Pobierz plik - The Farm 51

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik - The Farm 51
Zespół Analiz
Warszawa, 23 maja 2012
Spadki na światowych giełdach nie ominęły rynku New Connect. Tab. 1. Miesięczne zmiany indeksów
NewConnent Index
WIG
Po silnych wyprzedażach w kwietniu i maju, indeks rynku Miesiąc
wartość
zmiana
wartość
zmiana
144.17
44.2%
55,649
10.4%
alternatywnego znalazł się na najniższym poziomie od połowy 2007
2008
38.19
-73.5%
27,229
-51.1%
2009
49.70
30.1%
39,986
46.9%
2009 roku, cały czas zachowując się wyraźnie gorzej od 2010
63.44
27.6%
47,490
18.8%
61.29
-3.4%
47,157
-0.7%
indeksów GPW. W bieżącym miesięczniku prezentujemy profil Styczeń
Luty
58.58
-4.4%
47,541
0.8%
Marzec
58.27
-0.5%
48,730
2.5%
dwóch perspektywicznych spółek: Wind Mobile i The Farm 51.
Kolejne spadki indeksu NewConnect, który traci od początku roku
już 7,1%. W kwietniu indeks stracił 4,3%, a od początku maja straty
jeszcze wzrosły. Miesięczne obroty spadły o ponad 40% mdm i
wyniosły w kwietniu niecałe 133 mln zł. Spośród największych spółek
w ciągu ostatniego miesiąca najlepiej zachowywał się Progres
Investment, który zyskał ponad 70%, natomiast od początku roku
największy zarobek dały akcje spółki Medicalgorithmics – 123,5%.
Najwyższe obroty nadal są na spółce ZWG, choć spadły one w
porównaniu z poprzednim miesiącem.
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2011
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
2012 YTD
59.56
57.47
54.87
51.80
45.38
43.70
43.49
41.31
41.62
41.62
41.33
43.12
42.57
40.72
38.65
38.65
2.2%
-3.5%
-4.5%
-5.6%
-12.4%
-3.7%
-0.5%
-5.0%
0.8%
-34.4%
-0.7%
4.3%
-1.3%
-4.3%
-5.1%
-7.1%
50,009
50,026
48,414
47,153
42,222
38,269
41,161
39,502
37,595
37,595
40,928
41,606
41,267
40,274
37,888
37,888
2.6%
0.0%
-3.2%
-2.6%
-10.5%
-9.4%
7.6%
-4.0%
-4.8%
-20.8%
8.9%
1.7%
-0.8%
-2.4%
-5.9%
0.8%
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Tab. 2. Indeks New Connect na tle WIG
Poprzednie pomysły inwestycyjne. W Monitorze New Connect
cyklicznie zamieszczamy opisy wybranych przez DM BZ WBK spółek,
które mogą być ciekawym pomysłem inwestycyjnym w najbliższym
czasie. Spółki zaprezentowane w poprzednim miesięczniku przyniosły
następujące stopy zwrotu: Onico (-12%), i3D (-22%).
NC Index
WIG20
SWIG80
WIG
130
110
90
70
50
kwi 12
sie 11
gru 11
kwi 11
sie 10
gru 10
kwi 10
sie 09
gru 09
kwi 09
sie 08
gru 08
30
kwi 08
31 debiutów w 2012; 6 debiutów w kwietniu; 4 do tej pory w maju.
W analizowanym okresie największe debiuty przeprowadziły spółki
TwigoNet (6,7 mln zł) oraz Forposta (5 mln zł). Pierwsza jest czeskim
przedsiębiorstwem tworzącym sieci światłowodowe, druga zajmuje
się kolportażem m. in. druków bezadresowych na terenie Polski.
Dzięki tym dwóm debiutom nieco wzrosła średnia wartość IPO w
2012 do 1,8 mln zł, choć ciągle pozostaje na historycznie niskim
poziomie.
