ODKRYĆ PIĘKNO KOBIECOŚCI ODKRYĆ PIĘKNO

Komentarze

Transkrypt

ODKRYĆ PIĘKNO KOBIECOŚCI ODKRYĆ PIĘKNO
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA
ODKRYĆ PIĘKNO
KOBIECOŚCI
ODKRYĆ PIĘKNO
MACIERZYŃSTWA
12-13 marca 2016 roku
POD HONOROWYM PATRONATEM
MAŁŻONKI PREZYDENTA RP
AGATY KORNHAUSER-DUDY
PODYPLOMOWE STUDIUM
RELACJI INTERPERSONALNYCH
I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
WFCH, UKSW
12 MARCA 2016 ROKU - SOBOTA
9.00 Msza Święta na rozpoczęcie – Ks. Kard. Kazimierz Nycz
Kościół Pokamedulski na Warszawskich Bielanach, Dewajtis
Aula im Jana Pawła II, UKSW
10.30 Uroczyste otwarcie Kongresu
Świadectwa życia kobiet WIELKIEGO SERCA
Karolina Kaczorowska – być żoną Prezydenta na Uchodźstwie
Anna Maria Anders – być córką Generała Andersa
Suita Polska - Koncert Zespołu Harf WIKTORSKA HARP OPEN
12.30
WYKŁADY W RAMACH KONGRESU
Prowadzenie – Ewa Pietrzak (Radio Warszawa)
Odkryć piękno kobiecości – dwugłos:
s. Estera Balcer ISSM, prof. Katarzyna Olbrycht
Odkryć piękno macierzyństwa – prof. KUL dr hab. Dorota Kornas-Biela
Kobieta oczami mężczyzny – dr Jacek Pulikowski
Wielkie święte kobiety w historii Kościoła – o. dr Marek Tomczyk
14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00 PANEL DYSKUSYJNY
Prowadzenie – Magdalena Korzekwa-Kaliszuk
Rola kobiety w małżeństwie, w rodzinie, w pracy, w społeczeństwie, w Kościele
Udział biorą: Iga Grzybowska (Fundacja Ster na Miłość), Maria Jankowska (Polski
Związek Kobiet Katolickich), Katarzyna Marcinkowska (Serce Kobiety), Beata Mądra
(Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri), s. Dominika Steć (Zgromadzenie
Sióstr Jezusa Miłosiernego), Emilia Szota (Spotkania dla Mam), Maria Wilczek (Komisja
Episkopatu ds. Kobiet).
13 MARCA 2016 ROKU - NIEDZIELA
Aula Schumana UKSW, Wóycickiego
9.00 Msza Święta w intencji prześladowanych kobiet świata –
Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
W POSZUKIWANIU I BUDOWANIU PIĘKNA, NADZIEI I MIŁOŚCI
Praca w grupach (do wyboru) i osoby prowadzące (10.00 – 12.30)
 W poszukiwaniu pięknej kobiecości w różnych powołaniach –
Maria Jankowska, s. Dominika Steć
 W poszukiwaniu pięknego narzeczeństwa – Iga i Konrad Grzybowscy
 W poszukiwaniu pięknego małżeństwa – Irena Grochowska, Katarzyna
Marcinkowska
 W poszukiwaniu piękna i pełni intymności małżeńskiej – Małgorzata
Walaszczyk
 W poszukiwaniu dróg ukazywania piękna dziecka przed narodzeniem i
pięknego macierzyństwa – Zofia Kończewska-Murdzek, Urszula TatajPuzyna
 Być matką małego dziecka – Emilia Szota, Maria Wilczek
 Być matką nastolatka – Beata Mądra, Ewa Michałowska
 Towarzyszyć młodym rodzinom – Mirka i Paweł Kwas, Bożena Bassa
 Bogactwo duchowe i hojność rodziny wielodzietnej – Agnieszka Jackowska
 Przyjąć dziecko niepełnosprawne – Ela Trzęsowska-Greszta
 Jak pomóc tym, którzy nie potrafią przebaczyć – Katarzyna Krawczyk,
Maria Ryś
 Jak żyć, gdy osoba najbliższa się uzależni, jak tworzyć grupy wsparcia –
Małgorzata Jabłońska, Tadeusz Wieszczyk
 Jak żyć, gdy do Domu Ojca odejdzie najbliższa osoba – Krynicka Teresa
 Jak żyć, gdy współmałżonek zdradzi i odejdzie – Sychar
 Jak żyć po śmierci dziecka – Winnica Racheli
12.30-13.30 przerwa obiadowa
13.30 PREZENTACJA WYNIKÓW PRACY W GRUPACH
DYSKUSJA I PRZESŁANIE KONGRESU
W CZASIE KONGRESU
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
KONKURSU
TEMATY
 PIĘKNA W PRZECIĄGU
BIEGU CAŁEGO ŻYCIA
 PIĘKNA POMIMO
PRZECIWNOŚCI LOSU