Dokumentacja pomiarowo – rysunkowa Domu Mikołaja Kopernika w

Komentarze

Transkrypt

Dokumentacja pomiarowo – rysunkowa Domu Mikołaja Kopernika w
Dokumentacja pomiarowo – rysunkowa Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1.0. WPROWADZENIE
Niniejsza dokumentacja, powstała na zlecenie Muzeum Okręgowego w Toruniu i wykonana
została przez studentów III roku kierunku Ochrony Dóbr Kultury na specjalizacji
konserwatorstwo, pod kierunkiem dr Macieja Prarata i mgr Izabeli Brzostowskiej. Studenci
podzieleni byli na trzy grupy, gdzie każda z grup przydzielony miała swój obiekt. Pierwsza
grupa w składzie: Cyran Klaudia, Szwak Klaudia, Matuszkiewicz Ewa, Grzelińska Nina,
Bróździak Karola, Wąs Joanna, Gamońska Patrycja, Rachwalski Maciej zajmowała się
kamienicą nr 15. Druga grupa w składzie: Celebucka Paulina, Mielke Paulina, Rogacki
Maciej, Szewczyk Katarzyna, Sołtysiński Paweł zajmowała się kamienicą nr 17. Ostatnia
grupa w składzie: Zając Joanna, Juszkiewicz Agata, Skierkowska Klaudia, Dończyk Daria
zajmowała się oficyną. Dokumentacja wykonana została w ramach praktyki studenckiej.
Dokonano pomiarów kamienic z końca XV wieku w mieście Toruń. Łącznie wykonano 42
rysunki w skali: 1:1000, 1:50, 1:20, 1:10, 1:1. Pomiary trwały w dniach 23.06.-4.07.2014r.
Wymiarowanie wykonano metodą tradycyjną tj. przy użyciu taśm mierniczych metalowych,
elektronicznego dalmierza oraz niwelatora laserowego przy wyznaczaniu poziomu
porównawczego. Dokumentację sporządzono w lutym 2015 r.
USYTUOWANIE
Kamienice mieszczańskie zlokalizowane przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 15 i 17 w Toruniu.
Ulica Mikołaja Kopernika stanowi część zespołu staromiejskiego Torunia, jest ona
równoległa od strony północnej z południową pierzeją Rynku Staromiejskiego, natomiast od
strony południowej z ulicą Rabiańską. Ulica Mikołaja Kopernika usytuowana jest poprzecznie
od wschodu do ulicy Łaziennej, od zachodu do Alei Jana Pawła II. Kamienica znajduje sie w
ciągu kamienic po południowej stronie ulicy Mikołaja Kopernika. Obiekty ulokowane są w
kierunku południowo zachodnim w stosunku do rynku staromiejskiego, natomiast w stosunku
do Katedry św. Janów znajdują się na zachód.
2.0. CZĘŚĆ OPISOWA
2.1. OPIS OBIEKTÓW
DOM KOPERNIKA KAMIENICA NR 15
UKŁAD PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY
Kamienica zbudowana na rzucie prostokąta, gdzie fasada stanowi jego krótszy bok. W
kondygnacji przyziemia, dwutraktowa z głównym wejściem w fasadzie i dwoma od strony
południowej; na wschód prowadzące na dziedziniec, na zachód prowadzące do oficyny.
Wejście główne prowadzi do Wielkiej Sieni. Na zachód od wejścia znajduję się niewielkie
pomieszczenie przeznaczone na kasy muzealne. Na wschód znajdują się schody prowadzące
na galeryjkę oraz pod nimi
do piwnicy. Na wprost wejścia znajduję się Sala, w której na ścianie południowej znajdują
się drzwi prowadzące do oficyny , a na wschód korytarz prowadzący na dziedziniec. Schody
do piwnicy usytuowane są od północnej strony korytarza. Piwnica dzieli się na cztery
pomieszczenia na planie prostokąta Każde z pomieszczeń jest skomunikowane z dwoma
sąsiadującymi pomieszczaniem. Jedno wejście na krótszym boku sali, drugie na dłuższym.
Drewniane Schody znajdujące się w Sieni prowadzą do galeryjki. Jest to zbudowane z drewna
półpiętro. Kantorek kupiecki usytuowany jest bezpośrednio nad kasą muzealną. Na wprost
drzwi prowadzących do Kantorka Kupieckiego znajdują się komin, który ciągnie się przez
wszystkie kondygnacje zmniejszając swój obwód. Z poziomu galeryjki na kolejną
kondygnację prowadzą schody łamane z podestem na wysokości którego na południe
znajduję się Biała Sala. Na drugiej kondygnacji znajdują się dwa pomieszczenia: pracownia i
kantorek. Kantorek usytuowany jest nad Kantorkiem kupieckim, a na wprost niego znajduje
się pracownia. Kręcone schody usytuowane na południe od kantorka prowadzą do
pomieszczeń gospodarczych, czyli magazynu. Magazyn jest jednym dużym pomieszczeniem,
który ma wydzieloną przestrzeń ograniczoną żelazną kratą.
Więźba dachowa jest
trójtraktowa, czterojętkowa.
BRYŁA
Budynek o formie prostopadłościanu, częściowo podpiwniczony, z trzema kondygnacjami i
trójtraktową więźbą dachową , nakryty dachem dwuspadowym.
