowicz Cezary dr, KLO
zakupami
09.05.2016
KLO
542
Saganowski Tomasz
311154
Logistyka
niestacjonarne II st.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne w logistycznej obsłudze klienta
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
543
Sowa Szymon
313912
Logistyka
niestacjonarne II st.
Systemy zarządzania transportem miejskim. Efektywne
koncepcyjne oraz ich implementacja - na przykładzie miasta Łódź
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
rozwiązania
544
Swarbuła Magdalena
320313
Logistyka
niestacjonarne II st.
Procesy magazynowania i dystrybucji towarów w sieciach handlowych
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
545
Wendler Monika
300306
Logistyka
niestacjonarne II st.
Modelowanie relacji partnerskich między klientami a ich dostawcami w
Gradowicz Cezary dr, KLO
wybranych procesach logistycznych
09.05.2016
KLO
546
Wojtczak Arkadiusz
316293
Logistyka
niestacjonarne II st.
Reinżynieria procesów magazynowych
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
547
Chojecka Monika
354719
Logistyka
niestacjonarne II st.
Zarządzanie głównymi parametrami
przedsięwzięcia IT w logistyce
Kaczorowska Anna dr, KIN
09.05.2016
KIN
548
Domański Rafał
297013
Logistyka
niestacjonarne II st.
Zarządzanie projektem informatycznym podczas wdrażania systemów klasy ERP Kaczorowska Anna dr, KIN
09.05.2016
KIN
549
Kałuda Marcin
350753
Logistyka
niestacjonarne II st.
Technologie e-commerce w zarządzaniu projektem informatycznym
Kaczorowska Anna dr, KIN
09.05.2016
KIN
550
Klimczyk Justyna
320449
Logistyka
niestacjonarne II st.
Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach informatycznych
Kaczorowska Anna dr, KIN
09.05.2016
KIN
551
Kluska Kamil
311031
Logistyka
niestacjonarne II st.
Ocena projektów w uznanych standardach zarządzania projektami
Kaczorowska Anna dr, KIN
09.05.2016
KIN
552
Lipiński Sylwester
354786
Logistyka
niestacjonarne II st.
Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych
Kaczorowska Anna dr, KIN
09.05.2016
KIN
553
Mazur Agnieszka
273483
Logistyka
niestacjonarne II st.
Metody, techniki i narzędzia zapewnienia jakości w projektach IT
Kaczorowska Anna dr, KIN
09.05.2016
KIN
554
Paszewska Monika
301850
Logistyka
niestacjonarne II st.
Budowanie strategii informacyjnej w przedsiębiortwie w aspekcie wdrożenia
Kaczorowska Anna dr, KIN
systemu CRM
09.05.2016
KIN
555
Piotrowski Łukasz
354806
Logistyka
niestacjonarne II st.
E-commerce, a zarządzanie projektami informatycznymi
Kaczorowska Anna dr, KIN
09.05.2016
KIN
556
Płomińska Anna
297450
Logistyka
niestacjonarne II st.
Dojrzałość organizacji w zarządzaniu projektami
Kaczorowska Anna dr, KIN
09.05.2016
KIN
557
Polewczyk Michał
297968
Logistyka
niestacjonarne II st.
Projekt wdrożenia bazy danych w przedsiębiorstwie logistycznym
Kaczorowska Anna dr, KIN
09.05.2016
KIN
558
Śnieg Łukasz
355778
Logistyka
niestacjonarne II st.
Zarządzanie wieloma
komunikacyjnych
Kaczorowska Anna dr, KIN
09.05.2016
KIN
559
Bakalarz Łukasz
292742
Logistyka
niestacjonarne II st.
Organizacyjne i techniczne środki poprawy bezpieczeństwa ruchu w miastach
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
09.05.2016
KLO
560
Będkiewicz Maciej
316400
Logistyka
niestacjonarne II st.
Wybrane aspekty integracji
województwie łódzkim
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
09.05.2016
KLO
561
Białas Damian
353338
Logistyka
niestacjonarne II st.
Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w procesach logistycznych na
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
przykładzie firm produkcyjnych
09.05.2016
KLO
562
Kapusta Andrzej
293619
Logistyka
niestacjonarne II st.
Optymalizacja procesów logistycznych jako źródło przewagi konkurencyjnej
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
09.05.2016
KLO
563
Kaziród (Marat) Ewelina
312817
Logistyka
niestacjonarne II st.
Wybrane aspekty przewozu towarów niebezpiecznych wśród przewoźników
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
dużego operatora logistycznego w regionie łódzkim
09.05.2016
KLO
564
Kucia Magdalena
317275
Logistyka
niestacjonarne II st.
Analiza rentowności outsourcingu usługi magazynowania
09.05.2016
KLO
projektami
projektu
IT
transportu
z
gwarantem
wykorzystaniem
kolejowego
i
sukcesu
platform
miejskiego
w
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
565
Kwaśniewicz Karolina
320384
Logistyka
niestacjonarne II st.
Perspektywy rozwoju branży KEP w odpowiedzi na rosnące oczkiwania klientów Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
09.05.2016
KLO
566
Lewandowska Marlena
353334
Logistyka
niestacjonarne II st.
Optymalizacja procesów zakupowych z wykorzystaniem platform zakupowych
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
09.05.2016
KLO
567
Matczak Michał
322488
Logistyka
niestacjonarne II st.
Analiza wykorzystania
produkcyjnych
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
09.05.2016
KLO
568
Przybylski Sebastian
292841
Logistyka
niestacjonarne II st.
Ocena jakości usług transportowych świadczonych dla przedsiębiorstw
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
produkcyjnych
09.05.2016
KLO
569
Sygidus Klaudia
322482
Logistyka
niestacjonarne II st.
Wpływ transportu intermodalnego na rozwój centrów logistycznych
09.05.2016
KLO
570
Chlebna Anna
353345
Logistyka
niestacjonarne II st.
Usługi transportowe we frachcie drogowym realizowane przez firmę Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
Codognotto Polska Sp. z o.o. w międzynarodowej wymianie handlowej
09.05.2016
KLO
571
Gurazda Katarzyna
326129
Logistyka
niestacjonarne II st.
Jakość i jej znaczenie w logistyce sieci usługowych
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
572
Kowalik Joanna
353340
Logistyka
niestacjonarne II st.
Rynek usług transportowych w Polsce
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
573
Marciniak Justyna
324982
Logistyka
niestacjonarne II st.
Rola logistyki w zarządzaniu przepływami ładunków w miastach
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
574
Maricniak Justyna
318867
Logistyka
niestacjonarne II st.
Jakość i jej wpływ na procesy logsityczne w sieci usługowej
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
575
Pichlak Karolina
322467
Logistyka
niestacjonarne II st.
Lean Management jako system wspierający zarządzanie produkcją w firmie Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
sieciowej
09.05.2016
KLO
576
Rybinski Sebastian
353341
Logistyka
niestacjonarne II st.
Nowoczesne centra logistyczne – ważny element łańcucha logistycznego sieci Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
usługowej
09.05.2016
KLO
577
Sobolewski Damian
320332
Logistyka
niestacjonarne II st.
Spedytor i jego rola we współpracy z siecia uslugową
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
578
Szczepanska Małgorzata
322494
Logistyka
niestacjonarne II st.
Realizacja procesu spedycyjnego krajowego na przykładzie firmy XYZ
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
579
Trepto Aleksandra
322511
Logistyka
niestacjonarne II st.
Rola operatora logistycznego w usługach
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
580
Wieclaw Michał
322478
Logistyka
niestacjonarne II st.
Uslugi kurierskie jako przykład sieci usługowej
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
581
Wieczorek Paulina
311669
Logistyka
niestacjonarne II st.
Współpraca z siecią handlową z perspektywy producenta
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
582
Wisniewski Rafał
322477
Logistyka
niestacjonarne II st.
Analiza otoczenia logistycznego i jego wpływ na budowanie przewagi Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
konkurencyjnej operatora branży TSL w sieci usługowej
09.05.2016
KLO
583
Żelasko Kinga
322453
Logistyka
niestacjonarne II st.
Transport i jego rola w sieci usługowej
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
584
Bieliński Robert
354699
Logistyka
niestacjonarne II st.
Przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
585
Dudas Radosław
308096
Logistyka
niestacjonarne II st.
Logistyczne zabezpieczenie imprez sportowych
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
outsourcingu
usług
logistycznych
w
firmach
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
586
Jaśkiewicz Maciej
327365
Logistyka
niestacjonarne II st.
Zarządzanie procesami logistycznym na przykładzie miasta Konstantynowa
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
587
Piotrowska Anita
353344
Logistyka
niestacjonarne II st.
Uwarunkowania techniczno-organizacyjne w transporcie drogowym ładunków
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
niebezpiecznych
09.05.2016
KMA
588
Sadowski Tomasz
354492
Logistyka
niestacjonarne II st.
Logistyka magazynowania substancji niebezpiecznych
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
589
Szymańczyk Mateusz
353342
Logistyka
niestacjonarne II st.
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
590
Tomański Bartłomiej
321237
Logistyka
niestacjonarne II st.
Logistyka w e-biznesie
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
591
Wiśniewski Mateusz
320280
Logistyka
niestacjonarne II st.
Nowoczesne rozwiązania logistyczno-marketingowe usprawiające i promujące
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
zrównoważony transport w aglomeracji łódzkiej
09.05.2016
KMA
592
Brewińska Justyna
310288
Logistyka
niestacjonarne II st.
Rola jakości w zarządzaniu łańcuchem dostaw na przykładzie firmy XXX
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
593
Chabasiński Adrian Łukasz
301672
Logistyka
niestacjonarne II st.
Logistyczne uwarunkowania funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
w Polsce na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
09.05.2016
KLO
594
Daroszewski Łukasz
352975
Logistyka
niestacjonarne II st.
Logistyka w rolnictwie
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
595
Drogosz Michał Piotr
327693
Logistyka
niestacjonarne II st.
Outsourcing w kanałach dystrybucji na przykładzie firmy SPEDIMEX
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
596
Filipczak Dominik Damian
327389
Logistyka
niestacjonarne II st.
Nowoczesne rozwiązania logistyczne wykorzystywane w magazynie firmy X
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
597
Klamrzyński Rafał Krzysztof
353337
Logistyka
niestacjonarne II st.
Analiza procesów logistycznych w firmie SP MEDICAL sp. z o.o.
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
598
Kotlewski Jarosław
315171
Logistyka
niestacjonarne II st.
Specyfika transportu intermodalnego na przykładzie firmy XYZ
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
599
Kubiś Marcin
354768
Logistyka
niestacjonarne II st.
Wybrane procesy magazynowania na przykładzie firmy PSB Mrówka: Stivex
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
600
Kuta Mateusz
305105
Logistyka
niestacjonarne II st.
Procesy magazynowania w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa funkcjonującego
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
w branży medycznej
09.05.2016
KLO
601
Łoboda Krystian Piotr
328146
Logistyka
niestacjonarne II st.
Znaczenie logistyki w handlu zagranicznym
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
602
Makówczyński Marcin
284901
Logistyka
niestacjonarne II st.
Doskonalenie procesów logistyki produkcji na przykładzie firmy X
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
603
Maślanka Mateusz
Zygmunt
322462
Logistyka
niestacjonarne II st.
Współczesne rozwiązania w gospodarce magazynowej na przykładzie firmy XYZ Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
604
Rajski Andrzej Mirosław
328033
Logistyka
niestacjonarne II st.
Analiza systemów informatycznych wspierających zarządzanie dystrybucją w
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
wybranym przedsiębiorstwie
09.05.2016
KLO
605
Tarnecka Agnieszka Ewa
320407
Logistyka
niestacjonarne II st.
Wpływ zarządzania zapasami na poprawę funkcjonowania łańcucha dostaw
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
przedsiębiorstwa Moje Bambino sp. z o.o. sp. k.
09.05.2016
KLO
606
Tomczak Małgorzata
314448
Logistyka
niestacjonarne II st.
Doskonalenie procesów logistycznych
usługowym sektora ubezpieczeń
09.05.2016
KLO
w
wybranym
przedsiębiorstwie
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
607
Tyma Anna
301714
Logistyka
niestacjonarne II st.
Jakość w procesach logistyki produkcji na podstawie firmy XYZ
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
608
Zieliński Jakub
362816
Logistyka
niestacjonarne II st.
Optymalizacja procesów logistycznych w WIKA Polska SGF
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
609
Ziółkowska Klaudia
314512
Logistyka
niestacjonarne II st.
Wpływ zarządzania jakością produkcji na procesy logistyczne na przykładzie
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
firmy pończoszniczej
09.05.2016
KLO
610
Dołkowski Paweł
322480
Logistyka
niestacjonarne II st.
Rola implementacji systemów informatycznych w usprawnianiu przepływu
Wieteska Grażyna dr, KLO
informacji w przedsiębiosrtwie
09.05.2016
KLO
611
Gotszald Tomasz
285961
Logistyka
niestacjonarne II st.
Usprawnianie procesów planowania na przykładzie firmy handlowej i jej
Wieteska Grażyna dr, KLO
kooperantów
09.05.2016
KLO
612
Kawecki Adrian
322000
Logistyka
niestacjonarne II st.
Opóźnienia w transporcie intermodalnym realizowanym przez firmę PCC
Wieteska Grażyna dr, KLO
Intermodal S.A.
09.05.2016
KLO
613
Kaźmierczak Borys
322423
Logistyka
niestacjonarne II st.
Narzędzia informatyczne w usprawnianiu systemów logistycznych małych i
Wieteska Grażyna dr, KLO
średnich przedsiębiorstw
09.05.2016
KLO
614
Król Sylwia
322497
Logistyka
niestacjonarne II st.
Usprawnianie procesu zakupów w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym Wieteska Grażyna dr, KLO
09.05.2016
KLO
615
Kubala Martyna
322434
Logistyka
niestacjonarne II st.
Rola systemów klasy ERP w usprawnianiu systemu logistycznego firmy na
Wieteska Grażyna dr, KLO
przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
09.05.2016
KLO
616
Malinowski Kamil
320383
Logistyka
niestacjonarne II st.
Kierunki wprowadzenia usprawnień gospodarki magazynowej na przykładzie
Wieteska Grażyna dr, KLO
wybranej firmy logistycznej
09.05.2016
KLO
617
Modelski Maciej
307246
Logistyka
niestacjonarne II st.
Logistyka humanitarna w świetle wzrastającej liczby katastrof naturalnych
Wieteska Grażyna dr, KLO
09.05.2016
KLO
618
Pilc Aleksandra
353339
Logistyka
niestacjonarne II st.
Narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej na przykładzie wybranej
Wieteska Grażyna dr, KLO
firmy
09.05.2016
KLO
619
Styczyński Arkadiusz
305150
Logistyka
niestacjonarne II st.
Zakłócenia procesów przepływu i możliwości ich eliminacji w relacjach
Wieteska Grażyna dr, KLO
dostawca - przedsiębiorstwo dystrybucyjne
09.05.2016
KLO
620
Wąsiewicz Marcin
353333
Logistyka
niestacjonarne II st.
Outsourcing usług w relacji klient-operator logistyczny na przykładzie Delecta
Wieteska Grażyna dr, KLO
S.A. - Raben Polska
09.05.2016
KLO
621
Zawiślak Adrian
311784
Logistyka
niestacjonarne II st.
Rola opakowań w zapewnianiu bezpieczeństwa ładunków w transporcie
Wieteska Grażyna dr, KLO
drogowym
09.05.2016
KLO
622
Adamus Marta
340303
Logistyka
stacjonarne I st.
Manipulacja w negocjacjach w logistycznym łańcuchu dostaw
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
623
Ambrozik Łukasz
334029
Logistyka
stacjonarne I st.
Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie Grupy Zakupowej działającej w Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
podmiotach leczniczych województwa łódzkiego
09.05.2016
KMA
624
Bramora Maciej
330522
Logistyka
stacjonarne I st.
Innowacyjne technologie w transporcie
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
625
Filipowicz Eliza
340315
Logistyka
stacjonarne I st.
Logistyka w gospodarce magazynowej na przykładzie firmy Haft
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
626
Kwaśniak Sebastian
340342
Logistyka
stacjonarne I st.
Nowe technologie i ich znaczenie w transporcie drogowym
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
627
Matusiak Patryk
340370
Logistyka
stacjonarne I st.
Informatyzacja oraz automatyzacja procesów produkcji i magazynowania
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
628
Mierzwa Mateusz
340321
Logistyka
stacjonarne I st.
Infrastruktura drogowa jako determinanta rozwoju centrów logistycznych na Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
przykładzie województwa łódzkiego
09.05.2016
KMA
629
Poterała Adam
330506
Logistyka
stacjonarne I st.
Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
630
Studziński Jacek
340328
Logistyka
stacjonarne I st.
Innowacje we współczesnym transporcie kolejowym
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
631
Świechowicz Barbara
340340
Logistyka
stacjonarne I st.
Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w łańcuchu dostaw
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
632
Trzeciecki Tadeusz
330412
Logistyka
stacjonarne I st.
Informatyzacja procesów planowania produkcji na przykładzie firmy ABB Polska Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
Sp. z o.o.
09.05.2016
KMA
633
Turała Anita
340365
Logistyka
stacjonarne I st.
Budowanie satysfakcji klienta w firmach kurierskich
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
634
Zacharzewski Damian
333662
Logistyka
stacjonarne I st.
Handel elektroniczny we współczesnym świecie
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
635
Mateusz Grzegorzewski
340345
Logistyka
stacjonarne I st.
Analiza procesu dystrybucji i próba jego doskonalenia na przykładzie firmy
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
Razem Łatwiej
09.05.2016
KMA
636
Michał Nowicki
340318
Logistyka
stacjonarne I st.
Organizacja dystrybucji maszyn rolniczych
09.05.2016
KMA
637
Ander Mikołaj
326364
Logistyka
stacjonarne I st.
Wybrane aspekty doskonalenia procesów magazynowych na przykładzie
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
hurtowni instalacyjnej
09.05.2016
KLO
638
Augustyniak Anna
340344
Logistyka
stacjonarne I st.
Zabezpieczanie ładunków niebezpiecznych
realizowanych przez firmę DACHSER
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
09.05.2016
KLO
639
Banasiak Bartosz
340288
Logistyka
stacjonarne I st.
Doskonalenie procesów produkcyjnych w wybranym przedsiębiorstwie z
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
wykorzystaniem metodyki Kaizen
09.05.2016
KLO
640
Borris Maciej
340355
Logistyka
stacjonarne I st.
Usprawnianie procesów magazynowych z wykorzystaniem rozwiązań typu
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
WMS na przykładzie firmy Borex
09.05.2016
KLO
641
Chablewski Michał
313079
Logistyka
stacjonarne I st.
Wybrane aspekty doskonalenia procesów magazynowych na przykładzie salonu
Kalinowski Tomasz Bartosz dr, KLO
samochodowego
09.05.2016
KLO
642
Architekt Szymon
340306
Logistyka
stacjonarne I st.
Zastosowanie autobusów elektrycznych w komunikacji miejskiej w Polsce
Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
09.05.2016
KLO
643
Augustyniak Tobiasz
340329
Logistyka
stacjonarne I st.
Logistyka transportu odpadów na przykładzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku
09.05.2016
KLO
644
Barłoga Joanna
340314
Logistyka
stacjonarne I st.
Analiza opłacalności zakupu floty samochodów spełniających określone normy Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
emisji spalin
09.05.2016
KLO
645
Buczyńska Wioletta
340358
Logistyka
stacjonarne I st.
Logistyka procesów realizacji przetargów w przedsiębiorstwach i możliwości ich Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
optymalizacji
09.05.2016
KLO
646
Iwan Przemysław
340341
Logistyka
stacjonarne I st.
Analiza możliwości rozwoju transportu towarowego z wykorzystaniem Portu Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi
09.05.2016
KLO
647
Kalupa Kinga
340343
Logistyka
stacjonarne I st.
Analiza ekonomiczna systemu telematycznego GBOX na przykładzie wdrożenia Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
Inglobi
09.05.2016
KLO
648
Kurzys Sandra
340356
Logistyka
stacjonarne I st.
Analiza możliwości zastosowania pomp ciepła do utrzymania odpowiedniej Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
temperatury w magazynie
09.05.2016
KLO
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
na
podstawie
przewozów
649
Marchewka Piotr
340281
Logistyka
stacjonarne I st.
Logistyka i analiza opłacalności wybranych systemów ogrzewania domku Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
jednorodzinnego
09.05.2016
KLO
650
Pardo Mateusz
340286
Logistyka
stacjonarne I st.
Analiza wybranych
drogowego
09.05.2016
KLO
651
Pływaczewski Marek
340364
Logistyka
stacjonarne I st.
Wykorzystanie autonomicznych pojazdów w transporcie drogowym
Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
09.05.2016
KLO
652
Przymusiała Katarzyna
340331
Logistyka
stacjonarne I st.
Analiza możliwości wykorzystania dronów do przesyłek kurierkisch
Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
09.05.2016
KLO
653
Rogodziński Kamil
340325
Logistyka
stacjonarne I st.
Analiza możliwości wytwarzania energii za pomocą fotowoltaiki oraz logistyka Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
jej dystrybucji na przykładzie domów jednorodzinnych
09.05.2016
KLO
654
Rogowski Konrad
340291
Logistyka
stacjonarne I st.
Korzyści z nowoczesnych rozwiązań transportu wewnętrznego w magazynach
Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
09.05.2016
KLO
655
Wędzik Paulina
340361
Logistyka
stacjonarne I st.
Analiza
możliwości
rozwiązań
przedsiębiorstwa transportowego X
09.05.2016
KLO
656
Wiśniewska Cyntia
340290
Logistyka
stacjonarne I st.
