OGŁOSZENIA – 6 lipca 2014 XIV Niedziela zwykła LITURGIA

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIA – 6 lipca 2014 XIV Niedziela zwykła LITURGIA
OGŁOSZENIA – 6 lipca 2014
XIV Niedziela zwykła
LITURGIA
1. W dzisiejszą niedzielę – 6 VII – po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. W poniedziałek – 7 VII – wypada też doroczny dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu
w naszej parafii. Rozpoczniemy o 15:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia i następnie prywatna Adoracja
Najświętszego Sakramentu do 17:30. O godz. 17:30 rozpoczniemy wspólną modlitwę adoracyjną,
a następnie Msza św. o 18:00. Zapraszamy do licznego udziału.
3. We wtorek – 8 VII – wspomnienie św. Jana z Dukli. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św.
Rocha. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji chorych i cierpiących.
4. W czwartek – 10 VII – po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Jana Pawła II.
5. W piątek – 11 VII – święto św. Benedykta – opata, patrona Europy. Po Mszy św. wieczornej Koronka
do Bożego Miłosierdzia.
6. W sobotę – 12 VII – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu.
7. Przyszła niedziela – 13 VII – to dzień modlitw w intencji Kościoła, Ojca Świętego Franciszka i Ojczyzny.
Na Mszy św. o godz. 11:00 Siostra Ignacja Bazan – ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
z Krakowa-Łagiewnik, pochodząca z naszej parafii będzie przeżywać srebrny jubileusz życia
zakonnego. Polecajmy więc w modlitwie Siostrę Ignację.
8. Także w przyszłą niedzielę o godz. 19:00 będziemy przeżywać Nabożeństwo Fatimskie.
SPOTKANIA
1. W środę – 9 VII – po Mszy św. wieczornej odbędzie się próba chóru.
2. W sobotę – 12 VII – po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Bractwa Szkaplerznego.
SPRAWY PARAFIALNE
1. W tym tygodniu ofiary na sprzątanie i wystrój naszego kościoła składa grupa p. Cecylii Kotowicz
2. W dzisiejszą niedzielę składka jest przeznaczona na Seminarium Duchowne.
3. W przyszłą niedzielę – 13 VII – w domu parafialnym będą przyjmowane wpłaty na Stowarzyszenie
Przyjaciół Seminarium, Przyjaciół KUL-u i Radia „Via”.
4. W sobotę – 19 VII – w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej odbędzie się spotkanie Rodziny
Szkaplerznej połączone z uroczystym odpustem. Na to spotkanie pragniemy udać się w pielgrzymce. Zapisy
u ks. Grzegorza.
5. Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w Przedszkolu Parafialnym. Zapisy codziennie po
nabożeństwie czerwcowym w Kancelarii Parafialnej. Szczegóły przy zapisie dziecka.
6. W czasie wakacji pamiętajmy o codziennej modlitwie, coniedzielnej Mszy świętej oraz o właściwym ubiorze
w kościele.
7. Informujemy, że od lipca wzrasta koszt tygodnika katolickiego „Niedziela” z 4,50 zł na 5 zł.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Łukasz Kamil Jaworski s. Zbigniewa i Józefy Biskup – parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie
Ewelina Ewa Ratajczyk c. Władysława i Marii Kozłowska – parafia św. Rocha w Rzeszowie
Łukasz Józef Górny s. Józefa i Walerii Arendarczyk – parafia św. Rocha w Rzeszowie
Katarzyna Kwater c. Tadeusza i Małgorzaty Mynart – parafia św. Józefa w Rzeszowie – Zwięczycy
Podsumowanie rocznej pracy młodzieżowych grup
parafialnych w parafii św. Rocha
Ruch Światło-Życie- czyli Oaza
Zwykle piątkowe wieczory roku szkolnego spędzamy we wspólnocie oazowej na spotkaniu. Po zakończeniu roku
szkolnego, kiedy nadchodzi czas podsumowań i refleksji, chciałabym na łamach gazetki parafialnej podzielić się tym, co
przez te dziesięć miesięcy wydarzyło w małej salce przy kościele.
Na początku wyjdę od ogólnego planu oazy. Piątkowy wieczór otwiera prawie godzinne spotkanie młodszej grupy – Oazy
Dzieci Bożych (dzieci ze Szkoły Podstawowej), później po wspólnym śpiewie (młodsza i starsza grupa) przeżywamy
Eucharystię, w której bierzemy czynny udział poprzez śpiew i Liturgię Słowa. Po skończonej Mszy Świętej przychodzi czas
na spotkanie formacyjne dla gimnazjalistów i licealistów. Poruszamy wtedy ważne dla nas tematy, m.in.: relacje rodzinne,
Bóg w naszym życiu, spowiedź, rozważanie Biblii, Boża miłość, miłość i seksualność człowieka, rozwijanie swojej
osobowości…
Od czasu do czasu spotkania mają charakter modlitewnych czuwań. W czasie Wielkiego Postu przygotowujemy
rozważania drogi krzyżowej dla młodzieży, włączamy się w adorację Grobu Pańskiego.