ELEWACJE
PÓŁNOCNA
W przyziemiu trójosiowa, w wyższych elewacjach siedmioosiowa, wertykalna, z głównych
otworem drzwiowym usytuowanym w centralnej części elewacji. W przyziemiu skrajne osi
wyznaczają otwory okienne, a środkową drzwiowy. W kondygnacjach wyższych osie
wyznaczają blendy dekorowane maswerkami w osi drugiej, czwartej i szóstej przeprute
otworami okiennymi. Kondygnacje oddzielone są fryzami z dekoracją maswerkową. Elewację
wieńczy szczyt gotycki siedmioosiowy, schodkowy. Szczyt zasłania kalenicę dachu.
POŁUDNIOWA
Elewacja południowa jest asymetryczna, lewa strona przesłonięta jest przez przylegającą
oficynę. Przyziemie trójosiowe. Osie wyznaczają od wchodu otwór drzwiowy, później dwa
otwory okienne. Kondygnacja II również jest trójosiowa, ale osie nie pokrywają się w
przyziemiem. Wyznaczone są przez trzy okna równej wielkości. Kondygnacja magazynu
również jest trój osiowa i także nie pokrywa się w kondygnacjami poniżej. Osie tworzą trzy
otwory okienne zamknięte okiennicami. Elewacja Więźby dachowej jest czteroosiowa,
wyznaczona przez gładkie blendy z jedną centralną blendą usytuowaną pod kalenicą.
2.2 KONSTRUKCJA I MATERIAŁ
Sciany: mury obwodowe: ceglane, ściany działowe ceglane tynkowane lub drewniane lub
drewniane tynkowane.
Podłogi: Kamienne: Sień, Kasa muzealna i Korytarz w przyziemiu, Pomieszczenia w
piwnicy
Drewniane: Sala w przyziemiu, Galeryjka, Kondygnacja II, Magazyn i trakty Więźby
dachowa.
Stropy: deski drewniane łączone ze sobą na wpust - wpust wsparte na belce wiązarowej we
wszystkch pomieszczeniach poza piwnicą i więźbą dachową.
Sklepienia: W piwnicy sklepienia ceglane kolebkowe.
Więźba dachowa: czterojętkowa usztywniona podłużnie w postaci 10 wiatrownic różnej
długości usytuowanych skośnie do krokwi, biegnących nad nimi. Więźba jest trójtraktowa z
deskowaniem podłużnym, które zostało wtórnie wymienione. Trakty połączone są klatką
schodową. Jętka element łączący parę kroki zostało zastosowane złącze ciesielskie na
jaskółczy ogon.
Pokrycie dachu: ceglane mnich- mniszka, bez zaprawy
Schody: Prowadzące na wyższe kondygnacje od przyziemia : drewniane, jednobiegowe,
proste , łamane z podestami lub kręcone.
Kamienne jednobiegowe prowadzące do piwnicy
Drzwi: główne wejście; drewniane, dwuskrzydłowe, deskowe, otwierane do wewnątrz. W
elewacji południowej: prowadzące na dziedziniec: drewniane jednoskrzydłowe deskowe,
prowadzące do oficyny drewniane jednoskrzydłowe w konstrukcji ramowo-płycinowej z
intarsją, prowadzące do piwnicy; drewniane, jednoskrzydłowe deskowe, prowadzące do
kantorka kupieckiego: drewniane jednoskrzydłowe w konstrukcji ramowo-płycinowej z
intarsją. Prowadzące do oficyny z białej sali, drewniane w konstrukcji ramowo-płycinowej z
intarsją, prowadzące do magazynu: jednoskrzydłowa dykta umocowana na zawiasach. Drzwi
prowadzące na więźbę : drewniane, jednoskrzydłowe ramowo- deskowe.
Okna: Wszędzie wprowadzone nowe okna z powtórzeniem historycznych podziałów.
Plastikowe, w kolorze brązowym umocowane na zawiasach, w elewacji północnej:
ośmiodzielne w przyziemu i jednodzielne w II kondygnacji, okiennice deskowe w wyższych;
w elewacji południowej dwunastodzielne w przyziemiu, osimiodzielne w kondygnacji II ,
okiennice deskowe w wyższych.
Instalacje: przewód kominowy: nad przyziemiem komin butelkowy, murowany. Instalacja
grzewcza- centralne ogrzewanie.
2.3 POWIERZCHNIA I KUBATURA
L.p. Kondygnacja
Powierzchnia użytkowa (m2)
Kubatura (m3)
119,84
463,91
1.
Przyziemie
2.
Piwnica
106
254,7
3.
Galeryjka
32,1
70,6
4.
II kondygnacja – Biała Sala
117,5
363,9
5.
Magazyn
122,8
275
6.
Więźba:
I trakt
110,4
150,9
II trakt
88,7
162,6
III trakt
57,3
132,6
RAZEM
754,64
1874,21
3.0 STAN ZACHOWANIA
Ogólny stan zachowania obiektu jest bardzo dobry. Jedynymi elementami które wykazują
zniszczenie jest wycierający się parkiet, oraz wypaczające się elementy schodów
drewnianych.
