ZIMA 2017 – zima w mieście

Komentarze

Transkrypt

ZIMA 2017 – zima w mieście
ZIMA 2017 – zima w mieście
Termin: 30.01-03.02 i 06.02-10.02
oraz dni wolne w okresie świąteczno – noworocznym
23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12
Ramowy plan zajęć
Codzienne zajęcia sportowe (rodzaj zajęć w zależności od pogody – zabawy na śniegu, piłka nożna)
Wycieczki po Krakowie
Wyjście na basen, wyjście na kręgle, wyjście do kina… oraz inne wyjścia, które przyjdą nam do głowy 
Konkursy oraz turnieje, zajęcia na matach tanecznych
Zajęcia świetlicowe (opiekuńcze) od 7.30 do 17.00, w międzyczasie programowe zajęcia wymienione powyżej
Organizator, adres ośrodka:
Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek-Grzegórzki, KRS: 0000431449; NIP: 6751462230; REGON: 122417398
e-mail: s[email protected]; www.aktywnywypoczynek-krakow.pl
Koszt
 Zajęcia są nieodpłatne. Rodzice pokrywają koszty wstępów, biletów oraz ew. obiadu.
 Istnieje możliwość zamówienia obiadu, koszt do tej pory wynosił 10 zł.
Zapisy
 Dziecko można zapisać osobiście, e-mailowo bądź telefonicznie. Przy zapisie zadatek, przeznaczony na wyjścia – 50zł aby
uniknąć zapisywania się i nie skorzystania z akcji. Zadatek jest bezzwrotny w razie rezygnacji.
 Rodzic/opiekun zobowiązany jest wypełnić kartę uczestnictwa w zajęciach, którą należy oddać najpóźniej w dniu
rozpoczęcia zajęć oraz dostosować się do ustalonego planu dnia.
 Kartę zdrowia można otrzymać w formie wydruku lub można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia.
 Przy zapisie wymagany zadatek w wysokości 50zł za każdy 1 tydzień, przeznaczony w późniejszym czasie na wyjścia.
Zadatek zbierany, aby uniknąć „pustych” zapisów.
Kadra wychowawców
Opiekę podczas zajęć sprawować będą wychowawcy, m.in.: p. Sławomir Swornik, p. Rafał Bohacz, p. Rafał Rogaliński, p.
Aneta Zajączkowska oraz inni wychowawcy. Z różnych przyczyn losowych kadra może ulec zmianie.
Ramowy program:
7.30-8.30
8.30-9.30
9.30-10.00
10.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Zajęcia świetlicowe
Zajęcia ruchowe na matach
Przerwa śniadaniowa
Programowa wycieczka
Przerwa obiadowa, sjesta przy filmie
Zajęcia sportowe na zewnątrz, spacer, zajęcia na matach
Zajęcia świetlicowe
Dziecko można przyprowadzić najpóźniej do 9.45
a odebrać najwcześniej o 15.00.

Podobne dokumenty