Analiza możliwości zastosowania i korzyści z instalacji wentylacji i klimatyzacji z Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
rekuperacją ciepła w magazynie
09.05.2016
KLO
657
Balcerzak Bartosz
340296
Logistyka
stacjonarne I st.
Transport drogowy pojazdów mechanicznych w Europie
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
658
Banasiak Jarosław
340316
Logistyka
stacjonarne I st.
Międzynarodowa dystrybucja produktów specjalnych
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
659
Bednarek Łukasz
320409
Logistyka
stacjonarne I st.
Transport ładunków niebezpiecznych na przykładzie PKN Orlen S.A.
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
660
Bolimowski Artur
340363
Logistyka
stacjonarne I st.
Rola transportu multimodalnego w przewozach towarów w Unii Europejskiej
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
661
Bryk Michał
340348
Logistyka
stacjonarne I st.
Transport drogowy ładunków niebezpiecznych
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
662
Jacek Gorzak
277717
Logistyka
stacjonarne I st.
Perspektywy rozwoju polskich portów morskich
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
663
Kaźmierczak Robert
340310
Logistyka
stacjonarne I st.
Rola transportu lotniczego w międzynarodowych przewozach cargo
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
664
Latosiewicz Karolina
340304
Logistyka
stacjonarne I st.
Międzynarodowy transport zwierząt
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
665
Lewek Karol
340302
Logistyka
stacjonarne I st.
09.05.2016
KLO
666
Majewski Maciej
330511
Logistyka
stacjonarne I st.
09.05.2016
KLO
667
Mikołajczyk Patryk
300684
Logistyka
stacjonarne I st.
09.05.2016
KLO
668
Nowak Michał
340280
Logistyka
stacjonarne I st.
Rozwój transportu drogowego w Unii Europejskiej
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
stacjonarne I st.
Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw w branży chemicznej na
Ocicka Barbara dr, KLO
podstawie przedsiębiorstwa handlowego
podstawie przedsiębiorstwa handlowego
09.05.2016
KLO
669
Ochocka Jagoda
340338
Logistyka
rozwiązań
systemów zarządzania
flotą transportu Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
proekologicznych
na
przykładzie Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
Rola magazynowania w dystrybucji żywności specjalistycznego przeznaczenia
Ocicka Barbara dr, KLO
na podstawie firmy PIOMAR
Wpływ logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej miasta Tomaszów
Ocicka Barbara dr, KLO
Mazowiecki
Mazowiecki.
Rola regionu łódzkiego w rozwoju międzynarodowych przewozów kolejowych
Ocicka Barbara dr, KLO
na przykładzie Nowego Jedwabnego Szlaku
670
Olejnik Jędrzej
340324
Logistyka
stacjonarne I st.
Międzynarodowy transport multimodalny materiałów niebezpiecznych na
Ocicka Barbara dr, KLO
przykładzie paliw ciekłych
09.05.2016
KLO
671
Stasinowska Katarzyna
340327
Logistyka
stacjonarne I st.
Logistyka międzynarodowych imprez sportowych
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
672
Szulczewski Wojciech
320343
Logistyka
stacjonarne I st.
Transport drogowy ładunków niebezpiecznych w Unii Europejskiej
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
673
Witkowski Paweł
340287
Logistyka
stacjonarne I st.
Analiza rozwoju transportu koleją dużych prędkości na świecie
prędkości na świecie.
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
674
Ekner Robert
321742
Logistyka
stacjonarne I st.
Zastosowanie logistyki
elektronicznych
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
09.05.2016
KLO
675
Galiński Rafał
333693
Logistyka
stacjonarne I st.
Działania operatorów logistycznych na rzecz ograniczania negatywnego wpływu
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
na środowisko
09.05.2016
KLO
676
Gwoździński Sebastian
323223
Logistyka
stacjonarne I st.
Rozwój infrastruktury logistycznej sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi na
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
przykładzie miasta Łodzi
09.05.2016
KLO
677
Kondrad Tomasz
340319
Logistyka
stacjonarne I st.
Logistyczny system gospodarki odpadami na przykładzie miasta Łowicz
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
09.05.2016
KLO
678
Kula Mateusz
340299
Logistyka
stacjonarne I st.
Logistyka imprez masowych na przykładzie UEFA Euro 2012
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
09.05.2016
KLO
679
Łakomska Nicola
343215
Logistyka
stacjonarne I st.
Charakterystyka usług portowych na przykładzie portu w Gdańsku i Hamburgu
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
09.05.2016
KLO
680
Sójka Kamil
340297
Logistyka
stacjonarne I st.
Logistyczny system gospodarki odpadami na przykładzie gminy Aleksandrów
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
Łódzki
09.05.2016
KLO
681
Stępniak Michał
330479
Logistyka
stacjonarne I st.
Rozwój transportu publicznego w Łodzi
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
09.05.2016
KLO
682
Stolarczyk Tomasz
340309
Logistyka
stacjonarne I st.
Zarządzanie łańcuchem dostaw branży budowlanej na przykładzie budowy
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
dróg.
09.05.2016
KLO
683
Świerczyński Mateusz
330535
Logistyka
stacjonarne I st.
Logistyka sytuacji kryzysowych
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
09.05.2016
KLO
684
Tarkowska Agata
340323
Logistyka
stacjonarne I st.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w sektorze turystycznym
Rudnicka-Reichel Agata dr, KLO
09.05.2016
KLO
685
Górska Karolina
330446
Logistyka
stacjonarne I st.
Ekoinnowacje w logistyce miejskiej
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
686
Krystinevich Ludmiła
347030
Logistyka
stacjonarne I st.
Nowoczesne technologie informatyczne w transporcie drogowym
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
687
Ledzion Piotr
332609
Logistyka
stacjonarne I st.
Systemy automatycznej identyfikacji
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
688
Łukasik Artur
340336
Logistyka
stacjonarne I st.
Nowoczesne technologie w gospodarce magazynowej
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
689
Madej Łukasz
340301
Logistyka
stacjonarne I st.
Przewozy materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
690
Mrozowski Adam
340283
Logistyka
stacjonarne I st.
Rodzaje magazynów w procesach logistycznych
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
zwrotnej
na
przykładanie
branży
odpadów
691
Pietrzak Sebastian
340368
Logistyka
stacjonarne I st.
Zarządzanie nowoczesnym terminalem kontenerowym
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
692
Rutkowski Szymon
340337
Logistyka
stacjonarne I st.
Nowoczesne systemy w logistyce miejskiej
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
693
Rytych Michał
340354
Logistyka
stacjonarne I st.
Elektroniczne giełdy transportowe jako system nowoczesnej logistyki
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
694
Serafin Bartosz
340360
Logistyka
stacjonarne I st.
Nowoczesne systemy informatyczne w łańcuchach dostaw
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
695
Stodulski Michał
340339
Logistyka
stacjonarne I st.
Systemy informatyczne w logistyce
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
696
Szefer Adam
330044
Logistyka
stacjonarne I st.
Nowoczesne technologie
ponadgabarytowych
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
697
Urbański Artur
340357
Logistyka
stacjonarne I st.
Innowacyjne rozwiązania w logistyce transportu miejskiego
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
698
Wolski Konrad
340278
Logistyka
stacjonarne I st.
Nowoczesne technologie w transporcie szynowym
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
699
Woszczyk Filip
340353
Logistyka
stacjonarne I st.
Innowacje w logistyce miejskiej
Sosnowski Jarosław dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
700
Jagielska Justyna
323766
Logistyka
stacjonarne II st.
Transport miejski jako element logistyki miejskiej na przykładzie miasta Łodzi
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
701
Kosowska Milena
319832
Logistyka
stacjonarne II st.
Motywowanie pracowników na przykładzie firmyDBSchenker
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
702
Kowalczyk Marta
320367
Logistyka
stacjonarne II st.
Gospodarowanie odpadami w przedsiebiorstwach na przykładzie firmy Sonoco Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
Poland Packaging Services Sp. z o. o. odział w Łodzi
09.05.2016
KMA
703
Owczarek Monika
320276
Logistyka
stacjonarne II st.
Rola i miejsce logistycznej obsługi klienta jako element budowania partnerstwa Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
biznesowego na przykładzie wybranych firm
09.05.2016
KMA
704
Pietrzak Karolina
327589
Logistyka
stacjonarne II st.
Polityka personalna w przedsiębiorstwach logistycznych w świetle badań Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
własnych
09.05.2016
KMA
705
Przybył Adrian
320309
Logistyka
stacjonarne II st.
Wykorzystanie technik negocjacyjnych w procesach zakupowych
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
706
Śniegowska Aleksandra
320381
Logistyka
stacjonarne II st.
Nowoczesne trendy w rozwiązywaniu problemów kongestii transportowej
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
707
Tobiasz Paulina
320338
Logistyka
stacjonarne II st.
Rola inteligentnych opakowań w ostatnim ogniwie łańcucha dostaw
Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
09.05.2016
KMA
708
Zielińska Agnieszka
320302
Logistyka
stacjonarne II st.
Rozwój usług logistycznych w gospodarce globalnej na przykładzie wynranych Biesaga-Słomczewska Elżbieta dr
hab., KMA
firm z branży KEP
09.05.2016
KMA
709
Armada Dominik
320411
Logistyka
stacjonarne II st.
Systemy informatyczne usprawniające zarządzanie łańcuchem dostaw w
Gradowicz Cezary dr, KLO
przedsiębiorstwie
09.05.2016
KLO
710
Dubas Aleksandra
320329
Logistyka
stacjonarne II st.
Logistyczna obsługa klienta w branży KEP
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
711
Gosławski Rafał
321228
Logistyka
stacjonarne II st.
Rola logistyki w organizacjach pozarządowych / non-profit - na przykładzie
Gradowicz Cezary dr, KLO
organizacji AIESEC
09.05.2016
KLO
w
transporcie
samochodowym
ładunków
712
Grześkowiak Maron
320385
Logistyka
stacjonarne II st.
Systemy informatyczne SAP ERP w logistyce - na przykładzie wdrożenia w
Gradowicz Cezary dr, KLO
przedsiębiorstwie "X"
09.05.2016
KLO
713
Kowalczyk Robert
310836
Logistyka
stacjonarne II st.
Logistyka a sprawne działanie sklepu internetowego
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
714
Mądrawski Wojciech
327374
Logistyka
stacjonarne II st.
Analiza ograniczeń występujących w branży transportu odpadów komunalnych Gradowicz Cezary dr, KLO
na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
09.05.2016
KLO
715
Pancer Tomasz
320366
Logistyka
stacjonarne II st.
Analiza przydatności wybranych narzędzi i rozwiązań z dziedziny logistyki w
Gradowicz Cezary dr, KLO
przedsiębiorstwach z branży Transport-Spedycja-Logistyka
09.05.2016
KLO
716
Pastwa Patrycja
320399
Logistyka
stacjonarne II st.
Relacje biznesowe w koncepcji zrównoważonego łańcucha dostaw
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
717
Szczepaniak Marcin
320401
Logistyka
stacjonarne II st.
Logistyka miejska w aspekcie nowoczesnego zarządzania komunikacją miejską
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
718
Szczepański Igor
320388
Logistyka
stacjonarne II st.
Logistyka w sferze produkcyjnej
Gradowicz Cezary dr, KLO
09.05.2016
KLO
719
Toboła Adam
320414
Logistyka
stacjonarne II st.
Wpływ zastosowania narzędzi logistycznych w sklepie internetowym na
Gradowicz Cezary dr, KLO
zachowania zakupowe klientów detalicznych
09.05.2016
KLO
720
Wasilewska Julia
307489
Logistyka
stacjonarne II st.
09.05.2016
KLO
721
Wisłocki Marcin
300309
Logistyka
stacjonarne II st.
09.05.2016
KLO
722
Zdziech Damian
320347
Logistyka
stacjonarne II st.
09.05.2016
KLO
723
Anna Marasek
320404
Logistyka
stacjonarne II st.
Transport drogowy w Polsce w obliczu europejskich norm emisji spalin - analiza Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
kosztów przejazdu na wybranej trasie
09.05.2016
KLO
724
Błażej Strąk
323066
Logistyka
stacjonarne II st.
Wykorzystanie opakowań ekologicznych
przedsiębiorstwa produkcyjnego S
09.05.2016
KLO
725
Jakub Stańczyk
350850
Logistyka
stacjonarne II st.
Wpływ nowych technologii transportu wewnętrznego na parametry operacyjne Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
magazynów.
09.05.2016
KLO
726
Joanna Łopatka
320301
Logistyka
stacjonarne II st.
Autobusy elektryczne – nowoczesne rozwiązanie w transporcie miejskim
Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
09.05.2016
KLO
727
Katarzyna Subczyńska
321148
Logistyka
stacjonarne II st.
Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
09.05.2016
KLO
728
Krzysztof Stańczak
313766
Logistyka
stacjonarne II st.
Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
09.05.2016
KLO
729
Łachnik Angelika
320211
Logistyka
stacjonarne II st.
Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
09.05.2016
KLO
730
Marek Kozłowski
320284
Logistyka
stacjonarne II st.
Możliwości wykorzystania żeglugi śródlądowej do transportu towarowego w Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
Polsce.
09.05.2016
KLO
731
Sławomir Kubala
320308
Logistyka
stacjonarne II st.
Analiza możliwości wykorzystania transportu trolejbusowego w Łodzi.
Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
09.05.2016
KLO
732
Stanisław Kuczkowski
310867
Logistyka
stacjonarne II st.
Autonomiczne źródła energii elektrycznej i możliwość ich zastosowania w Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
KLO
transporcie wewnętrznym przedsiębiorstwa.
09.05.2016
KLO
Zarządzanie ryzykiem w procesie magazynowania towarów - na przykładzie
Gradowicz Cezary dr, KLO
wybranej firmy
Nowe trendy w opakowalnictwie i w systemach informatycznych jako elementy
optymalizacji kosztów logistycznych w przedsiębiorstwach przemysłu Gradowicz Cezary dr, KLO
spożywczego
Zarządzanie bezpieczeństwem żywnościw transporcie - na przykładzie systemu
Gradowicz Cezary dr, KLO
HACCP
w
logistyce
na
przykładzie Kozłowski Remigiusz dr hab. inż.,
Analiza opłacalności instalacji kolektorów ciepła z perspektywy logistycznej w
przedsiębiorstwie produkcyjnym w Zduńskiej Woli
Sposoby przeciwdziałania zagrożeniu katastrofą ekologiczną jako efektu
zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury logistycznej na przykładzie
wybranego przedsiębiorstwa
Ocena możliwości zbudowania infrastruktury elektrowni wiatrowych na terenie
województwa łódzkiego z uwzględnieniem aspektów logistyki
KLO
733
Agata Grabowska
300435
Logistyka
stacjonarne II st.
Logistyka w życiu codziennym- systemy inteligentne
Kurzyjamski Ryszard dr, KIN
09.05.2016
KIN
734
Beata Kruz
320445
Logistyka
stacjonarne II st.
Aplikacja baz danych wspomagająca zarządzanie klubem fitness
Kurzyjamski Ryszard dr, KIN
09.05.2016
KIN
735
Damian Gieras
312016
Logistyka
stacjonarne II st.
Aplikacja wspomagająca logistykę i
budownictwa mieszkaniowego w Polsce
Kurzyjamski Ryszard dr, KIN
09.05.2016
KIN
736
Damian Omiotek
321199
Logistyka
stacjonarne II st.
Systemy informatyczne w międzynarodowej firmie spedycyjnej
Kurzyjamski Ryszard dr, KIN
09.05.2016
KIN
737
Dominika Karwas
320441
Logistyka
stacjonarne II st.
IFS Applications
przedsiębiorstwie
Kurzyjamski Ryszard dr, KIN
09.05.2016
KIN
738
Kamil Sopolak
320423
Logistyka
stacjonarne II st.
Techniczne i logistyczne wyzwania stojące przed nowym Szlakiem Jedwabnym
Kurzyjamski Ryszard dr, KIN
09.05.2016
KIN
739
Łukasz Chorąży
311995
Logistyka
stacjonarne II st.
Aplikacja wspomagającą rekrutację pracowników jako element upsrawniający
Kurzyjamski Ryszard dr, KIN
proces zarządzania zasobami ludzkimi
09.05.2016
KIN
740
Marta Ratajczyk
312152
Logistyka
stacjonarne II st.
Rynek pakietów zintegrowanych w Polsce; Badania ankietowe
Kurzyjamski Ryszard dr, KIN
09.05.2016
KIN
741
Piotr Łosiak
312117
Logistyka
stacjonarne II st.
Budowa modułu Handlowo - Magazynowego do systemu ERP z wykorzystaniem
Kurzyjamski Ryszard dr, KIN
nowoczesnych technologii programowania
09.05.2016
KIN
742
Tomasz Mikłasz
300285
Logistyka
stacjonarne II st.
E-edukacja - wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu
Kurzyjamski Ryszard dr, KIN
09.05.2016
KIN
743
Wiktor Kolos
320431
Logistyka
stacjonarne II st.
Narzędzia wspomagające obsługę klienta korzystającego z odnawialnych źródeł
Kurzyjamski Ryszard dr, KIN
energii
09.05.2016
KIN
744
Dziedzic Daria
353956
Logistyka
stacjonarne II st.
Ocena efektywności funkcjonowania
budowlanych na przykładzie PSB S.A.
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
745
Głowińska Paulina
349452
Logistyka
stacjonarne II st.
Logistyczna obsługa klienta na przykładzie IKEI"
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
746
Kądziela Bartosz
320339
Logistyka
stacjonarne II st.
Koncepcja Lean w zarządzaniu magazynem, na podstawie firmy Flextronics
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
747
Kluczek Eliza
322041
Logistyka
stacjonarne II st.
Obsługa klienta w ecommerce
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
748
Kobielski Mateusz
320164
Logistyka
stacjonarne II st.
Logistyka handlu internetowego na przykładzie portalu aukcyjnego Allegro
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
749
Lipczyńska Aneta
320526
Logistyka
stacjonarne II st.
Flow logistics jako metoda dystrybucji i korzyści z jej stosowania na wybranym
Malarski Maciej dr, KZA
przykładzie
09.05.2016
KZA
750
Orlik Adrian
320371
Logistyka
stacjonarne II st.
Rola spedycji w logistyce
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
751
Ratajczyk Michał
310028
Logistyka
stacjonarne II st.
Organizacja cywilnego transportu lotniczego
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
752
Rosińska Magdalena
322013
Logistyka
stacjonarne II st.
Marketing usług logistycznych
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
753
Słowakiewicz Łukasz
320351
Logistyka
stacjonarne II st.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii jako źródło poprawy wydajności i
Malarski Maciej dr, KZA
jakości pracy w magazynie
09.05.2016
KZA
jako
system
zarządzanie
wspierający
systemu
przedsiębiorstwem
procesy
dystrybucji
dystrybucji
w
materiałów
754
Adrianowska Ewelina
320307
Logistyka
stacjonarne II st.
RFID jako innowacyjne narzędzie wykorzystywane w logistyce sieci usługowej
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
755
Cymerman Natalia
320205
Logistyka
stacjonarne II st.
Rola centum logistycznego w przedsiebiorstwie sieciowym
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
756
Eslinger Rafał
320296
Logistyka
stacjonarne II st.
Merchandising i jego
wielkopowierzchniowego
09.05.2016
KLO
757
Florczak Anna
320408
Logistyka
stacjonarne II st.
Wpływ wizerunku marki na funkcjonowanie sieci usługowej na przykładzie Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
Poczty Polskiej i firmy FedEx
09.05.2016
KLO
758
Fraszczyk Sylwia
320359
Logistyka
stacjonarne II st.
Państwowa Straż Pozarna i jej rola w logistyce w sytuacjach kryzysowych
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
759
Grabczyńska Mgdalena
323209
Logistyka
stacjonarne II st.
Logistyczna obsługa klienta jako element budowania przewagi konkurencyjnej Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
w sieci usługowej
09.05.2016
KLO
760
Kowalska Urszula
320397
Logistyka
stacjonarne II st.
Znaczenie call center w obsłudze Klienta firmy usługowej
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
761
Mistrzak Kinga
320158
Logistyka
stacjonarne II st.
Wpływ jakości usług transportowych na budowanie relacji z odbiorcami
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
762
Ociepa Olga
320416
Logistyka
stacjonarne II st.
Wykorzystywanie systemu CRM w budowaniu relacji z klientem w handlu Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
internetowym
09.05.2016
KLO
763
Olczak Bogusława
349448
Logistyka
stacjonarne II st.
Jakość i jej znaczenie w logistyce sieci usługowych na przykładzie usług Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
kurierskich
09.05.2016
KLO
764
Skonieczny Rafał
301429
Logistyka
stacjonarne II st.
Uwarunkowania prawne transportu drogowego w strefie Schengen na Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
przykładzie Niemiec
09.05.2016
KLO
765
Studzińska Adranna
336552
Logistyka
stacjonarne II st.
Logistyka w komunikacji miejskiej na przykładzie MPK Łódź
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
766
Wawrzyniak Magdalena
320360
Logistyka
stacjonarne II st.
Rola operatora logistycznego i jego wpływ na łańcuch dostaw
Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
09.05.2016
KLO
767
Chmielewska Magdalena
Małgorzata
301376
Logistyka
stacjonarne II st.
Rokowania łódzkiego klastra logistycznego z perspektywy rozwoju wybranych
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
klastrów zagranicznych
09.05.2016
KLO
768
Frankowski Bartosz Hubert
288323
Logistyka
stacjonarne II st.
Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
769
Jurga Dorota Małgorzata
353955
Logistyka
stacjonarne II st.
Funkcjonowanie logistyki w komunikacji miejskiej na przykładzie Bełchatowa
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
770
Kołodziejczyk Paweł
302073
Logistyka
stacjonarne II st.
Zarządzanie procesami logistycznymi na przykładzie firmy ZŁOMREX METAL
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
771
Komorowska Agata
320395
Logistyka
stacjonarne II st.
