KARTA POMIAROWA - ćwiczenie nr 4 Identyfikacja ech Nazwisko i

Komentarze

Transkrypt

KARTA POMIAROWA - ćwiczenie nr 4 Identyfikacja ech Nazwisko i
KARTA POMIAROWA - ćwiczenie nr 4
Identyfikacja ech
Nazwisko i imię:
Grupa
Data i podpis prowadzącego:
4.1. Stanowisko I – Radar Nucleus 5000.
Cel: identyfikacja ech od obiektów bliskich, na przykładzie dalb i południowego krańca Wyspy
Grodzkiej oraz wysp Mały Róg i Kopa.
1. Przy jakiej nastawie ZRW, na zakresie 0,5 Mm, obraz południowego krańca Wyspy Grodzkiej
staje się czytelny?
2. Przy jakiej nastawie ZRW, na zakresie 0,5 Mm, echa południowego krańca Wyspy Grodzkiej
zanikają?
3. Szkic wycinka obrazu radarowego Wyspy Grodzkiej na zakresie 0,5 Mm, dla dwóch nastaw
ZRW
ZRW = 0
ZRW = optimum
4. Szkic wycinka obrazu radarowego (wyspa Mały Róg i wyspa Kopa) na zakresie 3 Mm, z
impulsem długim, dla dwóch przypadków:
ZRW, rozróżnialnik ustawione na zero
ZRW, rozróżnialnik ustawione optymalnie
Nastawy
ZRW:
Rozróżnialnik:
KARTA POMIAROWA - ćwiczenie nr 4: Identyfikacja ech
5. Wyjaśnić mechanizm identyfikacji obiektów leżących blisko siebie:
4.2. Stanowisko nr II – Radar GEM LD 1804 R/6.
Cel: identyfikacja siatki kanałów na tle ech od lądu, na przykładzie Wyspy Gryfia.
1. Szkic wycinka obrazu radarowego (Wyspa Gryfia, Wyspa Okrętowa) na zakresie 4 km, dla
dwóch długości impulsów sondujących:
Impuls krótki
Impuls długi
Nastawa ZRW:
Nastawa ZRW:
Rozróżnialnik:
Rozróżnialnik:
2
Wszelkie prawa zastrzeżone © IIRM AM Szczecin
KARTA POMIAROWA - ćwiczenie nr 4: Identyfikacja ech
4.3. Stanowisko III - Radar SIMRAD 83/93.
Cel: wpływ przesłonięć na identyfikację i wykrywanie na przykładzie Przesmyku Orlego.
1. Szkic wycinka obrazu radarowego (Przesmyk Orli, nabrzeże Elewatora Ewa, Elewator Ewa,
Wyspa Grodzka), na zakresie 3Mm, praca z impulsem długim. Zaznaczyć sektor cienia od
Elewatora Ewa.
2. Przedstaw w formie graficznej sektor cienia od obiektu.
3. Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było wykrycie obiektu w sektorze cienia od
innego obiektu?
3
Wszelkie prawa zastrzeżone © IIRM AM Szczecin
KARTA POMIAROWA - ćwiczenie nr 4: Identyfikacja ech
4. Jaki jest wpływ przesłonięć na identyfikację i wykrywanie obiektów?
4.4. Stanowisko IV – Radar KODEN MDC 1860.
Cel: identyfikacja ech od obiektów o słabej powierzchni odbicia, na przykładzie Wyspy
Bystrzańska Kępa na J. Dąbie.
1. Jaki wpływ na obraz radarowy ma długość impulsu?
2. Szkic wycinka obrazu radarowego (Wyspy Bystrzańska Kępa oraz zatoki na J. Dąbie) na
zakresie 6 Mm, dla dwóch długości impulsów sondujących:
Impuls krótki
Impuls długi
4.5. Stanowisko VI – Radar JMA-3254.
Cel: identyfikacja ech od obiektów na tle lądu, na przykładzie nabrzeża i elewatora EWA.
1. Szkic wycinka obrazu radarowego (elewator EWA oraz nabrzeże) na zakresie 0,75 Mm, dla
trzech nastaw ZRW:
ZRW = 0
ZRW = optimum
ZRW = maksimum
4
Wszelkie prawa zastrzeżone © IIRM AM Szczecin
KARTA POMIAROWA - ćwiczenie nr 4: Identyfikacja ech
2. Wyjaśnić mechanizm identyfikacji obiektów na tle lądu.
4.6. Stanowisko VII – FR 2115
Cel: identyfikacja ech charakterystycznych, na Sadlińskiego Przylądku (obiekt nr 10)
1. Szkic wycinka obrazu radarowego (Sadliński Przylądek i zatoka na J. Dąbie) na zakresie 6 Mm,
dla dwóch długości impulsów sondujących:
Impuls krótki
Impuls długi
5. Wnioski
5
Wszelkie prawa zastrzeżone © IIRM AM Szczecin