Informacje monta owe dotyczące pojazdów Skoda 1. Skoda Fabia II

Komentarze

Transkrypt

Informacje monta owe dotyczące pojazdów Skoda 1. Skoda Fabia II
!"
#
$
"
%"
"
$
&
"!
'
(
!" '
$ "
(
(
)
%
'
!
*
"
$
, #-#+
0 $
'
"
"
(
.
! " "
$
0
230
"
+
/
"
+
'
!
%
%
"
$
'
1
$ "
4
!
%
4
"
&
5
"
"
$
!
5
"
(
!
"
0
!"
!
! '
5
"
$
6#)
"
$
"5
$ '
" "
$
!
&
"
#
!
"
$
!
7
89
"
#
!
*
7
"
%
$
$
$
!
!
"
*
&
5
%
!
"
1
"
"
"
6#)
"
!
!
*
"
*
"
"
"
"
$"
"
"
*
$
$
'
*
*
&
"
$
"
$
"

Podobne dokumenty