Charakterystyka ładunków wraz ze sposobami ich zabezpieczeń na przykładzie
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
firm z branży elektrotechnicznej
09.05.2016
KLO
772
Kosowska Aleksandra
310502
Logistyka
stacjonarne II st.
Ubezpieczenia spedycji międzynarodowej na pdstawie DHL
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
773
Krysiński Kamil
320288
Logistyka
stacjonarne II st.
Wpływ centrów logistycznych na rozwój województwa łódzkiego
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
774
Kurzawa Beata
310874
Logistyka
stacjonarne II st.
Wykorzystywane technologie w procesach magazynowania
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
rola
w
funkcjonowaniu
sieciowego
sklepu Piorunowska-Kokoszko Joanna dr,
KLO
775
Kwiatkowska Karolina Anna
312361
Logistyka
stacjonarne II st.
Leasing jako forma finansowania przedsiębiorsta transportowego w aspekcie
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
zakupu środków transportu
09.05.2016
KLO
776
Lange Michał Tomasz
310878
Logistyka
stacjonarne II st.
Rola logistycznej obsługi klienta
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
777
Musialska Katarzyna
313293
Logistyka
stacjonarne II st.
Analiza funkcjonowania transportu miejskiego na przykładzie MPK Łódź
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
778
Pastusiak Justyna
319739
Logistyka
stacjonarne II st.
Audyt jako miernik oceny systemu jakości w przedsiębiorstwach działających w
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
łańcuchach dostaw
09.05.2016
KLO
779
Poździej Aleksandra
Karolina
311720
Logistyka
stacjonarne II st.
09.05.2016
KLO
780
Rojber Łukasz Norbert
320317
Logistyka
stacjonarne II st.
Logistyka odpadami komunalnymi w woj. Łódzkim w dostosowaniu do
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
wymogów UE
Zapewnienie bezpieczeństwa towaru w procesie magazynowania w branży
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
papierniczej na podstawie firmy Amcor Tobacco Packaging
09.05.2016
KLO
781
Sobczak Piotr Marcin
313502
Logistyka
stacjonarne II st.
Proces logistycznej obsługi klienta na przykładzie Jumi sp. z o.o.
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
09.05.2016
KLO
782
Zuterek Maciej Łukasz
349453
Logistyka
stacjonarne II st.
Kształtowanie się wskaźników wybranych spółek branży transportowej w latach
Urbaniak Maciej prof. dr hab., KLO
2006-2014 w kontekście kryzysu finansowego
09.05.2016
KLO
783
Banasiak Agnieszka
320363
Logistyka
stacjonarne II st.
Ryzyko i możliwości jego ograniczania w transporcie lotniczym przewozu dzieł
Wieteska Grażyna dr, KLO
sztuki
09.05.2016
KLO
784
Banasiak Paweł
320374
Logistyka
stacjonarne II st.
Dystrybucja produktów w branży ceramicznej
Wieteska Grażyna dr, KLO
09.05.2016
KLO
785
Bogdańska Anna
320295
Logistyka
stacjonarne II st.
Outsourcing logistyczny - korzyści, problemy, wyzwania na przykładzie różnych
Wieteska Grażyna dr, KLO
branż
09.05.2016
KLO
786
Chmielowska Katarzyna
320340
Logistyka
stacjonarne II st.
Standaryzacja procesu planowania logistyki imprez masowych
Wieteska Grażyna dr, KLO
09.05.2016
KLO
787
Czuba Agnieszka
320337
Logistyka
stacjonarne II st.
Usprawnienia procesu transportowego na przykładzie przedsiębiorstwa
Wieteska Grażyna dr, KLO
produkcyjnego z branży energetycznej
09.05.2016
KLO
788
Jabłońska Katarzyna
320342
Logistyka
stacjonarne II st.
Logistyczna obsługa klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej na rynku usług
Wieteska Grażyna dr, KLO
kurierskich na przykładzie firmy DHL
09.05.2016
KLO
789
Kaźmierczak Katarzyna
320325
Logistyka
stacjonarne II st.
Praktyczne
aspekty
ponadnormatywnych
Wieteska Grażyna dr, KLO
09.05.2016
KLO
790
Kołomańska Sylwia
310819
Logistyka
stacjonarne II st.
Ocena okresowa i jej wpływ na doskonalenie dostawców w branży AGD
Wieteska Grażyna dr, KLO
09.05.2016
KLO
791
Kszczot Beata
353954
Logistyka
stacjonarne II st.
Ocena funkcjonowania magazynu wyrobów gotowych
przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego
Wieteska Grażyna dr, KLO
09.05.2016
KLO
792
Małecka Karolina
317134
Logistyka
stacjonarne II st.
Eliminacja przyczyn opóźnień w realizowaniu zamówień na przykładzie
Wieteska Grażyna dr, KLO
przedsiębiorstwa produkcyjnego FAMED Łódź S.A.
09.05.2016
KLO
793
Seliga Honorata
321105
Logistyka
stacjonarne II st.
Transport drogowy jako moduł wspomagający działalność podstawową ZWiK
Wieteska Grażyna dr, KLO
Sp. z o.o.
09.05.2016
KLO
794
Sharon Pietrzak
313281
Logistyka
stacjonarne II st.
Wpływ czynników kulturowych na budowanie relacji z dostawcami w
Wieteska Grażyna dr, KLO
międzynarodowych łańcuchach dostaw
09.05.2016
KLO
795
Sikora Dawid
320387
Logistyka
stacjonarne II st.
Technologie magazynowe a rola i przyszłość człowieka w magazynie
Wieteska Grażyna dr, KLO
09.05.2016
KLO
796
Stradza Bartłomiej
320331
Logistyka
stacjonarne II st.
Poprawa logistycznej obsługi klienta w świetle kierunków rozwoju transportu
Wieteska Grażyna dr, KLO
kolejowego w regionie łódzkim
09.05.2016
KLO
realizacji
transportu
drogowego
ładunków
na przykładzie
797
Wlazło Mariusz
305162
Logistyka
stacjonarne II st.
Procesy logistyczne
kosmetycznych
realizowane
w
centrum
dystrybucji
wyrobów
Wieteska Grażyna dr, KLO
09.05.2016
KLO
798
Zasępa Anna
320282
Logistyka
stacjonarne II st.
Usługa e-commerce jako element restrukturyzacji łańcucha dostaw Poczty
Wieteska Grażyna dr, KLO
Polskiej
09.05.2016
KLO
799
Becht Adrian
299658
Logistyka
stacjonarne II st.
Ekolbilans w procesach logistycznych
Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
800
Cichoń Anna Maria
283502
Logistyka
stacjonarne II st.
Logistyka dystrybucji w przedsiębiorstwie (na wybranym przykładzie)
Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
801
Kałucki Nikodem
300264
Logistyka
stacjonarne II st.
Gospodarka magazynowa w firmie logistycznej DACHSER
Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
802
Konecki Kamil
330594
Logistyka
stacjonarne II st.
Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem (na wybranym
Zrobek Janusz dr hab., KMA
przykładzie)
09.05.2016
KMA
803
Leszczyński Przemysław
320327
Logistyka
stacjonarne II st.
Kierunki ekspansji logistycznej CHRL na świecie
Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
804
Miszczak Anna
320244
Logistyka
stacjonarne II st.
Reklama przedsiębiorstw branży farmaceutycznej (na wybranym przykładzie)
Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
805
Ogrodniczak Fabian Konrad
331392
Logistyka
stacjonarne II st.
Logistyczna obsługa klienta ( na przykładzie zakupów dokonywanych przez
Zrobek Janusz dr hab., KMA
Internet)
09.05.2016
KMA
806
Raczyński Rafał
313806
Logistyka
stacjonarne II st.
Gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie produkcyjnym (na wybranym
Zrobek Janusz dr hab., KMA
przykładzie)
09.05.2016
KMA
807
Sobótka Piotr
320375
Logistyka
stacjonarne II st.
Rola i ocena zarządzania logistyczno – marketingowego w organizacji
Zrobek Janusz dr hab., KMA
transportu zbiorowego na terenie Łodzi
09.05.2016
KMA
808
Sowiński Kamil
313578
Logistyka
stacjonarne II st.
Logistyka zaopatrzenia w branży chemicznej (na wybranym przykładzie)
Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
809
Śmiałek Konrad
321128
Logistyka
stacjonarne II st.
Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw (na przykładzie Coats plc.)
Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
810
Walczak Mateusz
320286
Logistyka
stacjonarne II st.
Marketing w firmie logistycznej (na wybranym przykładzie)
Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
811
Jadkowska Julia
278799
Management and
Finance
niestacjonarne I st.
Synergia strategii marketingowych wirtualnych i realnych na przykładzie firmy
Golik-Górecka Grażyna dr, KMA
XYZ
09.05.2016
KMA
812
Bednarz Emilia
342258
Marketing
niestacjonarne I st.
Grywalizacja wsparciem dla współczesnego e-commerce
Kozielski Robert dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
813
Błaszczyk Andrzej
289477
Marketing
niestacjonarne I st.
Psychologiczne uwarunkowania zachowania nabywcy - efekt pierwszeństwa
Kozielski Robert dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
814
Czwal Tomasz
347293
Marketing
niestacjonarne I st.
Psychologiczne uwarunkowania zachowania nabywcy - teoria samospełniajacej
Kozielski Robert dr hab., KMA
się przepowiedni
09.05.2016
KMA
815
Gołębiowski Dawid
347008
Marketing
niestacjonarne I st.
Psychologiczne uwarunkowania zachowania nabywcy - teoria podtrzymywania
Kozielski Robert dr hab., KMA
poczucia własnej wartości
09.05.2016
KMA
816
Kacprzak Damian
341410
Marketing
niestacjonarne I st.
Psychologiczne uwarunkowania zachowania nabywcy - konformizm
Kozielski Robert dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
817
Michlewski Radosław
342573
Marketing
niestacjonarne I st.
Psychologiczne uwarunkowania zachowania nabywcy - teoria autoafirmacji
Kozielski Robert dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
818
Niżnikowski Kacper
347014
Marketing
niestacjonarne I st.
Psychologiczne uwarunkowania zachowania nabywcy - teoria dysonansu
Kozielski Robert dr hab., KMA
poznawczego
09.05.2016
KMA
819
Ochęduszko Agnieszka
341430
Marketing
niestacjonarne I st.
Psychologiczne uwarunkowania zachowania nabywcy - heurystyka dostepności Kozielski Robert dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
820
Piesik Alan
341413
Marketing
niestacjonarne I st.
Psychologiczne uwarunkowania zachowania nabywcy - efekt uporczywości
Kozielski Robert dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
821
Pietrzak Łukasz
347301
Marketing
niestacjonarne I st.
Psychologiczne uwarunkowania
reprezentatywności
Kozielski Robert dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
822
Piotrowski Krzysztof
248309
Marketing
niestacjonarne I st.
Psychologiczne
uwarunkowania
samoświadomości
Kozielski Robert dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
823
Pokorska Wioleta
340409
Marketing
niestacjonarne I st.
Psychologiczne uwarunkowania zachowania nabywcy - efekt czystej ekspozycji
Kozielski Robert dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
824
Terteryan Tatevik
347024
Marketing
niestacjonarne I st.
Psychologiczne uwarunkowania zachowania nabywcy - podstawowy błąd
Kozielski Robert dr hab., KMA
atrybucji
09.05.2016
KMA
825
Zieliński Norbert
347303
Marketing
niestacjonarne I st.
Psychologiczne uwarunkowania zachowania nabywcy - teoria reaktancji
09.05.2016
KMA
826
Balik Dominika
340391
Marketing
stacjonarne I st.
Strategie marketingowe przedsiębiorstw turystycznych na przykladzie biur Grzegorczyk Wojciech prof. dr hab.,
KMA
turystycznych EUROPOL i TUI
09.05.2016
KMA
827
Cieślak Justyna
340394
Marketing
stacjonarne I st.
Promocja jako element marketingu w sferze sportu na przykładzie PGE Skra Grzegorczyk Wojciech prof. dr hab.,
KMA
Bełchatów
09.05.2016
KMA
828
Dacz Paweł
322581
Marketing
stacjonarne I st.
Budowanie relacji z klientem w e-biznesie na przykładzie marki CROPP
Grzegorczyk Wojciech prof. dr hab.,
KMA
09.05.2016
KMA
829
Dośpiał Bartłomiej
340412
Marketing
stacjonarne I st.
Czynniki zakupu uzywanych samochodów osobowych w autokomisach.
Grzegorczyk Wojciech prof. dr hab.,
KMA
09.05.2016
KMA
830
Kobuszewski Piotr
340414
Marketing
stacjonarne I st.
Programy lojalnościowe jako instrument budowy długotrwałych relacji z Grzegorczyk Wojciech prof. dr hab.,
KMA
klientem na przykładzie wybranych stacji paliw w Polsce
09.05.2016
KMA
831
Mirowska Marlena
340395
Marketing
stacjonarne I st.
Lojalnośc klientów na przykładzie wybranych
detalicznego w Polsce
09.05.2016
KMA
832
Nowakowska Angelika
340420
Marketing
stacjonarne I st.
Lojalność młodych nabywców wobec marki Reserved firmy LPP S.A.
Grzegorczyk Wojciech prof. dr hab.,
KMA
09.05.2016
KMA
833
Piotrowski Kamil
340399
Marketing
stacjonarne I st.
Budowanie długotrwałych relacji z klientem na przykładzie przedsiębiorstwa Grzegorczyk Wojciech prof. dr hab.,
KMA
PKP Energetyka
09.05.2016
KMA
834
Znojek Bartosz
340416
Marketing
stacjonarne I st.
System Informacji Marketingowej w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy EL Grzegorczyk Wojciech prof. dr hab.,
KMA
MOT Instalacje Elektryczne
09.05.2016
KMA
835
Ferenc Maciej
340410
Marketing
stacjonarne I st.
Internet jako narzędzie kształtowania wizerunku w piłce nożnej na przykładzie
Kalińska-Kula Magdalena dr, KMA
klubu Manchester United
09.05.2016
KMA
836
Iwański Damian
340380
Marketing
stacjonarne I st.
Kontrowersjw w reklamie i ich wpływ na rozpoznawalność marki
Kalińska-Kula Magdalena dr, KMA
09.05.2016
KMA
837
Kołaciński Mateusz
340417
Marketing
stacjonarne I st.
Kreowanie lojalności nabywców na rynku odzieżowym na przykładzie marki
Kalińska-Kula Magdalena dr, KMA
Coccodrillo
09.05.2016
KMA
838
Lewandowska Izabela
340377
Marketing
stacjonarne I st.
Wpływ marki na kształtowanie postaw konsumentów w branży kosmetycznej
09.05.2016
KMA
zachowania
zachowania
nabywcy
-
nabywcy
heurystyka
-
teoria
Kozielski Robert dr hab., KMA
przedsiebiorstw handlu Grzegorczyk Wojciech prof. dr hab.,
KMA
Kalińska-Kula Magdalena dr, KMA
839
Podstawek Patrycja
340406
Marketing
stacjonarne I st.
Piłkarskie imprezy sportowe jako narzędzie promocji
Kalińska-Kula Magdalena dr, KMA
09.05.2016
KMA
840
Sołtysiak Małgorzata
320235
Marketing
stacjonarne I st.
Civic crowdsourcing jako narzędzie budowania wizerunku miast - na przykładzie
Kalińska-Kula Magdalena dr, KMA
Budżetu Obywatelskiego w Łodzi
09.05.2016
KMA
841
Szafrańska Gabriela
333779
Marketing
stacjonarne I st.
Promocja typu product placement w polskich filmach i serialach
Kalińska-Kula Magdalena dr, KMA
09.05.2016
KMA
842
Wysokiński Kosma
336525
Marketing
stacjonarne I st.
Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie firmy Apple
Kalińska-Kula Magdalena dr, KMA
09.05.2016
KMA
843
Bednarek Paulina
340374
Marketing
stacjonarne I st.
Psychospołeczne aspekty marketingu - wpływ teorii podstawowego błędu
Kozielski Robert dr hab., KMA
atrybucji na zachowanie nabywców
09.05.2016
KMA
844
Chudzia Patrycja
340401
Marketing
stacjonarne I st.
Psychospołeczne aspekty marketingu - wpływ teorii efektu czystej ekspozycji na
Kozielski Robert dr hab., KMA
zachowanie nabywców
09.05.2016
KMA
845
Gierach Monika
340393
Marketing
stacjonarne I st.
Psychospołeczne aspekty marketingu - wpływ teorii heurystyki dostępności na
Kozielski Robert dr hab., KMA
zachowanie nabywców
09.05.2016
KMA
846
Kieszek Emilia
322932
Marketing
stacjonarne I st.
Psychospołeczne aspekty marketingu - wpływ teorii konformizmu na
Kozielski Robert dr hab., KMA
zachowanie nabywców
09.05.2016
KMA
847
Kruszek Martyna
340419
Marketing
stacjonarne I st.
Psychospołeczne aspekty marketingu - wpływ teorii reaktancji na zachowanie
Kozielski Robert dr hab., KMA
nabywców
09.05.2016
KMA
848
Lerman Juliusz
332041
Marketing
stacjonarne I st.
Rola i trendy wykorzystania Facebook'a w marketingu politycznym
Kozielski Robert dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
849
Olejnik Kamil
340408
Marketing
stacjonarne I st.
Psychospołeczne aspekty marketingu - wpływ teorii centralnej strategii
Kozielski Robert dr hab., KMA
perswazji na zachowanie nabywców
09.05.2016
KMA
850
Olszacka Małgorzata
340389
Marketing
stacjonarne I st.
Psychospołeczne aspekty marketingu - wpływ teorii efektu pierwszeństwa na
Kozielski Robert dr hab., KMA
zachowanie nabywców
09.05.2016
KMA
851
Pietras Joanna
340379
Marketing
stacjonarne I st.
Psychospołeczne aspekty marketingu reprezentatywności na zachowanie nabywców
Kozielski Robert dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
852
Szulc Dawid
340400
Marketing
stacjonarne I st.
Psychospołeczne aspekty marketingu - wpływ teorii samoświadomości na
Kozielski Robert dr hab., KMA
zachowanie nabywców
09.05.2016
KMA
853
Werłos Grzegorz
340415
Marketing
stacjonarne I st.
Psychospołeczne aspekty marketingu - wpływ teorii efektu uporczywości na
Kozielski Robert dr hab., KMA
zachowanie nabywców
09.05.2016
KMA
854
Wiśniewska Paulina
330603
Marketing
stacjonarne I st.
Źródła sukcesu firm na współczesnym rynku według Ph. Kotler – identyfikacja
Kozielski Robert dr hab., KMA
źródeł i ocena roli marketingu w budowaniu sukcesu rynkowego
09.05.2016
KMA
855
Wojciechowska Marta
340385
Marketing
stacjonarne I st.
Psychospołeczne aspekty marketingu - wpływ teorii samospełniającej się
Kozielski Robert dr hab., KMA
przepowiedni na zachowanie nabywców
09.05.2016
KMA
856
Zgierska Martyna
340404
Marketing
stacjonarne I st.
Psychospołeczne aspekty marketingu - wpływ teorii dysonansu poznawczego na
Kozielski Robert dr hab., KMA
zachowanie nabywców
09.05.2016
KMA
857
Ziółko Mateusz
340413
Marketing
stacjonarne I st.
Psychospołeczne aspekty marketingu - wpływ teorii podtrzymywania własnej
Kozielski Robert dr hab., KMA
wartości na zachowanie nabywców
09.05.2016
KMA
858
Dalik Ewelina
340403
Marketing
stacjonarne I st.
Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z przedstawicielami
Kurzyk Bartłomiej dr, KMA
generacji Z na przykładzie olimpiady społecznej "Zwolnieni z teorii"
09.05.2016
KMA
859
Drabik Karolina
324687
Marketing
stacjonarne I st.
Budowa marki osobistej w mediach społecznościowych
09.05.2016
KMA
wpływ
teorii
heurystyki
Kurzyk Bartłomiej dr, KMA
860
Gwiaździński Emilian
340308
Marketing
stacjonarne I st.
Postawy wobec używania technologii Augmented Reality w działalności
Kurzyk Bartłomiej dr, KMA
marketingowej firm
09.05.2016
KMA
861
Haczykowski Andrzej
340383
Marketing
stacjonarne I st.
Postawy reprezentantów pokolenia Y wobec komercyjnego wykorzystania
Kurzyk Bartłomiej dr, KMA
portalu społecznościowego Facebook przez marki
09.05.2016
KMA
862
Korycka Lucyna
345838
Marketing
stacjonarne I st.
Dobre praktyki wykorzystania profilu brand hero marki na Facebooku
Kurzyk Bartłomiej dr, KMA
09.05.2016
KMA
863
Palma Monika
326010
Marketing
stacjonarne I st.
Postawy konsumentów wobec personalizacji przekazów reklamowych w digital
Kurzyk Bartłomiej dr, KMA
marketingu.
09.05.2016
KMA
864
Spychalska Justyna
332078
Marketing
stacjonarne I st.
Możliwości wykorzystania
kampaniach społecznych
Kurzyk Bartłomiej dr, KMA
09.05.2016
KMA
865
Stańczak Karol
340407
Marketing
stacjonarne I st.
Metody budowania bezpiecznego wizerunku banku w Internecie - na
Kurzyk Bartłomiej dr, KMA
przykładzie mBanku
09.05.2016
KMA
866
Wastowska Żaneta
340376
Marketing
stacjonarne I st.
Stosunek studentów do działań promocyjnych podejmowanych w serwisach
Kurzyk Bartłomiej dr, KMA
Facebook, Instagram oraz Snapchat.
09.05.2016
KMA
867
Zach Piotr
340397
Marketing
stacjonarne I st.
