trening negocjacyjny - negocjacje zaawansowane

Komentarze

Transkrypt

trening negocjacyjny - negocjacje zaawansowane
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
TRENING NEGOCJACYJNY - NEGOCJACJE ZAAWANSOWANE
WARSZATY Z PROF. ZBIGNIEWEM NĘCKIM
termin: 14 – 15 maja 2012, Kraków
W programie szkolenia min:
1. Podejście dystrybucyjne w negocjacjach
2. Podejście integracyjne
3. Impas w negocjacjach
4. Strategie i taktyki o charakterze agresywnym
5. Strategie i taktyki o charakterze kooperacyjnym
6. Negocjacje
7. Mediacja jako specyficzna forma negocjacji w sytuacjach wielostronnych konfliktów i rozmów
8. Międzykulturowy kontekst negocjacji (szczegółowy program szkolenia na www.orylion.pl)
Prowadzący szkolenie:
Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki Psycholog społeczny,
ekspert w zakresie kierowania zasobami ludzkimi,
negocjacji, znany i doświadczony trener, autor setek
publikacji książkowych, uczestnik audycji radiowych i
telewizyjnych, jest autorem oryginalnych programów
treningowych dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i
wyższego szczebla.
Miejsce szkolenia:
Hotel Logos *** ul. Szujskiego 5, 31-123 Kraków





Cena szkolenia obejmuję:
materiały szkoleniowe
serwis kawowy, lunch
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą
Organizacja szkolenia:
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym
uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za
szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na
szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z
organizatorem. Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a
firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora
zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest
jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 7 dni przed
szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 7 dni lub
niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W
przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od
organizatora.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
Z poważaniem
Beata Momot
Prezes Zarządu Fundacji Promocji Edukacyjnej ORYLION

Podobne dokumenty