4.0 SPIS RYSUNKÓW
1/14. PLAN SYTUACYJNY 1:1000
2/14. RZUT PRZYZIEMIA
3/14. RZUT PIWNICY
4/14. RZUT GALERIA
5/14. RZUT KONDYGNACJA 2
6/14. RZUT MAGAZYN
7/14. RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
8/14. WIDOK POŁAĆ DACHOWA
9/14. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
10/14. PRZEKRÓJ POPRZECZNY A
11/14. PRZEKRÓJ POPRZECZNY B
12/14. WIDOK FASADA
13/14. WIDOK ELEWACJA TYLNA
14/14. DETAL SCHODY
5.0 SPIS RYSUNKÓW
Fot. 1 Fasada, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot. 2 Elewacja południowa wraz z oficyną, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15
Toruń, czerwiec 2014
Fot.3 Wnętrze. Wielka sień. Widok na stronę południową , Dom Mikołaja Kopernika, ul.
Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot.4 Wielka sień. Kuchnia z paleniskiem. Widok na stronę zachodnią, Dom Mikołaja
Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot.5 Komin-wnętrze, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot.6 Wielka sień. Schody prowadzące na galerię. Widok na stronę wschodnią, Dom Mikołaja
Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot.7 Wielka sień. Drewniane zabudowanie kantoru oraz pomieszczenia pierwszego piętra.
Widok na stronę zachodnią. Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec
2014
Fot.8 Pomieszczenia kantoru. Widok na stronę wschodnią, Dom Mikołaja Kopernika, ul.
Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot.9 Kantor-polichromowany strop, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń,
czerwiec 2014
Fot.10 Wielka sień. Galeria. Widok na stronę południową, Dom Mikołaja Kopernika, ul.
Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot.11 Galeryjka. Schody prowadzące na galerię. Pod nimi zabudowane zejście do piwnicy.
Widok na ścianę wschodnią, Dom Mikołaja Kopernika ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec
2014
Fot.12 Galeryjka. Komin. Widok na Strona zachodnia, Dom Mikołaja Kopernika, ul.
Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot.13 Galeryjka, widok tralki, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec
2014
Fot.14 Galeryjka, widok tralki, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec
2014
Fot.15 Pomieszczenie pierwszego piętra-nad kantorem. Widok na ścianę południowa, Dom
Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot.16 Pomieszczenie pierwszego piętra-nad kantorem. Widok na ścianę wschodnia, Dom
Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot.17 Pomieszczenie pierwszego piętra-nad kantorem. drzwi lewe skrzydło. Widok na ścianę
południowa, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot.18 Pomieszczenie pierwszego piętra-nad kantorem. Drzwi lewe-skrzydło. Widok na
ścianę wschodnia, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot.19 Biała Sala, profilowane belki stropowe, widok na wschodnią ścianę, Dom Mikołaja
Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot.20 Biała Sala, widok na zachodnią ścianę, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15
Toruń, czerwiec 2014
Fot. 21 Pierwsze piętro, klatka schodowa prowadzące do magazynu, Dom Mikołaja
Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot. 22 Pomieszczenie drugiego piętra- magazyn. Widok na ścianę południową, Dom
Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014, czerwiec 2014
Fot. 23 Więźba dachowa, pierwszy trakt, widok na wschodnią ścianę, Dom Mikołaja
Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot.24 Więźba dachowa, pierwszy trakt, widok na fasadę, Dom Mikołaja Kopernika, ul.
Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot. 25 więźba dachowa, drugi trakt, widok na fasadę Dom Mikołaja Kopernika, ul.
Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot. 26 więźba dachowa, widok złącza ciesielskiego, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika
15 Toruń, czerwiec 2014
Fot. 27 Więźba dachowa - widok na dwuteownik na którym spoczywa krokiew, Dom
Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot. 28 Piwnica. Pomieszczenie w części północno-wschodniej, widok na ścianę południową,
Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot. 29 Piwnica. Pomieszczenie w części północno-wschodniej, widok na ścianę północną,
Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot. 30 Piwnica. Pomieszczenie w części południowo - wschodniej, widok na ścianę
północną, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot. 31 Piwnic. Pomieszczenie w części południowo - zachodniej, przejście do oficyny, Dom
Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot. 32 Piwnica. Przejście łączące południowo - wschodnie i zachodnie pomieszczenia
piwnicy. Widok zbiegających się koleb sklepień, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15
Toruń, czerwiec 2014
Fot. 33 Piwnica. Widok schodzących się sklepień-kolebki pomieszczenia południowowschodniego i południowo-zachodniego, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń,
czerwiec 2014
Fot. 34 Piwnica. Pomieszczenie wschodnie traktu południowego. Sklepienie kolebkowe.
Widok na ścianę południową. Otwór wentylacyjny w murze południowym, a Dom Mikołaja
Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
Fot. 35 Piwnica . Pomieszczenie wschodnie traktu południowego. Otwór wentylacyjny. Cegły
ułożone uskokowo, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15 Toruń, czerwiec 2014
OFICYNA KAMIENICY NR 15
UKŁAD PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY
Oficyna składa się z dwóch, przylegających do siebie budynków. Zlokalizowanego w końcu
działki, rozbudowanego w kierunku północnym budynku spichrza oraz dawnego budynku
magazynowego stanowiącego łącznik pomiędzy kamienicą nr 15 a spichrzem.