Media społecznościowe jako sposób dotarcia do przedstawicieli pokolenia Y Kurzyk Bartłomiej dr, KMA
na przykładzie działań marki Somersby na rynku polskim.
09.05.2016
KMA
868
Grabarczyk Ariadna
330601
Marketing
stacjonarne I st.
Grywalizacja jako element kształtowania wizerunku marki
09.05.2016
KMA
09.05.2016
KRA
09.05.2016
KRA
mechanizmów
marketingu
wirusowego
w
Stopczyńska Kinga dr, KMA
869
Antoniak Malwina
353006
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
870
Lenarcik Milena
353010
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Kontrola zarządcza w procesie zarządzania jednostką sektora finansów
publiczych na przykładzie I. Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki Kalinowski Jacek dr, KRA
w Wieluniu
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do obliczania rezerw na świadczenia
Kalinowski Jacek dr, KRA
pracownicze
871
Paradowska Anna
353058
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Wykorzystanie metody EVM do analizy efektywności projektu studiów Prawo
Kalinowski Jacek dr, KRA
Podatkowe i Rachunkowość
09.05.2016
KRA
872
Stasiewicz Ilona
317243
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Zastosowanie koncepcji lean w zarządzaniu podmiotami usług medycznych na
Kalinowski Jacek dr, KRA
przykładzie Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach
09.05.2016
KRA
873
Miązek Monika
354936
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Analiza kosztów przedsiębiorstwa transportowego
Sławomir Jędrzejewski
09.05.2016
KRA
874
Samczewska Anna
353069
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Zarządzanie należnościami a system rachunkowości
Sławomir Jędrzejewski
09.05.2016
KRA
875
Adamiak Adrian
315971
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Rachunkowość jako ważny element systemu informacyjnego w firmach
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
transportowych
09.05.2016
KRA
876
Sawidzka Anna
345966
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Praktyczne aspekty technicznego ustalania wartości przepływów pieniężnych
Śnieżek Ewa dr hab., KRA
metodą pośrednią.
09.05.2016
KRA
877
Anna Goździk
352982
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Dokumentacja cen transferowych na przykładzie wybranej spółki
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
878
Ewa Witkowska
352980
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Rachunkowość w gminie żydowskiej w XIX wieku
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
879
Justyna Wajszczyk
327345
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Propozycja wdrożenia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
produkcyjnym "Agro-Kocięba
09.05.2016
KRA
880
Figa Anita
353000
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Outsourcing usług księgowych - regulacje a praktyka
09.05.2016
KRA
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
881
Jagiełło Milena
322416
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Rzeczowe aktywa trwałe - zasady ujawniania informacji w sprawozdaniu
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
finansowym
09.05.2016
KRA
882
Kaźmierczak Anna
353001
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Zawód księgowego w świetle w świetle regulacji i praktyki.
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
883
Korczyńska Katarzyna
353004
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Koszty jako kategoria wyniku finansowego i podatkowego w działalności MSP
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
884
Maciejewska Marta
316653
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Sprawozdawczość finansowa a ujawnienia w informacji podatkowej
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
885
Magda Misiak
354937
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o kosztach działalności
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
operacyjnej spółki
09.05.2016
KRA
886
Marczyńska Patrycja
327139
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Kodeks dobrych praktyk na GPW w Warszawie a sprawozdanie finansowe.
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
887
Martyna Kiczuł
352992
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Koszty jako kategoria wyniku finansowego i
przedsiębiorstwa
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
888
Paulina Śliwakowska.
259462.
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
"Przekształcenia spółek w aspekcie prawnym, podatkowym i rachunkowym".
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
889
Pietrucha Joanna
322373
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Przychody jako kategoria rachunkowości i podatku dochodowego
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
890
Tomala Żaneta
322410
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Ceny transferowe w ujęciu bilansowym i podatkowym
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
891
Zapart Martyna
317136
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Środki trwałe przedsiębiorstwa transportowego - ujęcie w systemie
Walińska Ewa prof. dr hab., KRA
rachunkowości
09.05.2016
KRA
892
Olejniczak Natalia
317144
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Przychody i koszty podmiotu leczniczego - jako podstawowej jednostki systemu
Wencel Agnieszka dr, KRA
ochrony zdrowia publicznego.
09.05.2016
KRA
893
Urszula Smoczyńska
347348
Prawo podatkowe i
niestacjonarne II st.
rachunkowość
Rewizja finansowa jako weryfikator wiarygodności sprawozdań finansowych
09.05.2016
KRA
894
Antoszczyk Angelika
341474
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
09.05.2016
KRA
895
Bonk Monika
295246
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
09.05.2016
KRA
896
Hartai-Gusta Katalin
327330
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Analiza rentowności klientów z wykorzystaniem rachunku kosztów działań
Czajor Przemysław dr, KRA
09.05.2016
KRA
897
Hopp Malwina
341499
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Odpisy aktualizujące należności jako odzwierciedlenie zasady ostrożnej wyceny Czajor Przemysław dr, KRA
zasady tworzenia i zakres wykorzystania przez spółki
09.05.2016
KRA
898
Jurek Justyna
341469
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Wynagrodzenie kadry zarządzającej jako element systemu motywacyjnego
Czajor Przemysław dr, KRA
09.05.2016
KRA
899
Kolanek Paulina
341489
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Źródła finansowania działalności i ich wpływ na sprawozdanie finansowe
Czajor Przemysław dr, KRA
09.05.2016
KRA
900
Olesińska Patrycja
346986
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Specyfika działalności Gatito sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., a
Czajor Przemysław dr, KRA
struktura Zakładowego Planu Kont
09.05.2016
KRA
901
Pawłowska Anna
341470
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Środki trwałe w jednostce budżetowej na przykładzie Administracji Zasobów
Czajor Przemysław dr, KRA
Komunalnych
09.05.2016
KRA
dochodu podatkowego
Wencel Agnieszka dr, KRA
Rezerwy na świadczenia pracownicze na przykładzie spółek notowanych na
Czajor Przemysław dr, KRA
Giełdzie Papierów Wartościowych
Analiza sprawozdań finansowych jako narzędzie służące ocenie kondycji
finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładów Przemysłu Cukierniczego Czajor Przemysław dr, KRA
„WAWEL” S.A.
902
Rutkowska Izabella
318072
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Rodzaje kredytów i zakres ich udzielania oraz wpływ na wynik finansowy
Czajor Przemysław dr, KRA
banków
09.05.2016
KRA
903
Stolarczyk Anna
341465
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Ewidencja i rozliczenie kosztów w Uczelni Wyższej
Czajor Przemysław dr, KRA
09.05.2016
KRA
904
Szymczewska Magdalena
341502
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Ustalanie wynagrodzeń i ich ewidencja na przykładzie Biura do spraw
Czajor Przemysław dr, KRA
Substancji Chemicznych
09.05.2016
KRA
905
Westwal Anna
347695
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Rozliczanie kosztów na przykładzie spółki X
Czajor Przemysław dr, KRA
09.05.2016
KRA
906
Wienczak Justyna
342056
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Ewidencja i rozliczanie kosztów w Administracji Zasobów Komunalnych
Czajor Przemysław dr, KRA
09.05.2016
KRA
907
Agnieszka Kędzierska
341472
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych
Michał Wiatr
na przykładzie sektora budowlanego
09.05.2016
KRA
908
Agnieszka Rzepecka
346984
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Podatki jako główne źródło dochodów budżetu gminy
Michał Wiatr
09.05.2016
KRA
909
Joanna Nastarowicz
341421
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Wybór metody rozliczania podatku dochodowego w małych i średnich
Michał Wiatr
przedsiębiorstwach - analiza przypadku
09.05.2016
KRA
910
Katarzyna Szymańska
346985
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Zastosowanie wybranych wskaźników finansowych w decyzjach inwestorskich Michał Wiatr
badanie spółek sektora energetycznego
09.05.2016
KRA
911
Kinga Kubat
341473
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Polityka rachunkowości w kształtowaniu obrazu firmy w sprawozdawczości
Michał Wiatr
finansowej - analiza wybranych spółek giełdowych
09.05.2016
KRA
912
Martyna Kozieł
341488
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Sprawozdawczość finansowa i podatkowa w mikroprzedsiębiorstwach - analiza
Michał Wiatr
porównawcza
09.05.2016
KRA
913
Martyna Wilkowska
346634
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Realizacja dochodów z tytułu mandatów karnych w państwowych jednostkach
Michał Wiatr
budżetowych
09.05.2016
KRA
914
Monika Filipiak
341480
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze jako koszty istotne w działalności
Michał Wiatr
przedsiębiorstwa na przykładzie spółek WIG20
09.05.2016
KRA
915
Natalia Jacek
311168
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Wypłacalność przedsiębiorstwa z peryspektywy inwestora - propozycja metody
Michał Wiatr
oceny
09.05.2016
KRA
916
Szymon Ziętek
339892
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Raport i opinia z badania a inne informacje finansowe na przykładzie oceny
Michał Wiatr
kontynuacji działalności spółki Ideon S.A.
09.05.2016
KRA
917
Tazbir Anna
330641
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Sprawozdanie finansowe w kolejnych cyklach przedsiębiorstwa
Sławomir Jędrzejewski
09.05.2016
KRA
918
Zawadzka Karolina
340500
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Wpływ wyceny na wiarygodność sprawozdań finansowych
Sławomir Jędrzejewski
09.05.2016
KRA
919
Goszczurna Monika
341475
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Działalność gospodarcza- założenie firmy, wybór formy organizacyjnej oraz Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
metody opodatkowania
09.05.2016
KRA
920
Jędrzejewska Justyna
341497
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze jako element kosztów gminy
Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
09.05.2016
KRA
921
Małaszek Patrycja
341485
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Eksięgowość - zastosowanie nowoczesnych technologii w rachunkowości na Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
przykładzie Platformy Taxxo
09.05.2016
KRA
922
Matusiak Łukasz
314249
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Wybrane instrumenty pochodne - aspekty księgowe i podatkowe
Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
09.05.2016
KRA
923
Szadek Agnieszka
341476
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
Rentowność finansowa na przykładzie Przedsiębiorstwa
Komunalnej TERMY UNIEJÓW Spółka z o.o. w Uniejowie
924
Szczerbicka Agnieszka
341486
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
925
Tokarczyk Natalia
341462
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
926
Walasiak Aleksandra
260528
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
927
Wirażka Jacek
342057
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
928
Zieliński Piotr
232210
Rachunkowość
niestacjonarne I st.
929
Berner Martyna
340480
Rachunkowość
stacjonarne I st.
930
Boruta Magda
340494
Rachunkowość
stacjonarne I st.
931
Dybała Dominika
340438
Rachunkowość
stacjonarne I st.
932
Grabowska Kinga
340482
Rachunkowość
stacjonarne I st.
933
Kuran Kajetan
340432
Rachunkowość
934
Lewicka Dorota
340424
935
Majda Dominika
936
Gospodarki Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
09.05.2016
KRA
Opodatkowanie podatkiem VAT usług transportowych i spedycyjnych na Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
przykładzie przedsiębiorstwa MP-Trans transport spedycja Maciej Pełka
09.05.2016
KRA
Rezerwy na śwadczenia pracownicze i ich wpływ na wynik finansowy jednostki
Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
09.05.2016
KRA
Budżetowanie operacyjne w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
09.05.2016
KRA
Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
09.05.2016
KRA
Stępień-Andrzejewska Joanna dr,
KRA
09.05.2016
KRA
09.05.2016
KRA
09.05.2016
KRA
09.05.2016
KRA
Ocena przydatności metod prognozowania upadłości przedsiębiorstw w
Michalak Jan dr, KRA
firmach handlowych
09.05.2016
KRA
stacjonarne I st.
Rola sprawozdania finansowego w analizie i wycenie spółek akcyjnych z branży
Michalak Jan dr, KRA
IT.
09.05.2016
KRA
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Predykcja upadłości przedsiębiorstw na przykładzie wybranych podmiotów z
Michalak Jan dr, KRA
branży budowlanej
09.05.2016
KRA
342347
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Wpływ wybranych nowych technologii na rachunkowość
Michalak Jan dr, KRA
09.05.2016
KRA
Markowska Paulina
340468
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży
Michalak Jan dr, KRA
spożywczej
09.05.2016
KRA
937
Zasada Kamil
340451
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Analiza rentowności przedsiębiorstw
porównaniu z innymi firmami z branży
Michalak Jan dr, KRA
09.05.2016
KRA
938
Zdyb Witold
340426
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Zarządzanie wynikiem finansowym i dochodem podatkowym
Michalak Jan dr, KRA
09.05.2016
KRA
939
Dziedzic Monika
340430
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Propozycja budowy systemu oceny wypłacalności przedsiębiorstwa na
Michał Wiatr
przykładzie spółki KOPEX S. A.
09.05.2016
KRA
940
Gabara Marlena
340447
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Ewidencja środków trwałych finansowanych z funduszy unijnych - analiza
Michał Wiatr
przypadków
09.05.2016
KRA
941
Graczyk Karolina
340473
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Zasada kontynuacji działalności i narzędzia jej weryfikacji na przykładzie spółki
Michał Wiatr
ABM Solid S.A.
09.05.2016
KRA
942
Janus Patrycja
340489
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Obieg dokumentacji w procedurze kredytowej - przypadek udzielającego i
Michał Wiatr
otrzymującego kredyt
09.05.2016
KRA
943
Kowalska Aneta
340493
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Obieg dokumentacji księgowej na przykładzie wytwórni broni
09.05.2016
KRA
KRA
Wpływ otoczenia rynkowego i regulacyjnegona wycenę aktywów wytwórczych
w sektorze energetyki konwencjonalnej na przykładzie wybranych spółek
energetycznych
Dynamiczna i statyczna analiza płynności finansowej na przykładzie Kompanii
Węglowej S.A.
Prognozowanie bankructwa na przykładzie spółek z branży turystycznej oraz
Michalak Jan dr, KRA
farmaceutycznej
Ujawnianie informacji o wynagrodzeniach zarządów i rad nadzorczych spółek
sektora medialnego notowanych na GPW w perspektywie nadzoru Michalak Jan dr, KRA
korporacyjnego
Kształtowanie wyniku finansowego w ujęciu zarządczym, bilansowym i
Michalak Jan dr, KRA
podatkowym
odpowiedzialnych
społecznie
w
Michał Wiatr
944
Kwaśniak Karolina
340498
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Polityka rachunkowości w zakresie należności - badanie spółek sektora
Michał Wiatr
budowlanego
09.05.2016
KRA
945
Marud Maciej
340435
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Sprawozdanie finansowe jako narzędzie oceny atrakcyjności inwestycyjnej na
Michał Wiatr
przykładzie wybranych spółek indkesu WIG 30
09.05.2016
KRA
946
Pągielska Monika
340449
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Metodologia oceny kontynuacji działalności - analiza kwestionariuszowa na
Michał Wiatr
przykładzie wybranych spółek sektora energetycznego
09.05.2016
KRA
947
Pryczek Anna
340483
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Metoda kwestionariuszowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na
Michał Wiatr
podstawie bilansu - badanie spółek sektora farmaceutycznego
09.05.2016
KRA
948
Sapelecka Milena
340471
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o przychodach i kosztach
Michał Wiatr
jednostek sektora budowlanego
09.05.2016
KRA
949
Sikorska Dominika
340474
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Zapasy - ewidencja, polityka rachunkowości i wpływ na sprawozdanie
Michał Wiatr
finansowe na przykładzie spółek sektora spożywczego
09.05.2016
KRA
950
Taborowska Marlena
340496
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Analiza wskaźnikowa i scenariuszowa rachunku przepływów pieniężnych na
Michał Wiatr
przykładzie wybranych spółek giełdowych
09.05.2016
KRA
951
Bartczak Ewelina
340423
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi
Sławomir Jędrzejewski
rachunkowe - koszty i korzyści
09.05.2016
KRA
952
Bartnicka Ewa
340254
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Bilans jako element systemu rachunkowości w ujęciu historycznym i
Sławomir Jędrzejewski
współczesnym
09.05.2016
KRA
953
Białobrzeg Julita
340434
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Różnice w sprawozdaniach finansowych po przekształceniu spółki jawnej w
Sławomir Jędrzejewski
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
09.05.2016
KRA
954
Grałka Sylwia
340497
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Utrata wartości składników majątku trwałego w spółdzielniach mieszkaniowych Sławomir Jędrzejewski
ujęcie bilansowe i podatkowe
09.05.2016
KRA
955
Jakubczak Karolina
340465
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Amortyzacja środków trwałych i jej wpływ na wynik finansowy
Sławomir Jędrzejewski
09.05.2016
KRA
956
Kamińska Agnieszka
345750
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Potrzeby informacyjne w zarządzaniu
informacyjna sprawozdań finansowych
Sławomir Jędrzejewski
09.05.2016
KRA
957
Lech Edyta
340467
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i średnich - analiza przypadku
Sławomir Jędrzejewski
09.05.2016
KRA
958
Lisowski Mariusz
333525
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Amortyzacja środków trwałych i jej wpływ na wynik finansowy podmiotów
Sławomir Jędrzejewski
leczniczych
09.05.2016
KRA
959
Miller Anna
340476
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Sprawozdanie gminy źródłem informacji o wydatkach na cele oświatowe
Sławomir Jędrzejewski
09.05.2016
KRA
960
Pyrka Natalia
340251
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Upadłość przedsiębiorstwa a jego sprawozdanie finansowe
Sławomir Jędrzejewski
09.05.2016
KRA
961
Ronowska Natalia
330643
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Sprawozdanie finansowe
propozycje zmian
Sławomir Jędrzejewski
09.05.2016
KRA
962
Woźniak Patrycja
330641
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Ujęcie projektów budowlanych w systemie rachunkowości
Sławomir Jędrzejewski
09.05.2016
KRA
963
Aleksandra Janowska
340457
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Rachunkowość w spółdzielni usług rolniczych na przykładzie Spółdzielni usług
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
rolniczych w Żelechlinku
09.05.2016
KRA
964
Anna Maślankiewicz
340472
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Rachunek kosztów w kopalni piasku - propozycja wdrożenia
09.05.2016
KRA
przedsiębiorstwem
przedsiębiorstwa
po
ogłoszeniu
a
wartość
upadłości
-
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
965
Beata Bronka
340501
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Organizacja rachunkowości w stowarzyszeniu na wybranych przykładach
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
966
Ewa Bodnar
340421
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Różnice kursowe w ujęciu rachunkowym i podatkowym
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
967
Joanna Janczak
340508
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Rachunek kosztów na podstawie przedsiębiorstwa JAMIR.
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
968
Kinga Jasiak
339412
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Organizacja rachunkowości na przykładzie spółdzielni socjalnej "Powrócisz Tu". Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
969
Klaudia Kuleta
340499
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Wybór formy opodatkowania jako element strategii optymalizacji podatkowej
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
na przykładzie firmy sektora MSP
09.05.2016
KRA
970
Marcin Dębski
340463
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Procedury w zakresie naliczania podatku akcyzowego - analiza wybranego
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
przypadku
09.05.2016
KRA
971
Maria Walkiewicz
340440
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Organizacja rachunkowości w podmiotach leczniczych dla zwierząt
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
972
Milena Pryczek
340433
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Umowy leasingu w jednostkach sektora MSP. Aspekty podatkowe i księgowe
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
973
Roksana Snaglewska
339628
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Formy opodatkowania jednostek gospodarczych sektora MSP
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
974
Wiktoria Potocka
340505
Rachunkowość
stacjonarne I st.
Rachunkowość w aptekach - analiza wybranych przypadków
Turzyński Mikołaj dr hab., KRA
09.05.2016
KRA
975
Cichowski Marcin
341286
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
Big Data Analytics in business. Technology & Solutions
Bartkiewicz Witold dr, KIN
09.05.2016
KIN
976
Jabłoński Jakub
288304
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
Capabilities of ITS on the Example of Lodz Area Traffic Control System
Bartkiewicz Witold dr, KIN
09.05.2016
KIN
977
Jaksa Mateusz
341276
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
Reducing Inventory Levels in Manufacturing Company Using ERP System
Bartkiewicz Witold dr, KIN
09.05.2016
KIN
978
Kraszewski Tomasz
329719
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
ITC-based Warranty Management Support
Bartkiewicz Witold dr, KIN
09.05.2016
KIN
979
Marzec Justyna
341291
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
Web-Based Tools For e-Logistics
Bartkiewicz Witold dr, KIN
09.05.2016
KIN
980
Stefaniak Tomasz
341282
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
Information technology
management
Bartkiewicz Witold dr, KIN
09.05.2016
KIN
981
Strzelczyk Igor
341284
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
Optimization Of Manufacturing Processes By Implementing Lean Methodology
Bartkiewicz Witold dr, KIN
And Using Information Technology
09.05.2016
KIN
982
Widelski Jakub
341290
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
Electronic Freight Marketplaces and their impact on european road transport
Bartkiewicz Witold dr, KIN
market
09.05.2016
KIN
983
Baranowska Paulina
341288
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
Current state and development perspectives of Polish sea ports based on
Ocicka Barbara dr, KLO
example DCT Gdansk
09.05.2016
KLO
984
Baranowski Piotr
341279
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
Development of global sea transportation market
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
985
Bogusz Oktawia
341285
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
Impact of digitalization on supply chain management
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
model
supporting
the
pharmacy
company
986
Kazimierczak Mateusz
341277
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
Role of a road transport in carrying dangerous materials
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
987
Olejniczak Małgorzata
347452
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
Event logistics management in Poland
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
988
Rorat Tomasz
268180
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
Quality control in Master Data Management Projects
Ocicka Barbara dr, KLO
09.05.2016
KLO
989
Stachurska Adrianna
340034
Technologie inf. w
logistyce
stacjonarne I st.