W miarę chęci i zorganizowania lubimy spędzać czas na integracji, także posiłkowej. Na zakończenie roku naszych
spotkań zorganizowaliśmy ognisko dla całej wspólnoty oraz agapę, gdzie obie grupy wiekowe połączyła piłka i ognisko,
a w czasie zimy zabawa karnawałowa.
W czasie niedawno rozpoczętych wakacji planujemy wyjazdy na piętnastodniowe rekolekcje. Piętnastu oazowiczów
z naszej parafii wyjedzie do Błażkowej, Berdechowa, Cmolasu, Kątów i do Domu Rekolekcyjnego „Tabor” w Rzeszowie.
Od września zapraszamy do naszej wspólnoty chętne dzieci i młodzież.
Koło Misyjne
Do Kola Misyjnego Dzieci należy ok. 60 osób, najwięcej dzieci ze szkoły podstawowej, ale także z gimnazjum,
a nawet kilka z liceum. Spotkania wspólne odbywają się w pierwsze piątki miesiąca w salce parafialnej, a z podziałem na
grupę starszą i młodszą w szkole w ustalone dni. Na spotkaniach modlimy się za misjonarzy i dzieci z krajów misyjnych,
przerabiamy tematy z materiałów formacyjnych, poznajemy kraje misyjne, wspomagając się „Światem Misyjnym”
i „Echem z Afryki”, śpiewamy i przygotowujemy różne akcje. Na „Wakacje z misjami” do Domu Rekolekcyjnego „Tabor”
w Rzeszowie udaje się sześcioro dzieci. Zapraszamy chętne dzieci już we wrześniu.
Liturgiczna Służba Ołtarza – ministranci i lektorzy
Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.
Ministrantami, czyli tymi którzy służą, można nazwać również Apostołów. Oni to uczestniczyli i służyli do pierwszej Mszy
Świętej podczas Ostatniej Wieczerzy. Natomiast w powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania
wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie
stawały się coraz większe, wszystko, co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej
wspólnoty. Samo słowo ministrant pochodzi od łacińskiego – ,,ministrare", co oznacza ,,służyć". Posługa ministranta
związana jest nierozłącznie z miejscem jej sprawowania, a więc z kościołem. To tu ministranci są najbardziej widoczni – są
ubrani w komże, kolorowe stroje albo białe alby przepasane cingulum. Asystując kapłanowi, uświetniają liturgię. W Polsce
ministranci pozdrawiają się słowami „Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie”
Miejscem, gdzie ministranci przygotowują się do swojej posługi jest zakrystia. To tutaj każdy z nich ubiera się w strój
ministranta. Tutaj także odmawia modlitwę przygotowując się do Mszy św. W naszej parafii spotkania dla kandydatów na
ministrantów odbywają we wtorki, zaś dla ministrantów i lektorów w środy. Cała wspólnota LSO to czterdziestu pięciu
chłopców, w tym sześciu kandydatów, którzy pełnią służbę przy ołtarzu Pana. Podczas tegorocznych wakacji piętnastu
ministrantów i lektorów weźmie udział w „Wakacjach z Bogiem” w ośrodkach rekolekcyjnych w Kotani i Zaczerniu.
Zapraszamy do służby przy ołtarzu nowych kandydatów!
Schola
„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli” – tak powiedział kiedyś św. Augustyn. Nasza schola obecnie liczy dwadzieścia
osiem dzieci, które śpiewem chcą wielbić Boga. Spotkania odbywają się w soboty. Podczas nich uczymy się nowych
piosenek. W niedziele i święta występujemy podczas Mszy świętych, śpiewając piosenki. Ponadto w ciągu roku szkolnego
bierzemy udział w różnych festiwalach pieśni i piosenek religijnych. Śpiewamy też podczas rekolekcji wielkopostnych dla
dzieci, na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Ponadto dwa razy do roku udajemy się z występem do Domu
Kombatanta i Domu Pomocy Społecznej. Tam zawsze jesteśmy serdecznie przyjmowani. W czasie wakacji osiem osób
naszej scholi weźmie udział w „Wakacjach z Bogiem” w ośrodku rekolekcyjnym w Kotani. Już dziś zapraszamy na pierwsze
powakacyjne spotkanie we wrześniu nowe chętne dzieci, które śpiewem chcą wielbić Boga!
Warto na koniec dodać, że sześcioro dzieci z ubogich rodzin bierze obecnie udział w kolonii „Caritas” w Myczkowcach. Zaś
dwadzieścia dzieci i młodzieży z naszych grup parafialnych obecnie także bierze udział w kolonii parafialnej w ośrodku
NIK-u w Goławicach k. Warszawy. Podsumowując trzeba zauważyć, że podczas tegorocznych wakacji aż siedemdziesiąt
dzieci i młodzieży z naszej parafii weźmie udział w różnych formach wypoczynku. Życzymy więc wszystkim dzieciom
i młodzieży z naszych grup parafialnych radosnego odpoczynku z Bogiem!