Zabudowa oficyny założona jest na rzucie wydłużonego wielokąta, z dwoma wejściami od
podwórza na ścianie wschodniej. Budynek posiada wewnętrzną klatkę schodową ze schodami
dwubiegowymi ze spocznikami. Pierwsze wejście prowadzi bezpośrednio na klatkę schodową
wiodącą na wyższe kondygnacje oraz do piwnicy. Na poziome przyziemia, klatka schodowa
skomunikowana jest z pomieszczeniem technicznym oraz ze znajdującą się w tym samym
trakcie 1 izbą połączoną za pomocą łącznika z 2 izbą. W łączniku znajduje się drugie wyjście
oraz wydzielone 2 pomieszczenia sanitarne. Izba nr 2 jest skomunikowana z kamienicą
Kopernika 15.
Zejście do piwnicy bezpośrednio z klatki schodowej, która skomunikowana jest z dużą salą
edukacyjną, składzikiem, oraz mniejszym pomieszczeniem gospodarczym, sąsiadującym z
kolejnym pomieszczeniem magazynowym, z którego za pośrednictwem łącznika dostać się
można do sali pokazowej „Wypiek piernika”.
Na pierwszym piętrzę, ponad pomieszczeniem technicznym znajduje się sala pokazowa z
makietą z której przez klatkę schodową przejść można do 1 pomieszczenia biurowego,
znajdującego się w jednym trakcie z łącznikiem oraz 2 pomieszczeniem biurowym
skomunikowanym bezpośrednio z kamienicą Kopernika 15. Na poziomie klatki schodowej
widoczne jest zróżnicowanie wysokości położenia sali pokazowej z makietą i biur.
Na drugim piętrze, powyżej sali pokazowej znajduje się magazyn muzealny. Po przeciwnej
stronie schodów znajduje się salka kserografu, która sąsiaduje z nieużytkowym poddaszem.
Na wyższej kondygnacji znajdują się więźby dachowe
BRYŁA
Bryła spichrza zwarta, w formie prostopadłościanu. Budynek podpiwniczony,
pięciokondygnacyjny z poddaszem nie użytkowym, nakryty trójspadowym, łamanym
dachem z lukarnami. Dach o znacznym kącie nachylenia. Ściana północna budynku jest
równocześnie ścianą szczytową. Dach pokryty jest dachówką ceramiczną typu „mnichmniszka”.
Bryła dawnego budynku magazynowego jest zwarta, w formie graniastosłupa o podstawie
pięciokątnej. Budynek podpiwniczony, czterokondygnacyjny, z poddaszem nie użytkowym,
nakryty dwuspadowym dachem o znacznym stopniu nachylenia, Dach pokryty jest dachówką
ceramiczną typu „mnich-mniszka”.
ELEWACJE
WSCHODNIA
Elewację wschodnią oficyny tworzą : elewacja spichrza z częścią rozbudowaną oraz z
elewacja dawnego budynku magazynowego.
Elewacja spichrza jest asymetryczna, czteroosiowa. Główny otwór drzwiowy z drzwiami
dwuskrzydłowymi usytuowany jest w elewacji po stronie prawej. Okna przyziemia, posiadają
otwory okienne w kształcie prostokąta, natomiast wszystkie okna znajdujące się powyżej,
umieszczone zostały w blendach zwieńczonych łukiem odcinkowym. Na elewacji, ponad
oknami przyziemia widoczne są ceglane łuki konstrukcyjne. Jedynym elementem
wyznaczającym podziały poziome jest schodkowy, gzyms podokapowy. Połać dachowa w
układzie kalenicowym z oknem połaciowymi przesuniętymi w prawo względem osi dachu.
Elewacja części rozbudowanej spichrza, jest symetryczna, dwuosiowa. Ponad oknami
znajdują się masywne łuki konstrukcyjne. Podziały poziome tej części, podkreślone zostały
przy pomocy fryzu z ozdobnym wątkiem ceglanym, biegnącym w połowie wysokości
elewacji oraz poniżej gzymsu okapowego. Połać dachowa w układzie kalenicowym z oknem
połaciowym przesuniętym w prawo względem osi dachu.
Elewacja dawnego budynku magazynowego jest asymetryczna, trójosiowa. Na południowym
krańcu elewacji na styku z rozbudową spichrza, usytuowano drzwi jednoskrzydłowe. Ponad
oknami na osiach centralnej i północnej widoczne są łuki konstrukcyjne. Podziały poziome
podkreśla fryz o formie i położeniu identycznym jak w części rozbudowanej spichrza. Połać
dachowa w układzie kalenicowym z oknem połaciowym przesuniętym w prawo względem osi
dachu.
PÓLNOCNA
Elewacja północna stanowi jednocześnie ścianę szczytową , powiela zastosowane w
rozbudowie spichrza podziały poziome. Zasłaniający połać dachową szczyt jest
dwupoziomowy, symetryczny, posiada w dolnej kondygnacji okno przesunięte lekko w lewo
względem osi szczytu, ujęte w prostokątną opaskę okienną. W górnej kondygnacji szczytu na
osi znajduje się okulus, także ujęty w opaskę okienną.