09.05.2016
KLO
990
Ostros Marta
338185
Zarządzanie
niestacjonarne I st.
09.05.2016
KZA
991
Dałek Piotr
341405
Zarządzanie
niestacjonarne I st.
09.05.2016
KZL
992
Dębska Daria
347106
Zarządzanie
niestacjonarne I st.
System okresowych ocen pracowników na przykładzie urzędu miasta
Ulrych Wojciech dr, KZL
09.05.2016
KZL
993
Kluczyński Robert
347002
Zarządzanie
niestacjonarne I st.
Kompetencje kierownika na przykładzie branży gastronomicznej
Ulrych Wojciech dr, KZL
09.05.2016
KZL
994
Lisik Klaudia
346571
Zarządzanie
niestacjonarne I st.
Motywacyjny walor systemu premiowego na przykładzie działu obsługi klienta
Ulrych Wojciech dr, KZL
09.05.2016
KZL
995
Pisera Hubert
319996
Zarządzanie
niestacjonarne I st.
Problemy w procesie komunikowania się pracowników na przykładzie biura
Ulrych Wojciech dr, KZL
turystycznego
09.05.2016
KZL
996
Sobczak Joanna
347019
Zarządzanie
niestacjonarne I st.
System szkoleń pracowników na przykładzie oddziału banku
Ulrych Wojciech dr, KZL
09.05.2016
KZL
997
Sobczak Piotr
332549
Zarządzanie
niestacjonarne I st.
Ocena okresowa na przykładzie firmy z branży IT
Ulrych Wojciech dr, KZL
09.05.2016
KZL
998
Warcholiński Kamil
341403
Zarządzanie
niestacjonarne I st.
Organizacja pracy na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
Ulrych Wojciech dr, KZL
09.05.2016
KZL
999
Wawszkowicz Sylwia
347018
Zarządzanie
niestacjonarne I st.
Ocena efektywności szkoleń na przykładzie działu obsługi klienta
Ulrych Wojciech dr, KZL
09.05.2016
KZL
1000 Błaszczykowska Dagmara
321168
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Decyzje zakupowe konsumentów na rynku żywności lokalnej
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1001 Dworak Patrycja
298313
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Postawa asertywna w pracy kierownika
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1002 Graniewska Zofia Marianna
353304
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Marketing usług edukacyjnych na przykładzie X
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
Janiszewska Marlena
Liliana
272390
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Product placement jako forma komunikacji rynkowej
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1004 Mądroch Hubert
346940
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Działania marketingowe w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym Sklepy
Broniewska Grażyna dr, KZA
Komfort S.A.
09.05.2016
KZA
1005 Olejniczak Paulina Dorota
353313
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1006 Pawelczyk Marcin
354298
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wykorzystanie narządzi marketingowych w e-commerce na przykładzie X
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1003
National road transport and impact of the electronic toll colection viaToll on its
Ocicka Barbara dr, KLO
development
Optymalizacja procesu składania i rozpatrywania podań i wniosków w świetle
koncepcji e-aministracji na przykładzie Dziekanatu Wydziału Zarządzania Czapla Tomasz dr hab., KZA
Uniwersytetu Łódzkiego
Przywództwo i władza kierownika w świetle potrzeby partycypacji pracowników
Ulrych Wojciech dr, KZL
na przykładzie małej firmy
1007
Pawlikowska Karolina
Dominika
328965
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Public Relation jako element budowania wizerunku firmy na przykładzie
Broniewska Grażyna dr, KZA
działalności koncernu paliwowego BP Polska
09.05.2016
KZA
1008
Pietrowska Katarzyna
Maria
346430
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Zastosowanie narzędzi motywacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1009 Stańdo Katarzyna
324217
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Promocja produktu turystycznego jako element kreowania wizerunku Powiatu
Broniewska Grażyna dr, KZA
Tomaszewskiego
09.05.2016
KZA
1010 Szczepańska Daria Paulina
321886
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Promocja turystyki w Internecie
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1011 Szymczak Angelika
288385
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Zarządzanie przez jakość na podstawie Bongrain S.A.
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1012 Węglewska Emilia Sylwia
298271
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Crowdsourcing jako element aktywizacji społecznej
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1013 Wnuk Magdalenia
346455
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Kompetencje przedsiębiorcy jako kierownika mikroprzedsiębiorstwa
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1014 Brodecka Katarzyna
355406
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Zaangażowanie pracowników w zależności od rodzaju zatrudnienia.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1015 Cytarzyńska Amelia
305192
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Zarządzanie wielokulturowością we współczesnym przedsiębiorstwie.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1016 Jaros Jolanta
354593
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Metody motywowania pracowników w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1017 Kimel Jakub
313468
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Rola Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ograniczaniu bezrobocia w
Cewińska Joanna dr hab., KZL
powiecie radomszczańskim.
09.05.2016
KZL
1018 Komar Marzena
307965
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Mobbing jako przykład dysfunkcji w sferze zarządzania zasobami ludzkimi.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1019 Kornacka Agnieszka
340873
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Coaching w opinii pracowników korporacji.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1020 Langner Paulina
325846
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Employer branding - założenia i ich realizacja w praktyce.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1021 Łoś Michał
311150
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Rola kierownika w motywowaniu pracowników.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1022 Mularczyk Beata
354758
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Coaching jako metoda rozwoju talentów w organizacji.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1023 Pałuszyńska Monika
354779
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Proces rekrutacji i selekcji pracowników w małych firmach na przykładzie firmy
Cewińska Joanna dr hab., KZL
Pro- Educo.
09.05.2016
KZL
1024 Białek Damian
327344
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Skuteczność wybranych metod motywowania pracowników w kontekście ich
Chmal Zdzisław dr, KZL
oczekiwań
09.05.2016
KZL
1025 Grzejszczak Konrad
320566
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
nie odpowiada na maile, choć przesłał tekst rozdziału, nie podał
Chmal Zdzisław dr, KZL
sprecyzowanego tematu - do ustalenia w późniejszym czasie
09.05.2016
KZL
1026 Jóźwiak Katarzyna
320539
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Rekrutacja i selekcja pracowników przez Agencję Pracy Tymczasowej na
Chmal Zdzisław dr, KZL
potrzeby użytkowników sektora produkcyjnego
09.05.2016
KZL
1027 Jurasz Piotr
354687
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wykorzystanie oceny pracowników w motywowaniu i kształtowaniu kariery, na
Chmal Zdzisław dr, KZL
przykładzie firmy Goodyear Dunlopn Tires Sp. zoo
09.05.2016
KZL
346934
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Zmiany w strukturze organizacyjnej jako efekt zwolnień, na przykładzie
Chmal Zdzisław dr, KZL
administracji oddziałów w koncernie wydawniczym
09.05.2016
KZL
Lubieniecka-Staroń
Patrycja
353302
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Analiza procesu rekrutacji i selekcji pracowników w przedsiębiorstwie X
Chmal Zdzisław dr, KZL
09.05.2016
KZL
1030 Marciniak Zuzanna
300052
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Generacja Y - stereotyp i portret prawdziwy
Chmal Zdzisław dr, KZL
09.05.2016
KZL
1031 Napiórkowska Aleksandra
304509
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Przestrzeganie praw człowieka w kontekście Ustawy o zatrudnieniu
Chmal Zdzisław dr, KZL
pracowników tymczasowych, teoria i praktyka
09.05.2016
KZL
1032 Olesińska Katarzyna
318053
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Przeszkody w realizacji funkcji personalnej i propozycje naprawcze, na
Chmal Zdzisław dr, KZL
podstawie wybranej placówki administracyjnej województwa łódzkiego
09.05.2016
KZL
1033 Sikorski Michał
323285
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
System motywacyjny przedsiębiorstwa X w ocenie pracowników
Chmal Zdzisław dr, KZL
09.05.2016
KZL
1034 Stefaniuk Monika
313044
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Oczekiwania studentów i absolwentów szkół wyższych wobec zarządzania
Chmal Zdzisław dr, KZL
talentami w instytucjach bankowych
09.05.2016
KZL
1035 Ulanowska Dominika
318777
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym
09.05.2016
KZL
1036 Duda Justyna
325858
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Oceny okresowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie pracowników
Czapla Tomasz dr hab., KZA
administracji samorządowej
09.05.2016
KZA
1037 Jałkiewicz Marta
322561
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Przebieg doskonalenia procesów orgnizacyjnych
usługowym na przykładzie Pogotowia Ratunkowego
Czapla Tomasz dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1038 Jędrzejewska Marta
322577
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Płacowe i pozapłacowe środki wykorzystywane w procesie motywowania
Czapla Tomasz dr hab., KZA
pracowników do pracy na przykładzie firmy produkcyjnej
09.05.2016
KZA
1039 Krzesiak Katarzyna
353976
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Employer Branding - perspektywa kandydata do pracy
Czapla Tomasz dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1040 Marysiak Anna
314203
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Znaczenie czynników motywacji w organizacji - na podstawie wybranych grup
Czapla Tomasz dr hab., KZA
pracowniczych
09.05.2016
KZA
1041 Ogrodniczek Żaneta
328103
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Kompetencje menedżerskie w opinii pokolenia X i pokolenia Y
Czapla Tomasz dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1042 Olszewska Katarzyna
325859
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
System okresowych ocen pracowników na przykładzie Starostwa Powiatowego
Czapla Tomasz dr hab., KZA
w Łęczycy
09.05.2016
KZA
1043 Owczarek Monika
325862
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Dobór elementów struktury wynagrodzeń do specyfiki stanowiska pacy na
Czapla Tomasz dr hab., KZA
przykładzie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim
09.05.2016
KZA
1044 Pankonin Oliwia
354276
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Coaching jako metoda doskonalenia kompetencji
Czapla Tomasz dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1045 Szymańska Marta
318427
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Czynniki efektywności roli menadżera funkcjonalnego w strukturze macierzowej Czapla Tomasz dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1046 Wiktorowska Katarzyna
353296
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Metody rekrutacji oraz selekcji pracowników w przedsiębiorstwie
Czapla Tomasz dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1047 Witkowska Magdalena
322569
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Projektowanie systemu ocen pracowniczych na przykładzie firmy logistycznej
Czapla Tomasz dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1048 Biegańska Izabella
325369
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Outsourcing jako narzędzie delegowania procesów w biznesie
Glinkowska Beata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1028 Kołodziej Daria
1029
w
przedsiębiorstwie
Chmal Zdzisław dr, KZL
1049 Jodar Caroline
311202
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Menadżer przyszłości. Wiedza i inteligencja emocjonalna menadżera jako klucz
Glinkowska Beata dr, KZA
do sukcesu firmy
09.05.2016
KZA
1050 Kusztelak Ewelina
322527
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy
Glinkowska Beata dr, KZA
logistycznej
09.05.2016
KZA
1051 Masian Klaudia
354737
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Program „Młodzi w Łodzi” a oczekiwania i preferencje łódzkich studentów
Glinkowska Beata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1052 Mroczkowski Robert
288702
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wybrane koncepcje i metody zarządzania organizacjami
Glinkowska Beata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1053 Okoniewski Bartosz
262794
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Zarządzanie sprzedażą na przykładzie biura obrotu nieruchomościami
Glinkowska Beata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1054 Pawłowski Mateusz
322572
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wykorzystanie współczesnych metod komunikacji w organizacjach
Glinkowska Beata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1055 Płaczkowska Alicja
354822
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Analiza sposobów i metod zarządzania pracownikami różnych pokoleń
Glinkowska Beata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1056 Sikorska Alicja
327297
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Rola i znaczenie menadżera we współczesnej organizacji
Glinkowska Beata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1057 Stasinowska Arleta
327316
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Praca tymczasowa jako nowoczesna forma zatrudnienia
Glinkowska Beata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1058 Holwek Piotr
342588
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Zarządzanie sprzedażą w sektorze ubezpieczeniowym na Polskim rynku – na
Kozielski Robert dr hab., KMA
podstawie firmy AEGON
09.05.2016
KMA
1059 Daniel Warchoł
323330
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Motywowanie w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu
Lisowska Renata dr hab., KPP
Gminy Koluszki
09.05.2016
KPP
1060 Marcin Frączkowski
320490
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Determinanty rozwoju małego przedsiębiorstwa rodzinnego na przykładzie
Lisowska Renata dr hab., KPP
firmy„Anpol”
09.05.2016
KPP
1061 FLORCZAK TOMASZ
353303
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Społeczna odpowiedzialność organizacji pozarządowej i przypadki działań
Reichel Janusz dr, KZM
nieetycznych na wybranych przykładach
09.05.2016
KZM
1062 Kisiela Monika
317271
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Rola kodeksów etycznych i kodeksów postępowania w systemie motywowania
Reichel Janusz dr, KZM
na przykładzie firmy spedycyjnej
09.05.2016
KZM
1063 Koczwarska Katarzyna
355271
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
09.05.2016
KZM
1064 Krakowska Marlena
353306
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
09.05.2016
KZM
1065 Malwina Brzoza
320567
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
09.05.2016
KZM
1066 Ochęcka Karolina
320534
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Kultura i klimat organizacyjny a stres w pracy
Reichel Janusz dr, KZM
09.05.2016
KZM
1067 Paprzycka Monika
353299
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Odpowiedzialność przedsiębiorstw względem pracowników na przykładzie
Reichel Janusz dr, KZM
branży TSL
09.05.2016
KZM
1068 Kaźmierczak Monika
322220
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Shockvertising w kamapaniach społecznych
Stopczyńska Kinga dr, KMA
09.05.2016
KMA
1069 Rutyna Emilia
320454
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wykorzystanie social media do kreowania wizerunku marki na rynku młodych
Stopczyńska Kinga dr, KMA
mam
09.05.2016
KMA
Rola kodeksów etycznych i podobnych inicjatyw w kształtowaniu wizerunku
Reichel Janusz dr, KZM
sektora organizacji pozarządowych.
Strategia społecznej odpowiedzialności jako nowoczesny sposób zarządzania
przedsiębiorstwem na przykładzie Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Reichel Janusz dr, KZM
Tolmet
Skuteczność działań lokalnych organizacji pozarządowych na przykładzie
Reichel Janusz dr, KZM
Stowarzyszenia- Lokalna Grupa Działania „Ster”
1070 Drobniak Lidia
311032
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Rola inteligencji
pracownikami
emocjonalnej
1071 Grabowska Aleksandra
320215
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Odzwierciedlenie kultury
employer branding
1072 Hanclich Anna
329243
Zarządzanie
1073 Klucha Paulina
329234
1074 Korcbuch-Bryk Agnieszka
managera
w
kształtowaniu
relacji
z
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
niestacjonarne II st.
Rola systemu motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
zakładu produkcyjnego
09.05.2016
KZA
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
System motywacji pracowników - teoria i praktyka
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
327359
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Przywództwo oparte na wartościach w praktyce wielkich firm
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1075 Kosiorek Agnieszka
328100
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Znaczenie rekrutacji i selekcji pracowników w procesie kształtowania
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
wizerunku pracodawcy
09.05.2016
KZA
1076 Koźbiał Elżbieta
317893
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Motywowanie pracowników korporacji na przykładzie banku
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1077 Krośnia Anna
328529
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wpływ oceny okresowej pracowników urzędu na ich motywację do pracy
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1078 Kwaitkowska Marzena
328533
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Rola kultury Lean Management w procesie zmian w organizacji
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1079 Pawlak Dominika
320156
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Znaczenie oceny pracowniczej z perspektywy zatrudnionych
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1080 Stasiak Barbara
312897
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Zarządzanie placówką przedszkolną a wypalenie zawodowe wśród nauczycieli
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1081 Stępniewska Kaja
309047
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Dyskryminacja kandydatów w procesie rekrutacji i selekcji
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1082 Tokarska Marta
325729
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Zjawisko wypalenia zawodowego wśród lekarzy i pielęgniarek
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1083 Więcławek Karolina
325730
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Komunikacja wewnętrzna w organizacji - teoria i praktyka
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1084 Wituła Piotr
321951
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Proces rekrutacji i selekcji pracowników w małych przedsiębiorstwach - teoria
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
vs. praktyka
09.05.2016
KZA
1085 Woszczyk Edyta
325736
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Systemy motywacji pracowników administracji publicznej i firm prywatnych Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
podobieństwa i różnice
09.05.2016
KZA
1086 Borkowski Piotr
301373
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wykorzystanie e-marketingu w pozyskiwaniu współczesnego klienta
Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1087 Kalinowski Cezary
305240
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wykorzystanie technologii RTB na rynku reklamy internetowej
Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1088 Kałucka Beata
353300
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Product placement - nowoczesne narzędzie marketingu w polskim kinie, radiu i
Zrobek Janusz dr hab., KMA
telewizji.
09.05.2016
KMA
1089 Kończarek Natalia
326900
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wykorzystanie instrumentów marketingowych w usługach medycznych (na
Zrobek Janusz dr hab., KMA
przykładzie zakładu stomatologicznego)
09.05.2016
KMA
1090 Krzykowska Anita
353312
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa handlowego (na wybranym
Zrobek Janusz dr hab., KMA
przykładzie)
09.05.2016
KMA
organizacyjnej
w
narzędziach
wewnętrznego
1091 Maciejewski Bartosz
305110
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Zarządzanie placówkami szkolnictwa ponadpodstawowego (na wybranym
Zrobek Janusz dr hab., KMA
przykładzie)
09.05.2016
KMA
1092 Miazga Przemysław
311391
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Rola Internetu w działalności handlowo – usługowej (na wybranym przykładzie) Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1093 Mroczkowski Emil
277556
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Marketing w bankowości detalicznej na przykładzie Alior Banku
Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1094 Okniańska Izabela
272679
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez współczesne przedsiębiorstwa Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1095 Owsianka Jakub
313488
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wykorzystanie marketingu w działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie
Zrobek Janusz dr hab., KMA
firmy Active)
09.05.2016
KMA
1096 Siciński Krzysztof
353311
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wpływ e-marketingu na działanie przedsiębiorstwa handlowego
Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1097 Smagalska Paula
313855
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Marketing produktów farmaceutycznych (na przykładzie agencji Pharma
Zrobek Janusz dr hab., KMA
Marketing)
09.05.2016
KMA
1098 Sosnowski Adrian
327308
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wykorzystanie technologii mobilnych w marketingu
Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1099 Stępniak Adrian
340883
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Marketing w służbie zdrowia (na przykładzie firmy Avion Med )
Zrobek Janusz dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1100 Tuz Roland
327091
Zarządzanie
niestacjonarne II st.
Wykorzystanie działań promocyjnych w przedsiębiorstwie (na wybranym
Zrobek Janusz dr hab., KMA
przykładzie)
09.05.2016
KMA
1101 Berczak Paulina
326428
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Coaching a rozwój zawodowy pracownika
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1102 Jaworska Paulina
340590
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Społeczna odpowiedzialność w organizacji - istota i znaczenie
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1103 Kacprzak Paweł
335982
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Dyskryminacja w miejscu pracy
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1104 Kolasińska Katarzyna
340592
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Wpływ jakości życia w pracy na zaangażowanie pracowników w organizacji X
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1105 Lewandowska Anna
340606
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Mobbing w organizacji - istota, znaczenie konsekwencje
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1106 Michalska Alicja
340622
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Znacznie szkoleń w organizacji X
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1107 Pomykała Dorota
340623
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Znaczenie innowacji w funkcjonowaniu organizacji
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1108 Rosiak Kamila
340618
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Zarządzanie firmą rodzinną
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1109 Sołtysiak Małgorzata
320235
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Znaczenie kreatywności w rozwoju start-upu
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1110 Węgliński Piotr
340563
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Wpływ kreatywności na aktywność zawodową studentów i ich zatrudnialność
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
jako absolwentów
09.05.2016
KZA
1111 Frąckiewicz Ewelina
340131
zarządzanie
stacjonarne I st.
CONTROLLINGJAKO
PRZEDSIĘBIORSTWEM
09.05.2016
KFS
NARZĘDZIE
SPRAWNEGO
ZARZĄDZANIA
Bohdanowicz Leszek dr, KFS
1112 Kapluk Agata
340138
zarządzanie
stacjonarne I st.
Analiza kontrowersyjnych i niestandardowych form reklamy i ich odbiór przez
Bohdanowicz Leszek dr, KFS
Polaków w świetle badań
09.05.2016
KFS
1113 Kołek Karolina
340147
zarządzanie
stacjonarne I st.
Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Bohdanowicz Leszek dr, KFS
09.05.2016
KFS
1114 Łuomska Magdalena
340134
zarządzanie
stacjonarne I st.
Wizerunek jako czynnik wpływający na pozycję konkurencyjną łódzkich biur
Bohdanowicz Leszek dr, KFS
podróży
09.05.2016
KFS
1115 Potulski Artur
340161
zarządzanie
stacjonarne I st.
Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie sektora produkcji samochodów
Bohdanowicz Leszek dr, KFS
osobowych
09.05.2016
KFS
1116 Sarżaliński Maciej
340127
zarządzanie
stacjonarne I st.
Product placement jako narzędzie promocji
Bohdanowicz Leszek dr, KFS
09.05.2016
KFS
1117 Serafin Hubert
339030
zarządzanie
stacjonarne I st.
Organizacja zakresu pracy w inwestycji długoterminowej
Bohdanowicz Leszek dr, KFS
09.05.2016
KFS
1118 Słapek Maciej
340162
zarządzanie
stacjonarne I st.
Analiza konkurencji na rynku produkcji tekstyliów w Polsce
Bohdanowicz Leszek dr, KFS
09.05.2016
KFS
1119 Sobczak Bartłomiej
340140
zarządzanie
stacjonarne I st.
Znaczenie start’up-ów na polskim i światowym rynku
Bohdanowicz Leszek dr, KFS
09.05.2016
KFS
1120 Sobczak Konrad
340162
zarządzanie
stacjonarne I st.