150
sie 07
Propozycje nowych regulacji dla NewConnect. W odpowiedzi na
kilka ostatnich afer związanych ze spółkami z NC, GPW przedstawiło
zmiany w regulaminie ASO, które mają na celu zwiększenie kontroli
nad emitentami. Giełda będzie mogła w uzasadnionych przypadkach
zażądać raportu o działalności emitenta, wprowadzone zostaną kary
finansowe dla spółek oraz Autoryzowanych Doradców, a także
pojawią się 2 nowe segmenty skupiające spółki o wysokim ryzyku
płynnościowym.
gru 07
Monitor New Connect
MONITOR NEW CONNECT – 3 / 2012
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Łukasz Kosiarski
(+48) 22 586 8225
[email protected]
Paweł Burzyński
(+48) 22 586 8155
[email protected]
Dwa nowe pomysły inwestycyjne W bieżącym numerze
przedstawiamy 2 przedsiębiorstwa: Wind Mobile tworzące
infrastrukturę i popularne usługi dla telefonii komórkowej (m.in.
popularne halo dzwonki) oraz The Farm 51 – kolejne na New Connect
studio produkujące gry komputerowe.
Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, 60 - 967 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000006408, nr NIP 778-13-59-968, kapitał zakładowy 44 973 500 zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Zastrzeżenia prawne dotyczące charakteru opracowania znajdują się na ostatniej stronie dokumentu i stanowią jego integralną część.
Tab. 3. Kapitalizacja 20 największych spółek z NC (PLN mln)
700
600
500
400
300
200
100
Baltona
Druk-Pak
Briju
Budus
Mabion
Synektik
Abbey House
Pharmena
Platige Image
Aqua
Voxel
Medicalgorithmics
Progres Investment
Copernicus Securities
Sco-Pak
TMS Brokers
DT Partners
PPG
Biomed-Lublin
PCZ
0
Tab. 4. Zmiany procentowe 20 spółek o największym MC
Spółka
Zmiana procentowa
1 tydz. 1 mies. 3 mies.
YTD
NC Index
PCZ
PPG
Biomed-Lublin
DT Partners
Sco-Pak
TMS Brokers
Copernicus Securities
Medicalgorithmics
Progres Investment
Aqua
Voxel
Pharmena
Platige Image
Abbey House
Mabion
Synektik
Briju
Budus
Baltona
Druk-Pak
-2.3%
10.5%
0.0%
-9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
n.a.
2.1%
9.2%
-10.0%
0.4%
0.0%
0.0%
-8.3%
10.4%
-1.6%
0.1%
-14.4%
7.7%
-1.0%
-5.4%
16.7%
-4.8%
-5.4%
4.8%
n.a.
1.9%
n.a.
-6.6%
68.5%
-9.9%
-7.6%
0.0%
-3.5%
-16.7%
4.9%
-1.6%
26.6%
-26.5%
13.5%
-6.2%
-10.6%
-19.2%
15.7%
-17.2%
12.4%
12.4%
0.7%
n.a.
9.7%
50.7%
-31.4%
-22.3%
-21.6%
9.8%
-10.6%
0.9%
3.2%
36.4%
-37.6%
-2.6%
3.6%
-7.1%
-22.2%
-6.3%
10.9%
26.2%
-2.4%
0.9%
n.a.
123.5%
93.8%
-36.3%
11.8%
-32.3%
-1.7%
-39.0%
32.3%
3.9%
37.6%
-27.4%
-28.9%
12.9%
2011
2010
-34.4%
n.a.
0.0%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0.5%
n.a.
n.a.
-46.2%
n.a.
1.9%
n.a.
n.a.
-33.0%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
27.6%
n.a.
-21.3%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-5.5%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Tab. 5. Wartość free float 20 największych spółek (PLN mln)
Tab. 6. Zmiany procentowe 20 spółek o największej wartości FF
Spółka
140
1 tydz.
120
100
80
60
40
20
Budus
Selvita
Positive
Kopahaus
Pharmena
Aqua
Novian
Platige Image
Dent-A-Medical
PPG
DT Partners
Medicalgorithmics
Aton HT
Synektik
Copernicus
Voxel
Mabion
Invista
Sco-Pak
TMS Brokers
0
NC Index
Sco-Pak
TMS Brokers
Invista
Mabion
Voxel
Copernicus Securities
Synektik
Aton HT
Medicalgorithmics
PPG
DT Partners
Platige Image
Dent-A-Medical
Novian
Aqua
Pharmena
Kopahaus
Positive Advisory
Selvita
Budus
-2.3%
0.0%
0.0%
-2.7%
10.4%
0.4%
n.a.
-1.6%
-0.7%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
-12.5%
100.0%
-10.0%
0.0%
0.0%
-10.0%
0.0%
-14.4%
Zmiana procentowa
1 mies. 3 mies.
YTD
-5.4%
n.a.
1.9%
-5.2%
4.9%
-7.6%
n.a.