POŁUDNIOWA
Elewacja południowa spichrza jest symetryczna, dwuosiowa. Osie pionowe wyznaczone są
przez zwieńczone łukiem odcinkowym okna oraz takie same blendy na poziomie przyziemia.
Blendy są nie tynkowane. Elewacja posiada strzępia zazębione, czołowe, umiejscowione do
wysokości pierwszego piętra. Ściana zwieńczona jest schodkowym gzymsem podokapowym.
2.4 KONSTRUKCJE I MATERIAŁY
Mury obwodowe: ceglane, na fundamencie punktowym, wykonanym z cegły i głazów
granitowych.
Ścianki działowe: ceglane tynkowane lub wykonane z płyt kartonowo gipsowych.
Podłogi: W większości pomieszczeń podłogi wykonane z klepki drewnianej lub desek
podłogowych. Jedynie w łączniku w przyziemiu podłoga wykonana z płyt kamiennych. W
piwnicy, posadzki wykonane z cegieł ceramicznych w różnych układach.
Stropy: Stropy belkowe wykonano w spichrzu, we wszystkich pomieszczeniach oraz w części
rozbudowanej spichrza w 1 pomieszczeniu biurowym. Stropy belkowo-wsówkowe
wykonano w rozbudowie spichrza w 1 izbie, 2 biurze oraz w dawnym budynku
magazynowym w 2 izbie.
Sklepienia: W piwnicy sklepienia kolebkowe.
Więźby dachowe: Zarówno w budynku spichlerza jak i dawnego budynku magazynowego
zastosowano więźby krokwiowo-jętkowe, usztywnione podłużnie przy pomocy wiatrownic
różnej długości. Połączenie krokwi z jętką za pomocą złącza na jaskółczy ogon.
Drzwi : Oryginalna stolarka drzwiowa jedynie w pomieszczeniu 1 biura na 2 piętrze
rozbudowanej części spichrza. Drzwi jednoskrzydłowe o konstrukcji ramowo-płycinowej z
intarsją oraz dwie pary drzwi jednoskrzydłowych ramowo płycinowych z ozdobnymi
zawiasami i zamkiem.
Schody : Na klatce schodowej schody drewniane, dwubiegowe ze spocznikami.
W pomieszczeniu 2 biura oryginalne schody drewniane ze snycerką, jednobiegowe, łamane ze
spocznikiem.
Okna : Wszędzie wprowadzono nowe plastikowe okna, imitujące drewno w kolorze jasnego
brązu. W spichrzu zastosowano okna jednoramowe, zespolone z okiennicami drewnianymi o
konstrukcji deskowej. W rozbudowie spichrza oraz w dawnym budynku magazynowym
zastosowano okna skrzynkowe, cztero i sześcio - kwaterowe ze szprosami dzielącymi szybę
na pojedyncze pola.
Instalacje : Dwa przewody kominowe. Pierwszy umieszczony został w grubości ściany
łączącej pierwotny spichrz z częścią rozbudowaną. Drugi umieszczony został w grubości
ściany pomiędzy 2 izbą przyziemia a łącznikiem z pomieszczeniami sanitarnymi. W 2 izbie
przyziemia ulokowano murowany kominek z paleniskiem otwartym. Wszystkie budynki
oficyny posiadają instalacje grzewczą – centralne ogrzewanie. Instalacje
2.5 POWIERZCHNIA I KUBATURA
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Funkcja pomieszczenia
Piwnica Sala edukacyjna
Piwnica Składzik
Piwnica Klatka schodowa
Piwnica sala 4
Piwnica sala 5
Piwnica sala 6
Piwnica sala 7
Pomieszczenie techniczne
Powierzchnia użytkowa (m2)
46,8
3,65
15,1
6,2
8,1
3,4
19,9
52
Kubatura (m3)
139,5
10,2
23,7
18,1
23,6
10,3
61,6
115,4
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Klatka schodowa
Izba 1
Łazienka wc
Łazienka
Przedsionek
Izba 2
Makieta
Klatka schodowa
Biuro 1
Przedsionek
Biuro 2
Magazyn
Klatka schodowa
Kserograf
Więźba przy kserografie
Więźba nad magazynem
Więźba nad klatką
Więźba na biurem
RAZEM
15,1
26,5
1,04
1,35
2,04
21,1
53,2
1,5
25,8
4,3
23,5
52,6
15,7
26,3
23,5
52,6
15,1
25,8
492,18
23,7
80,5
3,1
4,1
6,2
64,1
132,4
3,73
79,2
12,7
72,1
157,8
23,7
89,4
79,9
157,8
23,7
74,8
1491,3
6.0 STAN ZACHOWANIA
Ogólny stan zachowani bardzo dobry. Budynek po generalnym remoncie. Jedynie elementy
takie jak podłogi drewniane oraz schody wykazują nieduże oznaki zużycia materiału
7.0 SPIS RYSUNKÓW
1/13 PLAN SYTUACYJNY 1:1000
2/13 RZUT PRZYZIEMIA
3/13 RZUT PIWNICA
4/13 RZUT PIERWSZE PIĘTRO
5/13 RZUT DRUGIE PIĘTRO
6/13 RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
7/13 RZUT POŁACI DACHOWYCH
8/13 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
9/13 PRZEKRÓJ POPRZECZNY A
10/13 PRZEKRÓJ POPRZECZNY B
11/13 PRZEKRÓJ POPRZECZNY C
12/13 ELEWACJA WSCHODNIA
13/13 ELEWACJA POŁUDNIOWA
8.0 SPIS ZDJĘĆ
Fot. 1 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Elewacja wschodnia , widok na spichrz
Fot. Daria Dończyk
Fot. 2 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu Elewacja wschodnia, dawnego budynku
magazynowego , Fot. Daria Dończyk
Fot.3 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu Elewacja wschodnia, Fot. Agata
Juszkiewicz
Fot 4. Oficyna Domu Kopernika w Toruniu, Widok Elewacji południowej. Fot. Daria
Dończyk
Fot.5 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu , Elewacja północna – szczyt, , Fot.