Analiza finansowa na przykładzie spółki Piktor Sp.j.
Bohdanowicz Leszek dr, KFS
09.05.2016
KFS
1121 Woźniak Bernadeta
340170
zarządzanie
stacjonarne I st.
Bankowość elektroniczna jako nowoczesny system usług bankowych na
Bohdanowicz Leszek dr, KFS
przykładzie Banku Pekao SA
09.05.2016
KFS
1122 Chmielarski Damian
340631
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Finansowanie rozwoju
technologicznego
Głodek Paweł dr, KPP
09.05.2016
KPP
1123 Gadomski Arkadiusz
340613
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Proces rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Piktor
Głodek Paweł dr, KPP
09.05.2016
KPP
1124 Garbarczyk Sylwia
332438
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Stymulatory i bariery działalności innowacyjnej w branży kosmetycznej na
Głodek Paweł dr, KPP
przykładzie Dermedic
09.05.2016
KPP
1125 Grabowska Karolina
340597
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Proces wprowadzania innowacyjnego produktu w branży spożywczej na
Głodek Paweł dr, KPP
przykładzie firmy "Grot"
09.05.2016
KPP
1126 Jakubowska Anna
340630
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Innowacja procesowa w branży meblarskiej na przykładzie firmy "Nowa szkoła" Głodek Paweł dr, KPP
09.05.2016
KPP
1127 Jaworski Marcin
278606
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Narządzia CSR stosowane w budowaniu wizerunku organizacji na przykładzie
Głodek Paweł dr, KPP
firmy "Schenker"
09.05.2016
KPP
1128 Klimczak Martyna
340636
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Modele procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie na przykadzie firmy
Głodek Paweł dr, KPP
"Ekospot"
09.05.2016
KPP
1129 Łuczak Izabela
340585
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Wprowadzanie innowacji na rynku leków generycznych
Głodek Paweł dr, KPP
09.05.2016
KPP
1130 Pietrzak Andżelika
340581
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Innowacje, a rozwój firmy w branży maszyn rolniczych
Głodek Paweł dr, KPP
09.05.2016
KPP
1131 Ratajska Anna
340571
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Innowacja procesowa w restauracji szybkiej obsługi
Głodek Paweł dr, KPP
09.05.2016
KPP
1132 Soszyński Marcin
340561
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Strategia wprowadzania innowacyjnego produktu na rynek na przykładzie firmy
Głodek Paweł dr, KPP
"Hartman"
09.05.2016
KPP
techniczego
firmy
z
wykorzystaniem
kredytu
1133 Soszyński Marcin
340561
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Strategia wprowadzania innowacyjnego produktu na rynek na przykładzie firmy
Głodek Paweł dr, KPP
"Hartman"
09.05.2016
KPP
1134 Szczepańska Anna
340596
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Zarządzanie procesem wdrażania nowych produktów w branży meblowej.
Głodek Paweł dr, KPP
09.05.2016
KPP
1135 Wielemborek Justyna
340594
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Proces budowy i wdrożenia innowacyjnego systemu obsługi procesów w
Głodek Paweł dr, KPP
przedsiębiorstwie
09.05.2016
KPP
1136 Adam Żaczek
345867
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Media społecznościowe jako narzędzie w marketingu miejsc
Gontar Beata dr, KIN
09.05.2016
KIN
1137 Adrian Fałowski
340641
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Monitoring mediów społecznościowych funkcjonalności narzędzi do monitoringu sieci
Gontar Beata dr, KIN
09.05.2016
KIN
1138 Bartek Fraj
321748
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarce Google
Gontar Beata dr, KIN
09.05.2016
KIN
1139 Damian Kajszczak
345871
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Narzędzia e-marketingowe w branży gier video
Gontar Beata dr, KIN
09.05.2016
KIN
1140 Karol Frąckowiak
328827
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Analiza i porównanie platform dystrybucji cyfrowych dla sektora mediów i
Gontar Beata dr, KIN
rozrywki
09.05.2016
KIN
1141 Patrycja Dąbkiewicz
340619
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Budowanie relacji i pozyskiwanie nowych klientów poprzez nowe media
Gontar Beata dr, KIN
09.05.2016
KIN
1142 Patrycja Steglińska
335273
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Uczelnie wyższe w mediach społecznościowych
Gontar Beata dr, KIN
09.05.2016
KIN
1143 Paula Stępień
345843
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Rola mediów społecznościowych
współczesnym świecie
Gontar Beata dr, KIN
09.05.2016
KIN
1144 Paweł Bartczak
344967
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Wpływ portali społecznościowych na wizerunek marki
Gontar Beata dr, KIN
09.05.2016
KIN
1145 Piotr Łatacz
340617
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Efektywny marketing a rzeczywistość medialna
Gontar Beata dr, KIN
09.05.2016
KIN
1146 Broniarek Martyna
340593
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Style komunikowania się w zespole - wybrane aspekty
Kołodziejczak Małgorzata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1147 Filipiak Agnieszka
340614
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Controlling - system zarządzania przedsiębiorstwem. Wady i zalety.
Kołodziejczak Małgorzata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1148 Gralak Monika
330550
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Opory wobec zmian organizacyjnych
Kołodziejczak Małgorzata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1149 Kwaśniak Natalia
338445
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Innowacje - istota, modele, procesy
Kołodziejczak Małgorzata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1150 Prusisz Karolina
340564
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Przedsiębiorstwo rodzinne - istota, modele, sukcesja
Kołodziejczak Małgorzata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1151 Skalska Patrycja
340612
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Kompetencje komunikacyjne współczesnego menedżera
Kołodziejczak Małgorzata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1152 Teodorczyk Magdalena
340640
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Zarzadzanie strategiczne w małym przedsiębiorstwie
Kołodziejczak Małgorzata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1153 Twardowska Natalia
340611
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Procesy rekrutacji i selekcji we współczesnym przedsiębiorstwie
Kołodziejczak Małgorzata dr, KZA
09.05.2016
KZA
w
analiza
kreowaniu
i
porównywanie
wizerunku
firmy
we
1154 Tybura Elżbieta
345874
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Sposoby motywowania a staż pracy
Kołodziejczak Małgorzata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1155 Uhlianista Kseniya
334702
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Motywowanie - istota, teorie, narzędzia
Kołodziejczak Małgorzata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1156 Ditrych Łukasz
337720
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Wpływ "BigData" na funkcjonowanie organizacji sportowych.
Kuźbik Paweł dr, KZA
09.05.2016
KZA
1157 Iwański Marek
340638
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Funkcjonowanie klubu sportowego w zmiennym otoczeniu na przykładzie
Kuźbik Paweł dr, KZA
Łódzkiego Klubu Hokejowego
09.05.2016
KZA
1158 Jakubiak Rafał
340615
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Znaczenie marketingu we współczesnym sporcie
Kuźbik Paweł dr, KZA
09.05.2016
KZA
1159 Jurkowski Radosław
340642
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie Łódzkiego Klubu Sportowego
Kuźbik Paweł dr, KZA
09.05.2016
KZA
1160 Martyka Artur
340608
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Zarządzanie systemem szkolenia młodzieży w Polsce na przykładzie Szkoły
Kuźbik Paweł dr, KZA
Mistrzostwa Sportowego w Łodzi
09.05.2016
KZA
1161 Mularczyk Damian
339103
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Struktura budżetów polskich klubów piłkarskich w latach 2005-2015 na
Kuźbik Paweł dr, KZA
przykładzie klubu Śląsk Wrocław
09.05.2016
KZA
1162 Pikula Michał
337447
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Marketing w sporcie na przykładzie klubu FC Barcelona
Kuźbik Paweł dr, KZA
09.05.2016
KZA
1163 Rżanek Dawid
345840
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Kreowanie wizerunku klubu piłkarskiego jako sposób na budowanie zaufania do
Kuźbik Paweł dr, KZA
marki na przykładzie klubu Legia Warszawa
09.05.2016
KZA
1164 Śródkowski Dawid
320433
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Kryzys zarządzania w piłkarskim klubie RTS Widzew Łódź
09.05.2016
KZA
1165 Adam Miazek
340644
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Zarządzanie innowacjami w firmach rodzinnych na przykładzie firmy z branży
Lisowska Renata dr hab., KPP
gastronomicznej
09.05.2016
KPP
1166 Agata Kurpiewska
340591
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Wparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych
Lisowska Renata dr hab., KPP
09.05.2016
KPP
1167 Agnieszka Drzazga
336909
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Skłonność osób bezrobotnych do zachowań przedsiębiorczych
Lisowska Renata dr hab., KPP
09.05.2016
KPP
1168 Bartosz Reterski
340648
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem rodzinnym na przykładzie
Lisowska Renata dr hab., KPP
sklepu spożywczo- przemysłowego
09.05.2016
KPP
1169 Bogumiła Szczepanik
340583
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Zarządzanie projektami w organizacji na przykładzie firmy X
Lisowska Renata dr hab., KPP
09.05.2016
KPP
1170 Edyta Członka
278588
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Motywowanie pokolenia Y w warunkach małego przedsiębiorstwa rodzinnego
Lisowska Renata dr hab., KPP
na przykładzie restauracji Szwalnia smaków - słodka nić
09.05.2016
KPP
1171 Elwira Wolska
345858
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Zarządzanie zespołem w małych i średnich przedsiębiorstwach - motywacja
Lisowska Renata dr hab., KPP
wśród pracowników a pozycja liderów
09.05.2016
KPP
1172 Ewa Nawrocka
335916
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy
Lisowska Renata dr hab., KPP
IzoSerwis Sp. Z.o.o.
09.05.2016
KPP
1173 Ewelina Męcina
340579
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Lisowska Renata dr hab., KPP
09.05.2016
KPP
1174 Łukasz Kołaczek
321312
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Fuzje i przejęcia jako strategie stosowane przez przedsiębiorstwa na rynku
Lisowska Renata dr hab., KPP
międzynarodowym
09.05.2016
KPP
Kuźbik Paweł dr, KZA
1175 Marta Zawadzka
322029
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez instytucje
Lisowska Renata dr hab., KPP
otoczenia biznesu na przykładzie województwa łódzkiego
09.05.2016
KPP
1176 Monika Fistkowska
332716
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Rola komunikacji w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
Lisowska Renata dr hab., KPP
09.05.2016
KPP
1177 Paulina Kałużna
345849
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Rozwój przedsiębiorczości regionalnej na przykładzie powiatu bełchatowskiego Lisowska Renata dr hab., KPP
09.05.2016
KPP
1178 Bartczak Sebastian
340513
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Budżet obywatelski jako narzędzie partycypacji społecznej
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
1179 Brzezińska Joanna
340514
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Rola komunikacji w zarządzaniu instytucją publiczną
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
1180 Bzdak Anna
340547
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Budżet obywatelski jako narzędzie partycypacji społecznej
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
1181 Cichoń Aleksandra
340533
Zarządzanie
stacjonarne I st.
E-administracja jako przejaw stosowania koncepcji smart city na przykładzie
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
miasta Kielce.
09.05.2016
KZM
1182 Fidala Dominika
340534
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Finansowanie oświaty
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
1183 Jedynak Daria
340517
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Przywiązanie do miejsca zamieszkania - uwarunkowania i konsekwencje
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
1184 Kaczmarek Marta
340540
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Alternatywne formy aktywizacji społeczeństwa zagrożonego wykluczeniem
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
1185 Kołtuniak Patrycja
345880
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze transportu
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
1186 Odbieżałek Karolina
345878
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Wewnętrzne środki finansowania zadań w gminie
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
1187 Walewski Tomasz
340530
Zarządzanie
stacjonarne I st.
Wykorzystanie funduszy unijnych przez gminę Rawa Mazowiecka
Wiśniewska Magdalena dr, KZM
09.05.2016
KZM
1188 Bereza Paulina
320528
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola wartości we współczesnej organizacji
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1189 Broniecka Michalina
320393
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ stresu na efektywność i motywacje do pracy pracowników w branży TSL Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1190 Bujacz Monika
319708
Zarządzanie
stacjonarne II st.
System motywowania pracowników w administracji publicznej na przykładzie
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
Komendy Powiatowej policji w Bełchatowie
09.05.2016
KZA
1191 Kijewska Roksana
321971
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Kształtowanie relacji organizacyjnych na przykładzie małej grupy
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1192 Kościańska Agata
320217
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Kompetencje zawodowe w przedsiębiorstwach rodzinnych. Studium wybranych
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
przypadków z praktyki gospodarczej
09.05.2016
KZA
1193 Kozek Patrycja
321963
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ stresu organizacyjnego na zajwisko wypalenia zawodowego w
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
jednostkach administracji publicznej
09.05.2016
KZA
1194 Wolny Paulina
320207
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Znaczenie organizacji uczącej się w gospodarce opartej na wiedzy
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1195 Bołdowicz Patrycja Monika
309286
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Eventy jako element komunikacji marketingowej
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
Dopieralska Agata
Katarzyna
320547
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Narzędzia promocji w branży sieci komórkowych na przykładzie firmy Play
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1197 Gorzka Paulina
320546
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Działalność promocyjna w Transfer Multisort Electronik
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1198 Gotwald Ewa
291767
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Działalność promocyjna w szkole językowej
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1199 Grabowska Paulina
325921
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Realizacja funkcji marketingowej na rynku sztuki.
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1200 Jarzębowska Małgorzata
324372
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Szkolenie i doskonalenie personelu jako element polityki kadrowej
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1201 Kornacka Joanna
320201
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Problem sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym „Józefina”
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1202 Kostusiak Magdalena
345486
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zarządzanie konfliktem w firmie X
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1203 Krupa Agata
326700
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Przywództwo w organizacji
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1204 Łyczba Lena Dorota
346485
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Proces motywowania pracowników w przychodni zdrowia
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1205 Majdzińska Magdalena
320561
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Budowanie relacji z klientami w przedsiębiorstwie usługowym na przykładzie
Broniewska Grażyna dr, KZA
Biura rachunkowego Konsens sp z o.o.
09.05.2016
KZA
1206 Nawrocka Anna
295580
Zarządzanie
stacjonarne II st.
System motywacyjny w małym przedsiębiorstwie
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1207 Pilarska Klaudia
312034
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Nowoczesne narzędzia komunikowania w call center
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1208 Snochowska Marlena
349460
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Polityka personalna w firmie X
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1209 Żabicka Daria
326477
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Budowanie marki jako element wizerunku na przykładzie firmy X
Broniewska Grażyna dr, KZA
09.05.2016
KZA
1210 Barszcz Anastazja
320504
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Dylemat kobiet- praca czy dom?
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1211 Brzeska Anna
300451
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Analiza systemu motywowania na podstawie firmy Aspiro S.A.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1212 Cichocka Kalina
288234
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Specyfika rekrutacji do branży IT.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1213 Kazimierczak Klaudia
312332
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola mediów społecznościowych w procesie pozyskiwania pracowników.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1214 Kobyłecki Damian
349457
Zarządzanie
stacjonarne II st.
HR Biznes Partner - założenia koncepcji i ich realizacja w praktyce.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1215 Krzyżanowska Patrycja
349480
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Toruńska drużyna żużlowa jako element promocji miasta.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1216 Kuczowska Paulina
324491
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Macierzyństwo a kariera zawodowa współczesnej kobiety.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1196
1217 Kurzawa Anna
310999
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Czynniki determinujące zaangażowanie do pracy w organizacji studenckiej
Cewińska Joanna dr hab., KZL
Erasmus Student Network Uniwersytet Łódzki.
09.05.2016
KZL
1218 Myślińska Julita
313685
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Praca tymczasowa
pracowników.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1219 Przesmycki Łukasz
349479
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Proces pozyskiwania pracowników w kontekście założeń Employer Brandingu,
Cewińska Joanna dr hab., KZL
na podstawie firmy Grupa Progres.
09.05.2016
KZL
1220 Rybak Magdalena
320214
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Jakość kompetencji personelu w publicznej służbie zdrowia.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1221 Sroka Agnieszka
301119
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Coaching w planowaniu kariery zawodowej.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1222 Wójcicka Marta
324479
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Sukcesja w firmach rodzinnych.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1223 Żądło Katarzyna
320612
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rozwój i kształtowanie kompetencji społecznych dzięki działalności w
Cewińska Joanna dr hab., KZL
międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC.
09.05.2016
KZL
1224 Brzezińska Aleksandra
301514
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży hotelarskiej, na przykładzie
Chmal Zdzisław dr, KZL
działań Radisson Blue Hotel
09.05.2016
KZL
1225 Czarnecka Kalina
320220
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wypalenie zawodowe jako następstwo stresu w pracy wśród funkcjonariuszy
Chmal Zdzisław dr, KZL
policji
09.05.2016
KZL
1226 Frączkowska Karolina
320525
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Mobbing jako patologiczne zjawisko występujące w środowisku pracy, na
Chmal Zdzisław dr, KZL
przykładzie banku X
09.05.2016
KZL
1227 Golisz Sylwia
291017
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Szkolenie pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi, na
Chmal Zdzisław dr, KZL
przykładzie Urzędu Gminy Buczek
09.05.2016
KZL
1228 Grabarczyk Anna
299178
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Jak zarządzać pokoleniem Z? - charakterystyka oczekiwań pracowników wobec
Chmal Zdzisław dr, KZL
pracodawcy
09.05.2016
KZL
1229 Janiak Anna
320543
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Problemy kobiet na polskim rynku pracy w opiniach z województwa łódzkiego
Chmal Zdzisław dr, KZL
09.05.2016
KZL
1230 Janiczek Justyna
320537
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rekrutacja i selekcja pracowników jako elementy zarządzania zasobami
Chmal Zdzisław dr, KZL
ludzkimi na przykładzie instytucji administracji publicznej
09.05.2016
KZL
1231 Janiszewska Patrycja
313700
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Nieprzystosowanie do aktywizacji zawodowej osób korzystających z Miejskiego
Chmal Zdzisław dr, KZL
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu
09.05.2016
KZL
1232 Jasiński Michał
297478
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Corporete Wellness na przykładzie firmy Mars
Chmal Zdzisław dr, KZL
09.05.2016
KZL
1233 Kret Anna
310918
Zarządzanie
stacjonarne II st.
System wynagradzania a uwarunkowania pokoleniowe
Chmal Zdzisław dr, KZL
09.05.2016
KZL
1234 Krupa Karolina
320149
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zjawisko mobbingu w procesie zarządzania pracownikami przedsiębiorstwa X
Chmal Zdzisław dr, KZL
09.05.2016
KZL
1235 Marczyk Krzysztof
311030
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Procesy rekrutacji i selekcji oraz związane z nimi problemy zarządzania, na
Chmal Zdzisław dr, KZL
przykładzie firmy z branży produkcyjnej
09.05.2016
KZL
1236 Raźniewska Monika
320216
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Systemy motywowania pracowników jako istotny element wpływu na
Chmal Zdzisław dr, KZL
efektywne zarządzanie firmą
09.05.2016
KZL
1237 Różańska Wioletta
319431
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Sposoby rekrutacji a struktura zatrudnienia w firmie Decathlon Pasaż Łódzki
09.05.2016
KZL
jako
nietypowa
forma
zatrudnienia
w
opiniach
Chmal Zdzisław dr, KZL
Zapobieganie zjawiskom patologicznym w miejscu pracy, ochrona przed
Chmal Zdzisław dr, KZL
molestowaniem seksualnym
Wypalenie zawodowe jako choroba cywilizacyjna, na podstawie analizy
porównawczej pracowników przedsiębiorstwa produkcyjnego X oraz firmy Chmal Zdzisław dr, KZL
usługowej Y
1238 Sybilska Dagmara
308814
Zarządzanie
stacjonarne II st.
1239 Szczepanik Katarzyna
320204
Zarządzanie
stacjonarne II st.
1240 Szymańska Paula
320559
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Sposoby rekrutacji i selekcji kandydatów do Policji
1241 Woch Monika
319432
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wykorzystanie rekrutacji w procesie motywowania pracowników
1242 Adonai Raymond
349466
Zarządzanie
stacjonarne II st.
1243 Bedyniak Paulina
321977
Zarządzanie
1244 Daros Barbara
349485
1245 Merecz Aleksandra
09.05.2016
KZL
09.05.2016
KZL
Chmal Zdzisław dr, KZL
09.05.2016
KZL
Chmal Zdzisław dr, KZL
09.05.2016
KZL
Zasady doskonalenie komunikacji interpersonalnej na przykładzie wspólnoty
Czapla Tomasz dr hab., KZA
wyznaniowej
09.05.2016
KZA
stacjonarne II st.
Postawy i zachowania względem mobilności zawodowej w odniesieniu do
Czapla Tomasz dr hab., KZA
absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego
09.05.2016
KZA
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zarządzanie wizerunkiem organizacji pozarządowej na przykładzie Związku
Czapla Tomasz dr hab., KZA
Harcerstwa Polskiego
09.05.2016
KZA
313534
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Trendy w kształtowaniu wizerunku organizacji
Czapla Tomasz dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1246 Modrzejewski Andrzej
286625
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wykorzystanie analizy trendów w otoczeniu na przykładzie transferu usługi
Czapla Tomasz dr hab., KZA
Car2Go na rynek Polski
09.05.2016
KZA
1247 Pełka Krzysztof
325480
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Oczekiwane narzędzia motywowania w oczach osób poszukujących pracy
Czapla Tomasz dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1248 Pielużek Paweł
349473
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Oczekiwane narzędzia motywacji w branży usługowej na przykładzie
Czapla Tomasz dr hab., KZA
pracowników stacji paliw
09.05.2016
KZA
1249 Rebai Aleksandra
326869
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ świadomej kontroli emocji na werbalną i niewerbalną komunikację
Czapla Tomasz dr hab., KZA
pracowników małej i dużej firmy
09.05.2016
KZA
1250 Roróg Monika
349468
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Telepraca jako nowoczesna
pracownikami zdalnymi
Czapla Tomasz dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1251 Wołk Przemysław
320171
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Kryzys zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz zaufanie Zarządu
Czapla Tomasz dr hab., KZA
Wspólnoty Mieszkaniowej do działań Zarządców
09.05.2016
KZA
1252 Wójcik Milena
320069
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Metody przywództwa w zarządzaniu potencjałem intelektualnym pracowników
Czapla Tomasz dr hab., KZA
wiedzy
09.05.2016
KZA
1253 Alama Tomasz
313105
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola władz lokalnych w rozwoju społeczno-ekonomicznym na przykładzie
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
gminy Gomunice'
09.05.2016
KZM
1254 Chrzan Agnieszka
325716
Zarządzanie
stacjonarne II st.