-1.6%
-9.9%
-6.6%
-4.8%
4.8%
-3.5%
-22.2%
0.0%
-9.9%
0.0%
2.9%
-2.0%
0.0%
-26.5%
-10.6%
12.4%
0.7%
25.9%
0.9%
-22.3%
n.a.
3.2%
-13.1%
9.7%
15.7%
12.4%
9.8%
-46.2%
0.0%
-31.4%
-21.6%
15.7%
-28.8%
-2.1%
-37.6%
-7.1%
-2.4%
0.9%
170.4%
32.3%
11.8%
n.a.
3.9%
45.6%
123.5%
-6.3%
26.2%
-1.7%
-50.0%
0.0%
-36.3%
-32.3%
n.a.
-50.0%
-2.4%
-27.4%
2011
2010
-34.4%
n.a.
n.a.
-72.7%
-33.0%
n.a.
0.5%
n.a.
-63.2%
n.a.
0.0%
n.a.
n.a.
75.0%
-71.4%
-46.2%
1.9%
n.a.
-26.9%
n.a.
n.a.
27.6%
n.a.
n.a.
22.2%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
50.5%
n.a.
-21.3%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-5.5%
n.a.
96.4%
n.a.
n.a.
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Tab. 7. 20 najbardziej płynnych spółek (6 m-cy, PLN w tys.)
Tab. 8. Zmiany procentowe 20 najbardziej płynnych spółek
Spółka
200
1 tydz.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
MW Tenis
11 Bit Studios
Depend
Dent-A-Medical
Vedia
Futuris
Aerfinance
Voxel
Novainvest
Hurtimex
Onico
Medicalgorithmics
TMS Brokers
Nicolas Games
Invista
PPG
Serenity
M Development
Aton HT
PSW Capital
0
NC Index
PSW Capital
Aton HT
M Development
Serenity
PPG
Invista
Nicolas Games
TMS Brokers
Medicalgorithmics
Hurtimex
Onico
Novainvest
Voxel
Aerfinance
Futuris
Vedia
Depend
Dent-A-Medical
11 Bit Studios
MW Tenis
-2.3%
4.8%
-0.7%
-14.3%
0.0%
0.0%
-2.7%
-16.7%
0.0%
2.1%
-2.7%
-0.1%
0.0%
0.4%
-2.8%
-14.3%
-1.6%
11.1%
-12.5%
1.9%
-9.2%
Zmiana procentowa
1 mies. 3 mies.
YTD
-5.4%
-8.3%
-9.9%
-42.9%
0.0%
-4.8%
-5.2%
-16.7%
1.9%
-6.6%
0.0%
-3.3%
-10.5%
-7.6%
-20.5%
-25.0%
-4.8%
8.1%
-22.2%
-12.7%
59.5%
-10.6%
-19.5%
-13.1%
-55.6%
-50.0%
15.7%
25.9%
-37.5%
0.7%
9.7%
-34.5%
4.3%
-54.1%
-22.3%
66.7%
50.0%
-22.1%
42.9%
-46.2%
-11.5%
391.7%
-7.1%
-12.0%
45.6%
-76.9%
-50.0%
-6.3%
170.4%
-54.5%
0.9%
123.5%
71.4%
45.0%
6.3%
11.8%
66.7%
-25.0%
-9.1%
81.8%
-50.0%
2.0%
353.8%
2011
2010
-34.4%
-51.3%
-63.2%
n.a.
-71.4%
0.0%
-72.7%
-38.9%
n.a.
n.a.
-71.6%
n.a.
-87.7%
n.a.
n.a.
-73.3%
-26.7%
-84.6%
75.0%
n.a.
n.a.
27.6%
55.6%
50.5%
n.a.
-15.2%
-21.3%
22.2%
80.0%
n.a.
n.a.
-53.8%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
80.0%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, 60 - 967 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000006408, nr NIP 778-13-59-968, kapitał zakładowy 44 973 500 zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Zastrzeżenia prawne dotyczące charakteru opracowania znajdują się na ostatniej stronie dokumentu i stanowią jego integralną część.