Agata Juszkiewicz
Fot.6 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu Fragment detalu w elewacji wschodniej,
Fot. Daria Dończyk
Fot.7 , Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu , Spichrz, Okno pierwszego piętra, Fot.
Agata Juszkiewicz
Fot.8 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu , Spichrz Okno w parteru , Fot. Agata
Juszkiewicz
Fot 9 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, klatka schodowa – widok na ścianę
zachodnią, Fot . Agata Juszkiewicz
Fot.10 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Przyziemie Izba nr 1 , widok na ścianę
wschodnią Fot. Agata Juszkiewicz
Fot.11 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Przyziemie - Pomieszczenie
techniczne pod makietą, Fot. Agata Juszkiewicz
Fot.12 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Przyziemie Izba nr 1, Fot. Agata
Juszkiewicz
Fot.13 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Izba nr 2, Fot. Daria Dończyk
Fot.14 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu , Piwnica, Sala edukacyjna, Fot. Agata
Juszkiewicz
Fot.15 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Piwnica, , Fot. Agata Juszkiewicz
Fot. 16 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Piwnica, Widok na przedsionek, , Fot.
Agata Juszkiewicz
Fot. 17. Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Piwnica – łącznik, Fot. Agata
Juszkiewicz
Fot.18 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Sala pokazowa – wypiek pierników,
Fot. Agata Juszkiewicz
Fot. 19 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Sala z makietą, Fot. Agata
Juszkiewicz
Fot. 20 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biuro na 1 piętrze, Fot. Agata
Juszkiewicz
Fot. 21 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fragment więźby dachowej nad
magazynem, , Fot. Agata Juszkiewicz
Fot.22 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Salka z kserografem , 2 piętro,
Fot. Agata Juszkiewicz
Fot.23 , Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Otwór wejściowy na więźbę
dachową, Fot. Agata Juszkiewicz
Fot 24 Oficyna Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Więźba dachowa nad biurem, Fot.
Agata Juszkiewicz
DOM KOPERNIKA KAMIENICA NR 17
Kamienica posiada dwa wejścia, główne od strony północnej, drugie od strony południowej.
Trakty oddzielone od siebie poprzeczną ścianą. Głównym pomieszczeniem kamienicy jest
sień, zajmująca cały północny trakt pierwszej oraz drugiej kondygnacji. Z sieni na wyższe
kondygnacje prowadzą schody, pod którymi znajduje się zejście do części piwnicznej. W
piwnicy równolegle do schodów biegnie korytarz, po którego zachodniej stronie znajdują się
trzy pomieszczenia: pomieszczenie gospodarcze oraz dwie toalety. Od strony południowej
mieści się kuchnia poprzedzona trzema schowkami. Na pierwszej kondygnacji poza sienią,
znajduje się korytarz i pomieszczenie socjalne, oba od strony południowej. Na drugiej
kondygnacji znajduje się jedna izba od strony południowej. Trzecią kondygnację zajmują
dwie izby, będące na różnych poziomach wysokości, gdzie izba od strony południowej jest
położona wyżej względem izby od strony północnej. Analogiczny układ pomieszczeń i
różnicy w wysokościach ma miejsce na kondygnacji czwartej. Na więźbę prowadzi wejście
nie skomunikowane z żadnym z pomieszczeń, znajdujące się bezpośrednio nad schodami,
między izbami czwartej kondygnacji.
BRYŁA
Kamienica na planie prostokąta, podpiwniczona, czterokondygnacyjna, nakryta dachem
dwuspadowym.
ELEWACJE
Elewacja południowa dwuosiowa asymetryczna. Oś lewa wyznaczona jest przez drzwi a
prawa przez okno. Powyżej dwie kondygnacje o asymetrycznie ustawionych oknach. Na
trójkątnym szczycie okno zamknięte półkoliście. Całość zwieńczona gzymsem. Elewacja
północna: w pierwszej kondygnacji elewacja dwuosiowa. Lewa oś wyznaczona przez okno,
prawa oś wyznaczona przez drzwi. W drugiej oraz trzeciej kondygnacji elewacja trójosiowa
wyznaczona przez blendy zamknięte półkoliście z maswerkowymi dekoracjami malarskimi
oraz szczyt schodkowy.
2.6 KONSTRUKCJA I MATERIAŁ
Posadowienie- fundament kamienny na zaprawie wapiennej
Ściany- murowane z cegły
Podłogi- w głównej sieni kafle kamienne, w piwnicy płytki ceramiczne, w reszcie
pomieszczeń parkiet
Stropy- w głównej sieni drewniany strop o profilowanych belkach- wsówkowy. Wsuwki
układane na nakładkę polską. W reszcie kondygnacji strop żelbetowy.