EFRR a EFS- analiza korzyści dla regionu łódzkiego w kontekście projektów
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
dofinansowanych ze środków unijnych
09.05.2016
KZM
1255 Dagmara Karwowska
349469
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Udział Gminy Koluszki w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
09.05.2016
KZM
1256 Drzazga Dominik
313297
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Budżet Obywatelski, jako narzędzie zarządzania partycypacyjnego.
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
1257 Marta Grzanka
320530
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Współpraca powiatowych urzędów pracy i gmin w zakresie pomocy osobom
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
bezrobotnym i poszukującym pracy z terenu woj. łódzkiego
09.05.2016
KZM
1258 Olejniczak Daria
311715
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Kompetencje samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju lokalnego
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
obszarów wiejskich na przykładzie gmin powiatu sieradzkiego
09.05.2016
KZM
forma
zatrudnienia
-
style
kierowania
1259 Wiśniewska Karolina
326261
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ wykorzystania zewnętrznych środków finansowych na rozwój społecznoDanielewicz Justyna dr hab., KZM
gospodarczy gminy Uniejów.
09.05.2016
KZM
1260 Wolniewicz Rafał
320221
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ działań promocyjnych
przedsiębiorczości
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
1261 Zdradek Paulina
301449
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Marketing terytorialny w procesie rozwoju województwa łódzkiego
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
1262 Guzek Monika
321952
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Drzazga Dominik dr, KZM
09.05.2016
KZM
1263 Kruś Joanna
320523
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Drzazga Dominik dr, KZM
09.05.2016
KZM
1264 Podpora Klaudia
310276
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Drzazga Dominik dr, KZM
09.05.2016
KZM
1265 Bankowiak Aleksander
320377
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Glinkowska Beata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1266 Bartosiak Kamila
311923
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ projektów szkoleniowych finansowanych z funduszy unijnych na
Glinkowska Beata dr, KZA
konkurencyjność przedsiębiorstw
09.05.2016
KZA
1267 Czekalski Mateusz
320368
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Planowanie operatywne produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa PPH Polexim
Glinkowska Beata dr, KZA
Gmbh
09.05.2016
KZA
1268 Galjia Marcin
312519
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Znaczenie działalności coachingowej w funkcjonowaniu organizacji na
Glinkowska Beata dr, KZA
przykładzie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
09.05.2016
KZA
1269 Kompa Anna
320554
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ przywództwa na kulturę organizacyjną na przykładzie Urzędu MiastaGlinkowska Beata dr, KZA
Gminy XYZ
09.05.2016
KZA
1270 Kryza Magdalena
322100
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym Glinkowska Beata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1271 Rydzewski Janusz
310149
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Funkcje motywowania ludzi do pracy na podstawie branży IT
Glinkowska Beata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1272 Sawczuk Kamila
320551
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Program "Młodzi w Łodzi" a oczekiwania i preferencje łódzkich studentów
Glinkowska Beata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1273 Skórzyńska Patrycja
320502
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Internacjonalizacja działalności na przykładzie spółki Wola
Glinkowska Beata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1274 Urbańczyk Paulina
320529
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Motywowanie jako funkcja zarządzania kapitałem ludzkim
Glinkowska Beata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1275 Usielska Natalia
325075
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Strategie rozwoju i wzrostu organizacji na przykładzie klubu futbolu
Glinkowska Beata dr, KZA
amerykańskiego Angels Toruń
09.05.2016
KZA
1276 Wiśnik Patrycja
317919
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Kreowanie wizerunku firmy na przykładzie polskiego przemysłu meblarskiego
09.05.2016
KZA
1277 Nawlicki Dominik
305570
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Różnice w komunikacji marketingowej między piwami regionalnymi a piwami
Golik-Górecka Grażyna dr, KMA
koncernowymi
09.05.2016
KMA
1278 Bartos Joanna
323651
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Oferta produktowa oraz promocja zakupów grupowych w Internecie
Gregor Bogdan prof. dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1279 Błaszczyk Małgorzata
320193
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ merchandisingu na decyzje zakupowe konsumentów
Gregor Bogdan prof. dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
w
wojweództwie
łódzkim
na
rozwój
"Rola i usługi trzeciego sektora oferowane mieszkańcom regionu łódzkiego w
odniesieniu do rozwiązywania wybranych problemów społecznych (alkoholizm i
opieka nad zwierzętami)" (UMWŁ36 Urząd Marszałkowski Referat Współpracy z
"Wpływ centrów logistycznych na rozwój województwa łódzkiego" (UMWŁ88,
Urząd Marszałkowski Departamentu Polityki Regionalnej)
"Nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki
niskoemisyjnej funkcjonujące poza województwem łódzkim możliwe do
wdrażania na jego terenie" (UMWŁ53, Urząd Marszałkowski, Departamentu
Zarządzanie i przywództwo w organizacjach zhierarchizowanych na przykładzie
Wojska Polskiego
Glinkowska Beata dr, KZA
1280 Bukowicz Szymon
320193
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Marketing na rynku gier wideo ( ze szczególnym uwzględnieniem działań
Gregor Bogdan prof. dr hab., KMA
promocyjnych)
09.05.2016
KMA
1281 Damazer Marta
322056
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola i możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w projektach
Gregor Bogdan prof. dr hab., KMA
studenckich
09.05.2016
KMA
1282 Iwaniak Paulina
319948
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Marketing sensoryczny w branży hotelarskiej
Gregor Bogdan prof. dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1283 Jabłoński Karol
300004
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Kanały komunikacji oraz ich skutecznosć w grach MMO
Gregor Bogdan prof. dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1284 Kacperska Joanna
320478
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Strategia promocji przedsiębiorstw branży odzieżowej ( na przykładzie firmy
Gregor Bogdan prof. dr hab., KMA
"Inditex")
09.05.2016
KMA
1285 Kamocka Sylwia
321974
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Handel internetowy, a handel tradycyjny - analiza porównawcza
Gregor Bogdan prof. dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1286 Kopczyński Jacek
291057
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Marketing w branży filmowej ( ze szczególnym uwzględnieniem działań
Gregor Bogdan prof. dr hab., KMA
promocyjnych)
09.05.2016
KMA
1287 Kwiatkowski Wojciech
300468
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wykorzystanie koncepcji "Internet of things" w działaniach marketingu
Gregor Bogdan prof. dr hab., KMA
relacyjnego
09.05.2016
KMA
1288 Makowska Joanna
320196
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Istota i narzędzia neuromarketingu
Gregor Bogdan prof. dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1289 Mewald Karol
353959
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Marketing mix przedsiębiortswa w branży materiałów budowlanych ( na
Gregor Bogdan prof. dr hab., KMA
przykładzie firmy "Izodom 2000 Polska")
09.05.2016
KMA
1290 Pokorska Iga
289338
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ mediów społecznościowych na budowanie wizerunku marki
Gregor Bogdan prof. dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1291 Zwolińska Katarzyna
320515
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Facebook jako narzędzie komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa
Gregor Bogdan prof. dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1292 Fidrysiak Olga
320460
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola oraz kreowanie marki osobistej na rynku muzycznym
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1293 Janusiak Monika
321672
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Emocje kobiet w procesie podejmowania decyzji zakupowych-pokolenie X i Y
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1294 Jędrysiak Przemysław
325414
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Programy lojalnościowe jako instrument utrzymania klienta na rynku usług
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
hotelarskich
09.05.2016
KMA
1295 Julia Chylak
311020
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Postawy konsumentów wobec zakupów internetowych na przykładzie
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
studentów z Polski i Turcji
09.05.2016
KMA
1296 Kowalec Patrycja
324560
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Oddziaływanie telewizyjnej reklamy kosmetyków na decyzje zakupowe młodych
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
konsumentek
09.05.2016
KMA
1297 Kozłowski Filip
310838
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Efektywność gospodarki
przedsiębiorstwa
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1298 Kuciapska Marta
324562
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola atmosfery sklepu w podejmowaniu decyzji zakupowych na przykładzie
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
wybranych sieci
09.05.2016
KMA
1299 Majewski Damian
320459
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Content marketing jako nowa forma komunikacji marketingowej
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1300 Michalska Aleksandra
324591
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Postawy seniorów wobec reklam telewizyjnych
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
magazynowej
na
przykładzie
wybranego
1301 Michalska Weronika
325021
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Blogi jako instrument kreowania marki osobistej
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1302 Ozimek Anna
315541
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ marketingu sensorycznego na preferencje zakupowe kobiet i mężczyzn
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
na przykładzie marki Tschibo
09.05.2016
KMA
1303 Roślak jakub
311752
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Marketing treści i jego wpływa na decyzje zakupowe
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1304 Różycka Justyna
325972
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wykorzystanie wizerunku kobiet w reklamie
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
09.05.2016
KMA
1305 Rutkowska Aneta
334699
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Nowe formy przekazow reklamowych ze szczególnym uwzględnieniem
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
storytellingu
09.05.2016
KMA
1306 Rybiński Damian
313894
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Działania marketingowe małych i srednich firm na wybranych serwisach
Iwińska-Knop Krystyna dr hab., KMA
społecznościowych
09.05.2016
KMA
1307 Krzemiński Tomasz
320175
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zarządzanie przez wartości istotą przedsiębiorstw XXI wieku
Kołodziejczak Małgorzata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1308 Stepnova Anna
329216
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Work life balance - istota, modele, programy
Kołodziejczak Małgorzata dr, KZA
09.05.2016
KZA
1309 Koselak Katarzyna
302701
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Kampanie teaserowe jako niestandardowa forma dotarcia do młodych ludzi
Kurzyk Bartłomiej dr, KMA
09.05.2016
KMA
1310 Adrian Lewandowski
320185
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zarządzanie zespołem na przykładzie pracy okręgowych komisji wyborczych
Lisowska Renata dr hab., KPP
09.05.2016
KPP
1311 Adrian Tomaszkiewicz
320531
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Lisowska Renata dr hab., KPP
09.05.2016
KPP
1312 Angelika Kotlińska
320180
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Innowacje jako determinanta wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa na
Lisowska Renata dr hab., KPP
przykładzie spółki PKP PLK S.A.
09.05.2016
KPP
1313 Bogumiła Cichocka
320188
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z sektora usług
Lisowska Renata dr hab., KPP
finansowych
09.05.2016
KPP
1314 Eryk Podczasi
353961
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Mobbing źródłem zagrożeń dla współczesnych organizacji
09.05.2016
KPP
09.05.2016
KPP
09.05.2016
KPP
Lisowska Renata dr hab., KPP
Parki technologiczne jako nowoczesna forma wsparcia rozwoju i innowacyjności
małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Regionalnego Parku Naukowo Lisowska Renata dr hab., KPP
- Technologicznego w Łodzi
Motywowanie
pracowników
skutecznym
narzędziem
zarządzania
Lisowska Renata dr hab., KPP
współczesnym przedsiębiorstwem
1315 Joanna Filipczak
320560
Zarządzanie
stacjonarne II st.
1316 Katarzyna Węglewicz
353963
Zarządzanie
stacjonarne II st.
1317 Łukasz Pogorzelski
311118
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Współczesne a tradycyjne koncepcje zarządzania restauracją - wpływ na
Lisowska Renata dr hab., KPP
efektywność funkcjonowania
09.05.2016
KPP
1318 Marcin Subczyński
349462
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wykorzystanie
marketingu
szeptanego
w
mikroprzedsiębiorstw na przykładzie firmy INSTAL-REM
Lisowska Renata dr hab., KPP
09.05.2016
KPP
1319 Monika Przybylska
320556
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw jako źródło przewagi
Lisowska Renata dr hab., KPP
konkurencyjnej na przykładzie przedsiębiorstw z regionu łódzkiego
09.05.2016
KPP
1320 Paula Jędraszczyk
321645
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie spółki
Lisowska Renata dr hab., KPP
CD PROJEKT
09.05.2016
KPP
1321 Piotr Heliński
312164
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie
Lisowska Renata dr hab., KPP
studiów nagrań dźwiękowych
09.05.2016
KPP
funkcjonowaniu
1322 Cieplucha Aleksandra
319925
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu politycznym na
Łaszkiewicz Anna dr, KMA
przykładzie kampanii prezydenckiej 2015.
09.05.2016
KMA
1323 Gąsiorowski Artur
297904
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zarządzanie doświadczeniami klientów - koncepcja i zastosowanie w
Łaszkiewicz Anna dr, KMA
budowaniu wartości dla klientów przedsiębiorstw usługowych
09.05.2016
KMA
1324 Jeziorska Ewa
349475
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wykorzystanie mediów społecznościowych w budowaniu marki sportowca.
Łaszkiewicz Anna dr, KMA
09.05.2016
KMA
1325 Kwiatkowska Anna
348291
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych z wykorzystaniem
Łaszkiewicz Anna dr, KMA
analityki internetowej
09.05.2016
KMA
1326 Samiec Patrycja
322040
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Content Marketing jako strategia komunikacji marketingowej i narzędzie
Łaszkiewicz Anna dr, KMA
budowania relacji z klientami
09.05.2016
KMA
1327 Strzelczyk Adam
298554
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola mediów społecznościowych w kreowaniu wizerunku na przykładzie lokali
Łaszkiewicz Anna dr, KMA
gastronomicznych w Łodzi
09.05.2016
KMA
1328 Wdowiak Karolina
353307
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wykorzystanie portalu społecznościowego Pinterest
marketingowej firm na przykładzie Kliniki Wdowiak
Łaszkiewicz Anna dr, KMA
09.05.2016
KMA
1329 Ambroszczyk Jakub
310255
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zarządzanie firmą rodzinną - bariery i korzyści
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
1330 Antczak Patrycja
310890
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Kształtowanie relacji z klientami w branży pończoszniczej na podstawie
Malarski Maciej dr, KZA
przedsiębiorstwa Estex
09.05.2016
KZA
1331 Dobosiewicz Aleksandra
322287
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wizerunek własny przedsiębiorcy a wizerunek firmy
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
1332 Farys Dominika
318842
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Budowa wizerunku firmy na przykładzie polskiej marki kosmetycznej Indigo
Malarski Maciej dr, KZA
Nails
09.05.2016
KZA
1333 Kozak Beata
349465
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Koncepcje rozwoju małej firmy
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
1334 Łepecka Magdalena
349458
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Znaczenie biznes planu w cyklu rozwoju firmy
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
1335 Łukasik Anna
349456
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Strategia rozwoju małej firmy
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
1336 Marciniak Daria
321338
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Przedsiębiorczość wśród młodych
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
1337 Pilarski Bartłomiej
351182
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Istota pracy menedżera - podejmowanie decyzji
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
1338 Szmidt Anna
325661
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Istota i znaczenie biznesplanu w małej firmie
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
1339 Zamojski Damian
322075
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wynagradzanie finansowe i pozafinansowe młodych ludzi
Malarski Maciej dr, KZA
09.05.2016
KZA
1340 Kaczmarska Paula
320555
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wycena przedsiębiorstwa metodą EVA i DCF na przykładzie PGE S.A
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
1341 Krępska Sonia
326000
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zarządzanie w sytuacji kryzysowej na przykładzie NZOZ GADENT
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
1342 Mrowiński Damian
320165
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
w
działalności
1343 Nowak Justyna
312029
Zarządzanie
stacjonarne II st.
International start-up Work and Travel Agency: Business Plan
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
1344 Oleski Michał
320154
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zarządzanie strategiczne w malych i średnich przedsiębiorstwach rodzinnych
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
1345 Ostrowska Paulina
314011
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Genetycznie Modyfikowane Organizmy - analiza problemu w Polsce
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
1346 Owięcki Dawid
321066
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Strategia zarządzania na rynku oligopolistycznym na podstawie wybranych
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
sektorów gospodarki w Polsce
09.05.2016
KFS
1347 Pasiński Jakub
320479
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa poprzez budowanie silnej marki na rynku
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
polskim
09.05.2016
KFS
1348 Pawlak Dominika
297959
Zarządzanie
stacjonarne II st.
09.05.2016
KFS
1349 Pędzieszczyk Magdalena
311465
Zarządzanie
stacjonarne II st.
09.05.2016
KFS
1350 Piątek Rafał
313015
Zarządzanie
stacjonarne II st.
09.05.2016
KFS
1351 Piotrusiak Krystian
320497
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zarządzanie procesami produkcyjnymi, sprzedażowymi i logistycznymi w obliczu
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
strategii lean managament i six sigma
09.05.2016
KFS
1352 Walczak Mateusz
311635
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zarządzanie innowacją w praktyce
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
1353 Wolska Anna
320183
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zarządzanie strategiczne i operacyjne małym oraz dużym przedsiębiorstwem.
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
Porównanie na przykładzie firm: CK Akrybia i OpenFinance
09.05.2016
KFS
1354 Zielińska Paulina
325771
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Analiza zmian demograficznych w Niemczech w kontekście Zjednoczenia
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
1355 Zinabold Robert
289955
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Bezrobocie i rynek pracy w Łodzi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (lata
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
2004-2014)
09.05.2016
KFS
1356 Błasiak Błażej
310251
zarządzanie
stacjonarne II st.
Koncepcja i dynamika rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy
Popczyk Wojciech dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
1357 Bojek Michał
324029
zarządzanie
stacjonarne II st.
Coaching jako rozszerzenie kompetencji przywódczych
Popczyk Wojciech dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
1358 Brynkiewicz Artur
320475
zarządzanie
stacjonarne II st.
Systemy motywowania pracowników i ich rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Popczyk Wojciech dr hab., KFS
na przykładzie firmy Echo Marketing
09.05.2016
KFS
1359 Fajst-Glige Anna
324482
zarządzanie
stacjonarne II st.
Innowacje w polskim systemie edukacji na poziomie szkoły podstawowej
09.05.2016
KFS
1360 Felisiak Aleksandra
308635
zarządzanie
stacjonarne II st.
09.05.2016
KFS
1361 Golisz Daria
313696
zarządzanie
stacjonarne II st.
Strategia budowania marki w internecie w oparciu o działania marketingowe
Popczyk Wojciech dr hab., KFS
wybranych projektów
Manipulacja w marketingu i reklamie. Techniki oraz koszty reklam na
Popczyk Wojciech dr hab., KFS
podstawie firm odzieżowych.
09.05.2016
KFS
1362 Kolasa Dawid
313527
zarządzanie
stacjonarne II st.
Model rozwoju firmy ,,Born Global" na przykładzie Solaris Bus&Coach
Popczyk Wojciech dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
1363 Rybkowska Natalia
309965
zarządzanie
stacjonarne II st.
Popczyk Wojciech dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
Ocena przewagi konkurencyjnej spółki z wykorzystaniem współczynników
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
finansowych na przykładzie sektora
Ocena działalności innowacyjnej w polskim szkolnictwie na przykładzie projektu
"Cyfrowa Szkoła" realizowanego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
w latach 2014-2020"
Kreowanie wartości dla klienta poprzez wykorzystanie koncepcji marketingu
Matyjas Zbigniew dr hab., KFS
doświadczeń w strategii konkurowania firmy Ikea
Społeczna odpowiedzialność biznesu w przemyśle piwowarskim
Popczyk Wojciech dr hab., KFS
1364 Sońta Karol
311680
zarządzanie
stacjonarne II st.
Merchandising jako forma promocji w procesie budowania sukcesu marki Lidl
Popczyk Wojciech dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
1365 Strzemiński Adam
311439
zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola przywódcy w przedsiębiorstwach rodzinnych na wybranych przykładach
Popczyk Wojciech dr hab., KFS
09.05.2016
KFS
1366 Bartczyk Monika
310227
Zarządzanie
stacjonarne II st.
09.05.2016
KZM
1367 Ciesielska Małgorzata
317254
Zarządzanie
stacjonarne II st.
09.05.2016
KZM
1368 Cychner Patrycja
323659
Zarządzanie
stacjonarne II st.
09.05.2016
KZM
1369 Dobrovolska Tatiana
317217
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola programu Erasmus w marketingu zewnętrznym
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
09.05.2016
KZM
1370 Dutkiewicz Mateusz
278045
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wymiar społeczny procesów rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
09.05.2016
KZM
1371 Grad Aldona
349478
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ działań rewitalizacyjnych na wizerunek miasta Łodzi na przykładzie
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
organizacji Światowej Wystawy EXPO 2022
09.05.2016
KZM
1372 Kutner Żaneta
310205
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Marketing miasta jako miasta kultury i kreacji na przykładzie działalności
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
Fabryki Sztuki
09.05.2016
KZM
1373 Michałowicz Bartłomiej
324930
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola i znaczenie mediów społecznościowych w kreowaniu wizerunku regionu
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
na przykładzie miasta Łodzi i województwa łódzkiego
09.05.2016
KZM
1374 Przyborek Katarzyna
309671
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola funduszy europejskich w budowaniu marki regionalnej na przykładzie
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
miasta Łodzi
09.05.2016
KZM
1375 Włodarczyk Mateusz
349471
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Event marketing jako jedna z form promocji miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
09.05.2016
KZM
1376 Żegnałek Dorota
320474
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Efekt zrealizowanych kampanii "Łódź Kreuje" (2012r.) i "Łódź pozdrawia"
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
(2014r.) a rozpoznawalność marki miasta
09.05.2016
KZM
1377 Mielczarek Dominika
302798
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Koszty i źródła finansowania Centrum Zdrowia Matki Polki
Rutkowski Jerzy dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
1378 Banaszkiewicz Agata
320463
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wykorzystanie marketingu partyzanckiego w nowoczesnej komunikacji
Stopczyńska Kinga dr, KMA
09.05.2016
KMA
1379 Damiza Aleksandra
320189
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Psychologia reklamy a manipulacja – moralna granica z perspektywy
Stopczyńska Kinga dr, KMA
konsumenta
09.05.2016
KMA
1380 Dziedziela Justyna
323662
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola promocji imprez masowych w mediach społecznościowych na przykładzie
Stopczyńska Kinga dr, KMA
wydarzeń w Łodzi.