Tab. 9. Miesięczne zmiany wśród 30 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej
80% 73.9%
60%
40%
16.4% 15.8% 13.5%
20%
11.3% 9.6% 8.5% 7.7%
5.6% 4.8% 4.0% 2.4%
0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% -0.4% -1.0%
0%
-1.6% -2.8% -3.8% -5.0%
-5.7% -5.9% -6.1% -6.2% -6.3%
-20%
-20.9%
-24.2%
Budus
Biomax
Platige Image
PPG
SMT Software
Voxel
Synektik
ZWG
Copernicus
Biomed Lublin
Codemedia
Druk-Pak
Medicalgorithmics
Synkret
Abbey House
Pharmena
TMS Brokers
E-Kancelaria
Aqua
GC Investment
DT Partners
PCZ
Kopahau
Mabion
A 2K GPS 54
Baltona
Sco-Pak
Balticon
Briju
Progres
-40%
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Tab. 10. Największe zmiany – tydzień
Tab. 11. Największe zmiany – miesiąc
120%
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%
-20%
-20%
-40%
-40%
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Fachowcy.pl
Atlantis Energy
Hotblok
Stark
M10
Mobini
Milkpol
Photon Energy
Hefal Serwis
Sobet
Maxipizza
HMSG
Compress
P.Akademia
Virtual Vision
Eurosnack
Progres
Stark
Veno
Hotblok
Sobet
Kinomaniak
IDH
In Point
Photon Energy
Emporium
Art New Media
Weedo
Edison
Astro
-100%
Microtech
P. Akademia
-100%
Gr. Jaguar
R&C Union
Inwestycje.pl
-80%
Novian
Genesis
-80%
Broad Gate
Genesis
MW Tenis
-60%
-60%
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Tab. 12. Największe zmiany – kwartał
Tab. 13. Największe zmiany – od początku roku
400%
400%
350%
350%
300%
300%
250%
250%
200%
200%
150%
150%
100%
100%
50%
50%
0%
0%
-50%
-50%
-100%
-100%
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Atlantis Energy
Hotblok
Emporium
Veno
West Real
Inwazja PC
Komfort-Klima
M Development
Intercapital
Sobet
Call2action
Compress
Orion Investment
Momo
Hortico
Invista
Rajdy 4x4
Medicalgorithmics
-150%
MW Tenis
Legal Stream
Emporium
Veno
Hotblok
Atlantis Energy
Inwazja PC
Photon Energy
West Real
Blirt
Playmakers
Sobet
ProxyAD
Progres Investment
Orion Investment
Rajdy 4x4
Nowoczesna Firma
Futuris
Mobini
SMS Kredyt
MW Tenis
Openet
-150%
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, 60 - 967 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000006408, nr NIP 778-13-59-968, kapitał zakładowy 44 973 500 zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Zastrzeżenia prawne dotyczące charakteru opracowania znajdują się na ostatniej stronie dokumentu i stanowią jego integralną część.
Tab. 14. Najwyższy średni obrót – 20 sesji (PLN tys.)
Tab. 15. Najwyższy średni obrót / free float – 20 sesji
60%
1,400
1,200
50%
1,000
40%
800
30%
600
400
20%
200
10%
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Kinomaniak
PSW Capital
Partner
Broad Gate
Lesne Runo
Dase Financial
Nemex
Wealth Bay
Rajdy 4x4
Playmakers
GKS Katowice
4Studio
Polnoc
Novainvest
M
Depend
ZWG
M10
MW Tenis
0%
Fachowcy.pl
SMS Kredyt
Depend
Novainvest
M Development
Wealth Bay
Rajdy 4x4
Black Point
GKS Katowice
Invista
Aton HT
Atlantis Energy
Nicolas Games
Broad Gate
Briju
Progres Investment
PSW Capital
Fachowcy.pl
MW Tenis
ZWG
PPG
0
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Tab. 16. Najwyższy średni obrót – 3 miesiące (PLN tys.)
Tab. 17. Najwyższy średni obrót / free float – 3 miesiące
2,500
30%
2,000
25%
20%
1,500
15%
1,000
10%
500
5%
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Nemex
Emporium
Rajdy 4x4
ProxyAD
STI Group
Cool Marketing
Jaguar
Optonet
Acreo
4Studio
Playmakers
Aerfinance
Komfort-Klima
Novainvest
M10
Legal Stream
M Development
MW Tenis
ZWG
0%
Depend
Fon Ecology
Mabion
Voxel
Nicolas Games
Synektik
Aerfinance
Serenity
MW Tenis
Novainvest
Invista
Depend
Legal Stream
Medicalgorithmics
Onico
Futuris
PSW Capital
Aton HT
M Development
ZWG
PPG
0
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Tab. 18. Najwyższy średni obrót – 6 miesięcy (PLN tys.)