Więźba dachowa- drewniana, jętkowa z wiatrownicami w części południowej
Pokrycie dachu- pokrycie ceramiczne, dachówka typu mnich i mniszka
Schody- łamano powrotne, balustrady drewniane, żeliwne, cienkie tralki
Drzwi – drzwi główne wejściowe drewniane jednoskrzydłowe o konstrukcji ramowo
płycinowej, obite od zewnątrz kratownicą z płaskownika, otwierane do wewnątrz, malowane
na czarno. W elewacji południowej drzwi ramowo płycinowe, otwierane do zewnątrz,
malowane na brązowo
Okna- drewniane, krosnowe, osadzone na zawiasach, W piwnicy od strony południowej i
północnej okna dwudzielne ze słupkiem. Fasada: w przyziemiu okna dwudzielne,
trójpoziomowe, z profilowanym słupkiem, w kondygnacji drugiej okna dwudzielne,
dwupoziomowe, z profilowanym słupkiem, w kondygnacji trzeciej znajdują się wewnętrzne
okiennice. Elewacja południowa: okna dwudzielne, dwupoziomowe ze słupkiem, w
najwyższej kondygnacji okno termowe.
Instalacje- wewnątrz: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, przeciwpożarowa, telefoniczna,
alarmowa, monitoring, ogrzewanie centralne; zewnątrz: odgromowa, alarmowa
2.7 POWIERZCHNIA I KUBATURA
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funkcja pomieszczenia
Sień
Korytarz
Pomieszczenie socjalne
Izba 1
Izba 2
Izba 3
Powierzchnia użytkowa (m2)
34,5
5,7
13,8
20,8
22,0
21,3
Kubatura (m3)
148,3
14.2
34,5
66,5
52,8
59,6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Izba 4
Izba 5
Korytarz w piwnicy
Pomieszczenie gospodarze
Schowek 1
Schowek 2
Schowek 3
Kuchnia
Toaleta 1
Toaleta 2
Poddasze
RAZEM:
21,9
25,6
11,7
5,8
2,4
0,9
2,0
10,4
3,5
3,4
65,5
271,2
39,4
53,7
28,0
14,5
3.8
2,0
4,6
26,0
8,7
8,5
97,1
662,2
9.0 STAN ZACHOWANIA
Fundamenty- kamienne , nie wykazują pęknięć i zarysowań oraz znacznych zniszczeń.
Izolacje poziome i pionowe nie wykazują zniszczeń, w piwnicach nie wyczuwa sie wilgoci.
Ogólnie można stwierdzić, że fundamenty znajdują się w dobrym stanie technicznym.
Ściany- ściany wewnętrzne murowane i otynkowane, stan zachowania bardzo dobry, brak
widocznych pęknięć i ubytków w tynku. W fasadzie struktura ceglana z widocznymi
uzupełnieniami spoin, stan zachowania bardzo dobry.
Podłogi- zachowany parkiet w dobrym stanie. W wielu miejscach zużyta została powłoka
lakiernicza, widać liczne przetarcia. W przyziemiu płyty kamienne, w wielu miejscach
popękane. W piwnicy nie zachowały się oryginalne podłogi.
Strop- strop drewniany, nie polichromowany. Stan zachowania bardzo dobry.
Więźba dachowa- stan zachowania dobry. Przebudowywana z wykorzystaniem starych
elementów. Konstrukcja dachu nie wykazuje ugięć, w kilku miejscach jest niewidoczna
poprzez zasypanie gruzem.
Pokrycie dachu- stan bardzo dobry, brak uszkodzeń i ubytków.
Schody- stan zachowania bardzo dobry.
Okna- brak oryginalnej stolarki.
Drzwi- zabytkowa stolarka drzwiowa zachowana jedynie w głównym wejściu. Drzwi
zachowane są w bardzo dobrym stanie technicznym.
10.0 SPIS RYSUNKÓW
1/14 PLAN SYTUACYJNY 1:1000
2/14 RZUT PIWNICY
3/14 RZUT KONDYGNACJI PIERWSZEJ
4/14 RZUT KONDYGNACJI DRUGIEJ
5/14 RZUT KODYGNACJI TRZECIEJ
6/14 RZUT KONDYGNACJI CZWARTEJ
7/14 WIDOK WIĘŹBY DACHOWEJ
8/14 RZUT POŁACI DACHOWEJ
9/14 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
10/14 PRZEKRÓJ POPRZECZNY
11/14 WIDOK FASADY
12/14 WIDOK ELEWACJI POŁUDNIOWEJ
13/14 DETAL DRZWI
14/14 DETAL BELKI STROPOWEJ
11.0 SPIS ZDJĘĆ
Fot. 1. Toruń, ul. Kopernika 17. Fasada. Fot. Katarzyna Szewczyk
Fot. 2. Toruń, ul. Kopernika 17. Fasada, widok na wysokości czwartej kondygnacji. Fot.