09.05.2016
KMA
1381 Grzegorczyk Mariusz
313347
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ komercjalizacji sportu na wizerunek widowiska piłki siatkowej w Polsce
Stopczyńska Kinga dr, KMA
09.05.2016
KMA
1382 Józinkiewicz Marlena
308776
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ podświadomości na decyzje konsumenckie
Stopczyńska Kinga dr, KMA
09.05.2016
KMA
1383 Krupa Paulina
320481
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Istota przekazu wizualnego w procesie kreowania wizerunku na przykładzie
Stopczyńska Kinga dr, KMA
aplikacji Instagram
09.05.2016
KMA
1384 Lisiecki Adrian
322231
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Polska branża hiphopowa jako przykład współczesnego podejścia do
Stopczyńska Kinga dr, KMA
marketingu muzyki
09.05.2016
KMA
Budowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród ludzi młodych na przykładzie
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
miasta Łodzi
Usprawnianie kontaktów z interesantami poprzez działania marketingowe i
poprawę jakości zarządzania na przykładzie Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi
Produkt turystyczny: tworzenie, rozwój, zarządzanie na przykładzie
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
Tomaszowskiej Okrąglicy
1385 Miksa Milena
323424
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola Instagrama w kreowaniu rzeczywistości w oczach klienta.
Stopczyńska Kinga dr, KMA
09.05.2016
KMA
1386 Paczewski Krzysztof
312123
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wykorzystanie shockvertisingu w komunikacji marketingowej
Stopczyńska Kinga dr, KMA
09.05.2016
KMA
1387 Połetek Aneta
320487
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Kreowanie wizerunku marek na przykładzie współpracy z polskimi Youtuberami Stopczyńska Kinga dr, KMA
09.05.2016
KMA
1388 Świątek Patrycja
349483
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wykorzystanie beaconów w personalizacji komunikacji marketingowej
Stopczyńska Kinga dr, KMA
09.05.2016
KMA
1389 Tomasik Anna
309267
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Prowadzenie kampanii społecznych przez organizacje pozarządowe
Stopczyńska Kinga dr, KMA
09.05.2016
KMA
1390 Wójcik Iga
320466
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Kreowanie wizerunku marek poprzez współpracę z blogerami kulinarnymi
Stopczyńska Kinga dr, KMA
09.05.2016
KMA
1391 Żyżniewska Angelika
324653
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola efemeryczności, jako rosnącego trendu we współczesnej komunikacji
Stopczyńska Kinga dr, KMA
marketingowej
09.05.2016
KMA
1392 Ambroziak Beata
320172
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ satysfakcji pracowników na poziom fluktuacji w Firmie Redwood
Striker Małgorzata dr, KZL
Holding S.A.
09.05.2016
KZL
1393 Andrusieczko Ewelina
321983
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Sytuacja na rynku pracy absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1394 Cabaj Anna
321986
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Łódź jako miejsce do życia i pracy zgodnie z zasadą równowagi między życiem
Striker Małgorzata dr, KZL
zawodowym a życiem prywatnym
09.05.2016
KZL
1395 Galanciak Paulina
321958
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Kierownik w krzywym zwierciadle
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1396 Jarząb Paulina
317742
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Social media w rekrutacji i selekcji pracowników
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1397 Kabzińska Marta
319775
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Motywacje kobiet do pracy zawodowej
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1398 Męcina Sylwia
321979
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Youtuber - wolny zawód przyszłości?
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1399 Oracz Olga
353960
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Konflikt a mobbing – podobieństwa i różnice w opiniach pracowników
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1400 Sikorska Aleksandra
321962
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Szkolenia jako element rozwoju zawodowego pracowników na przykładzie
Striker Małgorzata dr, KZL
wybranej firmy produkcynej.
09.05.2016
KZL
1401 Słubik Monika
320507
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zarządzanie talentami jako sposób na przyciągnięcie i zatrzymanie w firmie
Striker Małgorzata dr, KZL
młodych pracowników
09.05.2016
KZL
1402 Szymański Mateusz
331374
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola współczesnego menedżera w kształtowaniu satysfakcji z pracy
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1403 Wieteska Marta
349476
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Plusy i minusy zatrudnienia tymczasowego na przykładzie wybranej agencji
Striker Małgorzata dr, KZL
zatrudnienia
09.05.2016
KZL
1404 Cieślak Monika
320519
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
modelu HR Business Partner.
09.05.2016
KZA
1405 Gawlikowska Aleksandra
342517
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zachowania nieetyczne w organizacji
09.05.2016
KZA
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
1406 Gołebiowska Agnieszka
323668
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wystąpienia publiczne jako forma komunikacji lidera w organizacji
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1407 Jochan Dorota
349470
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Adaptacja nowych pracowników a poziom satysfakcji z pracy
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1408 Krakowiak Joanna
321875
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wpływ stylu kierowania przełożonego na skuteczność pracowników sprzedaży. Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1409 Kruk Klementyna
319956
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1410 Kubiak Anna
322081
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Ewolucja ról i umiejętności menedżera
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1411 Kwiatkowska Katarzyna
313122
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wykorzystanie informacji nieformalnej w zarządzaniu organizacją
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1412 Lipińska Aleksandra
325990
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zarządzanie instytucjami kultury w Polsce w opiniach członków organizacji
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1413 Lis Milena
336961
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Siec kontaktów jako determinanta sukcesu zawodowego
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1414 Makowska Sonia
320148
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Adaptacja nowo zatrudnionych pracowników a ich zaangażowanie w pracę
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1415 Pajor Karolina
320256
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Zaangażowania pracowników organizacji - źródła, uwarunkowania, znaczenie
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1416 Pirek Piotr
323002
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Kultura organizacyjna jako wyznacznik komunikacji wewnątrzorganizacyjnej
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1417 Poteralska Agnieszka
312045
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Motywacja funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w ocenie dowódców.
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1418 Staniszewski Paweł
299252
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola lidera w przedsiębiorstwie
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1419 Śniegula Angelika
309971
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Menedżer XXI wieku - cechy, umiejętności i metody osiągania sukcesu
Świątek-Barylska Ilona dr hab., KZA
09.05.2016
KZA
1420 Marcin Kopka
315169
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Budżet i polityka podatkowa państwa i samorządu terytorialnego
Turała Maciej dr, KZM
09.05.2016
KZM
1421 Kotlarek Karolina
310959
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Analiza rynku factoringu w Polsce - podmioty bankowe a wyspecjalizowane
Urban Dariusz dr, KFS
factoringowe przedsiębiorstwa niebankowe
09.05.2016
KFS
1422 Chojnacka Aleksandra
321336
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wypalenie zawodowe: przyczyny, symptomy, skutki
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1423 Cytacka Nina
298637
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Teoria a praktyka organizacji
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1424 Gonciarz Milena
353962
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rekrutacja pracowników elementem zarządzania zasobami ludzkimi w
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
administracji publicznej
09.05.2016
KZL
1425 Kaczmarek Marta
321950
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy służby więziennej
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1426 Kurpesa Dagmara
321911
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Storytelling w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1427 Parich Hanna
355145
Zarządzanie
stacjonarne II st.
E-learning na przykładzie firmy Red&Red
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1428 Pawlak Maria
320548
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Ocenianie pracowników w administracji publicznej
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1429 Rogala Agnieszka
349472
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Teoria a praktyka ewolucji zarządzania zasobami ludzkimi
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1430 Wiśniewska Marlena
321944
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rozmowa kwalifikacyjna jako technika selekcji. Teoria a praktyka
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1431 Wojcieszak Karolina
326454
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Opieka zdrowotna finansowana przez pracodawcę jako jedno z narzędzi
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
corporate wellness
09.05.2016
KZL
1432 Wróblewska Katarzyna
324095
Zarządzanie
stacjonarne II st.
Rola kształtowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dla
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
przedstawicieli pokolenia Y
09.05.2016
KZL
1433 Aleksandrowicz Patrycja
333992
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw na przykładzie Wiko Company
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
S.A.
09.05.2016
KZM
1434 Biegas Aleksandra
345882
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Alternatywne formy aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
na przykładzie Zgierza.
09.05.2016
KZM
1435 Dobroszek Maciej
340552
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Zarządzanie obiektami sportowymi w Łodzi.
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
1436 Kusiak Anna
340543
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Budowanie pozytywnego wizerunku instytucji publicznej na przykładzie
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
09.05.2016
KZM
1437 Marta Płoszajska
341438
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Social media jako narzędzie w marketingu miejsc
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
1438 Polnicka Angelika
340536
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Wolontariat
społecznym
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
09.05.2016
KZM
1439 Szulc Justyna
340546
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Rola administracji publicznej w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Danielewicz Justyna dr hab., KZM
na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Przysusze
09.05.2016
KZM
1440 Borzuchowska Dominika
340532
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Marketing terytorialny jako pozyskiwanie nowych mieszkańców do miasta
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
09.05.2016
KZM
1441 Czapska Marta
340518
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Współpraca instytucji publicznych i wpływ na markę miasta na przykładzie
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
festiwalu Noc Muzeów w Łodzi w latach 2014-2016
09.05.2016
KZM
1442 Jadczak Magdalena
340509
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Ocena wizerunku miasta przez jego studentów na przykładzie Łodzi
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
09.05.2016
KZM
1443 Janik Magdalena
340522
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Elementy marketingu terytorialnego w procesie rozwoju województwa
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
łódzkiego na przykładzie współpracy z uczelniami wyższymi
09.05.2016
KZM
1444 Janisiak Marlena
345881
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Rola marketingu terytorialnego w pozyskiwaniu nowych studentów na
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
przykładzie największych polskich miast - Krakowa, Łodzi i Wrocławia
09.05.2016
KZM
1445 Kamil Pluta
340559
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Rola klubu sportowego w marketingu terytorialnym na przykładzie KPS „SKRA”
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
Bełchatów S.A.
09.05.2016
KZM
1446 Kiełbasa Maria
340528
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Social media jako narzędzie marketingu miejsc na przykładzie Łodzi i Wrocławia Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
09.05.2016
KZM
1447 Konciak Anna
340516
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Wpływ prowadzonych działań promocyjnych na rozpoznawalność marki
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
województwa łódzkiego na przykładzie organizowanych imprez masowych
09.05.2016
KZM
jako
forma
pomocy
osobom
zagrożonym
wykluczeniem
1448 Matuszewski Piotr
435884
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Zintegrowane inwestycje terytorialne i ich potencjalny wpływ na rozwój
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
terenów wokół dużych miast
09.05.2016
KZM
1449 Scęcelek Piotr
340558
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Rola mediów społecznościowych w kreowaniu wizerunku miasta
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
09.05.2016
KZM
1450 Stefański Adam
340554
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Aktywizacja podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
przykładzie gminy Świnice Warckie
09.05.2016
KZM
1451 Tytus Marzec
340512
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Wpływ wydarzeń kulturalno - rozrywkowych na budowę wizerunku miasta
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
Łodzi
09.05.2016
KZM
1452 Wójcik Justyna
334434
Zarządzanie
publiczne
stacjonarne I st.
Postrzeganie Łodzi jako Centrum Przemysłów Kreatywnych przez użytkowników
Rudolf Wawrzyniec dr, KZM
sektora kultury
09.05.2016
KZM
1453 Justyna Nocha
285224
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Wpływ możliwości wprowadzania innowacji przez pracowników a ich
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
motywacja do pracy
09.05.2016
KZA
1454 Kaźmierczak Monika
341439
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Innowacje w procesie adaptacji pracowniczej
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1455 Michalak Patrycja
333908
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Innowacyjne metody szkoleń pracowników
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1456 Nawrocka Angelika
347020
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Innowacyjne metody motywowania pracowników
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1457 Nurka Natalia
332064
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Innowacyjne metody szkoleń pracowników
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1458 Perkowska Monika
342807
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Innowacyjne metody motywowania pracowników
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1459 Rosińska Aleksandra
341442
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Kreatywne przywództwo
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1460 Stasiak Bogumiła
341429
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Kreatywność w budowaniu personal branding
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1461 Uchrońska Kinga
337117
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Brak innowacji jako czynnik demotywujący pracowników
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1462 Wojciechowska Anna
347022
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Innowacje w employer branding
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1463 Wisiński Kamil
338193
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Problemy organizacji i zarządzania w młodzieżowej szkółce piłkarskiej X
Kuźbik Paweł dr, KZA
09.05.2016
KZA
1464 Borowska Sylwia
341437
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Rola kierownika liniowego w procesie pozyskiwania pracowników
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1465 Grzelak Marta
347294
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Przyczyny i skutki fluktuacji pracowników w firmie X
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1466 Guzek Paulina
341459
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Aktywizacja młodych osób bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu
Striker Małgorzata dr, KZL
Pracy w Łowiczu.
09.05.2016
KZL
1467 Kaźmierska Anna
341357
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Motywowanie młodych ludzi do pracy w małych firmach
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1468 Kmieć Joanna
346983
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Nietypowe formy zatrudnienia na przykładzie wybranej firmy produkcyjnej
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1469 Korycka Agnieszka
347013
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Wynagradzanie pracowników w jednostce budżetowej
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1470 Kowalska Justyna
341427
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Ocenianie pracowników w wybranym urzędzie miejskim
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1471 Mucha Martyna
341416
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Migracja zarobkowa- sposoby poszukiwania pracy w Wielkiej Brytanii
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1472 Pelska Renata
341375
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Adaptacja pracowników w branży gastronomicznej na przykładzie wybranej
Striker Małgorzata dr, KZL
restauracji
09.05.2016
KZL
1473 Wichrowska Monika
347299
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Programy praca - życie wspierające aktywność zawodową kobiet
Striker Małgorzata dr, KZL
09.05.2016
KZL
1474 Wróbel Weronika
331762
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
niestacjonarne I st.
Artysta czy menadżer – kompetencje kierowników w instytucjach non-profit w
Striker Małgorzata dr, KZL
obszarze kultury
09.05.2016
KZL
1475 Kozioł Natalia
339920
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Skuteczne motywowanie a efektywność pracowników
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1476 Krzeszewska Zuzanna
340674
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Wpływ technik motywacyjnych na efektywność pracy w organizacji X
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1477 Paula Jeziorek
339311
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Horse Assisted Education jako alternatywa dla szkoleń z komunikacji w grupie
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1478 Sopata Adrianna
340666
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Znaczenie rekrutacji i derekrutacji w organizacji - dobre i złe praktyki
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1479 Tarnowska Angelika
340705
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Motywowanie a satysfakcja pracowników w organizacji X
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1480 Wieczorek Karolina
340607
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Zarządzanie czasem pracy na przykładzie organizacji X
Bednarska-Wnuk Izabela dr, KZA
09.05.2016
KZA
1481 Cywińska Kamila
340695
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Innowacyjne metody motywowania pracowników
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1482 Jakubiec Aleksandra
330751
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Innowacyjne metody rekrutacji
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1483 Jędraszczyk Martyna
340664
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Pasja i kreatywność w budowaniu personal branding
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1484 Jurowski Krystian
340677
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Innowacyjne metody motywowania pracowników
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1485 Juszczyk Aleksandra
340687
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Kreatywne przywództwo
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1486 Kaźmierczak Emilia
340690
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Kreatywność w budowaniu personal branding
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1487 Kucińska Paulina
319640
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Innowacyjne metody kreowania wizerunku pracodawcy
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1488 Mateńko Aleksandra
340689
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Innowacyjne metody szkoleń pracowników
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1489 Nejman Kaja
343936
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Wpływ innowacji na motywację pracowników
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1490 Piekutowski Mateusz
299942
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Gamifikacja jak innowacyjny system motywowania
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1491 Sobańda Edyta
340686
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Kreatywności w budowaniu ścieżki kariery
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1492 Sobczak Marta
340682
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Innowacje w employer branding
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1493 Suplika Julia
340696
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim 50+
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1494 Wagner Igor
340694
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Kreatywność jako determinanta przywództwa kryzysowego
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1495 Wężykowska Martyna
340691
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Innowacje w employer branding
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1496 Wrzesiński Artur
340652
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Innowacyjne metody rekrutacji
Bieńkowska Jolanta dr, KZA
09.05.2016
KZA
1497 Badek Karol
304938
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Projekt procedury rekrutacji i selekcji pracowników w firmie X.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1498 Bilokryła Paula
340675
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Kształtowanie motywacji pracowników na przykładzie sklepu United Colors of
Cewińska Joanna dr hab., KZL
Benetton w Łodzi.
09.05.2016
KZL
1499 Broniarek Marlena
340665
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Internet jako źródło wiedzy o kandydatach do pracy i pracodawcach.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1500 Chruścik Tomasz
340673
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Samoedukacja - zalety i wady.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1501 Frankiewicz Mateusz
330799
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Kształcenie liderów w Związku Harcerstwa Polskiego a ich doświadczenia na
Cewińska Joanna dr hab., KZL
rynku pracy.
09.05.2016
KZL
1502 Hildt Klaudia
340676
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Kobiety w rolach przedsiębiorców - w świetle analizy literatury i badań
Cewińska Joanna dr hab., KZL
własnych.
09.05.2016
KZL
1503 Kopa Krzysztof
340656
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Pracownicy i pracodawcy wobec elastycznych form zatrudnienia.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1504 Kulczyk Konrad
340684
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Mobbing w miejscu pracy. Teoria, a praktyka.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1505 Olejniczak Maria
340697
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Innowacyjne metody aktywizacji zawodowej
niedosłyszących na łódzkim rynku pracy.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1506 Olenkowicz Przemysław
321735
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Motywowanie pracowników na przykładzie firmy Toya Sp. z o.o.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1507 Paszkowski Szczepan
340651
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Motywowanie pracowników na przykładzie łódzkich przedsiębiorstw.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1508 Pieszczyńska Miriam
340683
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Charakterystyka postaw wobec pracy i środowiska pracy przedstawicieli
Cewińska Joanna dr hab., KZL
pokolenia Y.
09.05.2016
KZL
1509 Przyrowska Marta
340669
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Źródła i metody pobudzania motywacji - co i jak motywuje pracowników w
Cewińska Joanna dr hab., KZL
firmie Inditex.
09.05.2016
KZL
1510 Stefaniak Aleksandra
340667
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Różnice i podobieństwa w podejściu kobiet i mężczyzn do zarządzania
Cewińska Joanna dr hab., KZL
zespołem.
09.05.2016
KZL
osób
niesłyszących
i
1511 Turek Małgorzata
340693
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Postawy kandydatów do spotkań rekrutacyjnych.
Cewińska Joanna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1512 Węglarska Michalina
340668
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Agencja ślubna - konieczność czy ekstrawagancja? - analiza opinii konsultantów
Cewińska Joanna dr hab., KZL
ślubnych oraz potencjalnych klientów.
09.05.2016
KZL
1513 Barczyńska Wioleta
310666
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Adaptacja pracowników w teorii i praktyce
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1514 Bartczak Barbara
340660
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Komunikacja wewnętrzna w firmie Marie Brizard Wine and Spirits sp. z o.o.
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1515 Chanczak Magdalena
340678
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Grywalizacja w procesie rekrutacji
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1516 Ciaja Natalia
340661
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Mobbing w miejscu pracy
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1517 Czadankiewicz Anna
340655
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Outsourcing pracowniczy metodą optymalizacji kosztów
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1518 Góra Sylwia
340549
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Szkolenia pracowników. Teoria a praktyka
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1519 Guzek Karolina
340681
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Grywalizacja w procesie rekrutacji
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1520 Janowska Julita
340688
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Coaching techniką szkolenia na stanowisku pracy
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1521 Jędrzejkiewicz Julia
340703
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Wykorzystanie portalu Facebook w procesie rekrutacji
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1522 Kisiel Roberta
340657
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Ocena okresowa pracowników. Teoria a praktyka
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1523 Kuliś Diana
340679
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Sylwetka współczesnego przywódcy
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1524 Mijas Anna
340670
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Mocne i słabe strony elastycznych form współpracy z organizacją
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
1525 Stachecka Kamila
340672
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
stacjonarne I st.
Adaptacja pracowników w niepublicznej placówce ochrony zdrowia
Wojtaszczyk Katarzyna dr hab., KZL
09.05.2016
KZL
ZMIANY TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH/LICENCJACKICH
L.p
Nazwisko i imię studenta
Nr albumu
Kierunek (pole
wyboru)
1
Kozłowski Daniel
324380
Logistyka
Tryb studiów (pole
wyboru)
stacjonarne I st.
Tytuł pracy przed zmianą
Logistyka zwrotna w słuzbie zdrowia
Tytuł pracy po zmianie
Gospodarowanie odpadami
medycznymi na podstawie łódzkich
palcówek medycznych
Promotor (pole
wyboru)
Zrobek Janusz dr
hab., KMA
Data
Kat
zatwierdze edr
nia przez
a
09.05.2016 KMA

Podobne dokumenty