Tab. 19. Najwyższy średni obrót / free float – 6 miesięcy
250
10%
9%
200
8%
7%
150
6%
5%
100
4%
3%
50
2%
1%
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Motor Trade
BM Medical
Emporium
ZOO Centrum
ProxyAD
Cool Marketing
Hurtimex
Liberty Group
PSW Capital
Komfort-Klima
Dase Financial
Jaguar
STI Group
Novainvest
Nemex
MW Tenis
M Development
Aerfinance
Acreo
0%
Depend
MW Tenis
11 Bit Studios
Dent-A-Medical
Depend
Vedia
Futuris
Voxel
Aerfinance
Novainvest
Hurtimex
Onico
Medicalgorithmics
TMS Brokers
Nicolas Games
Invista
PPG
Serenity
M Development
Aton-HT
PSW Capital
0
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, 60 - 967 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000006408, nr NIP 778-13-59-968, kapitał zakładowy 44 973 500 zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Zastrzeżenia prawne dotyczące charakteru opracowania znajdują się na ostatniej stronie dokumentu i stanowią jego integralną część.
Tab. 20. New Connect: Średnie wartości obrotów
Tab. 21. New Connect: Wartość obrotów a liczba emitentów
15
10,000
Średni obrót na sesję (PLN mln)
Średni miesięczny obrót na spółkę (PLN ty s.)
Średnia wartość transakcji (PLN ty s.)
9,000
12
9
6
3
500
Kapitalizacja (PLN mln, skala lewa)
Liczba spółek (skala prawa)
Miesięczna wartość obrotów (PLN mln, skala prawa)
450
8,000
400
7,000
350
6,000
300
5,000
250
4,000
200
3,000
150
2,000
100
1,000
50
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Tab. 22. New Connect: Podstawowe mnożniki
C/WK (lewa skala)
25
0
Sie'07
Lis'07
Lut'08
Maj'08
Sie'08
Lis'08
Lut'09
Maj'09
Sie'09
Lis'09
Lut'10
Maj'10
Sie'10
Lis'10
Lut'11
Maj'11
Sie'11
Lis'11
Lut'12
Lis'11
Lut'12
Sie'11
Maj'11
Lis'10
Lut'11
Sie'10
Maj'10
Lis'09
Lut'10
Sie'09
Maj'09
Lis'08
Lut'09
Sie'08
Maj'08
Lut'08
Lis'07
0
Sie'07
0
Tab. 23. New Connect: Debiuty
C/Z (prawa skala)
100
Wartość debiutów (PLN mln, lewa skala)
Liczba debiutów
Średnia wartość of erty (PLN mln, prawa skala)
800
8
700
20
7
80
6.3
600
15
60
6
500
5
4.1
400
10
4
40
300
3
2.9
2.4
5
20
0
0
200
2.0
1.8
1
0
Lut'12
Lis'11
Sie'11
Lut'11
Maj'11
Lis'10
Sie'10
Lut'10
Maj'10
Lis'09
Sie'09
Lut'09
Maj'09
Lis'08
Maj'08
Sie'08
Lut'08
Lis'07
Sie'07
100
0
2007
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
2008
2009
2010
2011
2012
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Tab. 24. New Connect i GPW: Debiuty
Tab. 25. New Connect i GPW: Kapitalizacja
10
200
Liczba debiutów GPW
Liczba debiutów NC
180
172
1,000
Kapitalizacja NC (mld zł, lewa skala)
Kapitalizacja GPW (mld zł, prawa skala)
9
900
160
8
800
140
7
700
120
6
600
5
500
4
400
3
300
2
200
1
100
100
86
81
2
80
61
60
40
34
33
38
13
20
31
26
24
8
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
2012
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Źródło: Bloomberg, opracowanie DM BZ WBK
Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, 60 - 967 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000006408, nr NIP 778-13-59-968, kapitał zakładowy 44 973 500 zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Zastrzeżenia prawne dotyczące charakteru opracowania znajdują się na ostatniej stronie dokumentu i stanowią jego integralną część.
Zespół Analiz
Polska – Usługi mobilne
P o m y s ły in w e s ty c y jn e
WIND MOBILE
CENA BIEŻĄCA: PLN 5,80
Wind Mobile to wiodący dostawca usług mobilnych w Polsce. Najbardziej znanym produktem spółki
są tzw. halodzwonki, czyli popularne utwory muzyczne odtwarzane w trakcie oczekiwania na
połączenie zamiast tradycyjnego sygnału. Środki pozyskane w trakcie oferty publicznej w 2011
spółka przeznaczyła na rozwój drugiej ważnej gałęzi biznesu – Halo Ads, reklamy mobilnej, która
obecnie jest wprowadzana do oferty pod nazwą reklaMÓWKA.