Katarzyna Szewczyk
Fot. 3. Toruń, ul. Kopernika 17. Fasada, szczyt. Fot. Katarzyna Szewczyk
Fot. 4. Toruń, ul. Kopernika 17. Elewacja południowa. Fot. Katarzyna Szewczyk
Fot. 5. Toruń, ul. Kopernika 17. Elewacja południowa.cd. Fot. Katarzyna Szewczyk
Fot. 6. Toruń, ul. Kopernika 17. Piwnica, przejście do kamienicy Kopernika 15. Fot.
Katarzyna Szewczyk
Fot. 7. Toruń, ul. Kopernika 17. Schody do piwnicy. Fot. Katarzyna Szewczyk
Fot. 8. Toruń, ul. Kopernika 17. Piwnica, korytarz prowadzący do kuchni. Fot. Katarzyna
Szewczyk
Fot. 9. Toruń, ul. Kopernika 17. Pierwsza kondygnacja, zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna
Szewczyk
Fot. 10. Toruń, ul. Kopernika 17. Pierwsza kondygnacja, korytarz. Fot. Katarzyna Szewczyk
Fot. 11. Toruń, ul. Kopernika 17. Pierwsza kondygnacja, pomieszczenie gospodarcze. Fot.
Katarzyna Szewczyk
Fot. 12 Toruń, ul. Kopernika 17. Pierwsza kondygnacja, pomieszczenie gospodarcze cd. Fot.
Katarzyna Szewczyk
Fot. 13. Toruń, ul. Kopernika 17. Pierwsza kondygnacja, pomieszczenie z defibrylatorem.
Fot. Katarzyna Szewczyk
Fot. 14. Toruń, ul. Kopernika 17. Pierwsza kondygnacja, pomieszczenie z defibrylatorem cd.
Fot. Katarzyna Szewczyk
Fot. 15. Toruń, ul. Kopernika 17. Pierwsza kondygnacja, widok na schody. Fot. Katarzyna
Szewczyk
Fot. 16. Toruń, ul. Kopernika 17. Pierwsza Kondygnacja, widok na fragment drugiej
kondygnacji. Fot. Katarzyna Szewczyk
Fot.17. Toruń, ul. Kopernika 17. Pierwsza kondygnacja, widok na drzwi wyjściowe. Fot.
Katarzyna Szewczyk
Fot.18. Toruń, ul. Kopernika 17. Druga kondygnacja, pierwsza izba. Fot. Katarzyna
Szewczyk
Fot.19. Toruń, ul. Kopernika 17. Druga kondygnacja, pierwsza izba cd. Fot. Katarzyna
Szewczyk
Fot. 20. Toruń, ul. Kopernika 17. Schody prowadzące na wyższe kondygnacje. Fot. Katarzyna
Szewczyk Fot.21. Toruń, ul. Kopernika 17. Trzecia kondygnacja, pierwsza izba. Fot.
Katarzyna Szewczyk
Fot.22. Toruń, ul. Kopernika 17. Trzecia kondygnacja, pierwsza izba cd. Fot. Katarzyna
Szewczyk
Fot.23. Toruń, ul. Kopernika 17. Trzecia kondygnacja, druga izba. Fot. Katarzyna Szewczyk
Fot.24. Toruń, ul. Kopernika 17. Trzecia kondygnacja, druga izba cd. Fot. Katarzyna
Szewczyk
Fot. 25. Toruń, ul. Kopernika 17. Trzecia Kondygnacja, druga izba cd. Fot. Katarzyna
Szewczyk
Fot. 26. Toruń, ul. Kopernika 17. Czwarta kondygnacja, pierwsza izba. Fot. Katarzyna
Szewczyk
Fot. 27. Toruń, ul. Kopernika 17. Czwarta kondygnacja, pierwsza izba cd. Fot. Katarzyna
Szewczyk
Fot. 28. Toruń, ul. Kopernika 17. Czwarta kondygnacja, druga izba. Fot. Katarzyna Szewczyk
Fot. 29. Toruń, ul. Kopernika 17. Czwarta kondygnacja, druga izba widok na schody, oraz
wejście na więźbę. Fot. Katarzyna Szewczyk
Fot.30. Toruń, ul. Kopernika 17. Czwarta kondygnacja, widok ze schodów na drugą izbę. Fot.
Katarzyna Szewczyk
Fot.31 Toruń, ul. Kopernika 17. Przejście pomiędzy izbami czwartej kondygnacji. Fot.
Katarzyna Szewczyk
Fot. 32. Toruń, ul. Kopernika 17. Więźba, widok na stronę południową. Fot. Maciej Rogacki
Fot. 33. Toruń, ul. Kopernika 17. Więźba, widok na stronę północną. Fot. Maciej Rogacki
Fot. 34. Toruń, ul. Kopernika 17. Tylna część szczytu fasady. Fot. Paulina Mielke
Fot. 35. Toruń, ul. Kopernika 17. Szczyt dachu, widok na stronę południową. Fot. Paulina
Mielke
Fot. 36. Toruń, ul. Kopernika 17. Wyjście na dach, widok na stronę południową. Fot. Paulina
Mielke
Fot. 37. Toruń, ul. Kopernika 17. Drzwi w elewacji północnej. Fot. Maciej Rogacki
Fot. 38. Toruń, ul. Kopernika 17. Drzwi w elewacji południowej. Fot. Katarzyna Szewczyk

Podobne dokumenty