L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego

Komentarze

Transkrypt

L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego
Załącznik nr 1b do SIWZ
Wymagania techniczno - funkcjonalne dla serwera komunikacyjnego (1 zestaw)
L.p.
1.
Cecha wymagana przez Zamawiającego
Ogólne cechy funkcjonalno - użytkowe
1.1.
W trybie pracy wielostrefowej będzie możliwe uruchomienie i współpraca minimum 28 stref
(komórek) poprzez sieć IP LAN/WAN (możliwość zabezpieczenia połączenia poprzez VPN)
1.2.
Serwer komunikacyjny powinna umożliwiać pełną kompatybilność z przemiennikiem NXR
700 musi posiadać min. cechy:
•
Kilkukrotną redundancja
•
Mirrorowanie serwera
•
Hard-disk Raid
•
Dwa źródła zasilania
•
W razie awarii musi umożliwić przejście systemu w architekturę „Single Site”
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Możliwość obsługi min. 10 systemów NXDN firmy Kenwood
Możliwość konfiguracji systemu przez przeglądarkę WAP
Brama IP musi umożliwiać podpięcie min. 10 konsol IP,
Dostęp do konfiguracji sieci poprzez przeglądarkę web dla wielu administratorów w czasie
równoległym
Zdolność do automatycznej regulacji czasu dla całego systemu, wsparcie dla serwera NTP.
Zmiana nagrywania rozmów z trybu nagrywania bezpośrednio ze stacji do trybu
scentralizowanego serwera nagrywającego wiele stacji.
Funkcja bezpośredniego przydziału częstotliwości. Umożliwi radiotelefonom dostęp do
nowo dodanych kanałów do systemu bez konieczności wgrywania nowych kanałów do
radiotelefonu. Dane o nowych dostępie do nowych kanałów będą rozsyłane poprzez Kanał
Kontrolny.
Funkcja monitorowania rejestracji UID i GID, możliwość potwierdzenia do której stacji
oraz grupy, konkretny UID jest w danej zarejestrowany.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
42/2016/ZP
Uwagi
Parametry techniczne ogólne serwera komunikacyjnego
Zasilanie 220V/ 13,2V z awaryjnym podtrzymaniem – akumulator żelowy o pojemności
min. 180 Ah współpracujący z serwerem w układzie buforowym, dodatkowo z układem do
niezależnego ładowania z sieci przemysłowej 230V
Całość zostanie zaimplementowane w szafie typu RACK 19”, zapewniającej odpowiednie
warunki pracy dla urządzenia, wszystkie elementy składowe zamontowane w jednej obudowie,
W szafie wygospodarowane dodatkowe miejsce do zamontowania dodatkowego urządzenia
typu RACK 19” o wysokości max. 4U, wraz z wyprowadzonym dodatkowym zasilaniem
230V oraz 12V umożliwiającym zasilanie urządzenia o poborze mocy. max. 200W
Ukompletowanie zestawu
Kontroler systemu 1 kpl.
Serwer konsol 1 kpl.
Układ zasilania 1 kpl.
Szafa typu RACK 1kpl.
Wymagania uzupełniające
Serwer komunikacyjny zostanie skonfigurowany i zestrojony do pracy w siedzibie
Zamawiającego lub wskazanym przez niego miejscu.
Wykonawca dostarczy niezbędne licencje wymagane do użytkowania, prawo do licencji
bezterminowe
Strona 1
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
42/2016/ZP
Wykonawca zapewni bezpłatne wsparcie techniczne w celu wdrożenia produktu do
użytkowania w okresie min. 24 m-cy
Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla min. 2 osób wskazanych przez
zamawiającego w ilości godzin niezbędnych zdaniem wykonawcy do opanowania zasad
obsługi i konfiguracji urządzeń.
Bezpłatna, bezterminowa aktualizacja oprogramowania.
Gwarancja minimum 36 miesięcy
Strona 2

Podobne dokumenty