Halodzwonki. Usługa tzw. halodzwonków (ang. Ringback Tones) jest głównym produktem Wind Mobile.
Klientami spółki są wszyscy 4 główni operatorzy komórkowi. Dzięki silnej promocji halodzwonków w Polsce
przez operatorów komórkowych oraz infrastrukturze dostarczonej przez Wind Mobile, są one w naszym
kraju dużo bardziej popularne niż w innych państwach. Wind Mobile generuje przychody z tego segmentu w
dwojaki sposób. Pierwszy zakłada wdrożenie platformy w oparciu o sprzęt operatora, a następnie
utrzymanie infrastruktury. Drugi model, polega na większym outsourcingu tej usługi do Wind Mobile, które
oprócz wdrożenia usługi i jej utrzymywania, odpowiada za większość kwestii związanych z zarządzaniem tą
usługą. Z drugiej strony przychody Wind Mobile zależą od liczby zdobytych klientów i pobranych utworów
muzycznych. Spółka ocenia ten model, za bardziej korzystny niż tradycyjny, zarówno dla siebie, jak i
operatora, i planuje go wprowadzić docelowo u wszystkich czterech operatorów komórkowych. Obecnie w
nowym modelu realizowany jest kontrakt z Orange.
Halo Ads. Wind Mobile tworzy nową platformę reklamy mobilnej wykorzystując technologię oraz
doświadczenia zdobyte przy halodzwonkach. Rozwój Halo Ads był głównym celem emisyjnym podczas
zeszłorocznej oferty IPO Wind Mobile. Spółka zadebiutowała na New Connect w październiku 2011
pozyskując 3 mln zł oraz dodatkowo plasując udziały dotychczasowych właścicieli o wartości 2 mln zł.
Nowa usługa, pod nazwą reklaMÓWKA dostępna jest obecnie dla klientów T-Mobile i Heyah, a do końca
roku także u kolejnego operatora. Jest to nowy nośnik reklamowy, na który dopiero pozyskiwani są
reklamodawcy. Na początku miesiąca Wind Mobile pozyskał partnera z branży reklamowej, który
zobowiązał się do pozyskania reklam o wartości 1 mln zł do końca 2012 roku. Duża część z tego może
przypaść na czas finałów EURO2012, z czym spółka wiąże spore nadzieje w kontekście rozwoju nowej
platformy. Co ważne to użytkownik telefonu wybiera reklamę, która jest odsłuchiwana przez dzwoniącego
zamiast typowego sygnału oczekiwania, przez co taka reklama jest w pewien sposób spersonalizowana. W
zamian abonent może liczyć na darmowe minuty lub smsy za każdy miesiąc włączonej usługi.
Wsparcie znaczących akcjonariuszy. Największymi udziałowcami Wind Mobile są dwa fundusze Venture
Capital: IIF (50,8% akcji) i fundusz inwestycyjny Intela – Middlefield Ventures (30,9% akcji). Szczególnie
Intel Capital, największy fundusz technologiczny na świecie wspiera spółkę swoim doświadczeniem,
technologią, czy kontaktami.
Ekspansja zagraniczna. Jednym z celów strategicznych Wind Mobile jest poszerzenie grupy klientów
usług o operatorów w innych krajach. Spółka posiada już odpowiednią technologię, co udowodniła
współpracując z polskimi operatorami i może ją zaimplementować na przykład u innych spółek w ramach
grup kapitałowych obecnych także na polskim rynku.
Oficjalna prognoza Zarządu na 2012 rok. Spółka prognozuje osiągnięcie 16 mln zł przychodów oraz 3,3
mln zł zysku netto w 2012 roku, co stanowi wzrost o ponad 40% w porównaniu z 2011 rokiem. Pozytywne
rozstrzygnięcie ważnych projektów, które nie są ujęte w prognozach, mogłoby skokowo poprawić wyniki.
Dane spółki
PLN mln
Przychody
EBITDA
EBIT
Zysk netto
P/E (x)
EV/EBITDA (x)
2009
6.4
1.1
0.7
0.6
67.8
57.5
2010
8.7
1.5
1.2
1.5
28.6
28.3
2011
12.2
3.5
2.9
2.3
18.3
11.3
2012P*
16.0
n.a.
n.a.
3.3
12.7
n.a.
Kod Reuters/Bloomberg
WMO.WA / WMO PW
Kapitalizacja (PLN mln)
42
Liczba akcji (mln)
7.3
Free float (%)
18.4
Średni dzienny obrót (PLNk)
39.7
1M
3M
YTD
Zmiany kursu
1.8%
36.5%
36.2%
Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK, *oficjalna prognoza spółki.
Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, 60 - 967 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000006408, nr NIP 778-13-59-968, kapitał zakładowy 44 973 500 zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Zastrzeżenia prawne dotyczące charakteru opracowania znajdują się na ostatniej stronie dokumentu i stanowią jego integralną część.
Zespół Analiz
Polska – Gry komputerowe
THE FARM 51
CENA BIEŻĄCA: PLN 3,00
P o m y s ły in w e s ty c y jn e
The Farm 51 jest producentem gier komputerowych. Spółka ma siedzibę w Gliwicach, ma dwa
studia deweloperskie zatrudniające kilkadziesiąt osób.
Doświadczone studio mające kilka projektów na koncie. Studio The Farm 51 istnieje od 2005 roku. Do
tej pory zajmowało się głównie pracami na zlecenie jako podwykonawca przy dużych projektach innych
studiów, jednocześnie próbując swoich sił w tworzeniu własnych tytułów. Spółka wydała do tej pory 2
własne gry – NecroVisioN oraz NecroVisioN: Lost Company, będące tytułami wyłącznie na PC. Pracując na
zlecenie, The Farm 51 miało swój udział w produkcji m. in. Wiedźmina, czy Two Worlds II studia Reality
Pump, jednej z najlepiej sprzedających się polskich gier. Gra była wydana od razu na wszystkie trzy
najważniejsze platformy (Xbox360, PS3, PC) przez co The Farm 51 nabrało cennego doświadczenia w
tworzeniu gier konsolowych.
Produkcja własnych tytułów i praca na zlecenie. Spółka w dalszym ciągu będzie koncentrowała się na
obydwu segmentach działalności, stopniowo jednak zmniejszając wagę produkcji na zlecenie. Te mimo
stabilnego finansowania ze strony zleceniodawców i ograniczonemu ryzyku straty na projekcie wykonywane
są zwykle na niskich marżach, a zdecydowana większość ewentualnych zysków trafia do finansującego
produkcję. Obecnie spółka tworzy jedną grę na zlecenie dla Nordic Games (dawne JoWooD) – remake gry
sprzed kilku lat. Doświadczenie z kilku lat działalności oraz środki z emisji publicznej pozwoliły rozpocząć
spółce kilka własnych projektów na większą skalę niż do tej pory.
Adventurer, łączący strzelankę FPS z grą przygodową jest w tej chwili kluczowym tytułem dla spółki.
Gra jest tworzona od kilkunastu miesięcy z wykorzystaniem środków własnych. Pomysł na grę to nisza
gier przygodowych w głównym nurcie strzelanek, gdzie oprócz strzelania gracze będą szukali skarbów,
rozwiązywali zagadki i unikali pułapek. Akcja gry toczy się przed II Wojną Światową, przeciwnikami
będą Naziści, a także istoty paranormalne np. mumie. Klimat gry przypomina filmy o Indianie Jonesie, a
spośród innych gier takie tytuły jak Uncharted czy Tomb Raider. Budżet gry zaplanowano na około 3
mln zł. Adventurer ma być gotowy do końca 2012 roku, w ciągu kilku miesięcy zostanie wybrany
również wydawca. Przewidywana premiera wersji na Xbox360 oraz PC to pierwsza połowa 2013, gra
będzie sprzedawana prawdopodobnie w średniej półce cenowej. Premiera wersji na PS3 ma się odbyć
później. Zarząd liczy na co najmniej 400 tys. sprzedanych egzemplarzy, przy czym koszty produkcji
zwróciłyby się przy sprzedaży na poziomie 200-250 tysięcy sztuk.
Get Even jest drugim własnym tytułem będącym w produkcji. Jest to strzelanka osadzona w czasach
współczesnych, gracz wcieli się w byłego agenta do walki z narkotykami. Budżet gry ma być większy od
Adventurera i wynieść ok. 6 mln zł. Gra jest obecnie na wstępnym etapie produkcji, która ma
przyspieszyć po zakończeniu prac nad Adventurerem. Premiera gry przewidziana jest wstępnie na
przełom 2013/14 r.
IPO i emisja obligacji. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect stosunkowo niedawno, dokładnie 14
marca. The Farm 51 pozyskała z emisji ponad 2,6 mln zł. Kurs akcji od debiutu zachowuje się słabo, w
porównaniu do ceny emisyjnej spadł o ponad 50%. Spółka rozważa emisję obligacji, z której chce pozyskać
3-5 mln zł na finansowanie produkcji gry Get Even, aby zacząć jej produkcję pod koniec dewelopmentu gry
Adventurer, gdy uwolni moce przerobowe, a zanim spółka otrzyma wpływy z jej sprzedaży.
Dane spółki
PLN mln
Przychody
EBITDA
EBIT
Zysk netto
P/E (x)
EV/EBITDA (x)
2009
1.9
0.2
0.2
0.1
68.2
39.1
2010
0.2
-0.2
-0.2
-0.3
n.a.
n.a.
2011
1.2
0.0
-0.1
-0.1
n.a.
n.a.
1Q’12
0.5
0.0
-0.1
-0.1
n.a.
n.a.
Kod Reuters/Bloomberg
Kapitalizacja (PLN mln)
Liczba akcji (mln)
Free float (%)
Średni dzienny obrót (PLNk)
1M
Zmiany kursu
-29.9%
F51.WA / F51 PW
9
3.8
27.2
8.5
3M
YTD
-53.1%
-53.1%
Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK
Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, 60 - 967 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000006408, nr NIP 778-13-59-968, kapitał zakładowy 44 973 500 zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Zastrzeżenia prawne dotyczące charakteru opracowania znajdują się na ostatniej stronie dokumentu i stanowią jego integralną część.
ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE CHARAKTERU DOKUMENTU ORAZ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTU
Niniejszy materiał przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. (DM BZ WBK S.A.) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji
kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek
inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Powyższy materiał nie stanowi aktualizacji rekomendacji, cen docelowych czy prognozowanych wyników finansowych spółek – jest w nim zawarty wyłącznie ewentualny komentarz do
najnowszych wiadomości ze spółki wraz z ewentualnym przypomnieniem obowiązującej rekomendacji dla spółki wydanej przez DM BZ WBK S.A. w terminie wcześniejszym. Opisane w
niniejszym materiale okoliczności nie mają wpływu na dotychczas wydane przez nas rekomendacje (o ile takie zostały wydane).
Ewentualne komentarze do wyników spółek (pozytywne/neutralne/negatywne) nie stanowią zalecenia inwestycyjnego. Jedynym obowiązującym zaleceniem inwestycyjnym dla każdej
ze spółek jest rekomendacja wydana przez DM BZ WBK S.A. w terminie wcześniejszym.
System rekomendacyjny DM BZ WBK S.A. opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieżącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji
kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców wymaga zastosowania co najmniej dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie spełniają żadnego z
powyższych wymogów. Ponadto w zależności od okoliczności mogą one stanowić podstawę do podjęcia różnych (także o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla
poszczególnych inwestorów.
Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może
zagwarantować ich dokładności i kompletności.
Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, GUS, NBP, EPFR, DM BZ WBK S.A., Akcje.net, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne.
W przypadku zamieszczenia przy poszczególnych spółkach informacji „Overweight”/”Underweight”/”Neutral” („Przeważaj”/”Niedoważaj”/”Neutralne”) - informacja ta nie powinna być
traktowana jako zalecenie inwestycyjne dotyczące danego instrumentu finansowego.
Informacja „Overweight”/„Underweight”/”Neutral” („Przeważaj”/„Niedoważaj”/”Neutralne”) – oznacza, iż w ocenie autorów niniejszego dokumentu kurs danego instrumentu finansowego
w ciągu miesiąca może zachować się lepiej/gorzej/neutralnie w stosunku do indeksu WIG20.
Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z niniejszego
materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. DM BZ WBK S.A.
nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu, o ile przy jego sporządzaniu
dołożył należytej staranności.
DM BZ WBK S.A. mógł wydać w przeszłości lub może wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie.
Takie dokumenty odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM BZ WBK S.A. nie jest zobowiązany do
zapewnienia, iż takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu.
Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo
skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z
prawem. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym analizę niezależność, a także zachowanie należytej staranności i
rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów
interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów.
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.